ฉบันนี้ ได้นำข้อความบางตอนมาจากหนังสือพลังรังษีธรรม ของพระสิงห์ทน นราสโภ ซึ่งได้รับ ความเอื้อเฟื้อ ข้อมูลมาจาก เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอีกเช่นเคยค่ะ เนื้อหาจะเป็นประการใด ขอเชิญ ติดตามได้เลยค่ะนิสัย ๔ คือหลักการฝึกกายให้มีพลัง

นอกจากนี้ ท่านที่มีปัญหาในการที่จะทำจิตใจให้มีสมาธิ หรือการเข้าสมาธิได้จนกระทั่ง ถึงขั้น อัปปนา หรือขั้นฌาน มีเหตุปัจจัยต่างๆ ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยที่จะช่วยเกื้อกูล ให้เกิด สมาธิ เราก็สามารถปฏิบัติตัวให้ถูกต้องได้ ดังที่ได้แนะมาพอสมควรว่า ถ้าเราปฏิบัติ โดยยึดเอา แนวของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามแนวนิสัย ๔ เช้ามาก็ออกบิณฑบาต หรือถ้าไม่ออกบิณฑบาต ก็เดินเหยียบหญ้าเหยียบดิน หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไป พร้อมกับรับแสงอาทิตย์อ่อนๆ เรียกว่า เรารับพลังจากธรรมชาติ แสงแดดแรงกล้าสายมาก็อยู่ใต้โคนไม้ ก็เป็นการเสริมพลังยิ่งขึ้น หรือ ถ้าดื่มยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า หรือดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเอง ก็จะยิ่งดีช่วยได้ดี

บางท่านอาจมีความสงสัยในเรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะ ถกเถียงกันมานาน บางท่านว่า ต้องทำ ต้องหมัก ต้องดอง ดองสมอ มะขามป้อม อะไรเหล่านี้ แต่ความเป็นจริงแล้วคือการดื่มสดๆนี่ละ เพราะการที่เราฉันอาหารไป ไม่ว่าผักผลไม้อะไรต่างๆ ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก เกลือ ข่า ขิง ล้วนแต่ เป็นสมุนไพร เราฉันเข้าไปแล้วมันก็หมักดองในท้องของเรา ออกมาก็เป็นยาดอง

วิธีดื่มที่ให้ได้ผลดี ก็คือก่อนเข้านอนค่อนๆแก้ว ไม่ต้องเต็ม เป็นการไปปรุงให้เป็นยาที่ดี พอนอน แล้วตื่นมาหนแรกเมื่อไร ก็ดื่มอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นยา แล้วทำไมเป็นยา อาหารที่เรากิน เข้าไปแล้วนี้ มันล้วนแต่มีพิษตกค้าง ไม่ว่าพวกผักผลไม้ หรืออาหาร ที่เขาทำไว้ขายนานๆ ผักผลไม้ก็ใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง อาหารก็ทำไว้ก็ใช้สารกันบูด เพื่อรักษาไว้ได้นาน แล้วก็นอกจากนี้ไก่หมูก็ใช้สารเร่ง ล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยให้เป็นโรคต่างๆ และผงชูรส ก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูก งูกัดเราเอาอะไรไปแก้ เอาพิษงูไปแก้ ฉีดเซรุ่ม เซรุ่มก็คือ สิ่งที่ทำ ด้วยพิษงู ฝีดาษแต่ก่อน ถ้าอายุมากหน่อย จะมีการปลูกฝี ก็เอาเชื้อฝีดาษไปปลูก เพื่อสร้างภูมิ ต้านทาน ที่เรียกว่า หนามยอกเอาหนามบ่ง เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำปัสสาวะ ก็เป็นวิธีการหนามยอก เอาหนามบ่งนี่เอง

ได้แนะนำใครๆมามากต่อมาก ให้ปฏิบัติด้วยความจริงจัง โดยเฉพาะคนที่ผอมแห้งแรงน้อย หน้าดำ คร่ำเครียด แก่เกินวัย ถ้าปฏิบัติจริงจังแล้ว สามารถทำให้แข็งแรง หน้าตาเป็นหนุ่ม เป็นสาวขึ้น และ โดยเฉพาะคนที่ผมน้อย อันนี้ก็ทดสอบ คือ คุณหมอเรียวอิจิ นากาโอะ ท่านเขียนไว้ แล้วคุณ บัวใต้น้ำเอามาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่น คุณหมอเรียวอิจิ นากาโอะ เป็นหมอ แผนปัจจุบัน ถ้าว่ามีคน ที่ผมน้อย น้อยขนาดว่าไม่มีผม ต้องการที่จะให้ผมขึ้น ใช้วิธีการ แบบแผน ปัจจุบันไม่สามารถ ที่จะทำให้ผมขึ้นได้ แนะนำให้ดื่มน้ำปัสสาวะ ดื่มด้วยทาด้วย ปรากฏว่าได้ผล ผมขึ้นมานี่ ไปแนะนำ ที่ชิคาโก มีคนไทยคนหนึ่งผมไม่มีแล้ว อายุก็ไม่มากไม่ถึง ๔๐ อยากจะมีผม ใช้วิธีการ แผนปัจจุบันมาหมดเงินเป็นแสนก็ยังไม่ได้ผล พอไปแนะอย่างนั้น ก็ปฏิบัติทันที ปรากฏว่า ยังไม่ถึง เดือนผมมันงอกขึ้น ดีอกดีใจแกไปประกาศว่า โอ...ได้ผลจริงๆ หลักของพระพุทธเจ้านี่ แม้แต่เป็น โรคเอดส์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สอง ถ้าดื่มแบบต่อเนื่องก็ยังหาย อย่างนักบาสเก๊ตบอล ที่มีชื่อเสียงมาก ในอเมริกา ที่ประกาศว่าเป็นโรคเอดส์ ในรุ่นแรกๆ ชื่อ นายเมจิก จอห์นสัน คนอื่นๆ เขาตายๆ ไปหมดแล้ว เมจิก จอห์นสัน ยังอยู่ ที่อยู่ได้เพราะอะไร เพราะดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเอง หมออินเดีย ไปแนะให้

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงแท้ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ เป็นหมวดธรรมะถ้านำมาปฏิบัติให้ครบแล้ว ย่อมมีผลจริงๆ ไม่ว่าหมวดธรรมหมวดไหน

นอกจากนี้ การที่จะช่วยให้เกิดพลัง เพื่อสุขภาพพลานามัยของตัวเราเอง หรือพลัง เพื่อที่จะบรรลุ ธรรมะหรือบรรลุมรรคผลนิพพาน ดังที่เมื่อวานนี้ก็นำมาเสนอ แต่นำมา โดยไม่ได้อธิบายอะไร แต่วันนี้อยากจะเพิ่มธรรมะในการที่จะช่วยเรื่องทางจิตของเรา ก็คือ พละ ๕ ชื่อก็บอกไว้ชัดเจน คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

พบกันใหม่ฉบับหน้า

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -