ยิ่งเธออายุมากขึ้น เธอก็จะได้เรียนรู้มากขึ้น ถ้าเธอหยุดอายุไว้ที่วัยเพียงยี่สิบสองปี เธอก็จะมีสติปัญญา เท่ากับเด็กอายุยี่สิบสองปีเรื่อยไป

อายุที่มากขึ้นไม่ได้หมายถึงความร่วงโรยที่มากขึ้นอย่างเดียวนี่ รู้ไหมมันยังหมายถึง
ความเจริญงอกงาม อีกด้วย ความแก่ชราไม่ได้มีความหมายในด้านลบแต่เพียงอย่างเดียวว่า เธอกำลังจะตาย แต่ยังมีความหมาย ในด้านบวกด้วยว่า เมื่อเธอเข้าใจดีว่า เธอกำลังจะตาย เธอก็จะใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิม

จากหนังสือ "วันอังคารแห่งความทรงจำ กับครูมอร์รี"
* เขียนโดย Mitch Albom

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -
ISSN 0857-7585