แถลง
กู้ดินฟ้า.....ทำไมต้องเป็นเรา !

ในการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย(คกร.) ได้มีมติกันออกมาข้อหนึ่งว่า ศูนย์ที่จะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์ฯ มาตรฐานนั้นจะต้องสามารถ ปลูกพืชผักไร้สารพิษ มีไว้อย่างเพียงพอ สำหรับใช้ในการอบรมไม่ต่ำกว่า ๖๐ % ซึ่งมาตรการข้อนี้ทำให้ชุมชนต่างๆ เกิดความเคลื่อนไหว ที่จะต้องหาผักพื้นบ้าน มาปลูกกันให้มาก เพราะถ้าปลูกแต่ผักระยะสั้น หรือผักตามฤดูกาล จะต้องเป็นงาน ที่หนักทั้งปี และพืชผักโตไม่ทันกับปริมาณที่คน เข้ามากินเป็นร้อยๆ กสิกรรมธรรมชาติ จึงน่าจะเป็นพืชผักที่ปลูกทีเดียวกินได้ทั้งชาติ

จากการติดตามเกษตรกรที่ปลูกผักไร้สารพิษส่งร้าน"กู้ดินฟ้า" ที่สันติอโศก ฝ่ายติดตาม ได้ข้อสรุปกันว่า ต้องเป็นคนไร้สารพิษ เท่านั้น ถึงจะปลูกพืชผักไร้สารพิษได้ ถ้าญาติธรรม ไม่คิดจะลงมือ ลุยด้วยตนเอง หวังพึ่งลมหายใจ ของชาวบ้าน ที่ถูกระบบทุนนิยม ครอบงำด้วยนานาสารพัดพิษ และมากมาย ไปด้วยหนี้สิน เราจะได้พืชผัก ที่ยังมีสารพิษ ปลอมปนเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งในเรื่องนี้พ่อท่านให้ปิดร้าน"กู้ดินฟ้า"ทันที เมื่อตรวจสอบได้ว่าพืชผักยังไม่ได้ ไร้สารพิษจริงๆ แม้พวกเราจะพยายาม ต่อรองว่าขอให้มีพืชผักปลอดสารพิษ ขายไปพลางๆ ก่อนได้ไหม? แต่พ่อท่านก็ยืนยัน ให้พวกเรา ขายเฉพาะพืชผักไร้สารพิษเท่านั้น

คนกินนับเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกษตรกรต้องหมกเม็ดใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง เหมือนคนกินเนื้อสัตว์ คือต้นเหตุ สำคัญที่ทำให้สัตว์ต้องถูกฆ่าตายในแต่ละวัน การที่นักมังสวิรัติกินแต่ผักอ่อนแอ ไม่กี่อย่างแค่กาด กวา น้า ตุ้ง บุ้ง หล่ำ ทั้งปี เมื่อนำผักที่อ่อนแอที่ขึ้นได้ดีในฤดูหนาวเหล่านี้ เช่น ผักกะหล่ำ ผักคะน้า ไปปลูกในฤดูร้อน ก็เหมือนเอาผัก ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ส่งไปให้ฝูงเพลี้ยแมลงรุมสวาปาม จนสามารถขยายเผ่าพันธุ์ออกไปได้อีกมากมาย แต่ในเมื่อคนกิน ต้องกินให้ได้ โดยไม่สอดคล้องกับฤดูกาล คนปลูกก็ถูกเงินบังคับ ให้ปลูกออกมา โดยอาศัยสารเคมี และสารพิษ ผลิตพืชผักออกมา

สรุปแล้วการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ถ้าคนไม่มีอุดมการณ์ของบุญนิยมจริงๆ ย่อมทำไม่ได้ หรือทำได้ก็จะไม่ยั่งยืน หัวใจสำคัญ ของบุญนิยมก็คือ การให้ การเสียสละ คนทำกสิกรรมไร้สารพิษ จึงจะต้องไปทำด้วยหัวใจ ที่คิดจะให้กับแผ่นดิน ให้กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ลำธาร กบ เขียด ปู ปลา นก หรือแม้แต่ไส้เดือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบอย่างสำคัญที่จะทำให้กสิกรรมไร้สารพิษ ประสบความสำเร็จได้ แต่เมื่อใด ที่คนทำกสิกรรม คิดแต่จะกอบโกย เอาจากแผ่นดิน และธรรมชาติ เมื่อนั้นธรรมชาติ ก็จะลงโทษและแผ่นดินของเรา ก็จะล่มสลายตามไปด้วย

แล้วจะหาใครที่ไหนมาคิดกู้ดินฟ้า หรือคิดกตัญญูรู้คุณของดินของฟ้า ถ้าไม่ใช่พวกชาว บุญนิยมเอง โดยเฉพาะ ชาวอโศก ที่พูดเรื่องผักงามได้เก่งๆหลายสิบปีมาแล้ว แน่จริง มาช่วยกันปลูกให้งาม เป็นขวัญตาขวัญใจ ของฟ้าของดินกันดีไหมเอ่ย ?

โดยเฉพาะในช่วงฝนเข้าพรรษา ๓ เดือนนี้มาช่วยกันกู้ดินฟ้า โดยร่วมไม้ร่วมมือกัน เร่งรัดพัฒนากู้ดินกู้ฟ้า ให้อุดมสมบูรณ์ จนเหลือพอเพียงที่จะส่งไปช่วยพี่น้องของเรา ชาวสันติอโศก สามารถดำเนินการเปิดร้าน "กู้ดินฟ้า"ขึ้นมาได้

- คณะผู้จัดทำ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -
ISSN 0857-7585