ชื่อใหม่ น.ส.น้อมคำ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
ชื่อเดิม น.ส.ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
เกิด ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
พี่น้อง ๕ คน เป็นลูกคนโต
การศึกษา ปวช. พาณิชย์และการบัญชีพระนคร
อาชีพเดิม พนักงานบริษัทเอกชน (ทำงาน ๑๓ ปี)
สถานภาพ โสด ไม่เคยคิดเรื่องมีครอบครัว รู้สึกเป็นภาระหนักเกินไป และไม่เคยเห็น ชีวิตคู่ของคู่ไหนมีความสุขแต่ส่วนเดียว

พ.ศ. ๒๕๒๓ พบชาวอโศก ในงานสัปดาห์หนังสือที่สวนลุมพินี (ก่อนหน้านั้นรู้จักจาก การอ่านหนังสือ) ตกเย็นติดรถมารู้จักสันติอโศก จากนั้นก็ไปมาหาสู่วัดเป็นประจำ

พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาระรับผิดชอบเบาบาง จึงลาออกจากงาน ช่วยงานที่วัด และช่วยงาน ที่บ้าน (ค้าขาย)

พ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มงานที่บริษัทฟ้าอภัยจำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เพราะรัก งานหนังสือและใฝ่ฝันจะเปิดสำนักพิมพ์อยู่แล้ว เมื่ออโศกมีงานด้านนี้ ให้ฆราวาสทำ ในรูปแบบบริษัทเอกชน จึงสมัครทำงานตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบัน และไม่เคย รู้สึกเบื่องานเลยสักวันเดียว

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไข : กว่าที่จะจัดระบบเป็นรูปบริษัทในแวดวงวัด ยากมาก แต่ก็ปรับกันมาเรื่อยจนลงตัว เนื่องจากโชคดี ที่มีทีมงานดี จึงไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆแก้ไข ทำความเข้าใจกันไป และส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีทีมบริหาร หัวหน้างาน และสายงาน ที่ชัดเจน

ข้อปฏิบัติที่ยาก : ตื่นเช้ามากๆ(ตีสามครึ่ง) กินมื้อเดียว

คติประจำใจ : รู้ตัวเองว่า เราทำอะไรได้ แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
เป้าหมายชีวิต : พ้นทุกข์
ข้อคิดข้อฝากหมู่กลุ่ม : พึงทำนาของตนให้สมบูรณ์เถิด

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๔๗ -