รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

มีสุภาษิตไทยบทหนึ่งกล่าวว่า "คนรัก เท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ" ดูเหมือนจะนำมา เปรียบเทียบ ใช้กับชาวอโศกได้ในยุคปัจจุบัน ระยะนี้ชาวอโศกได้รับความสนใจ จาก สังคมภาย นอกมากขึ้น (ทั้งผู้ที่ชื่นชอบและผู้เกลียดชัง) โดยเฉพาะเดือนนี้ ทั้งรายการ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุก็มาสัมภาษณ์ ถ่ายทำรายการ เพื่อนำเสนอ ให้สังคม ภายนอก ได้รับรู้ ยิ่งช่วงที่รัฐบาลจะออกหวยหงส์แดง พ่อท่านได้เขียนจดหมาย ถึงนายกฯ เพื่อคัดค้าน ผู้สื่อข่าวก็นำไปทำข่าว ด้านโทรทัศน์ ไททีวีเชิญท่านจันทร์ ไปจัดทำ รายการ ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ ปรากฏว่าได้รับความสนใจ อย่างมาก จากประชาชน แต่ขณะเดียวกัน ก็ใกล้เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.ทุกที ชาวอโศก (โดยเฉพาะพ่อท่าน) ก็ถูกโจมตี ด่าว่าเช่นกัน ทำให้ย้ำเตือนสติ ให้เราชาวอโศกว่า "อย่าเหลิงหลงกับคำชมชื่น จนลืมตัวว่า เราก็ยังเป็นเพียงอีแร้ง ของสังคมเท่านั้น"

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ พ่อท่านให้สัมภาษณ์ค้านหวยหงส์แดง ทางโทรทัศน์ UBC ช่อง ๑๙
-กลุ่มสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) จำนวน ๑๐ คน มาจัดกิจกรรมโครงการ"วัยมันส์เท่าทันสื่อ" กับ นักเรียน สส.สอ. มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการสนับสนุนของ สสส.

อ.๑-ส.๕ นิสิตและคุรุ ม.วช. วิชชาเขตสันติอโศก เดินทางไปร่วมงานโฮมไทวัง ที่บ้านราชฯ

พ.๒ ค่ำมีรายการเวียนธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา มีญาติธรรมสนใจมาฟังธรรม มากพอสมควร

จ.๗-อ.๘ นักเรียนสัมมาสิกขาฯ ชั้น ม. ๕ ของ ชาวอโศกทุกแห่ง มาเข้าค่ายบูรณาการ การศึกษา และช่วยเตรียมงานอโศกรำลึก

พ.๙-พฤ.๑๐ งานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และงานอโศกรำลึก

ศ.๑๑-อา.๑๓ ตัวแทนศูนย์อบรมสันติอโศก ๑๐ กว่าคน ไปร่วมงานสัมมนา เครือข่ายศูนย์ อบรม ของชาวอโศกทั่วประเทศ เพื่อสรุปบทเรียนการอบรม

ส.๑๒ กิจนิมนต์ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี นำโดย สมณะกล้าดี เตชพหุชโน

ส.๑๒-อา.๑๓ กลุ่มสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) มาทำกิจกรรม ในโครงการ"วัยมันส์เท่าทันสื่อ" กับ
นักเรียน สส.สอ.ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นครั้งที่ ๒

อา.๑๓ ประชุมกลุ่มปราการอโศก ที่สันติอโศกโดย สมณะดงเย็น สีติภูโต

จ.๑๔ นักเรียน ชั้น ม.๖ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาร่วมฟังธรรมและทำกิจกรรม มาบำเพ็ญประโยชน์ภายในพุทธสถาน
-เริ่มทำกุฏิดิน บริเวณเกาะกลาง หลังศาลาพระวิหารฯ นำโดยสมณะกลางดิน โสรัจโจ และ ได้รับ ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายช่วยกันอย่างสนุกสนาน

จ.๑๔ รายการทุกข์ปัญหาชีวิต ดำเนิน รายการโดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เริ่มออกอากาศ ครั้งแรก ในโทรทัศน์ไททีวี ช่อง ๓ ซึ่งจะออกอากาศสดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๒๑.๓๐-๒๓.๐๐ น. และช่วงเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. จันทร์-ศุกร์เช่นกัน แต่เป็นเท็ป ที่ออกอากาศไปแล้ว ในช่วงกลางคืน มาออกซ้ำ เนื่องจากผู้ชมเรียกร้อง

อ.๑๕-ส.๑๙ ค่ายอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๓ เป็น นักเรียน ชั้น ม. ๔ จาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ จำนวน ๑๐๓ คน

พ.๑๖-อา.๒๐ ศูนย์อบรมชุมชนศรีบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี อบรมนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จำนวน ๗๐ คน สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ และสิกขมาตุบุญจริง รับไปร่วมงาน

ศ.๑๘-อา.๒๐ โครงการอบรมเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๒

ส.๑๙ ประชุมกลุ่มจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นำโดย สมณะกล้าดี เตชพหุชโน และ สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย

อา.๒๐ โทรทัศน์ UBC มาถ่ายทำ รายการ "เศรษฐกิจกำมือแบ"

อา.๒๐-จ.๒๑ ม.วช.มีกิจกรรมรับเพื่อนใหม่

จ.๒๑ นักเรียนชั้น ม.๖ ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน ๒๐ คน มาฟังธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ ภายในพุทธสถาน

พฤ.๒๔ โทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ มาถ่ายทำรายการ"ที่นี่มหานคร" ที่ชุมชนสันติอโศก และ บ้านอโรคยา

ส.๒๖ ประชุมชุมชนฯ พ่อท่านเป็นประธาน

อา.๒๗-พ.๓๐ ทีมงานศูนย์อบรมสันติอโศก เดินทางไปเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์ ร่วมกับศูนย์อบรมวังสวนฟ้าและศรีบูรพาอโศก ณ ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

จ.๒๘ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม พ่อท่าน เป็นประธาน

ข้อคิดสุดท้าย
เป็น"มนุษย์"ต้องมีประโยชน์ต่อโลกให้สูงสุด
มีค่าน่าบูชาเป็นที่สุดให้ได้
ไม่ใช่เกิดมาเป็น"มนุษย์"แล้วกลายเป็นสัตวโลก
ผู้เกียจคร้านเอาเปรียบโลก ไม่ยอมใช้กายใช้ใจนี้
เป็นประโยชน์แก่โลก แก่ปวงชนในโลกเสียเลยนั้น
นั่นไม่ใช่พุทธศาสนา
* พ่อท่าน

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

อปริหานิยธรรมอันไม่เสื่อมของผู้ศึกษาและปฏิบัติตาม
ทุกวันอังคาร สมณะ-สิกขมาตุ ร่วมกับประชุมทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ สมณะลงปาติโมกข์

จ.๒๑ พ่อท่านเป็นประธานประชุมชาวชุมชน

อ.๒๒ พ่อท่านแสดงธรรม เรื่อง"งานจริงๆ งานเล่นๆ และงานของผู้เป็นอาริยะ" เพื่อเติม กำลังใจ เพิ่มไฟศรัทธาก้าวสู่โลกุตระอย่างอาจหาญ

พฤ.๒๔ สส.ฐ. ม.วช.วิชชาเขตปฐมอโศกจัดไหว้ครูระลึกพระคุณครู ที่อุตส่าห์สั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดี ศิษย์มีวันนี้เพราะครู

ครู คือ ตัวอย่างแห่งความดีที่ทำได้แล้วและสอนให้ผู้อื่นทำตาม ครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาท สั่งสอนศิษย์ ให้มีความรู้เช่นครู ครูผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นบรมครู คือพระพุทธเจ้า และเหล่า พระอาริยสาวก ครู จึงเป็นสมบัติล้ำค่าของโลก หาที่เปรียบมิได้

วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
อ.๑ สมณะ สิกขมาตุ ม.วช. ทั้งเก่าและใหม่ รวม ๕๐ ชีวิต เดินทางไปร่วมงานโฮมไทวัง ณ บ้านราชเมืองเรือ อันเป็นบ้านเกิดของชาววังชีวิต เพื่อนิสิตน้อง-พี่ทั้งใหม่และเก่า มีโอกาส รู้จัก คบคุ้นประสานสัมพันธ์ บูรณาการทุกวิชชาเขต

อ.๘ สส.ฐ.และชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และอโศกรำลึก ครั้งที่ ๒๓ ความสำคัญของวันอโศกรำลึก ๑๙ ข้อ คงจำกันได้ขอให้ไปให้ถึง

ศ.๑๑-อา.๑๓ ทีมงานอบรมพี่เลี้ยง-ปฏิบัติกร ได้ออกเดินทางไปร่วมงาน การสัมมนา ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอบรม"เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย(คกร.)" ที่ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ่อท่านแสดงธรรม ในงานสัมมนาครั้งนี้ สรุปได้ว่า "คำพูดตั้งฟันคำ สู้ทำให้ดูไม่ได้" หรือ ร้อยรู้ ไม่สู้หนึ่งทำ... ระวัง ! อย่าหลง แต่ภาษา ที่โก้หรู แต่ล้วงเข้าไปข้างใน บ่มิก๊าย (ไม่มีอะไร) ถ้าศูนย์ใดเป็นเช่นนี้ มีแต่เจ๊ง กับตาย พ่อท่านย้ำๆ เน้นอีกว่า "มรรคผลนิพพานคือทิศทางของชาวอโศก"

การแสดงธรรมในงานนี้เนื้อหาดีมาก สรุปประเด็นปัญหาของการทำงานที่ผ่านมาสามปี และวิธีแก้ เพื่อมิให้การสัมมนาจบอยู่แค่นั้น ทีมงานจึงอัดเท็ปแจกให้ศูนย์อบรมทุกแห่ง โดย คุณธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการ สาธุ "บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้อยู่ การผูกมิตร ยิ่งกว่าการให้นั้นไม่มี"

รับแขกผู้เข้าเยี่ยมศึกษาชุมชน
อ.๑๕ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงราย ดูงาน การดำเนินงาน ของชุมชน และ ร.ร.วิถีพุทธ จำนวน ๙๐ คน จาก ๘๓ ร.ร.

อา.๒๐ โยมทองเหมาะ แจ่มแจ้ง และคณะมาบรรยายเรื่อง"กอบกู้พันธุ์ข้าวไทยจากพืช GMOS" ฟังแล้วคิดไม่ถึงว่า คนด้วยกันจะทำร้ายทำลายคน เพราะความโลภ พระพุทธเจ้า ได้ตรัสเอาไว้ สูตรไหนจำไม่ได้ว่า ให้ฝนเทลงมาห่าใหญ่ ๗ วัน ๗ คืน เป็นเม็ดเงินเม็ดทอง ยังไม่เพียงพอ แก่ความละโมบโลภมากของคน

จ.๒๑ น.ศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จำนวน ๙ คน มาขอศึกษา ปฏิบัติงาน ที่ชุมชนเป็นเวลา ๓ เดือน

ผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่ได้มา ขอให้มา ที่มาแล้ว จงอยู่เป็นสุข เป็นสุขเถิด


ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี โดยมีสมณะเสียงศีล ชาตวโร, สมณะก้อนดิน เสฏฐพโล และทีมฆราวาสร่วมกิจกรรม ดังนี้
ศ.๑๘-ส.๑๙ ต้อนรับกลุ่ม PAN ดร.ณรงค์ โชควัฒนา
พ.๒๓ กรมส่งเสริมการเกษตรมาดูงานและกิจกรรม
จ.๒๘-อ.๒๙ ไปร่วมอบรมชาวเกษตรที่ จ.แพร่

กิจกรรมอื่นๆ
เมื่อมีเกิดก็ต้องมีตาย นี้เป็นกฎของชีวิต
พ.๙ สมณะกรรมกร กุสโล นำเพื่อนสมณะอีก ๓ รูป และญาติโยม ไปร่วมงานเผาศพ โยมสมบุญ วิไลแก้ว อายุ ๘๒ ปี ที่วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม โยมสมบุญ เป็นโยมลุง ที่เลี้ยง สมณะกุสโลมาก่อน
จงสู่สุคติเถิด โยมลุงผู้มีพระคุณต่ออาตมา

ส.๒๖ นร.สส.ฐ.และคุรุเดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อนำเสนอโครงงาน"ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพครบวงจร" มี ร.ร.ต่างๆทั่วประเทศ ๘๘๘ ร.ร. ร่วมนำเสนอ คัดเหลือแค่ ๑๐ ร.ร. สส.ฐ.ติด ๑ ใน ๑๐ จะประกาศ ผลอันดับ ๑-๒-๓ และลำดับอื่นๆกลางเดือนหน้า

สรุปด้วยคำกลอนบูชาครูว่า
พระคุณครูยิ่งใหญ่กว่าใครคิด
ชุบชีวิต เพิ่มคุณค่า มหาศาล
พระคุณครูยิ่งใหญ่ใครจักปาน
เป็นผู้นำ ทางวิญญาณ ก็คือครู

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

วันเวลาผ่านไปทุกวินาที เร็วเหมือนฝัน พ่อท่านอายุครบ ๗๐ ปี เต็ม ย่าง ๗๑ ปี เข้าสู่วัยชรา แล้ว การงานไม่ได้น้อยลงเลย แม้สังคมจะเริ่มรับฟังเสียง นายกฯ ให้ความเกรงใจ หากแต่พ่อท่าน ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ในการวิพากษ์ วิจารณ์ ให้เป็นแบบอย่าง ในการทำงาน กับสังคม เพราะเรารู้ตัวดีว่ายังเล็กนัก ไม่ได้มี ฤทธิ์แรงมาก ยังต้องพากเพียร สร้างหมู่กลุ่ม ของเรา ให้สมบูรณ์กว่านี้ เพื่อเป็นที่พึ่ง แก่สังคมที่กำลังจะหันทิศทางชีวิตมาสู่ใต้ร่มเงาบุญนิยม

ประชุมเพื่อความไม่เสื่อม
พฤ.๓ นร.ประชุมชี้ชมขุมทรัพย์
พ.๒,๑๖ สมณะ ๑๒ รูป ร่วมทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๑๗ ประชุมกลุ่มสุรินทร์อโศก ที่จ.สุรินทร์ สมณะ ๒ รูป คือ ส.คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม และ ส.ข้าฟ้า ฐานรโต

ประชุมฐานงานกสิกรรม
ศ.๑๘ ประชุมฐานงานร้านหนึ่งน้ำใจ
-ประชุมเช็คศีล

ส.๑๙ ประชุมกลุ่มศรีโคตรบูรณ์อโศก ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สมณะ ๒ รูป คือ ส.ถ่องแท้ วินยธโร และ ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล

จ.๒๑ ประชุมชุมชน

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๒ สมณะและญาติโยมส่วนหนึ่งไปร่วมฟังธรรม วันวิสาขบูชา ที่บ้านราชฯ

อา.๖ น.ร.ชั้น ม.๕ เดินทางไปสันติอโศกเพื่อร่วมขบวนการกลุ่ม นำโดย ส.ม.จินดา ตั้งเผ่า

อ.๘-พฤ.๑๐ ร่วมงานวันบูชาพระเจดีย์บรมสารีริกธาตุ และวันอโศกรำลึก ที่สันติอโศก

ศ.๑๑-อา.๑๓ ร่วมงานสัมมนาศูนย์อบรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษฯ ณ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จ.๑๔ คณะที่ไปสัมมนาแวะเยี่ยมโยมพ่อ-แม่ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ที่จ.จันทบุรี ค้าง ๑ คืน และศึกษา ดูงานสวนผลไม้ไร้สารพิษของนายชีพ ทรงธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากกระทรวง วิทยาศาสตร์
-คุณแก่นฟ้า แสนเมือง ไปศึกษาจุลินทรีย์ที่ประเทศจีน เป็นเวลา ๔๕ วัน

พฤ.๑๗ อ่านกฎระเบียบชุมชน

อ.๒๒-พ.๒๓ ประชุมเปิดใจ นิสิต ม.วช. กลุ่มหนุ่มสาว ที่สวนสามเก้า

พฤ.๒๔-ศ.๒๕ อบรมนักเรียนชั้น ป.๖ ร.ร.บ้านกระแชง จำนวน ๒๓๔ คน

พฤ.๒๔ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ไปเยี่ยมญาติธรรม ป่วยที่ จ.จันทบุรี

ศ.๒๕-อ.๒๙ ส.ถ่องแท้ ไปร่วมงานอบรมเยาวชนจากร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลาดพร้าว ที่ ศูนย์อบรมวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ศ.๒๕ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรมไปร่วมงานฌาปนกิจศพนายปาน มุธาพร อายุ ๕๔ ปี พ่อของ นิสิตเดี่ยว เอื้อฟ้า มุธาพร ที่วัดจันทร์ทุมมาวาส บ.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ

อา.๒๗-จ.๒๘ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน และ ส.เมฆฟ้า นภมังคโล พาเด็กนักเรียน สส.ษ. จำนวนหนึ่ง ไปทำขบวนการกลุ่มที่ สวนพลาญหิน

ผู้ศึกษาดูงาน
อ.๑ เกษตรกรกลุ่มออมทรัพย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๖๐ คน

ส.๕ นศ. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ๕๐ คน

อ.๑๕ เกษตรกร ๓๕๐ คน จาก อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

พ.๑๖ ผู้นำชุมชนอบรมโครงการ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๐๐ คน

พฤ.๑๗ เจ้าหน้าที่และ นศ. รุ่นที่ ๒/๒๕๔๗ ของสภาวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๔๐ คน
-กลุ่มผู้นำสตรีบ้านโพง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๓๒ คน

ส.๑๙ นศ.ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ๓๕ คน

อ.๒๒ ผู้นำเยาวชนยุวพุทธ โครงการโรงเรียน วิถีพุทธ จ.สุรินทร์ ๘๐ คน
-ผู้นำชุมชนโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๐๐ คน

พ.๒๓ ผู้นำชุมชน (ผญบ. อสม. อบต.) อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ๑๕๐ คน

พฤ.๒๔ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๔๐๐ คน

ศ.๒๕ นักเรียน ตชด. ศรีสว่าง จ.ยโสธร ๓๕ คน

ส.๒๖ กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกแสนสุข อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ๑๑ คน

อา.๒๗ เกษตรกรจาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ๔๐ คน
-กศน. อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ๖๐ คน

พ.๓๐ คณะครูจาก ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ๕๐ คน
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๒๕ คน

ข้อคิดส่งท้าย
เมื่อสังคมเขายอมรับเรามาก ตั้งความหวังไว้กับเรามากเท่าไร เรายิ่งต้องทำตัวให้ลึกลง เปรียบเหมือนต้นไม้ยิ่งมีกิ่งก้านสาขามาก รากแก้วต้องหยั่งลึกลงมากเท่านั้น จึงจะไม่หักโค่นง่ายๆ

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

ในเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของงานอโศก รำลึก ไม่มีกิจการงานอะไรมากมายนัก ส่วนมาก จึงเป็นการประชุมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ประสานน้ำใจ สามัคคีกันได้ เกิดพลังรวมในการสร้างสรรสังคม ทั้งในหมู่กลุ่มชุมชนของพวกเรา และประสานไปยัง ชุมชนภายนอก

เหตุการณ์รายวัน
อ.๑ ประชุมชาวชุมชน เพื่อรับรู้และช่วยแก้ปัญหาการทำงานของฐานงานต่างๆ
-สัมภาษณ์นิสิต ม.วช. เพื่อรายงานสรุปผลงานในรอบ ๑ ปี

พ.๒,๑๖ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม
-สมณะกำแพงพุทธ สุพโล, สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และคุรุ พานิสิต ม.วช. เดินทางไป บ้านราชฯ เพื่อร่วมงานโฮมไทวัง และลงทะเบียนนิสิต ม.วช.ปี ๑
-ภาคเย็น สมณะและสิกขมาตุ เวียนธรรม ในวันวิสาขบูชา

จ.๗ นิสิต ม.วช.และ นักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๕ เดินทางเข้าสู่พุทธสถานสันติอโศก เพื่อช่วย เตรียมงานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และงานอโศกรำลึก เป็นการศึกษา แบบบูรณาการ ของนักเรียนด้วย

อ.๘ สมณะสิกขมาตุและญาติธรรม เดินทาง เข้าสันติฯ เพื่อร่วมงานบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และงานอโศกรำลึก

พฤ.๑๐ สมณะ ญาติธรรม นิสิต ม.วช. และ นักเรียนชั้นม.๕ เดินทางกลับ แต่มีส่วนหนึ่ง ไปร่วมสัมมนา เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ(คกร.) ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จ.๑๔-อ.๑๕ ประชุมนิสิตม.วช. เพื่อปรับตารางชีวิตให้ประสานสัมพันธ์กับชาวชุมชน และ ใกล้ชิดนักเรียนสัมมาสิกขายิ่งขึ้นด้วย และประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กู้ดินฟ้าจำกัด

ส.๑๙-พ.๒๓ ประชุม ผรช.นักเรียนสัมมาสิกขา คณะกรรมการชุมชน, คุรุ, นิสิต ม.วช. เพื่อประสาน การทำงานและการอยู่ร่วมกันด้วยความ สงบอบอุ่น

พฤ.๒๔ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ จ.นครสวรรค์ นำผู้ถูกคุมประพฤติใน จ.นครสวรรค์จำนวน ๗๐ คน มาฟังธรรมในวันพระ และร่วมบำเพ็ญกุศล โดยช่วยกันพัฒนาบริเวณรอบๆ พุทธสถาน

ส.๒๖ คณะการศึกษานอกร.ร.(กศน.) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และกลุ่มพัฒนาอาชีพ จำนวน ๕๐ คน มาเยี่ยมชมฐานงาน และวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียงศาลีอโศก
-ประชุม ผรช. นักเรียนสัมมาสิกขา เพื่อรู้การ ทำงานร่วมกันและปรับปรุงขบวนการกลุ่ม ของนักเรียน ให้ดียิ่งขึ้น

อา.๒๗-อ.๒๙ ประชุมคุรุ ตรวจศีลชาวชุมชน ประชุม ม.วช.เปิดใจและชี้ขุมทรัพย์

พ.๓๐ เรียนธรรมะบนกระดานดำ สมณะและสิกขมาตุ จะเวียนกันสอน

ข้อคิดสุดท้าย
ชีวิตคนเราไม่เที่ยง ทุกข์ในตอนเช้า มีสุขในตอนเย็น หัวเราะในตอนเย็น มีทุกข์ในตอนเช้า ก็ได้

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

เข้าวสันตฤดูแล้ว ชาวนาชาวไร่เริ่มตระเตรียม พื้นที่ทำกสิกรรมพื้นดินรอบๆบริเวณ พุทธสถาน ถูกไถ และปลูกมันสำปะหลัง ไม่เว้นแม้แต่ที่สมณะเคยใช้เป็นร่มพัก หรือ เป็นที่ประชุม อปริหานิยธรรม ทุกสัปดาห์ ภายในพื้นที่เองก็เร่งปลูกผัก โดยเฉพาะ ผักป่า ผักพื้นบ้าน ซึ่งเหมาะสมกับ สภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นป่าอยู่แล้ว

ขึ้นปีการศึกษาใหม่ ของสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต ทางวิชชาเขตสีมาอโศกมีนิสิตเพิ่มใหม่อีก ๓ คน และปกติจะมีการเรียนทุกวันพฤหัสบดี ปีนี้ก็จะเพิ่มให้มีการศึกษา เรื่องศีลกันอีก ในวันอังคารด้วย

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๒-ส.๕ นิสิต ม.วช.ไปร่วมงานวิสาขบูชา และโฮมไทวัง ณ ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี ส่วนที่ไม่ไปก็ได้ฟังการเวียนธรรมตามปกติ

ส.๕ ทีมประเมินผลนำโดยคุณร้อยแจ้ง ไปประเมินผลเกษตรกรที่บ้านสระตะเข้ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
-คุรุหินเรืองนำสส.ม.ม.๓,ม.๖ ไปร่วมงาน มหกรรมกู้ดินฟ้า ที่ วังน้ำเขียว นครราชสีมา

อา.๖ ประชุมชุมชน เย็น คุรุ และสส.ม. ม.๕ เดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมการศึกษา แบบบูรณาการ เตรียมงานอโศกรำลึก สมณะดินไท ธานิโย และสมณะฝนธรรม พุทธกุโล ไปเยี่ยม สมณะอาพาธที่ปฐมอโศก

อ.๘-พฤ.๑๐ สมณะ ๔ รูป พระภิกษุ ๑ รูป พร้อมทั้งญาติธรรม นิสิตและนักเรียน สส.ม. เดินทาง เข้าไปร่วมงานอโศกรำลึก วันขึ้น ๑๕ ค่ำ สมณะ ๗ รูปและพระภิกษุ ๒ รูป ร่วมฟังสวด พระปาติโมกข์

ศ.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พานักศึกษา ซึ่งเรียนในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย วิชาโครงงาน ชุมชนสำคัญ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มาทัศนศึกษา

ศ.๑๑-อา.๑๓ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๑ และญาติธรรม ๑๐ คน ไปร่วมงานที่ กองบัญชาการ ยุทธการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

จ.๑๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ ๔ จ.นครราชสีมา พาเกษตรกร ๒๐ คน มาศึกษา ดูการปลูกสมุนไพรใต้ร่มไม้ และสาธิตฝึกปฏิบัติการ แปรรูปสมุนไพร
-บ่ายสมณะประชุม อปริหานิยธรรม
-เย็นประชุม การศึกษา กำหนดวันปิดภาคเรียน ๒๐ วันหลังงานมหาปวารณา

จ.๑๔-ศ.๑๘ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปร่วมงานอบรมที่ ศูนย์ คกร.วังน้ำเขียว อ.๑๕ ประชุม ม.ปลาย ค่ำ ตรวจศีลแล้วประชุมรวมสส.ม.

พ.๑๖ สมณะ ๕ รูป พระ ๑ สิกขมาตุ ๒ รับนิมนต์ไปทำบุญเปิดเรือนที่พักหญิง "ชราภิบาล"

พ.๑๖-อา.๒๐ งานอบรมเยาวชนฅนสร้างชาติ รุ่นที่ ๘ เป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.๔ รวม ๑๑๖ คน ครู ๖ คน จาก ร.รแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อา.๒๐ ส.ร่มบุญ ไปร่วมงานอบรมที่ ศูนย์คกร. วังน้ำเขียว

จ.๒๑ ทำบุญฉลองศาลาสุขภาพใหม่มีน.พ.สำราญ อาบสุวรรณ อดีตผู้ตรวจการ สาธารณสุข มาบรรยายเรื่องอาหารสุขภาพป้องกันมะเร็ง
-เย็นประชุมคุรุ สส.ม. พิจารณาตัดสินคดี นักเรียน สส.ม. ๑๕ คน มีเงินติดตัว ผลคือ ลงโทษ ถูกตี (ตามที่นักเรียนเสนอซึ่งเป็นระเบียบอยู่แล้ว)

อ.๒๒-ส.๒๖ ส.ดินไท ธานิโย และส.ธาตุดิน ปฐวีรโส พาสส.ม. ม.๒ รวม ๑๗ คนไปตัดกิ่งไทร ที่อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี และนำไปปลูกที่บริเวณ ตลาดอาริยะปีใหม่ ราชธานีอโศก

พ.๒๓ อาจารย์ ๑ (ส.บินบน) ส.โพธิสิทธิ์และคณะมาเยี่ยมโปรดญาติโยม พักค้าง ๑ คืน และ รับนักเรียน ๒ คนไปฝึกที่ภูผาฟ้าน้ำด้วย

ส.๒๖-อา.๒๗ ส.ดินไท ธานิโย ส.พอจริง สัจจาสโภ และคุรุหินเรืองพานักเรียน ม.๖ รวม ๗ คน นิสิต ม.วช. ๒ คน ไปร่วมงานอบรมนักเรียน ร.ร.บดินทร์เดชาฯ ที่ ศูนย์คกร.วังน้ำเขียว

อา.๒๗ ส.นานุ่ม กัสสโก สม.นวลนิ่มพาญาติโยม ไปดูนาโยมห่วงที่ อ.คง และเยี่ยม แม่เฒ่าเลื่อม (อายุ ๙๗ ปี) ขากลับนำข้าว, ถั่วเขียวและของอื่นๆกลับมาด้วย

จ.๒๘ คุรุสุภินทร์พานักเรียน ๓ คนไปฟังและถ่ายวิดีโอยายไฮ ขันจันทา พูดที่หอการค้า จ.นคร-ราชสีมา
-โยมอ้วนนำนิสิต นักเรียนและชาวชุมชน ไปทำนาที่โป่งแดง เย็นประชุมการศึกษา และ คณะกรรมการชุมชน

อ.๒๙ หลังฉันประชุม ม.ปลาย บ่ายสมณะประชุมอปริหานิยธรรม เย็นตรวจศีล และเรียน พุทธศาสนา ค่ำประชุมรวมสส.ม.

ข้อคิดก่อนจบ
พื้นดินรอบๆบริเวณพุทธสถานถูกไถและปลูกมันสำปะหลัง มีการใช้ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง

เหล่าบรรดานกหนู สัตว์เล็ก สัตว์น้อย ต่างกลัวภัย ก็อพยพเข้ามาอาศัยในป่า ที่ร่มครึ้ม ภายในพุทธสถาน

สังคมภายนอกเอารัดเอาเปรียบ แย่งชิง คดโกงกันซับซ้อนซ่อนเชิง เล่ห์เหลี่ยมสารพัด ขอเชิญพวกเราผู้ไม่ประมาท รีบเข้ามาร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้น

ผู้มีศีลที่ยังไม่มา ก็ขอให้มา ส่วนผู้มาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุข

คติ
ของขวัญอันล้ำค่า คือการให้ความเข้าใจกัน
(คำคม อาจารย์ ๑)

- สมณะดินไท ธานิโย -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

ฝนตกตลอดมา ไม่ทราบน้ำจะท่วมหรือไม่ น้ำในแม่น้ำมูลระดับสูงขึ้นมาก งานอบรมมีมา ไม่ขาดสาย อบรมครบวงจร คืออบรมเกษตรกร นักเรียน และครู สังคมคงดีขึ้น

เหตุการณ์ทั่วไป
อ.๑ คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง และคุณพิมล บรรยายเรื่องข้าวให้ชาวบ้านราชฯ

อา.๖ สมณะ คุรุ นิสิตสัมมาสิกขาลัยและนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ชั้น ม.๕ ไปเตรียมงาน อโศกรำลึก ที่สันติอโศก

อ.๘ ชาวบ้านราชฯ ไปร่วมงานอโศกรำลึก

ศ.๑๑-อา.๑๓ ชาวบ้านราชฯ คณะกรรมการอบรมไปร่วมสัมมนาที่สัตหีบ จ.ชลบุรี

พ.๑๖ สมณะและพระร่วมฟังพระปาติโมกข์
-สมณะผองไท รตนปุญโญ และสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ ไปร่วมงานศพแม่คุณอัมพร

อา.๒๐,๒๗ นิสิตเข้าห้องเรียนเรื่องสามอาชีพกู้ชาติ แก้ปัญหาแมลงวัน

จ.๒๑ เจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์มาติดตั้งเสาสื่อสาร

พฤ.๒๔ ประชุมกรรมการชุมชน

อ.๒๙ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม

พ.๓๐ สมณะเดินดิน ติกขวีโร สอนพระธรรม ชาวชุมชน

อบรม
พ.๒-ส.๕ งานโฮมไทวังและอบรมเพื่อสุขภาพ มีนักศึกษา ม.อุบลฯ มาร่วม ๓๐ คน

ศ.๔ สัมภาษณ์นิสิตใหม่ทั่วประเทศ จำนวน ๔๗ คน ที่วิชชาเขตปฐมอโศกมากที่สุด ๒๑ คน
-ตอนเย็นรายการอธิษฐานบารมี สร้างบารมี เพื่อพ่อท่าน

พ.๑๖-อา.๒๐ อบรมนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ชั้น ม.๓-ม.๔ จำนวน ๒๑๓ คน ครู ๘ คน

จ.๒๑-ศ.๒๕ อบรมนักเรียนโรงเรียนเวตตะวัน ม.๑-ม.๓ จำนวน ๑๘๗ คน ครู ๑๓ คน และ โรงเรียน บ้านนาแก ชั้น ป.๔-ป.๖ จำนวน ๑๙ คน ครู ๑ คน จาก อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

จ.๒๘-พ.๓๐ อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่ ๒ จ.อุบลฯ จำนวน ๘๐ คน โรงเรียน ครู ๑๘๐ คน

ผู้มาเยือน
อ.๑ โรงเรียนคันลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ นำนักเรียนมา ๒๐ คน

ศ.๔ พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขต ๔ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สาธารณสุข

พ.๑๖ ชาวชุมชนอำเภอ ขุนยวม จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๒๐ คน

พฤ.๑๗ กลุ่มสตรีทอผ้า อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร จำนวน ๖๐ คน

อา.๒๗ ชาวบ้านปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน ๖๐ คน

จะขาขึ้นก็เพราะได้ยอมลดละตัวกูเพื่อหมู่
จะขาลงก็เพราะให้หมู่ต้องยอมทำตามกู

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

เดือนแห่งกระดูกสันหลังของชุมชน เดือนนี้ ได้เห็นภาพที่น่าประทับใจ ต้องเก็บ ความทรงจำไว้ ที่พวกเราชาวภูผาฯ โดยเฉพาะนักเรียน สส.ภ. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการทำนา ตั้งแต่ปั้นคันนา ไถ คราด ถอนกล้า และปักดำเด็กๆก็มีความ สนุกสนาน เบิกบานทำกัน ด้วยความยินดี ได้เรียนรู้ การทำนาทุกขั้นตอน แม้พวกเขาจะทำงาน ตั้งแต่เช้า ขึ้นมาทานข้าวสาย และลง ทำงานบ่าย และเลิกงานขึ้นจากแปลงนาก็ค่ำมืด ๑ ทุ่ม พวกเขาก็มีความยินดีกัน ส่วนผู้ใหญ่ ก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญอีกเช่นกัน ที่ไม่ทิ้ง ปล่อยให้เด็กทำ มีการเรียนศึกษา ไปในตัว (บูรณาการ) ทุกคนในชุมชน ก็ทำหน้าที่ของตน เต็มที่ไม่นิ่งดูดาย เห็นคุณค่าประโยชน์ในการสร้างสรร เสียสละ

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
-ทุกวันอังคารสมณะประชุมอปริหานิยธรรม
-ทุกวันพฤหัสบดี ประชุมคนวัดฝ่ายหญิง
-ทุกวันศุกร์ ประชุมคนวัดฝ่ายชาย

พ.๒ วันวิสาขบูชา มีชาวชุมชน, คนวัด, ญาติธรรมชาวเชียงใหม่ และ นักเรียนสส.ภ. รวมแล้ว หลายสิบชีวิต ได้ร่วมประเพณีที่ชาวอโศกจัดขึ้นมาหลายปี คือ ช่วงเช้าทำบุญ ตักบาตร และ ฟังธรรม ก่อนฉัน ช่วงเย็นเป็นรายการเวียนธรรมจากสมณะ มีผู้มาร่วม จนเต็มศาลาเสียงธรรม บรรยากาศอบอุ่น และเบิกบานในธรรมกันดี
-สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์

ศ.๔ วันกีฬาอาริยะชุมชน วันนี้ชาวชุมชน,คนวัด และ นักเรียน สส.ภ.ร่วมกันแข่งขัน ปั้นคันนา
-อาจารย์ ๒ สมณะเก้าก้าว สรณีโย พาสมณะสยาม สัจจญาโณ ไปพบทันตแพทย์ ที่ ร.พ.สวนดอก

ส.๕ อาจารย์ ๑ และปัจฉาฯ พร้อมคณะคนวัดเดินทางลงจากภูผาฯ เพื่อไปช่วยเตรียมงาน โรงบุญ ในงานอโศกรำลึก

อ.๘ สมณะ ๘ รูป สามเณร ๑ รูป พร้อมคนวัด,ชาวชุมชนและญาติธรรมชาวเชียงใหม่ เดินทาง จาก ชมร.เชียงใหม่ เพื่อมาร่วมงานอโศกรำลึกที่สันติอโศก โดยรถตู้ ๑ คัน และ รถบัส ๑ คัน นำโดยอาจารย์ ๒

พ.๙-พฤ.๑๐ สมณะและญาติธรรม ร่วมงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก

พ.๑๖ สมณะในอาวาสลงพระปาติโมกข์

พ.๑๖-อ.๒๒ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และ สมณะชุบดิน วิชชานันโต เดินทางไปอบรม เยาวชน คนสร้างชาติ ที่ศูนย์อบรมฯ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ศ.๑๘ ประชุม ชมร.เชียงใหม่ สมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธานที่ ชมร.เชียงใหม่

ส.๑๙ ประชุมคณะกรรมการชุมชนภูผาฯ สมณะวชิโร เป็นประธาน ที่ ศาลาซาวปี๋
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สมณะ ๓ รูป อาจารย์ ๒ เป็นประธาน ที่ศาลาซาวปี๋

อา.๒๐ ประชุมคณะรับใช้กลุ่มภูผาฯ(ครช.)ที่ ชมร.เชียงใหม่
-ประชุมกลุ่มภูผาฟ้าน้ำ อาจารย์ ๒ เป็นประธาน ที่ ชมร.เชียงใหม่

อา.๒๐-อ.๒๒ วินัยสัญจร สมณะนวกะ ๕ รูป นำโดยอาจารย์ ๒ ร่วมงานอบรม ที่ศูนย์ อบรม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

พ.๒๓ ประชุมกลุ่มญาติธรรมแม่ฮ่องสอน สมณะ ๗ รูป นำโดย สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต อาจารย์ ๒

พฤ.๒๔ วันไหว้คุรุของ นักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งจัดพิธีขึ้นช่วงก่อนฉัน และช่วง รับประทานอาหาร ที่ศาลาซาวปี๋ มี สมณะ, ชาวชุมชน, คนวัด, คุรุ และ นักเรียน สัมมาสิกขา ร่วมพิธี บรรยากาศเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจ มีการอ่านเรียงความ บทกลอน และ มีการแสดง ละคร สะท้อนการศึกษาเกี่ยวกับคุรุ จากใจลูกศิษย์ มีทั้งบรรยากาศ ที่ขบขัน และซาบซึ้งกันดี

จ.๒๘ เป็นโอกาสดีในวันนี้ที่ นักเรียน สส.ภ.และญาติธรรม,ชาว ชมร. ได้มาต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้เดินทางมาเปิดปั๊มน้ำมันบางจาก ที่อยู่ติดกับ ชมร. เชียงใหม่ เป็นโครงการ พระราชดำริของในหลวง ให้ใช้นำมันไบโอดีเซล ซึ่งพวกเรา นักเรียนและญาติธรรม ได้ตั้งแถวต้อนรับ และถือป้ายรณรงค์ ให้ใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล ซึ่งนายกฯ ได้ทักทายถามไถ่ พวกเรา ด้วยอาการที่ยิ้มแย้ม หลังจากพิธี เปิดปั๊มเสร็จ นายกฯได้ส่งตัวแทน รมต.ว่าการ กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม น.พ.พรหมมินทร์ เลิศสุริยะเดช (หมอมิ้งค์) และ คณะ ได้มารับประทานอาหารที่ชมร. เชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย และวันนี้ชมรมตั้งโรงบุญ แจกอาหาร ให้แก่ลูกค้า

อ.๒๙ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต, อาจารย์ ๒ และสามเณร ๑ รูป เดินทางไปร่วมงาน อบรมเยาวชน ที่ จ.ลำพูน

จ.๒๘-พ.๓๐ เครือข่ายคกร. กลุ่มสันติอโศก ศรีบูรพา วังสวนฟ้า มาเข้าหลักสูตรมหัศจรรย์

ธรรมะส่งท้าย
"ทำงานคนเดียวเก็บเกี่ยวอัตตา ทำงาน เป็นสภาลดอัตตาตัวตน"

- สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย -


สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

ย่างเข้าเดือนมิถุนายน ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่ง"วิสาขมาส"(วันวิสาขบูชา) ของชาวพุทธ ทั่วโลก ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ เดือนแปด ๒ หน วันวิสาขบูชา จึงเลื่อนเป็น วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ และวันนี้ทางสมัชชา แห่ง สหประชาชาติถือมติว่า เป็น"วันสำคัญสากลแห่งโลก"(วันสมาธิโลก) หรือ "วันสันติภาพโลก" เพื่อน้อมรำลึกถึงเกียรติคุณ ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

ในขณะที่โลกกำลังเดือดร้อนด้วยไฟสงคราม ชาวพุทธทั่วโลกพึงปฏิบัติหน้าที่การงาน ด้วยสมาธิ คือ จิตใจสงบ สุขเย็น เป็น "สันติภาพ" สมดั่ง พุทธโอวาท :

นัตถิ สันติ ปรํ สุขํ
แปลความว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พ.๒-พฤ.๓ วันวิสาขบูชา เป็นวันสมาธิโลก สมณะและชาวชุมชน ไปร่วมงานศพญาติธรรม อาจารย์พเยาว์ อินทร์ตรา อ.เมือง จ.สงขลา

พ.๒-อา.๖ ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๖ จาก ร.ร.สุทธิรักษ์ อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน ๗๗ คน และร.ร.บ้านนาตาแย้ม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๒๕ คน

จ.๗ สมณะและชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานวันอโศกรำลึก ที่ สันติอโศก กทม.

พ.๙-พฤ.๑๐ ชาวอโศกทุกสาขาเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมงานอโศกรำลึก เพื่อบูชาพระบรม สารีริกธาตุ บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ อบอุ่น

ศ.๑๑-อา.๑๓ สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชน ไปร่วมงานสัมมนาผู้ปฏิบิตงานศูนย์ฝึกอบรม คกร. ณ ศูนย์ฝึกหน่วยนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พ.๑๖-อา.๒๐ ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ ๗ จาก ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม ๑๒๐ คน

พฤ.๒๔-อา.๒๗ อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ ๑ มีข้าราชการของสำนักส่งเสริมการ เกษตรและเทคโนโลยีจาก จ.พังงา ภูเก็ต พัทลุง กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา จำนวน ๖๕ คน
-อปริหานิยธรรม ทุกวันอังคาร สมณะประชุม ปรึกษาหารือเตรียมงานด้านต่างๆ
-ทุกวันจันทร์ สมณะประชุมตรวจศีลชาวชุมชนฯ
-ทุก ๑๕ ค่ำ สมณะลงอุโบสถปาติโมกข์

มรณานุสติ เดือนนี้ ได้มีญาติธรรม (เทวฑูต)ล่วงลับไปอีก ๑ คืออาจารย์พเยาว์ อินทร์ตรา ซึ่งได้ล้มป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ และจากไปด้วยอาการสงบ จัดงานศพ พิธีพุทธอย่าง เรียบง่าย ที่บ้าน วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ สมณะ ๗ รูป แสดงธรรมหน้าศพ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ เคลื่อนศพไปเผาที่วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา

พุทธภาษิตส่งท้าย
พึงรีบกระทำความดีและห้ามจิตจากความชั่ว เพราะว่า เมื่อทำความดีช้าไป จิตจะยินดีใน
ความชั่ว

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ต.หนองนาทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗

ย่างเข้าฤดูการทำนา ปีนี้ชาวชุมชนทำนา ๕๕ ไร่ หลังจากกลับจากการสัมมนาเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ ชาวชุมชนและเครือข่าย ต่างก็ขะมักเขม้นปลูกพืชผักไร้สารพิษ ให้พอกิน ในชุมชน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อแขกผู้มาเยือน

เหตุการณ์สำคัญ
อ.๑-พฤ.๓ เจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติ จ.อุดรธานี มาเข้าค่ายจริยธรรม ๒ คืน ๓ วัน จำนวน ๓๖ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
-คุณสุทัศน์ ดิษโยธิน นำเจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานจากกรมแรงงานและสวัสดิการสังคม จ.อุดรธานี มาเยี่ยมชุมชนดินหนองแดนเหนือ

พ.๒ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตอนเย็นมีการเวียนธรรมที่สังฆสถาน

ศ.๔ ชาวบ้านจากชุมชนหนองรวก อ.แก้งคร้อ มาฝึกทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพที่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ กับนาข้าวไร้สารพิษ
-สมณะนึกนบ ฉันทโส และชาวชุมชนบูรพาอโศก ไปประเมินผลที่ ร.ร.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ส.๕ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้นำคณะอาจารย์ ๓ ท่าน จากคณะ พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น มาเก็บข้อมูลรายละเอียด จากชุมชน ดินหนองแดนเหนือ

อ.๘ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และชุมชนเครือข่าย เดินทางไปร่วมงานอโศกรำลึก ที่สันติอโศก กทม.

ศ.๑๑ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และชุมชนในเครือข่าย ไปร่วมสัมมนาใหญ่กับชุมชนคกร. ทั่วประเทศ ที่ศูนย์ฝึกนาวิกโยธินหาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-คุณม่านพร และคุณเต็มสิริ ไปร่วมประชุมกับองค์กรภาคประชาชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.ชัยภูมิ

พ.๑๖-อา.๒๐ สมณะนึกนบ ไปร่วมอบรมจริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ปวส. ปี ๑ จำนวน ๖๒ คน ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี

พฤ.๑๗ ดร.สมจิตร และนักศึกษาพยาบาลปี ๔ จากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.ขอนแก่น มาเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน และประสานติดต่อเพื่อนำเด็กในชุมชนต่างๆ มาเข้าค่ายอบรม ในโอกาสต่อๆไป

ศ.๑๘ ประชุมชาวชุมชนและกิจการงานภายใน

จ.๒๑-ศ.๒๕ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมชาวชุมชนบ้านเท่อเล่อร์และบ้านโนนสง่า อ.บ้านผือ ในโครงการ PLAN ผู้ใหญ่+เด็ก ๕๐ คน ที่ ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พ.๒๓ คุณพ่อสมเกียรติ และ คุณแม่อภัย จาก จ.ขอนแก่น นำพืชผักและเสื่อมาทำบุญ กับสมณะ ที่สังฆสถาน และปวารณาตัวที่จะมาช่วยกิจการงานในชุมชน
-สมณะฉันทโส ไปช่วยอบรมเยาวชน จาก ร.ร.มณีโชติสามัคคี ม.๑-ม.๓ อ.วังม่วง จ.สระบุรี จำนวน ๑๑๖ คน ที่ชุมชนบูรพาอโศก

พฤ.๒๔ สส.ผ. จัดกิจกรรมไหว้ครู

ศ.๒๕-อ.๒๙ อบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ จาก ๑๒ โรงเรียนในเขตการศึกษา อ.ภูเขียว และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จำนวน ๑๓๐ คน
-เจ้าหน้าที่คุมประพฤติและผู้ถูกคุมประพฤติประมาณ ๑๕๐ คน มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี (๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ส.๒๖-พ.๓๐ สมณะ ๓ รูป (สมณะโสรัจโจ,สมณะฉันทโส, สมณะสุนทโร) อบรมค่ายผู้นำกสิกร ที่ชุมชน แก่นอโศก จ.ขอนแก่น (จำนวน ๖๐ คน จากมหาสารคาม ๓๐ คน, กาฬสินธุ์ ๑๘ คน และ ขอนแก่น ๑๒ คน)

อ.๒๙ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ นักเรียนมัธยมต้น จาก ร.ร. บ้านแคน ต.โหรา อ.อาจสามารถ จำนวน ๑๖๖ คน ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก จ.ร้อยเอ็ด

ฝากข้อคิด ปรัชญา อีสาน ว่า
นกบ่กู่นาแห้ว ป๋าจี๋นาย ให้ดิ้นอยู่ดั่นดั่น กบ
บ่เตื้องต่อห้วย หน้าน้อย อยากป้อน ยิงเบิ่งเด้ เอบนั้น
แปลว่า: นกที่ไม่หลงติดในเหยื่อล่อ ก็จะไม่ติดบ่วง ไม่ติดแร้ว (เครื่องดัก) ปล่อยให้เหยื่อ (จี๋นายตระกลูจิ้งหรีด) ดิ้นอยู่ดั่นดั่น ถ้ากบไม่ติดแม่น้ำ ลำคลองที่อยู่อาศัย นายพราน ถือหน้าไม้ คือ ธนูน้อยน้อย เที่ยวหาส่องยิงกรอกปาก ก็หาไม่เจอ คนผู้เสียสละเพื่อสังคม ก็ไม่ควรหลงผิด ติด เหยื่อล่อของสังคมฉันนั้น ควรให้อย่างไม่หวัง สิ่งตอบแทนใดๆ

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -
ISSN 0857-7585