ป.ปรีดา email : [email protected]

ระวังแคชเชียร์เช็ค

ตั้งแต่เมืองไทยมีสถาบันการเงิน การใช้แคชเชียร์เช็คเป็นที่นิยมและได้รับความเชื่อถือ อย่างสูง เสมือนหนึ่ง แทนเงินสด ที่ต้องจ่ายหรือได้รับมาก็ว่าได้

เมื่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ถึงวันนี้ เราไม่อาจวางใจการใช้ แคชเชียร์เช็ค เสียแล้ว ในเมื่อผู้กระทำทุจริตได้ใช้เครื่องมืออันทันสมัย (scanner) สแกนจาก แคชเชียร์เช็ค ฉบับจริง เปลี่ยนเพียงจำนวนเงินที่ระบุ แล้วนำไปใช้แก่ผู้ที่ไม่ทันกลโกง โดยท้าให้ผู้นั้น โทรศัพท์ สอบถามไปยังชื่อที่เขาให้ซึ่งทำงานอยู่ในธนาคารแห่งนั้น

ทางแก้ก็คือผู้ได้รับแคชเชียร์เช็ค ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อได้รับแล้วควรโทรสอบถาม สถาบัน การเงินที่ระบุในแคชเชียร์เช็คฉบับนั้น โดยโทรถามหมายเลขโทรศัพท์จาก ๑๑๓๓ จากนั้น จึงโทรสอบถามว่าชื่อที่ระบุในแคชเชียร์เช็คฉบับนั้นมีเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ จริงหรือไม่ หากท่านสามารถเพิ่มความระมัดระวังได้ดังที่กล่าวมานี้ ท่านก็ยังคงสามารถ ใช้แคชเชียร์เช็คได้ อย่างไม่เกิดปัญหาการถูกหลอก

ประการสำคัญ อย่าได้หลงกล โทรศัพท์สอบถามตามหมายเลขที่เขาให้เด็ดขาด แม้บุคคลนั้น จะทำงานในสถาบัน การเงินแห่งนั้นก็ตาม แต่เพราะความโลภ เขาผู้นั้น ได้ร่วมมือกับมิจฉาชีพ เพื่อโกหกเราเสียแล้ว

หากท่านผู้ใดมีประสบการณ์จริงจากชีวิต สามารถส่งมายังคอลัมน์นี้ หรือส่งมายัง e-mail ข้างต้นได้

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ -
ISSN 0857-7585