สันติอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

"สันติอโศกเปลี่ยนไป" เนื่องเพราะช่วงนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ยกใหญ่ คือ เทปูนปูกระเบื้องใหม่บริเวณ ศาลาฟังธรรมโรงครัว และทาสีศาลาฟังธรรมใหม่ และย้าย โรงครัว ไปอยู่ที่ ชมร.หน้าสันติฯและร้านกู้ดินฟ้าชั่วคราว แต่พอย้ายไปแล้ว ก็เกิดแนวคิดว่า น่าจะย้ายออกไปถาวรเลย ศาลาฟังธรรมจะได้กว้างขวางขึ้น เสียงรบกวน เวลาฟังธรรม ก็จะไม่มี และถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วย เป็นต้น ซึ่งหลายคนก็ต้องทำใจ ทำใจตรงที่ ต้องเปลี่ยน ความเคยชินใหม่ และได้ลดความติดยึด ของตัวเอง ฯลฯ "สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้น ดีเสมอ" ก็ตรงนี้แหละ

เหตุการณ์ผ่านมา
พฤ.๑ น.ร.สัมมาสิกขาฯและ ม.วช.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีพ่อท่านเทศน์ให้โอวาท ปิดท้ายด้วย
-กิจนิมนต์เนื่องในการทำบุญคล้ายวันเกิด คุณแหวว ใจดาว และ คุณทิพวัลย์ ณ ศาลาร่วมน้ำใจ รามอินทรา กม.๗ กทม. มีสมณะร่วมงาน ๓ รูป โดย สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เป็นองค์แสดงธรรม

พฤ.๑-ศ.๒ เครือข่ายชาวอโศก จำนวน ๑๐๔ คน โดยการประสานของ ต.อ. เข้าร่วมฟัง การเสนอ ผลงานและการประชุมวิชาการ เรื่องมาตรฐาน และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อบริโภค โดย สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สนง. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ ห้องนนทรี โรงแรม ที.เค. พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ มีนักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง ประมาณ ๔๐๐ คน

ศ.๒ ทีมแสงสีเสียงปฐมอโศกมาถ่ายทำภาพพ่อท่าน เพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดี การลากเรือ ซึ่งจะทำใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อา.๔ ประชุมกสิกรรมไร้สารพิษ เครือข่ายสันติอโศก เพื่อแก้ปัญหาผักไร้สารพิษขาดแคลน เพื่อให้ได้ผักผลไม้ไร้สารพิษจริงๆมาจำหน่าย (พ่อท่านให้ปิดร้านกู้ดินฟ้า หน้าสันติอโศก ชั่วคราว เพื่อไปติดตามว่าพืชผักผลไม้ที่เกษตรกร นำมาส่งที่กู้ดินฟ้านั้น ไร้สารพิษจริงๆ หรือแค่ปลอดสารพิษก็ไม่เอา)

อา.๔-พ.๗ น.ร.สส.สอ.ชั้น ม.๒ เดินทางไปเรียนนอกสถานที่และทำกระบวนการกลุ่ม ที่ชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว

จ.๕ เวลาทุ่มครึ่ง พ่อท่านสอนวิชา"พุทธชีวศิลป์"ครั้งแรก ให้แก่นิสิต ม.วช.วิชชาเขต สันติอโศก

อ.๖ ประชุมเรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่คลอง ๑๓ ซึ่งมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เพื่อชาวสันติอโศก จะได้พึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องพืชผักไร้สารพิษ

อ.๖-ส.๑๐ งานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต รุ่นที่ ๑ มีผู้มาอบรมจำนวน ๔๕ คน

พฤ.๘ ประชุมพิเศษ คนวัดทั้งหมด เรื่องการย้ายโรงครัว เพื่อเตรียมปรับพื้นที่ปูกระเบื้อง ศาลาฟังธรรมและโรงครัวใหม่ สรุปย้ายโรงครัวไปอยู่ที่ ชมร.หน้าสันติอโศก

ส.๑๐ น.ร. ร.ร.นวมินทราชูทิศ จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาเรียนรู้งานชุมชนตลอดวัน
-ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี นำโดยสมณะชนะผี ชิตมาโร

ส.๑๐-พฤ.๑๕ ทีมงานทำสื่อสันติอโศกจำนวน ๖ คน นำโดย สมณะกล้าตาย ปพโล ไปร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ"สื่อบุญนิยม" ครั้งที่ ๒ ณ ปฐมอโศก เพื่อเรียนรู้การผลิต สื่อต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนครบวงจร โดยอาจารย์สุทธิพร สุทัศน์ ณ อยุธยา มาเป็น วิทยากรให้

พ.๑๔ เริ่มปรับปรุงพื้นที่เทปูน-ปูกระเบื้องใหม่บริเวณศาลาฟังธรรมและโรงครัว กิจกรรม ทำวัตรและฉันภัตตาหาร ย้ายไปอยู่ที่ลานหินนั่งข้างศาลาพระวิหารชั่วคราว
-ทีมสื่อ วิดีโอ สันติฯถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับชีวิต น.ร.สส.สอ.

พฤ.๑๕,ส.๑๗,อา.๑๘ สมณะแก่นเมือง เกตุมาลโก,สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ และชุมชน วังสวนฟ้า ไปประเมินผู้ผ่านการอบรมผู้นำ ที่ อ.เมือง, อ.อรัญประเทศ และ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ส.๑๗ ประชุมกลุ่มจันทอโศก จ.จันทบุรี นำโดย สมณะฝุ่นฟ้า อัคคชโย
-กิจนิมนต์ทำบุญบ้าน คุณเต็มสิริ นาคธน-สุกาญจน์ ที่ ซ.วัดหลวงพ่อโต บางนา-ตราด สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป นำโดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร

ส.๑๗-อา.๑๘ งานคืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง น.ศ.ปธ. ครั้งที่ ๑ มีผู้มาร่วมงานทั้งหมด ๑๕๕ คน

อา.๑๘ คณะครูพุทธธรรม ประชุม หารือเรื่องการจัดงาน"คืนสู่เหย้าชาวพุทธรรม" กำหนด เป็นวัน ส.๑๓-อา.๑๔ พ.ย.นี้

ส.๒๔ สมณะเมืองแก้ว และสมณะเพาะพุทธ ไปร่วมงานการแสดงศิลปะ ชื่องาน "ถนนสายอุดมการณ์" ที่อนุสรณ์สถาน สี่แยกคอกวัว

จ.๒๖ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม
-พ่อท่านพบนิสิต ม.วช.

จ.๒๖-พ.๒๘ งาน"เปิดโลกธรรมะ" ครั้งที่ ๒ จัดโดย น.ศ.รามบูชาธรรม นิมนต์สมณะ ไปตอบปัญหา แก่นักศึกษาและผู้สนใจ วันละ ๕ รูป ตลอด ๓ วัน

จ.๒๖,อ.๒๗,พฤ.๒๙ น.ร.สส.สอ.สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๗

พ.๒๘ สมณะสิกขมาตุและคนวัดส่วนหนึ่งไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมแม่ของสมณะ ชาติดิน ชัญโญ ที่วัดสามัคคีสโมสร อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ศ.๓๐ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านและเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณแก้วเก้าแสง ที่ ซ.ลาดพร้าว ๑๐๑ สมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช

ส.๓๑ ภาคค่ำ มีรายการเวียนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ข้อคิดสุดท้าย
"ถึงแม้เงินตราจะไหลมาดังห่าฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม่
กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริงๆน้อย
เต็มไปด้วยความทุกข์สารพัด
รู้ชัดอย่างนี้แล้ว สาวกของตถาคต
ย่อมไม่ยินดีในกามารมณ์ แม้ที่เป็นทิพย์
หากแต่ยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา"
* พุทธพจน์

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

สนามแม่เหล็กแห่งวิถีพุทธ การเข็นกงล้อธรรมจักรยังคงหมุนขับเคลื่อนไปตลอด ตราบที่ โลกนี้ ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ เราผู้เป็น

ธรรมทายาทยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนเป็นอันมาก

ผู้แวะมาเยี่ยมเยียนสนทนาแลกเปลี่ยน
ศ.๒ คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี เขต ๑ เยี่ยมชม ๙๐ คน

จ.๕ คณะนักศึกษาชาวอเมริกันรวม ๑๖ คน มาศึกษาวัฒนธรรมไทยและ ความเป็นอยู่ของ ชุมชนพึ่งตนเอง บ่ายได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนการศึกษา ระหว่าง นักศึกษา ชาวอเมริกัน กับ สส.ฐ. ในหัวข้อ การฟัง,การพูด,การเขียน,การอ่าน ให้ถูกต้อง นับเป็นรายการ ที่มีสาระ เป็นประโยชน์และสนุกมาก เขาจากไป ด้วยความชื่นชม

ศ.๑๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๔ คน ศึกษาดูงานการผลิต สารชีวภาพ ทางการเกษตรใช้งานต่างๆ

ส.๑๗ เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม(INEB)นำเยาวชนจากต่างประเทศ จำนวน ๒๘ คน มาศึกษาดูงานชุมชนวิถีพุทธ

อ.๒๗ คุณสรณพงศ์ บัวโรย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม นำเกษตรกร จำนวน ๗๕ คน มาศึกษา การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และเยี่ยมชุมชน

พ.๒๘ คณะอาจารย์จาก ร.ร.สายวิชาชีพ และ ร.ร.กุลสิริเทคโนโลยี นำนักศึกษาภาควิชา บริหารธุรกิจ จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมชุมชน ในวันเดียวกันต่อมาคณะครู-อาจารย์ จากศูนย์ บริการศึกษา นอกโรงเรียน ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำนักศึกษามาเยี่ยมชม ๘๐ คน

อบรมเพื่อเข้าสู่มรรคผล
จ.๕-ศ.๙ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงข้าราชการกรมศุลกากร ๖๐ คน

ส.๑๐-พฤ.๑๕ อบรมสื่อสารบุญนิยม ครั้งที่ ๒ ให้แก่เครือข่ายชาวอโศกทั้งหมด มีผู้เข้ามา รับการอบรม ๙๕ คน โดย อาจารย์สุทธิพร สุทัศน์ ณ อยุธยา ทีมงานเดิม หวังว่าการผลิตสื่อ ของชาวอโศก คงจะมีคุณภาพ ในการสร้างสรรสาระ คุณค่าเพิ่มขึ้น เป็นสากลมากขึ้น รับคำตำหนิ จากเพื่อนร่วมงาน และผู้อื่นได้มากขึ้น ขออนุโมทนากับคณะจัดงานทุกๆท่าน

อ.๑๓-พ.๑๔ ทีมพี่เลี้ยงของการอบรมจากปฐมอโศก เดินทางไปร่วมการสัมมนาเรื่อง "โครงการสร้างชีวิตใหม่ไร้อบายมุขสุขภาพดี" ที่สีมาอโศก

พ.๑๔-อา.๑๘ อบรมเกษตรกรหลักสูตรสัจธรรมชีวิต จาก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จำนวน ๗๐ คน ทำเถิดดี แม้เด่นไม่เป็นไร ดีเด่นได้ เด่นเถิดดี ทวีมงคล โครงการ "กรุงไทยยุววาณิช" มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน ให้เยาวชนไทย มีโอกาส แสดงความสามารถ ในการคิด สร้างสรร เชิงธุรกิจ และมีประสบการณ์ ในการทดลอง ประกอบการทางธุรกิจ ส่งเสริม การสร้างผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ อย่างมีระบบ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง ของการ พัฒนาเศรษฐกิจไทย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มี ร.ร.ส่งเข้าไป ๘๘๘ โรงเรียน ร.ร.สส.ฐ. ผ่านคัดเลือก๑ ใน ๑๐ ชื่อโครงการ "ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพครบวงจร" ได้รางวัลอันดับที่ ๒หัวข้อ รางวัลที่ได้รับ "เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม" พร้อมเงินมอบเป็นทุน การศึกษา สส.ฐ. ขออนุโมทนา คณะทำงาน ที่นำชื่อเสียงเกียรติคุณ มาสู่สถาบันของชาวอโศก

สังขารทั้งหลาย มีความพลัดพรากจากกันเป็นที่สุด
ศ.๑๖ นางแก้ว ไผ่เลี้ยง อายุ ๔๑ ปี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่นา ๙ ไร่ เนื่องจากเป็นสมาชิก บ้านราชฯ วันรุ่งขึ้นจึงดำเนินการนำศพ ไปฌาปนกิจ ที่บ้านราชเมืองเรือ

ส.๑๗ คุณมานพ หาญจริง อายุ ๕๕ ปี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่นา ๙ ไร่ ๒๐ ก.ค. ประชุมเพลิง ที่เมรุปฐมอโศก
-๑๖.๐๐น. นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขานายกฯ ได้แวะชม"พลังงานทดแทนธรรมชาติ" โดย นายเฉลิม ใจเดียว สาธิตให้ดูเผาเศษพลาสติกให้ย่อยสลายมาเป็นน้ำมัน นำน้ำมันนั้น มาใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ผลิตขึ้นมาใช้ในชุมชน ขั้นตอนในการทดลอง ปิดไฟจากสถานี จ่ายไฟปกติ แล้วเปิดทดลองเข้าไปแทน ผลออกมา ประสบความสำเร็จ ท่านเลขาฯ กล่าว ชื่นชม กับผลงาน อันมหัศจรรย์นี้มาก ต้องยอมรับว่าเป็น นวัตกรรมใหม่ ในประเทศไทย สาธุ กับผลงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ มนุษยชาติอันใหญ่หลวง

พ.๒๘ หมู่สมณะ และ สิกขมาตุ คนวัด เดินทางไปร่วมฌาปนกิจศพ โยมทอง สู่เวชพงษ์ อายุ ๘๔ ปี ที่วัดสามัคคีสโมสร ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโยมแม่สมณะ ชาติดิน ชัญโญ

ธรรมะอันไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม)
-ทุกวันอังคารประชุมหมู่สมณะและสิกขมาตุ ลงปาติโมกข์ทุกวันพระใหญ่ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน

จ.๑๒ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน โอวาทที่พ่อท่านให้คือความเจริญของงาน คือ หมู่เรา ได้ลดกิเลส

ส.๓๑ ก.ค.-จ.๒ ส.ค. สานสายใยสัมพันธ์ ๑๒ ปีพี่น้อง สส.ฐ.ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนปฐมอโศก ยินดีต้อนรับ ศิษย์เก่าด้วยความรัก ความอบอุ่นรออยู่

ลาเพราะสุขภาพ
๑๕ ปี แห่งการเอาภาระอบรมสั่งสอน น.ร. สส.ฐ.และรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ สมณะ เด่นตะวัน นรวีโร ประสบเวทนาอันแก่กล้า ไม่สะดวก ในอันจะประกอบกิจ ตามใจหวัง จึงขอเดินทางไปรักษาสุขภาพที่บ้านราชฯ ตามเนื้อเพลงที่ท่านสั่งลาชาวปฐมอโศก

จะไม่กลับหลังถ้ายังสุขภาพไม่ดี จากปฐมฯคราวนี้ ไปสู่บ้านราชเมืองใหญ่ บอกลาแม่พ่อ บอกลา ม.ต้น ม.ปลาย ไปจำพรรษาที่ใหม่ ตั้งใจไปรักษาตัว อย่าได้สงสัย ทำไมไปราชธานี จากไปคราวนี้ไม่มีสิ่งใดอึดอัด ขุ่นข้องหมองมัว บอกกล่าวให้รู้กันทั่ว เดี๋ยวมหาปวารณา ถ้านับเป็นวัน ก็แค่ ๑๐๐ วันกว่าๆ ไม่นานหรอกหนอ หลวงพ่อ คงได้กลับมา อยู่กันให้ดี เถิดหนา อย่าทำให้ครูหนักใจ ใครเล่ามาแทนที่ ใครเล่าจะมาปลอบใจ คงจะมีสมณะรูปใหม่ เห็นใจทำหน้าที่แทน ในฐานะตัวแทน ชาวชุมชน และ น.ร.สส.ฐ.

ขอชื่นชมท่านเด่นตะวัน ที่ท่านได้ทำหน้าที่ของสมณะครบสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งเคารพบูชา กับชาวชุมชน ทุกๆคน ขอให้ท่านหายจากโรคาพยาธิโดยเร็วเถิด เพื่อมาช่วยกันเข็นกงล้อ ธรรมะต่อไป

อโรคยา ปรมาลาภา
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันยิ่ง
* พุทธสุภาษิต

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

กสิกรแข็งขลัง เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม ก่อนเข้าพรรษานี้เป็นฤดูเพาะปลูก ทำนา ของเกษตรกรไทย แต่ชาวอโศกไม่เลี้ยงสัตว์ จึงเรียกว่า กสิกร ขณะนี้มีปุ๋ยหมักชีวภาพกำลังขายดี คนเริ่มตื่นตัว มาซื้อไปใช้ไม่ขาดระยะ

กิจสงฆ์
พฤ.๑,ศ.๑๖,ส.๓๑ สมณะร่วมกันทบทวนปาติโมกข์

ศ.๒,ส.๓ อบรมนักเรียน ม.ปลายจากบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลาดพร้าว ที่ศูนย์ฝึก วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยส.ถ่องแท้ วินยธโร และส.เมฆฟ้า นภมังคโล

อา.๑๓ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร ไปร่วมงานฌาปน กิจศพนางบุญยืน สถาพร (พี่สาวของ ญาติธรรม) อายุ ๓๕ ปี ที่ บ.ตะคอม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พฤ.๑๔ ส.ถ่องแท้ วินยธโร ร่วมงานอบรมที่ ศรีโคตรบูรณ์อโศก

จ.๑๓ สมณะ หลายรูป ร่วมงานฌาปนกิจศพนางแก้ว ไผ่เลี้ยง ที่ราชธานีอโศก

งานอบรมและอื่นๆ

อา.๔ กินข้าวป่า

จ.๕ ระดมกำลังไปทำกสิกรรมที่สวนพลาญหิน

ศ.๙-ศ.๑๖ ทีมงานสื่อสาระไปฝึกอบรมที่ปฐมอโศกนำโดยส.หินกลั่น ปาสาณเลโข

อา.๑๑ น.ส.เคียงดิน ชาติบุญนิยม และคณะมาให้ความรู้เรื่องการทำแชมพูไร้สารพิษ แก่ชาวชุมชน และเครือข่าย

ศ.๑๖ ส.ตรงมั่น อุชุจาโร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปร่วมงานคืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง นศ.ปธ. ที่สันติอโศก

ส.๑๗ ม.๑ ไปเก็บแตงโมที่สวน อ.น้ำยืน

อา.๒๐ รวมพลังกันดำนา

พ.๒๑-พฤ.๒๒ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร และคณะไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนต้นแบบตามแผน คกร. ที่โนนคำตื้อ อ.เบญจลักษณ์, บ.ดู่ อ.ราษีไศล, บ.หัวเสือ อ.ขุขันธ์, บ.ละลม อ.ภูสิงห์

ศ.๒๓-อา.๒๗ อบรมนักเรียน ร.ร.กันทรลักษ์ วิทยา ม. ปลาย ๑๔๐ คน

พ.๒๓-อา.๑ อบรมนักเรียน ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ม. ปลาย ๗๐ คน

ส.๒๔ ร่วมงานญาติธรรม สุวัฒชัย สิงห์คำ (ผู้พิพากษาเซียง) ฟังพ่อท่านแสดงธรรม เรื่อง... ทรัพย์แท้ของมนุษย์ ที่ราชธานีอโศก

อา.๒๕ พระอาคันตุกะสุวัฒชัย สุทธิโก จำพรรษาที่ศีรษะอโศก

พฤ.๒๙ กิจนิมนต์ที่ ร.ร.บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยส.ผืนฟ้า อนุตตโร และส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล

ศ.๓๐ ประชุมกลุ่มร้อยเอ็ดอโศก โดย ส.ถ่องแท้ วินยธโร ส.คิดถูก ทิฏฐุชุกัมโม และ ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก
-นักเรียนสัมมาสิกขา ม.ต้นเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมเดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ที่สนามหลวง

ผู้ศึกษาดูงาน
พฤ.๑เกษตรกรจากบ้านขะยูง ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๘ คน

ส.๓ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑๐ คน
-นักศึกษาพร้อมคณะอาจารย์ รวม ๑๐๐ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์

อา.๔ เกษตรกร ๕๕ คน จาก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

พ.๗ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน จาก อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

พฤ.๘ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๗๐ คน

ส.๑๐ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ คน
-คณะครูจากโรงเรียนสัตยาสัย อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน ๒๐ คน ศึกษาการจัดการศึกษา และการดำเนินงาน พักค้าง ๑ คืน

อ.๑๓,พ.๑๔,พฤ.๑๕ เกษตรกรจาก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ มาดูงานวันละ ๒๐๐ คน

พฤ.๑๕ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๑๐ คน

ศ.๑๖ นักเรียนโรงเรียน กุญชร จำนวน ๘๐ คน

ส.๑๗ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพ ฯ จำนวน ๘๐ คน

อา.๑๘ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร จ.อุบล-ราชธานี ระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ๖๐ คน

อ.๒๐,พ.๒๑,พฤ.๒๒ เกษตรกรจาก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ มาดูงานวันละ ๒๐๐ คน

พ.๒๑ คณะครูจากบุรีรัมย์ จำนวน ๗๐ คน

ศ.๒๓ เกษตรกรกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๔๕ คน

ส.๒๔ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร จำนวน ๓๒ คน

อา.๒๕ ชมรมผู้สูงอายุ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน ๔๕ คน

อ.๒๗ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๕ คน

ศ.๓๐ การศึกษานอกโรงเรียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๔๕ คน

คติส่งท้าย
เป็นโอกาสดีในช่วงเข้าพรรษาเราจะได้เข้าวัดฟังธรรมเยี่ยมเยียนสมณะ เพราะ
มิตรดี (กัลยาณมิตโต)
สหายดี (กัลยาณสหาโย)
สังคมสิ่งแวดล้อมดี (กัลยาณสัมปวังโก)
คือทั้งสิ้นของพรหมจรรย์
(จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๕)

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

ในช่วงนี้ก็ทำงานกันไปตามเหตุปัจจัย มีการประชุมกันเนืองนิตย์ วันจันทร์ประชุมตรวจศีล วันอังคาร ประชุมนิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต วันพุธประชุมคุรุ วันพฤหัสฯ สอนธรรมะ บนกระดาน วันศุกร์เป็นวันเรียนของนิสิต ม.วช. อาจจะว่างอยู่ ๒ วัน แต่อาจจะมี การประชุมเร่งด่วน หรือเฉพาะกิจ จึงจะเรียกประชุมกัน เพื่อความเข้าใจ ในการทำงาน และอยู่ร่วมกัน ด้วยความสงบอบอุ่น

เหตุการณ์ประจำวัน
พฤ.๑,ศ.๑๖,ส.๓๑ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ และ ประชุม อปริหานิยธรรม

ศ.๒ ชาวชุมชนจัดสินค้าไปแสดงในวันเปิดที่ว่าการอำเภอไพศาลี (อาคารสร้างใหม่)

ศ.๙ ชาวชุมชนไปทำอาหารมังสวิรัติด้วยผักไร้สารพิษ เลี้ยงผู้มาร่วมงาน สืบสานตำนาน อาหารวัฒนธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์

ศ.๙,ศ.๑๖ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พาทีมงานมีทั้งชาวชุมชน นิสิต ม.วช. และ สส.ศ. ไปศึกษา การใช้สื่อและการโฆษณา ที่ปฐมอโศก และไปศึกษานอกสถานที่ต่อ ที่สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่ จ.กาญจนบุรี ทีมงานนี้รวม ๑๑ คน (หมายเหตุ สมณะชินธโร ไปแสดงธรรม ที่สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำ ในเดือนนี้ รวม ๕ ครั้ง)

จ.๑๒-อ.๑๓ สมณะมือมั่น ปูรณกโร พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ที่สวนของ คุณไม้ผล "เพชรผาภูมิ" บ้านมอสมบูรณ์ ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ส.๑๗ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน ๓๗ คน มาฝึกทำงาน ฟังธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิต ชาวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก

จ.๑๙-อ.๒๐ สมณะชินธโร สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ และชาวชุมชนอีก ๒ คน ไปติดตาม เยี่ยมเยือน หมู่บ้านชุมชนต้นแบบของศูนย์ฝึกอบรมศาลีอโศก ที่บ้านทุ่งหก ต.วรแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

อ.๒๐ น.ร.บ้านโคกสามัคคี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๓๐ คน มาดูฐานงาน วิถีชีวิต ชาวชุมชน พึ่งตนเองศาลีอโศก และมาฝึกทักษะวิชาชีพทำน้ำยาล้างจาน แชมพูสระผม และการทำปุ๋ยหมักอีกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ค.

อา.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนไพศาลีสัมพันธ์ สมณะชินธโร เป็นที่ปรึกษา

อา.๒๕-ศ.๓๐ เปิดค่ายอบรม สส.ศ."เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร" เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จริตนิสัย ซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพิ่มขึ้น

พฤ.๒๙ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ สมณะมือมั่น ปูรณกโร เดินทาง ไปที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ และกลับในวันที่ ๓๑ ก.ค.

ส.๓๑ วันอาสาฬบูชา มีรายการทำวัตรเช้า แสดงธรรมก่อนฉันและภาคค่ำ มีการทำวัตรเย็น เป็นกรณีพิเศษ สมณะชินธโร เป็นผู้แสดงธรรม

ข้อคิดสุดท้าย
การกล้ารับความจริง เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ของการเป็น"ผู้นำ"

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

ชาวชุมชนสีมาอโศก เริ่มกลับสู่ทางเกวียนสายเก่า หลังจากที่พ่อท่านได้มาแสดงธรรม ในงาน นวัตกรรมกู้ดินฟ้า (๑๖ ก.ค.) พ่อท่านเน้นย้ำ อย่างจริงจัง เรื่องผักไร้สารพิษ ชึ่งชาวอโศก จะต้อง ทำให้ได้ก่อน โดยหันมานิยม กินผักพื้นบ้าน ผักป่า ในพื้นที่มาทำอาหาร ชึ่งเป็นผักไร้สารพิษ ๑๐๐ % และสร้างค่านิยม ปลูกผักอายุยาว เป็นผักยืนต้น ไม่ต้อง เหน็ดเหนื่อย ปลูกกันบ่อย ซ้ำซาก ปลูกครั้งเดียว กินได้หลายปี เช่น ขุนศึก ขุนหล่ำ ผักติ้ว ผักหวาน บ้านและป่า แคบ้าน ลิ้นฟ้า ตำลึง ฟักข้าว สลิด ฯลฯ

แม้แต่ที่ร้านอาหารมังสวิรัติ หน้า ม.ราชภัฏ พวกเราก็ใช้ผักพื้นบ้าน ในการปรุงอาหาร จำหน่าย ลูกค้าก็ขานรับมาอุดหนุนกันดี

สำหรับการเข้าพรรษาปีนี้ชุมชน และนักศึกษา ม.วช. นักเรียนสัมมาสิกขา มีความพร้อมเพรียง กันตั้งตบะหรรษา เพื่อปราบกิเลส ที่เป็นสักกายะของตนเอง ออกพรรษาแล้ว จะดูผลอีกครั้งว่า ใครมั่นคงดีหรือตบะแตก

เหตุการณ์ประจำเดือนนี้

พฤ.๑ คุณใบขจี เป็นตัวแทนชาวสีมาอโศก ไปอบรมเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ เพื่อสุขภาพ

ศ.๒ ส.ดินไท ธานิโย คุณหินเรือง และนักเรียน ม.ปลายไปร่วมอบรมที่ศูนย์วังน้ำเขียว ซึ่งมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา กทม.

ส.๓ บ่ายสมณะร่วมประชุมกับสิกขมาตุ ที่ศาลาฝ่ายหญิง
-เย็นประชุมร้านมังสวิรัติสีมาอโศก (มร.ส.) และคณะกรรมการชุมชนฯ

อา.๔ บ่ายประชุม คุรุ เวลาเย็นประชุมนักเรียนเพื่องานอบรม

จ.๕-ศ.๙ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๙ จากโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ชั้น ป.๔ จำนวน ๑๒๐ คน คณะครู ๘ คน

พ.๗ นักศึกษา ม.ราชภัฏ นครราชสีมา คณะเศรษฐศาสตร์ ปี ๒-๓ จำนวน ๖๕ คน อาจารย์ ๔ คน มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ครูฟ้าปลื้ม คุณภูผาหิน ฝ่ายต้อนรับ สมณะธาตุดิน แสดงธรรม

ส.๑๐-พ.๑๔ อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๑๐ จากโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ระดับ ชั้น ป.๕ จำนวน ๑๓๐ คน ครู ๙ คน

ส.๑๐ ส.ดินไท คุณหินเรือง คุณฟ้าปลื้ม และ นักเรียน ๕ คน ไปร่วมสัมมนา อบรมการทำ สื่อซีดี ที่ปฐมอโศก

อ.๑๓ คณะกสิกรรมไร้สารพิษ ๓๕ คน มาประชุมสารวัตรสุขภาพ ณ ฐานแปรรูป

พฤ.๑๕- ศ.๑๖ งานนวัตกรรมกู้ดินฟ้า ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน ตอนเย็นมีรายการเอื้อไออุ่น จากพ่อท่าน และแสดงธรรมก่อนฉันวันรุ่งขึ้น

ส.๑๗-อา.๑๘ สิกขมาตุผุสดี และสิกขมาตุ นวลนิ่ม ไปร่วมงาน คืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง นศ.ปธ. ที่สันติอโศก

อา.๑๘ ประชุม ๓ ชุมชน (สีมา จนดี เกื้อกูล)

จ.๑๙ สม.ผุสดี กรักน้ำเพชร ไปร่วมงานเข้าคอร์สสุขภาพ กับคณะสันติอโศก ที่ศูนย์อบรม อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-ส.ดินไท ส.ธาตุดิน และนักเรียนฝ่ายชาย บางส่วนไปตอนกิ่งมะขามเทศ ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

พ.๒๑-อา.๒๕ เปิดอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำ มาจาก อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒๓ คน

พฤ.๒๒ อาจารย์๑ (สมณะบินบน) สมณะโพธิสิทธิ์ มาเยี่ยมสีมาอโศก ได้เข้าร่วมประชุม อปริหานิยธรรม กับหมู่สมณะสีมาอโศกด้วย

ศ.๒๓ น.ส.เหมือนพร และน.ส.ดาวตะวัน บรรยายเรื่องอาหารธาตุ ๔ ในระบบแพทย์แผนไทย

ส.๒๔ ส.สร้างไท ปณีโต ส.ดินไท ธานิโย ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ และคณะ ทีมพี่เลี้ยง งานอบรม เด็กนักเรียน ไปเยี่ยมกลุ่มโฮมบุญ บ้านหนองแวง อ.บัวใหญ่ วันนี้ที่การลงแขกกัน ดำนาไร้สารพิษ "เบิกฟ้านาบุญ" ผู้มาร่วมดำนามีทั้ง สส. นายอำเภอ สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และสมาชิกกลุ่ม บรรยากาศดีมาก ช่วงพักกลางวันกินข้าวที่กระท่อมกลางนา
-สม.นวลนิ่มไปร่วมงานอบรม สร้างผู้นำที่ศูนย์วังสวนฟ้า จ.สระแก้ว
-ส.พอจริง นำสัมมนา โรงเรียนในฝัน ของนักเรียนและคุรุสีมาอโศก

จ.๒๖ ส.ก้อนหิน ส.ธาตุดิน สม.นวลนิ่ม ไปช่วยตอบปัญหาที่ ม.รามคำแหง ซึ่งเป็นกิจกรรม ของกลุ่มรามบูชาธรรม (๒๖ - ๒๘ ก.ค.)

พ.๒๘ สมณะและสิกขมาตุ ญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ โยมแม่ทอง สุเวชพงษ์ ซึ่งเป็นโยม แม่ท่านชาติดิน ชัญโญ ที่วัดสามัคคี บ้านโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ

พฤ.๒๙-ศ.๓๑ นศ. กลุ่มรามบูชาธรรม มาขอใช้สถานที่รับน้องใหม่ จำนวน ๒๔ คน

ส.๓๑ หมู่สมณะลงอุโบสถ ฟังสวดพระปาติโมกข์ วันอาสาฬหบูชา ภาคเย็นมีรายการ เวียนธรรม จากสมณะ และสิกขมาตุ

ข้อคิดก่อนจบ
ผู้ปฏิบัติธรรมจะมองเข้าหาตนเอง
ส่วนผู้รู้ธรรมจะมองออกนอกตัวเอง

- สมณะสร้างไท ปณีโต -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

น้ำลดลง ชั้น๒ เฮือนศูนย์สูญ เดี๋ยวนี้สะอาดหรูหรา ห้องสมุดมีชาวอุบลมาช่วยดูแล สถานที่ รับประทานอาหาร ย้ายไปที่เฮือนเพิ่งกัน ปลายเดือนน้ำขึ้นอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๑ สมณะและพระร่วมลงฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์น้ำ

ส.๓ ประชุมกรรมการชุมชนและชาวกสิกรรม
- ประชุมนักเรียนม.ปลายในการดูแลโรงเรียน

อ.๖ พ่อท่านอบรมชาวบ้านราชฯ

อา.๑๘ ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัย
-นิสิตเข้าห้องเรียนเรื่องข้อปรับปรุงการทำงาน

อ.๒๐ ประชุมคุรุสัมมาสิกขา

พ.๒๑ ประชุมเตรียมรับงานบวชท่านผู้พิพากษา สุวัฒชัย สิงห์คำ
- ประชุมกรรมการชุมชน

อา.๒๕ งานบวชท่านผู้พิพากษา สุวัฒชัย สิงห์คำ มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

อบรม
จ.๕-ศ.๙ อบรมนักเรียนชั้นป.๖และม.๑ โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลฯ จำนวน ๑๖๐ คน

ส.๑๐-พฤ.๑๕ นักเรียนทีมงานแสงสีเสียงไปเรียนการทำสื่อที่ปฐมอโศก

พฤ.๑๕-จ.๑๙ อบรมนักเรียนโรงเรียนถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล อุบลฯ ๘๐ คน

อ.๒๐-ส.๒๔ อบรมนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นม.๒และม.๓ เรื่องระเบียบวินัย มารยาทสังคม ความประณีตประหยัด

ผู้มาเยือน
ศ.๒ มูลนิธิศุภนิมิตนำสมาชิก ๑๒๐ คน มาชมชุมชน

จ.๕ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลฯ ๘ คน

อ.๖ ครู-นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ๔๐ คน

พฤ.๘ ชาวบ้าน ต. บ้านภูเหล็ก ๗๒ คน

พฤ.๑๕ ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านผักหนาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๗๒ คน

ศ.๑๖ กลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร ๖๐ คน

พฤ.๒๒ กลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๑๐๖ คน

อ.๒๗ คณะผู้บริหารจากโรงเรียน ในเขต ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๓๑ คน

พ. ๒๘ คณะครูอาสา ๓คน

ความลำบากสร้างความเจริญให้แก่มนุษย์

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

ช่วงต้นเดือนนี้สมณะนวกะได้เดินทางมาร่วมเข้าคอร์สอบอุ่น และร่วมฟังพระปาติโมกข์ การมาเข้าคอร์สครั้งนี้ ทำให้เกิดมีสภานวกะ และได้โศลกธรรมที่ว่า"ทำงานคนเดียว เก็บเกี่ยวอัตตา ทำงานเป็นสภา ละอัตตาตัวตน"

ช่วงเดือนนี้สมณะนวกะได้ร่วมกันปรับศาลาจงกรมให้เป็นโบสถ์ดิน ส่วนปลายเดือนนี้ ก็เป็นวัน อาสาฬหบูชา ซึ่งก็มีญาติธรรมจากเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ชาวชุมชน คนวัด และนักเรียน สส.ภ.รวมประมาณ ๒๐๐ คน มาร่วมรายการ เวียนธรรม นำโดยอาจารย์ ๑ สมณะบินบน ถิรจิตโต

พฤ.๑-ส.๓ สมณะนวกะมาร่วมเข้าคอร์สอบอุ่น ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำไปแลกของกับ ชาวหัวเลา

พฤ.๑,ศ.๑๖,ส.๓๑ สมณะร่วมฟังพระปาติโมกข์

ส.๓,อา.๔ สมณะบินบน ถิรจิตโต และปัจฉาฯ ประชุมคณะกรรมการชุมชน
-ชาวชุมชนช่วยกันมุงหลังคาห้องน้ำที่ใกล้ศาลาซาวปี๋

จ.๕ สมณะนวกะร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎก เล่ม ๙
-สมณะ ๕ รูป นำโดยสมณะบินบน ถิรจิตโต ประชุมกับคณะคุรุ สส.ภ.
-ประชุมคุรุโรงเรียนภูผาฟ้าน้ำทุกวันจันทร์

อ.๖ คณะคุรุ สส.ภ.มาเข้าคอร์สมหัศจรรย์

อ.๖,๑๓,๒๐,๒๗ สมณะอปริหานิยธรรม

ศ.๙ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และ สมณะลานบุญ วชิโร แสดงธรรมหน้าศพ คุณแม่ กองแก้ว บัวชุ่ม ญาติธรรม กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ อายุ ๗๙ ปี เสียชีวิตด้วยโรคอัมพาต ที่บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-สมณะลานบุญ และสมณะสู่สูญ สุญญคโต ประชุม ชมร.ช.ม.

ส.๑๐ สมณะเก้าก้าว สรณีโย แสดงธรรมหน้าศพ คุณแม่กองแก้ว บัวชุ่ม ที่บ้านร่มหลวง

อา.๑๑ สมณะ ๑๓ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย สมณะบินบน ถิรจิตโต พร้อมด้วยคนวัด ชาวชุมชน นักเรียน สส.ภ.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่กองแก้ว บัวชุ่ม ที่สุสานบ้านร่มหลวง

จ.๑๙-ศ.๒๓ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต สมณะวิเชียร วิชโย ไปอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ระดับประถม และมัธยมต้น ๑๐๐ คน เด็กหลายคนประทับใจ ตั้งใจจะกลับไป รับประทาน อาหารมังสวิรัติ และสมณะลึกเล็ก จุลลคัมภีโร สมณะชุบดิน วิชานันโต ไปอบรมที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการคนดีศรีขุนยวม มีนักเรียน ๓ โรงเรียนขยายโอกาส
ม.๑ ถึง ม.๓ รวม ๗๕ คน

ส.๓๑ ถอนโบสถ์เก่าที่ศาลาบรรพชน สวดสมมุติโบสถ์ใหม่ ณ ศาลาจงกรม

คติจากการเข้าคอร์สสมณะ
การนั่งอย่างทรงฌาน
ทำงานด้วยอาริยมรรค
รักพรหมจรรย์
ขยัน ขวนขวาย ด้วยใจที่เบิกบาน

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -


สังฆสถานทักษิณอโศก จ.ตรัง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

คนน้อย งานมาก นี่คือภาพความเป็นจริงของชุมชนชาวอโศกทุกแห่งในยุคปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไร ได้ในเมื่อคนเขาจะมาเอาตัวอย่างจากเรา แต่ทว่าเราก็ยังมีตัวอย่างไม่ดีพอ แล้วจะใจดำเล่นตัวกระนั้นหรือ?

คำตอบก็คือ คงจะไม่ได้ ฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือ เราต้องเร่งเพิ่มอิทธิบาทของเรา เพื่อคนอื่น จะได้ไม่อกหัก แม้ชุมชนเราอยู่กันไม่กี่คน และส่วนใหญ่ จะเป็นผู้หญิง ประการสำคัญ แต่ละคนไม่เคยทำงานกสิกรรมมาก่อน ก็ต้องมาจับจอบ จับเสียม ลงไร่ ลงนา เพื่อปลูก พืชผัก ผลไม้ไร้ไร้สารพิษ ไว้ต้อนรับ ญาติพี่น้องของเรา ที่ทยอยมารับฟัง รับรู้วิถีชีวิต ชาวอโศก ที่ได้แพร่กระจายไปหลายจังหวัดทางภาคใต้นี้

พุทธพจน์ที่ว่า"เราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงข้ามโอฆสงสารได้" เป็นเสมือนยาชูกำลัง ให้พวกเรา ฝ่าฟันไป แม้จะเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า แต่ก็มีความสุข โดยไม่มีอะไรมาล่อ เป็นวูปสโมสุข

เหตุการณ์ประจำเดือน
พฤ.๑-อา.๔ อบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล" รุ่น ๒ ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอในภาคใต้ จำนวน ๕๒ คน

พฤ.๘-อา.๑๑ อบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพฯ" รุ่น ๓ ให้กับนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ระดับอำเภอในภาคใต้ ๙๑ คน

ส.๑๗-อา.๑๘ จัดงานทำบุญวันตายก่อนตายแด่ แม่ใจแผ้ว อ่อนแก้ว (โยมแม่ของ สมณะ เลื่อนฟ้า สัจจเปโม) มีลูกหลาน ญาติมิตรมาร่วมงานเต็มศาลา

ส.๒๔-อา.๒๕ สมณะดินดี สันตจิตโต และสมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว ไปอบรมมหกรรม กู้ดินฟ้า ณ ธรรมชาติอโศก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ศ.๓๐-ส.๓๑ สมณะดินดี และสมณะเลื่อนลิ่ว ไปอบรมค่ายสุขภาพ ๗ อ. ณ ธรรมชาติอโศก

ศ.๓๐ สมณะพอแล้ว สมาหิโต และสมณะ ดินทอง นครวโร ไปอบรมโครงการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน ของสำนักงานส่งเสริมการเกษตร อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๐ คน
-สมณะนครวโร และญาติโยมชาวชุมชนไปเยี่ยมน้าของ คุณศีลตะวัน ที่ อ.นาโยง จ.ตรัง

ส.๓๑ สมณะเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา ส่วนญาติโยมตั้งตบะหรรษาเข้าพรรษา

ประชุมอปริหานิยธรรม
พฤ.๑,ศ.๑๖ สมณะลงโบสถ์สวดปาติโมกข์
-ทุกวันอังคาร สมณะลงประชุมอปริหานิยธรรม

อา.๒๘ ประชุมชาวชุมชนทักษิณอโศก

อ.๖,๑๓,๒๐,๒๗ ตรวจศีลชาวชุมชนและคนวัด

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เป็นต้นมา มีการทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ และเรียนธรรมะก่อนนอน ทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เว้นมีกิจกรรมเร่งด่วน)

ข้อคิดก่อนจบ
"คนหนุ่มสาวหากปราศจากความเพียรเสียแล้ว แสดงว่าใกล้จะหมดอายุ
คนแก่เฒ่า หากมีความเพียรสม่ำเสมอ
นั่นแสดงว่า เขายังหนุ่ม ยังสาวอยู่เสมอ"

- สมณะดินทอง นครวโร -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗

ย่างเข้าฤดูฝนเทศกาลเข้าพรรษา ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำและชุมชนเครือข่ายกสิกรรม ไร้สารพิษ ได้ร่วมแรงรวมใจกันดำนาปลูกข้าวไว้กินกันเอง เวลาที่เหลือ ปลูกผักไร้สารพิษ ไปรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ที่สนามหลวง และปฏิสันถารต้อนรับแขก ผู้มาเยี่ยมเยือน

เหตุการณ์สำคัญ
พฤ.๑ กลุ่มสหกรณ์ลุ่มน้ำชี ๕๐ คน มาศึกษาปุ๋ยหมักชีวภาพ

ศ.๒ สมัชชาเกษตรไร้สารพิษ เชิญชวนชาวชุมชนไปออกร้านประกวดอาหาร (โดยเฉพาะ ส้มตำ) ที่ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ
-สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมอบรม "โครงการผู้ถูกคุมประพฤติ"ทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ ประมาณ ๑๕๙ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
-สมณะ ๓ รูป(สมณะโสรัจโจ,ฉันทโส,สุนทโร) ไปร่วมงานอบรม"เยาวชนคนสร้างชาติ" จาก ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๔๖ คน ครู ๒๐ คน ที่ศูนย์ฝึกแก่นอโศก จ.ขอนแก่น

ส.๓ คณะครูและนักเรียน ร.ร.โนนหว้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๕๐ คน มาศึกษาดูงาน ร.ร.วิถีพุทธ
-นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ขอนแก่น ๕๐ คน มาศึกษา ดูงาน "ต่อต้านยาเสพย์ติด" (๓-๕ ก.ค.๔๗)
-สมณะนึกนบ ไปร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบ ๙๐ ปี ของหลวงปู่สงกา อมโล (สมณะแจ้งจริง อมโล) ที่สวนธรรมเลยลัด (เลไลย์อโศก) บ้านทาทิดเฮือง อ.วังสะพุง จ.เลย (๓-๔ ก.ค.๔๗) และร่วมประชุมกลุ่มญาติธรรมเลไลย์อโศก

จ.๕ สมณะ ๒ รูป (สมณะโสรัจโจ, สุนทโร)พร้อมคณะญาติธรรมเดินทางไปดูที่ดิน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ยกให้เป็นส่วนกลาง ที่ จ.ขอนแก่น

อ.๖ นายหินชนวน อโศกตระกูล จากกองทุนฟื้นฟูสัมชชาคนจน จ.ชัยภูมิ มาร่วมประชุม กับชาวชุมชน เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ นำคนมาอบรม
-คุณพ่อสมเกียรติ และ คุณแม่อภัย จากแก่นอโศก มาร่วมปฏิบัติธรรมและมาพักอยู่กับ ชาวชุมชน

พ.๗ สมณะดงดิน สุนทโร ไปกิจนิมนต์ที่ จ.มหาสารคาม

พฤ.๘ คณะครู นักเรียน อบต. สารวัตรกำนัน จาก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มาเยี่ยมชม ชุมชน

ศ.๙ คณะครู ศึกษานิเทศก์ สพท.เขต ๕ จ.ขอนแก่น จำนวน ๒๕ คน มาศึกษาดูงาน ร.ร.วิถีพุทธ ที่ชุมชน
-ประชุมใหญ่สามัญ กรรมการ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกรรมการสหกรณ์ กู้ดินหินผาฟ้าน้ำ

ส.๑๐ คุรุแผ่นผา และนักเรียนสัมมาสิกขากลุ่มหนึ่ง ไปอบรมการตัดต่อภาพวิดีโอ ที่ปฐมอโศก
-สมณะนึกนบ ไปแสดงธรรมอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรเขต ๕ จ.สงขลา และ จังหวัดใกล้เคียง ในภาคใต้ที่ทักษิณฯ

จ.๑๒ ชาวชุมชนและนักเรียนร่วมกันดำนารวมเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งประมาณ ๒๕ ไร่

พ.๑๔ อบรมเยาวชน จาก ร.ร.กาญจนาภิเษก ๑๒๕ คน (๑๔-๑๖ ก.ค.๔๗)
-สมณะนึกนบ ไปร่วมอบรมผู้ถูกคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ประมาณ ๒๐๒ คน ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ อุดรธานี

ศ.๑๖ ชาวชุมชนและชุมชนเครือข่าย ไปร่วมประชุมสัมมนา ที่สีมาอโศก (๑๕-๑๗ ก.ค.๔๗)
-สมณะนึกนบ ไปร่วมอบรมผู้ถุกคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มฟื้นฟูหลังจากติดยา เสพย์ติด รวม ๒๑๔ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ

ส.๑๗ สมณะนึกนบ ไปร่วมงานอบรมเกษตรกร จากบ้านทัยขอน บ้านปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ๖๐ คน ในงานอบรมสัจธรรมชีวิต ที่ปฐมอโศก(๑๔-๑๘ ก.ค.๔๗) และไปร่วมงาน คืนสู่เหย้า นศ.ปธ. ที่สันติอโศก (๑๖-๑๘ ก.ค. ๔๗)

อา.๑๘ สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปร่วมงานบุญที่บ้าน คุณแม่นงลักษณ์ จันดาเบ้า ที่บ้านทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
-สมณะ ๒ รูป(สมณะโสรัจโจ,สิงคีวัณโณ) พระอาคันตุกะ ๑ รูป(พระสุภนัต) เดินจาริก จาก จ.อุดรธานี มาเข้าพรรษาที่หินผาฟ้าน้ำ(๑๘-๒๘ ก.ค. ๔๗)

จ.๑๙ สมณะนึกนบ ไปอบรมเกษตรพันธุ์ใหม่ ที่สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ(๑๖-๒๐ ก.ค.๔๗) และไปร่วมอบรมคณะครูอาจารย์จากสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต ๓ จ.ร้อยเอ็ด เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ จาก ร.ร.ประมาณ ๒๓๕ คน ที่ศูนย์ฝึกร้อยเอ็ดอโศก (๑๙-๒๑ ก.ค.๔๗)

พ.๒๑ สมณะนึกนบ ไปร่วมอบรมเยาวชนจาก ร.ร.บ้านวังดินสอ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่ศูนย์ฝึกบูรพาอโศก จำนวน ๙๕ คน ระดับ ม.๑-ม.๓ (๒๑-๒๕ ก.ค.๔๗)

พฤ.๒๒ ประชุมชาวชุมชนเรื่องการจัดอบรมสมัชชาคนจน จากงบประมาณ กองทุน ฟื้นฟูสังคม จ.ชัยภูมิ

ศ.๒๓ คณะ กตง.มาตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา ร.ร.สัมมาสิกขา

จ.๒๖ สมณะนึกนบ ไปอบรมผู้นำกสิกร ที่ศูนย์ฝึกวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว ประมาณ ๖๐ คน (๒๓-๒๗ ก.ค.๔๗)

พ.๒๘ สมณะนึกนบ ไปร่วมตอบปัญหานักศึกษาที่ ม.รามคำแหง เนื่องในงานรับเพื่อนใหม่ กลุ่มรามบูชาธรรม (๒๖-๒๘ ก.ค.๔๗)

พฤ.๒๙ สมณะนึกนบ ไปร่วมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติอุดรธานี ๔๐ คน ที่ชุมชน ดินหนองแดนเหนือ (๒๙-๓๑ ก.ค.๔๗)
-คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล จ.อุดรธานี มาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับชาวชุมชน ดินหนองแดนเหนือ

ส.๓๑ สมณะเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชา
เด็กนักเรียนและชาวชุมชนออกเดินทางไปร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ที่ท้องสนามหลวง กทม.

สุภาษิตอีสาน ว่า
"อย่าสะมาตั๋ว ให้หาบน้ำ ฮดโคก เก็บเห็ดขาย
อย่าสะมาตั๋ว ให้พายเฮือนำ นกเจ่า บินอยู่เทิงฟ้า"

แปล: สังคมที่อยู่ด้วยความหลอกลวงกัน เปรียบเหมือนหลอกให้ตักน้ำ รดโคก เก็บเห็ดขาย หรือ หลอกให้พายเรือ ตามนกที่บินอยู่บนฟ้า หาความจริงใจ อะไรไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ปากกับใจไม่ตรงกัน

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ -