ใต้ร่มอโศก

พุทธธรรมเป็น "อสังสัคคะ"
เป็นความหมาย "ไม่ประกอบด้วยสวรรค์"
คือ ความลึกซึ้งแห่งสองนัยยะ
นรก...ไม่เอา สวรรค์...ไม่ใช่
ความทุกข์...ไม่ต้องการ ความสุข...ก็ไม่อยากได้!
เป็นคำตอบที่งุนงง
เป็นคำเฉลยที่ปุถุชนยากจะเข้าใจ
แท้ที่จริงโลกแห่งอิทัปปัจยตา
"สุข"เป็นสมุทัยแห่ง"ทุกข์"มิแปรผัน
อยากพ้นทุกข์ ต้องทิ้งสุข!
เป็นความโหดในทัศนะของสัตว์โลก
เป็นความหฤหรรษ์ของโลกุตระ!
สัจธรรมลุ่มลึก มีเบื้องต้น-ท่ามกลาง-บั้นปลาย
การข้ามโอฆสงสารต้องลงมือ
เอาชนะโลกอบาย โลกกาม โลกธรรม
และสุดท้าย โลกแห่งตัวตน
ปฏิบัติไม่มีขั้นตอนแห่งการ"ตัดสุข"
จึงเป็นแค่พายเรือวนในอ่าง....เท่านั้นๆ


# อโศกสร้างคน คนสร้างเมือง
"อานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ทำได้ ดิฉันรู้สึกตัวเองว่า ไม่โกรธง่าย มีสมาธิขึ้น ใจเย็น
ขึ้น มีสติจดจำสิ่งต่างๆที่ต้องการรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น สภาพร่างกายดีขึ้น จากที่เคยอ้วน เดี๋ยวนี้ผอมลง ผิวพรรณผ่องใสขึ้น ดิฉันจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป"
(สมพร หลุนบูชา อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม)

"๑. เคร่งครัดที่ตน ผ่อนปรนกับคนอื่น
๒. มีกำลังใจจะทำความดี
๓. ตั้งตบะ เช่น งดดื่มกาแฟ น้ำอัดลม
๔. มีสติ แก้ไขปัญหามากขึ้น
๕. รักษาศีล ๕ ได้ดีขึ้น แต่ยังไม่เต็มร้อย
๖. มีความสุขกับการใช้ชีวิต มากกว่าเมื่อก่อน"
(สายจิต คงคาสุริยาฉาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)# ชมรมตบะหรรษา
เข้าพรรษาแล้ว ลองเริ่มอะไรดีๆให้กับตัวเองตามคติ "ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ!"
แนวทางการตั้งตบะ เรามีหลายรูปแบบ
- อาทิตย์ต่ออาทิตย์
- เดือนต่อเดือน
- ตลอด ๓ เดือน
หรือใครจะใช้ทั้ง ๓ อย่างก็ไม่ว่ากัน
สมาชิกไม่ต้องสมัครให้เสียเวลา ใครตั้งตบะถือว่าเป็นสมาชิกโดยปริยาย!
มาอ่านควันหลงการตั้งตบะของญาติธรรมกลุ่มต่างๆดูบ้าง
-กินวันละ ๒ มื้อไม่จุบจิบ (ประสพ)
-สวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนนอน วันละ ๑๕ นาที ๑ เดือน (พยัพ)
-จะมาประชุมกลุ่มทุกเดือน (ประมวล)
-มาวัดทุกวันอาทิตย์ (ป้าเล็ก)
-สังวรศีลข้อ ๔ (ลำน้ำ)
-อ่านหนังสือ สวดมนต์ทำวัตรทุกวัน (นิตยา)
-กินมื้อเดียว (สุพัตรา)# ข้าวต้มปลากะพง
เดือนกรกฎาคม เดือนแห่งความโกลาหลของนักกินผัก เมื่อพ่อท่านให้นโยบาย ผักของร้านชาวอโศกต้อง"ไร้สารพิษ" ประเภทปลอดสารพิษไม่ขาย!
ร้านกู้ดินฟ้า พืชผักหายวับไปกับตา "มีเท่าไหร่ ขายเท่านั้น" พ่อท่านให้นโยบาย
คงเป็นหน้าที่ของญาติธรรม จะช่วยกันปลูกผักไร้สารพิษมาขายให้มีตลอดปี
ชุมชนศีรษะอโศก ส่งพืชผักมาช่วยให้มีสีสัน ขอบคุณหลาย
มื้อต่อไป จะหาผักที่ไหน ช่วยคิดที? จุ๊ย์ๆๆ# รับสมัครพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมในต่างจังหวัด
พื้นฐานความคิด ไม่อยากทำงานทางโลก แต่จำเป็นต้องใช้เงินอยู่บ้าง (มีเงินเดือน มีวันหยุด)
ความรู้ จบปริญญาตรี
คุณสมบัติ ๑. ปฏิบัติธรรมถือศีล ๕ ละอบาย กินมังสวิรัติ
๒. ขยันขันแข็ง ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน
๓. มีจิตใจชอบบริการ รับใช้ผู้อื่น
๔. มีชีวิตเรียบง่าย
๕. สุขภาพดี
๖. มีวุฒิภาวะ มีมนุษยสัมพันธ์
สมัครได้ที่ เบอร์ ๐-๑๘๕๓-๕๐๐๐# ชุมชนชาวอโศกอยู่ที่ไหน?
จากญาติธรรมจิตราภรณ์ แก้วทะชาติ (เขตราชเทวี กทม.)
"ข้อปฏิบัติที่ได้จากการงาน ก็คือรู้จักรักษาศีล อ่านจิตอ่านใจตัวเองเป็น ใช้เงินน้อยลงกว่าแต่ก่อน เสื้อผ้าก็ใช้เท่าที่มี ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย จากการที่เป็นคนใจร้อน ก็ใจเย็นลง มีเหตุผลมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ค่อยได้มาวัด แต่ก็ได้รู้จากหนังสือว่าชาวอโศกทำอะไรบ้าง อันไหนที่ทำตามได้ก็พยายามทำ ยึดการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อย่างที่ชาวอโศกเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต แม้ชีวิตยังมีปัญหาบางอย่างอยู่แต่ก็สามารถอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุข..."

** อ่านของ ญาติธรรมจิตราภรณ์แล้ว คงจะหาคำตอบได้ว่า ชุมชนชาวอโศกอยู่หนใด
ตอบ ก็อยู่ทุกๆที่ที่เราปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกันก็สนใจข่าวคราวกิจกรรมของชาวอโศกไปด้วย
เราเป็นชุมชนไร้เสา เพราะเราปฏิบัติธรรมและติดตามข่าวพวกพ้องเสมอๆ จุ๊ย์ๆๆ# ละชั่วมาก่อน ประพฤติดีๆมาก่อน ทำจิตใจให้แจ่มใส
ญาติธรรมนันทวัน แย้มศิริ(อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) สรุปสถานการณ์ในโลกมุนษย์ ณ วันนี้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร
ตามดูสิ่งสมมุติที่เรียกว่าใจนี่แหละ
- พยายามรักษาศีล ๕ ไม่อยากสะสมสิ่งสมมุติใดๆในโลกนี้
- พยายามไม่ทานเนื้อสัตว์และไม่ซื้อมาปรุงอาหารเองด้วย
- เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดิ้นรนเกี่ยวกับความสวยงาม ความสะดวกสบาย ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่พึงมีพึงอยู่ รักษาจิตวิญญาณให้สมดุลกับธรรมชาติ

** สาธุ ธรรมะไม่ใช่เรื่องซื่อบื้อ ไม่รู้อะไร แต่จริงๆแล้ว ต้องรู้โลกและรู้ตนด้วยจึงจะถูกทาง
"ละชั่ว-ประพฤติดี-ทำจิตใจให้แจ่มใส" ต้องค้นหาข้อบกพร่องให้เจอก่อน บางรายใจร้อน ขอ"ประพฤติดี" แต่ละเลย"ละชั่ว" ไม่สนใจศึกษา บางรายขอทำ"จิตดี"ก่อนเรื่องอื่น บุคคลเหล่านี้ชอบลัดขั้นตอน แล้วก็หลงภูมิใจ ว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว เขาประมาทชีวิตเกินไป! จุ๊ย์ๆๆ# ข้อใส่ใจของชาวพาณิชย์บุญนิยม
พาณิชย์บุญนิยมมิใช่สำคัญตรง"ค้าขาย" แต่ต้องตระหนัก"ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"
พนักงานทุกคนจึงเป็นตัวแทนของชาวอโศก ประกาศธรรมให้เกริกไกร อย่างอ่อนน้อม ถ่อมตน
ธรรมะดีแค่ไหน เขาก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของพนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน จึงเป็นตัวแทนเป็นผลิตผลของพ่อท่าน
ทำตัวดี-บุญมากกว่าเขา
ทำตัวไม่ดี-บาปก็มากกว่าเขาเช่นเดียวกัน
มาอ่านข้อคิดของ สมณะฟ้ารู้ นโภคโต ให้กับ ชมร.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.'๔๗
"พ่อค้าทางโลกเขาแสวงหาทรัพย์ พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการของพ่อค้าว่า ๑.เป็นคนขยัน ๒.ของที่ขายให้คนอื่นต้องเป็นของดี ๓.ให้รู้จักเอาใจลูกค้า ๔.ให้รู้จักลูกค้าที่มีศักดิ์ใหญ่ คือลูกค้าที่มาใช้บริการเราอยู่เป็นประจำ หลักทั้ง ๔.ข้อนี้ต้องไปด้วยกัน ขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้เลย หากไม่มีการค้านั้นก็ไปไม่รอด ขอฝากเป็นข้อคิดให้พวกเราไว้"# คนอายุยืนขนานแท้
ญาติธรรมคำรบ บุญเกตุ (อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์) อ่านสารอโศก มีอยู่ตอนหนึ่งได้พูดถึง "สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต ๑๔ เรื่อง" แต่นับได้ ๑๓ เรื่อง
เจ้าตัวขอเติมให้อีก ๑ เพื่อประเทืองปัญญาดังนี้ "สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิต คือ เวลาที่สูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์"
สาธุ จิ้งจกคิดต่อ เรื่องคนมีอายุทิพย์ อายุทิพย์ หมายถึง อายุที่เกิดมาในโลก แล้วทำประโยชน์ให้กับชีวิต
วันนี้ เราจะพบว่า อายุทิพย์ของคนเรา ไม่ตรงกับอายุเกิด บางคนเกิดมา ๖๐ ปี แต่อายุทิพย์เหลือ ๕ ปี! ญาติธรรมอื่นๆท่านอายุทิพย์เท่าไหร่? จุ๊ย์ๆๆ# หลักเกณฑ์การเป็นอาริยะ
"สมัยนี้คนเห่อ Key Performance Index (ดัชนีชี้วัดการประพฤติธรรม) อยากจะให้พ่อท่านเขียนไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อจำไว้ปฏิบัติ อย่างน้อยจะได้ทราบว่า เราอยู่ชั้นไหน อนุบาล ประถม หรือปริญญาเอก(นิพพาน) มานพ ศรีตุลยโชติ (เขตป้อมปราบ กทม.)"

** ญาติธรรมมานพ เสนอมาน่าคิด ความดี ต้องตีให้เป็นรูปธรรมให้แจ่มชัด
จิ้งจกจำได้ ในอาริยชาติของพ่อท่าน อธิบายมงคลสูตร ออกเป็น ๓ ระดับ กัลยาณชน อริยชน และอรหัตชน ก็แสนลึกซึ้ง ใครสนใจลองหาอ่านดู
อันที่จริง หลักเกณฑ์เราก็มีอยู่แล้ว ขนาดเขียนเป็นเล่ม ก็ยังมี ฐานโสดา ฐานสกิทาฯ...
หรืออยากจะได้ละเอียดลออมากกว่านั้น มีสาธยายพฤติกรรมพิสดารมากกว่าเดิม ก็น่าสนใจ จุ๊ย์ๆๆ# มีดีต้องรู้ดี มีธรรมต้องรู้ธรรม
"ผมและภรรยารู้สึกอบอุ่นใจ ดีใจ ที่ได้รับข่าวคราวการทำความดีของชาวอโศก ทุกครั้ง ที่รับรู้จิตใจผม ก็รู้สึกอนุโมทนาในคุณงามความดีที่ทุกๆท่านได้ทำขึ้นมา ทำให้ผม และ ภรรยาตั้งใจจะเจริญรอยตาม มีกำลังใจอยากทำตาม เพราะรู้สึกว่าโลกนี้ ถึงแม้จะเต็ม ไปด้วยความชั่วร้ายมากมาย แต่ก็ยังมี บุคคลกลุ่มหนึ่ง ตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อสังคม และผู้อื่น....."

** สาธุ ญาติธรรมไพฑูรย์ มณีวงศ์วิจิตร (อ.เมือง จ.นนทบุรี) เล่าความรู้สึก หลังการอ่าน หนังสือของ ชาวอโศก เกิดความรู้สึกต่อเนื่องหลากหลาย เป็นพลังเป็นศรัทธาเป็นสำนึก
การอ่าน การฟังที่ดี ย่อมโน้มน้าวจิตตัวเองให้มีพลัง
อย่ามัวยืนเฉย เขายิงธนูมา ต้องย้ายเป้า(ตัวเอง)เข้าหาธนู! นี้จึงเรียกว่า อ่านเป็น-ฟังเป็น! จุ๊ย์ๆๆ

- จิ้งจกส์ -

คติประจำเดือนนี้
"อ่านอะไรๆๆๆ ไม่สำคัญเท่าอ่านกิเลสตน"

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ -