- ป.ปรีดา - email: [email protected]

ว่าด้วยบัตรเครดิต

สมัยนี้ หลายคนพกบัตรทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม หรืออื่นๆ เมื่อได้รับมาต้องลอกรหัสออกทันทีอย่าให้ติดอยู่ที่บัตร เพราะมีผู้ที่บัตรเอทีเอ็มสูญหาย แล้วไม่ได้ลอกรหัสออก ใครเก็บได้ก็ไปกดเงินอย่างสบายๆ หรือบางรายถูกฉกบัตรเอทีเอ็ม ไปใช้ แจ้งอายัดไว้ไม่ทัน หมดไปเกือบ ๒ แสนบาท

ส่วนบัตรเครดิตก็เช่นกัน หากซื้อของทางอินเทอร์เน็ต ให้ระวังมากๆ เมื่อให้หมายเลข บัตรเครดิตไปแล้ว ผู้ที่พบหมายเลข นี้ก็สามารถใช้หมายเลขบัตรของเรา ไปใช้ซื้อของ ทางอินเทอร์เน็ต และจ่ายเงิน ด้วยบัตรเครดิต ตามหมายเลขนั้นได้ เพราะไม่จำเป็น ต้องมีลายเซ็นใดๆเลย และผู้ขายก็ไม่ทราบ ว่าใครซื้อบ้าง เพราะ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

หมายเลขในบัตรเครดิตที่รับมา เมื่อจำได้แล้ว อย่าทิ้งถังขยะ แต่ให้ทำลายโดยการเผา หากจดไว ้ต้องแน่ใจว่าจดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิเช่นนั้นท่านคงต้องลำบาก กับการสูญเสีย ทรัพย์สิน ครั้งแล้วครั้งเล่า ควรระวังมากๆ อย่าให้ใครแอบดูชื่อและหมายเลขบัตรเครดิต เป็นอันขาด เพราะเขาจะขโมย นำไปใช้ได้ ดังตัวอย่างข้างต้น

ระบบสมัยใหม่สะดวกสบายแก่ผู้บริโภค หากท่านไม่เท่าทันภัยที่เกิดขึ้น ท่านย่อม สูญเสีย ทรัพย์สินได้ง่ายมาก.

หากท่านผู้ใดมีประสบการณ์จริงจากชีวิตสามารถส่งมายังคอลัมน์นี้ หรือส่งมายัง e-mail ข้างต้นได้

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ -