- กอไผ่ -

แผนที่ชีวิต

ข้อความที่ได้อ่านมานั้น เห็นว่าแปลกดี จึงขอนำมาเผยแพร่เผื่อจะได้แง่คิดบ้าง เชิญพบกับเรื่องราวดังต่อไปนี้

...นี่คือคำสั่งสอนของคุณพ่อคนหนึ่งที่มอบแก่ลูก เมื่อลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย สำหรับ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คำสั่งสอนมีเป็นข้อๆ จึงเข้าใจง่าย หากปฏิบัติได้ จะเป็นคุณอนันต์แก่ชีวิต

๑. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ขอบคุณข้าวทุกเม็ด อาหารทุกจาน และน้ำทุกหยด หลังรับประทานอาหาร
๒. เฝ้าดูดวงอาทิตย์ขึ้นและตก อย่างน้อย ปีละครั้ง
๓. อ่านหนังสือธรรมะจริงจังปีละหน
๔. อย่าสวดมนต์ขอสิ่งใดนอกจากปัญญา และความกล้าหาญ
๕. จำไว้... เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้แก่ตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าคือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่ม คุณค่า
๖. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการ ให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
๗. พูดคำว่า"ขอบคุณ"ให้มากๆ
๘. รักษาความลับให้เป็น
๙. อย่าประเมินค่าของการให้อภัยต่ำเกินไป
๑๐. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
๑๑. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้ พอเพียง
๑๒. อย่าโกง แม้กระทั่งค่ารถเมล์
๑๓. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง
๑๔. หากลืมลงจงอย่ากลัวการลุกขึ้นตั้งต้น ใหม่ เหมือนนักรบที่เรียนรู้การพ่ายแพ้ในศึกเล็ก เพื่อที่จะชนะในศึกใหญ่
๑๕. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๑๖. ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นอย่าเพิ่งโอ้อวด
๑๗. เดินเข้าไปทุกที่ด้วยความมั่นใจ
๑๘. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
๑๙. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้ เพื่อเป็นหนี้สิน
๒๐. อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอไป
๒๑. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ทำสิ่งที่ควร ทำเมื่อเวลามาถึง
๒๒. อย่าหยิ่ง หากจะกล่าวคำว่า "ขอโทษ" เช่นเดียวกับอย่าอายหากจะบอกใครว่า"ไม่รู้"
๒๓. ระยะทางนับพันกิโลเมตร ไม่มีหนทาง ที่จะราบรื่น ดังนั้นอย่ากลัวความลำบาก
๒๔. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน
๒๕. หาเวลาและสถานที่สงบ นึกทบทวน สิ่งที่เกิดมาในชีวิต
๒๖. มีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของตน และ.....
๒๗. จงเขียนเรื่องที่อยากรู้ก่อนตาย ไว้ในกระเป๋า นำติดตัวและหยิบขึ้นมาอ่านเสมอ

หวังอย่างยิ่งว่า ข้อความข้างต้นนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างนะ

(จากนิตยสาร ขวัญเรือน ปักษ์แรก พฤษภาคม ๒๕๔๖)

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ -