สองนักปรัชญา

นักปรัชญาอธิวรรธน์
กำลังกินอาหารมื้อค่ำซึ่งประกอบด้วยขนมปังและถั่วบด
บังเอิญนักปรัชญาวรรณสิทธิ์
ผู้ใช้ชีวิตอันสุขสบายยกยอปอปั้นองค์พระจักรพรรดิมาเห็นเข้า
วรรณสิทธิ์รู้สึกสมเพชอธิวรรธน์มากจึงกล่าวแนะนำว่า
"สหายเอ๋ย เพียงแต่เจ้าเรียนรู้ที่จะยอมสยบต่อองค์จักรพรรดิ
เจ้าก็ไม่ต้องมานั่งกินขนมปังและถั่วบดเช่นนี้"
อธิวรรธน์ได้ยินดังนั้นก็ ยิ้ม แล้วกล่าวตอบว่า
"สหายเอ๋ย หากเจ้าเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยขนมปังและถั่วบด
เจ้าก็จะเป็นอิสระจากองค์จักรพรรดิ"

(จากหนังสือคีตปัญญา ลีลาชีวิต แปลโดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ สถาอานันท์ หน้า ๗๕)

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๔ สิงหาคม ๒๕๔๗-