สันติอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

เดือนแรกของการเข้าพรรษา กลิ่นอายแห่ง การตั้งตบะธรรมเพื่อพัฒนาตน ดูคึกคัก พอสมควร และช่วงต้นเดือนมีกิจกรรมสำคัญๆเรียงคิวทับซ้อนเข้ามา ทำให้บรรยากาศ ดูยิ่งคึกคัก ยิ่งขึ้น กอปรกับพรรษานี้ สันติอโศกเพ่งเพียรเพิ่มวันทำวัตรเช้าพิเศษขึ้นอีก ๓ วัน รวมเป็น ทำวัตรทุกวัน (วันพุธ ทำวัตรเย็น ฝึกเจโตสมถะ) โดย วันพิเศษของ การทำวัตรเช้า คือ วันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ ใช้เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๕.๐๐ น. อีก ๓๐ นาที หลังเป็นการออกกำลังกาย หรือฝึกโยคะ นำโดย น.ส.ผืนดิน, นายแรงผา หรือนายพ้นพิษ สลับกัน เรียกว่าพรรษานี้ ได้บริหารทั้งกายและจิต ไปพร้อมกัน

บรรยากาศของการทำวัตร มีทั้งญาติธรรม และคนวัดมาร่วมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เกือบทุกวัน ส่วนรายการภาคค่ำยังมีการเรียนพระธรรมก่อนนอน โดยสมณะ สิกขมาตุ หมุนเวียนกันมา ให้ความรู้ มีผู้สนใจมาร่วมศึกษามากมายพอสมควร

เหตุการณ์เดือนนี้
อา.๑ เช้าหมู่สงฆ์อธิษฐานพรรษา มีสมณะ ๑๗ รูป พระอาคันตุกะลงทะเบียน ๓ รูป
สิกขมาตุ ๙ รูป
-กิจนิมนต์เปิดสถาบันโรคไต และมะเร็งเพื่อ การกุศล ที่มูลนิธิพลตรี จำลอง ศรีเมือง ซ.วัดเทพลีลา สมณะ ๕ รูป นำโดย สมณะเพาะพุทธ
-เครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ร่วมเดินรณรงค์มหกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนและองค์กรต่างๆ มาร่วมรณรงค์หลายหมื่นคน ทีวีช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสด โดยมีนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี

จ.๒ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายจวง หอม-จันทร์ อายุ ๙๐ ปี โยมพ่อสมณะธาตุดิน ปฐวีรโส ที่วัด หนองไผ่สามัคคี ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

จ.๒-อ.๓ กลุ่มมะขามป้อม มาทำกิจกรรมกับนร.สส.สอ. ม.ต้น ในโครงการวัยมันส์รู้ทันสื่อ ครั้งที่ ๓ โดยฝึกนร.ให้รู้จักทำสื่อ ๓ ประเภท คือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อการแสดงละคร

อ.๓-ส.๗ งานอบรม "ค่ายพลังชีวิตใหม่" ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเสริมพลังชีวิตใหม่
ไร้อบายมุข สุขภาพดี อบรมนักเรียนชั้น ม.๔ จาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (รุ่นที่ ๒) จำนวน ๑๐๕ คน

ส.๗ เที่ยง ประชุมผู้ปกครองนร. สส.สอ.
-ภาคค่ำ นร.สส.สอ. จัดงานวันแม่ นักเรียน แต่ละชั้นปี ร่วมแสดงละครให้สาระบันเทิง บรรยากาศอบอุ่น ซาบซึ้ง อิ่มทั้งกายและใจ

อา.๘ นร.สส.สอ. และน.ร.พุทธธรรมวันอาทิตย์ ร่วมกันจัดงานวันแม่'๔๗ บรรยากาศซาบซึ้ง น้ำตาไหล
-ประชุมกลุ่มปราการอโศก ที่ลานหินข้างน้ำตก โดยส.ดงเย็น สีติภูโต

อ.๑๐ ประชุมวิสามัญกรรมการชุมชน และคนวัด เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในหลายเรื่อง
เช่น การรับงานนอก ควรมีกรรมการกลั่นกรองก่อน เป็นต้น โดยมีพ่อท่านเป็นประธาน

พ.๑๑ กิจนิมนต์ทำบุญวันแม่ ที่บ้านนางดินดอกอ้อ ย่านบางแค ฝั่งธนบุรีสมณะ ๒ รูป
พระอาคันตุกะ ๑ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป
-นร.สัมมาสิกขาฯไปเปิดโลกทัศน์ที่สวนสยาม กทม.

ศ.๑๓ ร่วมงานฌาปนกิจศพนางอวบ ใจเย็น (อดีตภรรยาหลวงตาพรหมจริโย) ที่วัดบางเตย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ส.๑๔ ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี โดย สมณะเมืองแก้ว ติสสวโร

จ.๑๖ น.ส.ชิดตะวัน ชนะกุล (อดีตนร.พุทธธรรม) นศ.ปริญญาโท ประเทศเยอรมัน เล่าประสบการณ์ ชีวิตให้นร.สส.สอ. และชาวชุมชนฟัง ในช่วงก่อนฉัน

อ.๑๗ นร. สส.สอ. ชั้น ม.๕-๖ และตัวแทนชาวชุมชนฯ ร่วมงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ๕๐ องค์กร จัดงานเปิดตัวเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ "อัลเทอร์เนทีฟดริงก์" ไร้แอลกอฮอล์ ทำจากสมุนไพร และผลไม้ เสนอต่อนายกฯ และคณะรัฐมนตรีได้ดื่มเพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์
-ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณมาลี หมอสวัสดิ์ อายุ ๔๙ ปี ที่วัดกลางปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

ศ.๒๐-อา.๒๒ โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๔

ส.๒๑ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านของคุณจู(สุนันท์) ที่ฝั่งธนบุรี สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป
-ประชุมกลุ่มชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว โดยสมณะเมืองแก้ว ติสสวโร และ สมณะ
แก่นเมือง เกตุมาลโก

จ.๒๓ นร.สส.สอ. ชั้นม. ๓ จัดอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "การกีฬากับนร.สัมมาสิกขา" ช่วงก่อนฉัน ที่ศาลาฟังธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย

ศ.๒๗-ส.๒๘ ตัวแทนคณะครูสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ศีรษะอโศก และปฐมอโศก
มาดูงานด้านการจัดทำเอกสารทางราชการ ที่ ร.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศก และไปดูงานการจัดเตรียมร.ร. เข้ารับการประเมินภายในและภายนอกที่โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.)

ส.๒๘-อา.๒๙ สมณะแก่นเมือง ไปประเมินผล ตามผู้ทำกับชุมชนวังสวนฟ้า ที่อ.คลองหาด และอ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
-บ่ายประชุมชุมชนสันติอโศก พ่อท่านเป็น ประธาน

อา.๒๙ ชาวชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี

จ.๓๐ ประชุม ๘ พาณิชย์บุญนิยม พ่อท่านเป็นประธาน

ฝากข้อคิดสุดท้าย
"ถ้าขาดพุทธิปัญญา และมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็ย่อมจะดำเนินชีวิต เหมือนกระบือตาบอด ในกลางป่า"
คันธารชาดก ๒๗/๒๑๘

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

การรณรงค์มหกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ พิธีกรรมจัดอย่างยิ่งใหญ่ ที่ท้องสนามหลวง ชาวอโศกทุกเครือข่ายไปร่วมด้วยช่วยกัน เพราะงานด้านส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรมเพิ่มคุณธรรม ชักนำจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น เป็นหน้าที่ของ ชาวพุทธทุกๆคน

ขออนุโมทนาผู้ร่วมงานทั้งหมด ที่ได้ทำกิจกรรมอันมีค่ายิ่งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี ให้แก่ลูกหลาน เพราะแบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

เหตุการณ์
พฤ.๑๒ รวมน้ำใจ เทิดไท้ราชินี ชุมชนปฐมอโศกร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ นายก อบต. ตำบล พระประโทน คุณธนัญญา บุญมี และชาวบ้านตั้ง โรงบุญด้านหน้าชุมชน และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มาร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาราชินี

บรรยากาศในงาน มีชาวบ้านมาร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ให้และผู้รับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และน้ำใจ สนุกกับการแสดงบนเวทีจากนักร้องสมัครเล่น และถัดไปถนนอีกฟากหนึ่ง จะเป็นเวทีเด็กๆ ตอบปัญหาชิงรางวัล

ในงานนี้บริการรับตรวจสุขภาพ โดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุข (คุณสุภาพร พรยั่งยืน) ประธาน และอนามัยตำบลพระประโทน (คุณยุพิน มั่นคงดี) ยังบริการตอบปัญหาเรื่อง ข้อกฎหมาย โดยสภาทนายความ จ.นครปฐม นำโดย คุณนุกูล ศิริสุวรรณ ผู้เป็นประธาน

นับว่างานนี้ชุมชนปฐมอโศก ได้เชื่อมสัมพันธ์ชาวบ้าน ทั้งใกล้และไกล รวมทั้งนักการเมือง ท้องถิ่น ได้ดีขึ้น ต้องชื่นชมน.ส.ช่วยบุญ จันทร์รักษา ที่เป็นฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์กับ คณะบุคคล ต่างๆ ให้มาร่วม จัดงานด้วยกัน จนเป็นผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ

ส.๑๔ โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ได้จัดกิจกรรมบูชาพระคุณแม่ มีผู้ปกครองนักเรียน มาร่วม ๘๐ คน เป้าหมายของการจัดงาน ต้องการให้นักเรียนได้สำนึกระลึกถึง พระคุณ ของแม่ ตระหนักถึง ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีกิจกรรมอื่นๆ สานสื่อบุญ ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมสัมพันธ์กัน แม่ๆลูกๆช่วยทำงานที่เป็นบุญ เป็นประโยชน์ หัวใจของงาน คือความรัก ของแม่ที่มีต่อลูก ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้

ยินดีต้อนรับปฐมอโศกบ้านเรา
จ.๑๖ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เสียงหัวเราะ หยดน้ำตา เติมคุณค่าให้ชีวิต" ให้ชาวชุมชนฟังประมาณชั่วโมงกว่า เน้นให้ลูกทุกคนระลึก พระคุณของแม่ เปิดมุมมองชีวิตที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างดี

อ.๑๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นำโดย นายสวัสดิ์ สิมเสมอ และ คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงานชุมชนวิถีพุทธ

พ.๑๘ นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และ คณะครู ๕๔ คน ศึกษาดูงานชุมชนวิถีพุทธ

ส.๒๑ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ม.ธรรม-ศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาดูงาน เพื่อศึกษา ข้อมูล ทำวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญาตรี

ศ.๒๗ คุณอัจฉริยา ต่อวงค์ และคุณประวีณ นิลรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก ม.รามคำแหง มาทำวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

ส.๒๘ นักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ปทุมธานี จำนวน ๔ คน วิชาการพัฒนาสังคม (SOC 104 Social Development) มาศึกษาดูงานสังคมพึ่งตนเองการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
ส.๒๑ กิจนิมนต์บ้านคุณรำพึง มั่นคงดี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมณะ
๕ รูป สิกขมาต ๒ รูป
-โยมหยก ฉัทรเจริญโชค นิมนต์สมณะ สิกขมาตุ ชาวชุมชน ๑ คันรถ ๖ ล้อ ไปทำบุญเลี้ยงสมณะร่วมกับคุณแม่ที่วัยย่าง ๘๕ ปี ณ โรงเจ เขตจอมทอง ซอย ๕ กทม.

สายใยสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่วิถีพุทธ
อา.๘ - จ.๙ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรม ทีมงานอบรม นำโดย ส.ก้อนดิน เสฏฐพโล ไปร่วมให้กำลังใจญาติธรรม และเกษตรกร ที่บ้านนายมงคล จันทร์ทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
งานนี้อิ่มอกอิ่มใจ และอิ่มท้องกันถ้วนหน้า เพราะเจ้าภาพ (ชาวธรรมชาติอโศก) และเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากปฐมอโศก มาต้อนรับอย่างอบอุ่น

ท่านประธานฯ คกร. (คุณถึงไท) และคณะ ญาติธรรมจากหลายๆพุทธสถาน หลังเสร็จ การร่วมงาน ที่ทักษิณอโศก ได้แวะเยี่ยมร่วมงานด้วย รวมทั้งสิ้นเกือบ ๑๐๐ คน

พฤ.๑๒ สมณะ ๓ รูป และทีมงานอบรมฯ นำโดย ส.ลือคม ธัมมกิตติโก ร่วมกันเปิดงาน โรงบุญ ๑๒ สิงหาคม ๗๒ พรรษามหาราชินี และเปิดศูนย์การเรียนรู้ละโว้ธานี จ.ลพบุรี
งานนี้ ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยคุณธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ประธานเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ

ส.๑๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร และสมณะ รับนิมนต์ไปร่วมอภิปรายที่ ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง "คลื่นวิทยุชุมชน ประชาชนเป็นเจ้าของ"

อ.๑๗ สมณะชาตวโร รับนิมนต์จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงแรม NSC จ.นครสวรรค์

ศ.๒๐ ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูลได้รับเชิญให้ไปร่วมบรรยาย เรื่อง"ชีวิตที่ได้เลือกในชุมชนทางเลือก" ที่อาคารป๋วยเสวนาคาร โรงเรียน วัดปทุมคงคา กทม.

อ.๒๔ เวลา ๑๐-๑๓.๓๐ น. หมู่สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และ นร.สส.ฐ. รวม ๘๐ ชีวิต
นำโดย สมณะมั่นแจ้ง พุทธชาโต ไปร่วมงาน "ทวาราวดีรำลึก'" ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ในองค์พระปฐมเจดีย์ ชมนิทรรศการทวาราวดี จัดโดย สภาวัฒนธรรม จ.นครปฐม

พ.๒๕ ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. สมณะพุทธชาโต และตัวแทน สส.ฐ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา เส้นทาง ทวาราวดีสู่ภาคตะวันตก ในวันมหกรรมวัฒนธรรมทวาราวดีรำลึก ที่โรงแรมเวล จ.นครปฐม

พฤ.๒๖ ๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ จ.นครปฐม จำนวน ๔ คน เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา ภายในสถานการศึกษา สส.ฐ. เห็นว่าการดำเนินการดีกว่าหลายๆโรงเรียนที่เคยประเมินผ่านมา มีข้อแนะนำเรื่องการเขียนโครงการในงานต่างๆ ให้เป็นระบบกว่านี้ และน.ร. จะเอาแต่ทำงาน ขาดการปฏิสันถารทักทายผู้ใหญ่

สมณะ ๒ รูป และทีมงานอบรมฯ นำโดย ส.เสียงศีล ชาตวโร ร่วมงานเปิดโรงเรียน เกษตรอินทรีย์ ณ บ้าน ร.อ. ทอน แป้นโก๋ (เกษตรกรตัวอย่าง ที่ผ่านการอบรมฯ จากศูนย์ฝึกอบรม ปฐมอโศก) ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม

-บ่าย ท.ญ. ฟากฟ้าหนึ่ง เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ กับคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐม เขต ๑ ณ ห้องประชุม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ศ.๒๗ สม.พูนเพียร และคณะคุรุ เดินทางไปร่วมประชุมการศึกษาระบบบุญนิยม ที่ พุทธสถาน สันติอโศก
-บ่ายหลังการประชุมแล้ว สมณะ สิกขมาตุ คุรุ จากสันติ-ศีรษะ-บ้านราชฯ เดินทางมาชม การประเมินผลงานคุณภาพการศึกษาปฐมอโศก

จ.๓๐ น.ส.ปลูกขวัญ รักพงษ์อโศกเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ในหลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ๓ กำหนดกลับ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗

๑๙.๐๐ น. ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง นางสาวดินนา พร้อมคณะออกเดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อส่งศิษย์เก่า นายไม้แก้ว (โอม) ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวัง คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี

อปริหานิยธรรม
-หมู่สมณะ ลงปาติโมกข์ทุกวันพระ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ของวันพระใหญ่ทุกเดือน
-หมู่สมณะ สิกขมาตุ ประชุมชื่นชม ชี้
ขุมทรัพย์เวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวันอังคาร
-คณะคุรุ ประชุมทุกวันพฤหัสฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ทันยุค
นำสมัย และร่วมพิจารณาวาระอื่นๆ

จ.๒๓ ฝ่ายสาธารณสุขชุมชน อาทิ แพทย์แผนใหม่ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมนำเสนอวิสัยทัศน์ ปรับความเข้าใจ ในการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมให้ดีขึ้น

จ.๓๐ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน ก่อนจบการประชุม พ่อท่านให้โอวาทว่า
การทำงาน กับหมู่ ต้องมีการประชุมเช่นนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสำคัญ เรื่องของ การประชุม ต้องทำความเข้าใจในสัปปุริสธรรม มีหลักปฏิบัติด้วยมรรคมีองค์ ๘ สู่เป้าหมายโลกุตตระ
-ภาคค่ำ มีรายการพิเศษ เอื้อไออุ่น เตวิชโช พ่อท่านดำเนินรายการ บรรยากาศอบอุ่น ประทับใจกัน ทั่วหน้า

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจํจาน ชีวิตํ
ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด

อ.๓ ตั้งศพคุณโยมละออ กราบงาม อายุ ๙๓ ปี จากไปโดยโรคชรา ประชุมเพลิง ๕ ส.ค.
ส.๑๔ ๑๕.๐๐ น. ประชุมเพลิงโยมอวบ ใจเย็น อายุ ๖๖ ปี อดีตเป็นแม่บ้าน และต่อมาเป็น โยมอุปัฏฐาก สมณะแดนเดิม พรหมจริโย

ขอสรุปรายงานประจำเดือนนี้
ทหรา จ มหนฺตา จ เย พาลา เยจ ปนฺฑิตา
สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ สพฺเพ มัจจุปรายนา
ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตาย ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า
(พุทธภาษิต)

- สมณะกรรมกร กุสโล -

บัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม
"We are getting weaker with the passing time, get up, it is you that must fight."


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

มีการปรับขบวนยุทธ ด้วยการรับดูงานเฉพาะภาคบ่าย เพราะภาคเช้ามีการอบรมภายใน และ มีกิจกรรมของเรา ไม่เช่นนั้นหากรับแขกทั้งวันก็คงไม่มีเวลามาพัฒนาภายใน เพราะนโยบาย ของพ่อท่าน ชัดเจนอยู่แล้วว่า
เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามาก เน้นลากแม้ยากกว่าแล่น
เน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่น เน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้าง

เคยดูหนังเรื่อง ศึกล้างเมืองมาร เมื่อสิบกว่าปี มาแล้ว โดยทั่วไปสังคมจะมองว่า เมืองลึกลับแห่งนี้ป่าเถื่อน ไม่พัฒนา ไม่ศิวิไลซ์ แต่เมื่อได้เข้าไป สัมผัสจริงกลับตรงกันข้าม นี่คือยุทธศาสตร์ ของชาวอโศกที่พ่อท่านพาทำว่าเราทำตัวเหมือน เจ้าเงาะป่า เนื้อตัวดำ ไม่น่ารัก แต่เนื้อในกลับเป็นทองคำ

เหตุการณ์ต่างๆ
อา.๑ อธิษฐานเข้าพรรษาสมณะ ๑๑ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป
-นักเรียน สส.ษ. และญาติโยม ร่วมกันตั้งตบะลดละกิเลสในช่วงเข้าพรรษา

อ.๓-จ.๙ ส.ถ่องแท้ วินยธโร และ ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล สัตตาหะไปช่วยงานอบรมที่ ศรีโคตรบูรณ์ อโศก จ.นครพนม

อ.๓-จ.๙ ส.ลั่นผา สุชาติโก สัตตาหะไปภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่

อ.๑๐ ส.ถ่องแท้ วินยธโร และ ส.ผิว พาลสุริโย ประชุมกลุ่มร้อยเอ็ดอโศก ที่ จ.ร้อยเอ็ด

พ.๑๑ ประชุมคนวัดฝ่ายชาย, ประชุมอปริหานิยธรรม

พฤ.๑๒ วันแม่แห่งชาติ บิณฑบาตที่ ร.ร.กระแชงวิทยา

ศ.๑๓-อา.๑๕ จัดงานวันแม่ พิธีกราบแม่ ประกวดเรียงความ ประกวดภาพวาด ดูละคร
เรื่องแม่หนูดีที่สุดในโลก สัมมนาผู้ปกครองและกินข้าวป่า

อา.๑๕ เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนสัมมาสิกขาใหม่ ได้นายยินยอม (พ่อของต้อยติ่ง) ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมคนใหม่ และรองประธานได้แก่ นางภาวศุทธิ์ สมบูรณ์ (แม่ของโอปอ)

ศ.๒๐ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร และส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม ไปร่วมกิจกรรมโครงการ "งดเหล้า
เข้าพรรษา" ที่บ้านดู่ อ.ราษีไศล โดยมีรองเจ้าคณะตำบลดู่มาร่วมเทศน์ด้วย

จ.๒๓ ไปดำนา นาสี่แยก
-ทุกวันจันทร์ประชุมบวร

อ.๒๔ สมณะ ๒ รูป ร่วมงาน "เข้าพรรษางดเหล้าเข้าวัดฟังธรรม" ที่วัดบ้านโนนสมประสงค์ ต.กระแชง มีผู้มาร่วมประมาณ ๔๐ คน

พฤ.๒๖-พ.๑ ส.วินยธโร ร่วมงานอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิต ที่ศรีโคตรบูรณ์อโศก แจ้งว่า เกษตรกร จะมา ๑๕๐ คน แต่มาจริงแค่ ๕๐ คน

ศ.๒๗ สมณะ ๒ รูป ร่วมกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีผู้ใหญ่มาร่วมงานประมาณ ๖๐ คน และนักเรียนอีก ๖๕ คน

จ.๓๐ ประชุมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษฯ เน้นนโยบายปลูกผักไร้สารพิษให้เพียงพอแก่
การใช้งาน ตลอดเทศกาลอาหารเจที่จะมาถึง

ทุกวันพุธ -สมณะร่วมกันเรียนพระวินัย สอนโดย ส.อนุตตโร
ทุกวันอาทิตย์ -เช็คศีล
ทุกวันพระใหญ่ -สมณะร่วมกับทบทวนพระปาติโมกข์
ทุกวันอังคาร -สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
ทุกวันเว้นวันพุธและวันอาทิตย์ ๑๘.๐๐ น. -นั่งเจโตสมถะ

ภาพยนตร์ยาวในเดือนนี้ฉายเรื่อง นังเหมียว ย้อมสี หรือ ย้อมที่เปลือกนอกก็อาจจะไปถึง แก่นใน ถ้าใจไม่แน่จริง!! ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ขณะรับชม จะได้ยินเสียงหัวเราะ เสียงเฮเป็นระยะๆ โดยได้ ส.กำแพงพุทธ สุพโล และส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม คอยควบคุมอารมณ์ มิให้กระเจิดกระเจิงไปตามตัวละคร

ส่วนบรรยากาศอื่นๆ มีญาติธรรมเก่าแก่ขับรถยนต์จากกันทรลักษ์มาร่วมทำวัตรเช้า เป็นประจำ (จ่าน้อย และคุณศรีอุดร)

ศึกษาดูงาน
ศ.๖-อ.๑๐ อบรมนักเรียนจาก ร.ร.กระแชง วิทยา ชั้น ม.๔ จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา

ส.๑๔ น.ร.แวงแก้ววิทยา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ ๑๒๖ คน
อา.๑๕ จนท.กองทุนหมู่บ้าน อ.ปรางค์กู่ ๔๕ คน
ส.๒๑ น.ร.จาก ร.ร.ทับทิมสยาม จ.สุรินทร์ ๗๕ คน
อ.๒๔ น.ร.ชั้น ป.๔-ป.๖ ร.ร.บ้านขมิ้น อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๗๕ คน
พ.๒๕ น.ศ. จาก ม.อุบลฯ คณะเภสัชฯ ๑๕ คน
-น.ศ. กศน. ราษีไศล ๓๕ คน
พฤ.๒๖ น.ศ. กศน. จ.ศรีสะเกษ จำนวน๒๕ คน ดูงานชุมชนพึ่งตนเอง
ศ.๒๗ คณะครูจากชุมชนโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้สนมเอก จ.สุรินทร์ ๑๗๐ คน
-ผู้นำชุมชน อ.ส้มป่อย จ.ศรีสะเกษ ๘๕ คน
ส.๒๘ น.ศ. กศป.ราชภัฏ จ.สกลนคร ๒๓ คน
-เกษตรกรจาก อ.ขุขันธ์ ๔๕ คน
จ.๓๐ คณะกองทุนหมู่บ้าน อ.ขุขันธ์ ๖๕ คน
-คณะกองทุนหมู่บ้าน อ.อุทุมพร ๔๕ คน

คติก่อนจาก
วันเดียวชนะร้อยปี
ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรต่ำ
พึงเป็นผู้อยู่ตั้งร้อยปี
แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง
มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว
ประเสริฐกว่าผู้นั้น
(พุทธพจน์จากพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๑๘)

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

บรรยากาศของเดือนนี้ เป็นบรรยากาศของวันแม่ การประชุมและการอบรม เมื่อมีงาน จึงจำเป็น ต้องมีการประชุมปรึกษากัน เพื่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่า การดูแล เด็กนักเรียน ปัญหาในการทำงานต่างๆ การจัดงาน หรือการเข้าค่ายอบรม ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน เตรียมงาน ไม่ช่วยกัน แสดงความคิดเห็น งานคงจะไม่สำเร็จลง อย่างเรียบร้อยเป็นแน่

เหตุการณ์ประจำวัน
อา.๑ วันเข้าพรรษา สมณะ พระอาคันตุกะ และสิกขมาตุ อธิษฐานเข้าพรรษาที่ศาลีอโศก
หลังจากนั้น ได้ประชุมอปริหานิยธรรมต่อ วันนี้มีเทศน์ก่อนฉัน

จ.๒ สมณะ พระอาคันตุกะ ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ไปร่วมงานศพ โยมจอง หอมจันทร์ โยมพ่อของสมณะธาตุดิน ปฐวีรโส ที่วัดหนองไผ่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

อ.๓ ประชุมชาวชุมชน รายงานการทำงานในฐานงานต่างๆ เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
-ประชุมนิสิต ม.วช. เรียนรู้การทำงานประสานกับชาวชุมชน และฐานงานต่างๆ
-นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน ๓๖ คน ครู ๕ คน มาขอดูการทำงานในฐานงานต่างๆ และฝึกการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

พ.๔ ประชุมผู้รับใช้นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก (ม.ปลาย) เพื่อสรุปการทำงาน ในฐานงานต่างๆ และการดูแลน้อง

พฤ.๕ ประชุมคุรุ เตรียมงานวันแม่ และปัญหาต่างๆของเด็กนักเรียน
-ธรรมะบนกระดานดำ สอนโดย ส.ดวงดี ฐิตปุญโญ

ศ.๖ นิสิต ม.วช.เรียนกับคุรุไพรศีล (ทุกวันศุกร์)

อา.๘ นักเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ๙๐ คน ครู และผู้ปกครอง ๑๔ คน
รวม ๑๐๔ คน มาดูการทำงานในฐานงานต่างๆ และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเอง
ศาลีอโศก
-ประชุมคุรุ เตรียมงานวันแม่ แก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน

จ.๙ ประชุมคุรุ เตรียมงานวันแม่ เก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย และเตรียมงานอบรม นักเรียน ที่จะมาหลังจากงานวันแม่ ตกลงให้นักเรียน ม.ปลายทำการอบรม

อ.๑๐-พฤ.๑๒ มารดาของนักเรียนเดินทางมาถึงพุทธสถานศาลีอโศก
-การแสดงของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก
-ประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนรับรู้ และแก้ไขพฤติกรรมของลูกหลานนักเรียนของเรา
-งานวันแม่ วิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี จัดงานร่วมกับชาวชุมชน มีประกวดการร้องเพลง แต่งเรียงความเรื่องแม่ โคลง กลอน และภาพวาด

อ.๑๐,๒๔ สมณะประชุมอปริหานิยธรรม เพื่อความไม่เสื่อม เพื่อความเจริญ และเข้าใจ กันดีในหมู่สมณะ

พฤ.๑๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ ไปร่วมประชุมเรื่องวิทยุ
ชุมชน ที่รัฐสภา แล้วเดินทางต่อไปงานศพที่ปฐมอโศก

ศ.๑๓ สมณะกล้าดี เตชพหุชโน เดินทางเข้าพุทธสถานสันติอโศก เรื่องงานศพโยมอวบ ใจเย็น อดีตแม่บ้านสมณะแดนเดิม พรหมจริโย แล้วเดินทางต่อไปฌาปนกิจศพ ที่พุทธสถาน ปฐมอโศก

ส.๑๔ สมณะเน้นแก่น พลานีโก สมณะฟ้าแสง ปภากโร พระอาคันตุกะ ๒ รูป และ
ญาติธรรมจำนวน ๑ รถตู้ เดินทางเข้าพุทธสถานปฐมอโศก เพื่อร่วมงานเผาศพโยมอวบ ใจเย็น

อา.๑๕,จ.๓๐ สมณะ และพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้ว
ประชุมอปริหานิยธรรมต่อ

ศ.๑๓-อ.๑๗ อบรมนักเรียนโรงเรียนเข็มทอง และโรงเรียนบ้านลำระรวย จำนวน ๑๒๓ คน ในโครงการสร้างชีวิตใหม่ ไร้อบายมุข สุขภาพดี เสร็จแล้วประชุมสรุปงาน หาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการอบรมครั้งต่อไป

พ.๑๘ ประชุมคุรุ และชาวชุมชน เตรียมงาน อบรมนักเรียนจากร.ร.หนองบัว ที่จะมารับ
การอบรม ที่ประชุมมอบให้นักเรียน ม. ๓ ทำการอบรม โดยมีนิสิตม.วช. และพี่ศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษา และคอยช่วยเหลือ

พฤ.๑๙ ประชุมนักเรียนชั้น ม. ๓ พี่ ม.วช. และพี่ศิษย์เก่า เตรียมงานอบรมนักเรียน
โรงเรียน หนองบัว

ศ.๒๐-อา.๒๒ อบรมนักเรียนโรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน ๖๐ คน ครู ๕ คน ในโครงการสัมมาอาชีวะ เลิกละสารเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศล ๗๒ พรรษา มหาราชินี เสร็จแล้วประชุมสรุปงาน

จ.๒๓ ประชุมพี่เลี้ยง ชาวชุมชน เตรียมงานอบรมชาวโคกเดื่อ ไพศาลี ที่จะมารับการอบรม และมอบให้ น.ร. ม.๒ และคุรุ เตรียมงานอบรมโรงเรียนแถวน้ำใส

อ.๒๔ ประชุมนักเรียน ม. ๒ และคุรุ เตรียมงานอบรมโรงเรียนแถวน้ำใส

อ.๒๔-พฤ.๒๖ อบรมชาวโคกเดื่อ ไพศาลี จำนวน ๑๐๐ คน ในโครงการสร้างพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข

พ.๒๕ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร พระอิ่มบุญ ขันติโก และสมณะฟ้าแสง ปภากโร ไปงาน
กิจนิมนต์ บ้านโยมประทวน ที่บ้านวังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ส.๒๘-พ.๑ เปิดค่ายอบรมนักเรียนโรงเรียนแถวน้ำใส อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน ๑๐๕ คน ครู ๗ คน ในโครงการพัฒนาเยาวชนคนสร้างชาติ เสร็จสิ้นการอบรม ประชุมสรุปงาน หาข้อ บกพร่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข การอบรมใหม่ในครั้งต่อไป

ข้อคิดสุดท้าย
ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากมั่นใจใน
ความดีที่ตนกระทำ จะตายเมื่อไร ย่อมตายตาหลับ

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๑ สมณะอธิษฐานเข้าพรรษา ๙ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ส.นานุ่ม กัสสโก, ส.ดินไท ธานิโย, ส.พอจริง สัจจาสโภ, ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส สัตตหะไปงานศพโยมพ่อ ส.ธาตุดิน ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

จ.๒ ส.น่านฟ้า สุขฌาโน,ส.สร้างไท ปณีโต, สม.ผุสดี, สม.นวลนิ่ม ชาวสีมาอโศก และ นักเรียน สัมมาสิกขา ๑ คันรถบัสไปร่วมงานเผาศพ พ่อจอง หอมจันทร์ (โยมพ่อ ส.ธาตุดิน) ที่วัดหนองไผ่ จ.ลพบุรี
-ส.เดินดิน ติกขวีโร และคณะสมณะบ้านราชฯ กับคณะสมณะศีรษะฯ แวะพักค้างคืนร่วมเดินทางไปงานศพ กลับมาแวะพักค้าง

พ.๔ กรักน้ำเพชร ไปงานฌาปนกิจศพนางลออ (แม่ของคุณกราบดิน ทรายงาม) ที่ปฐมอโศก

พฤ.๕ คุณส่องฟ้า คุณทองอินทร์ เป็นตัวแทนสีมาฯ ไปร่วมงานนวัตกรรม ที่ทักษิณอโศก (จ.ตรัง) ประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน

ศ.๖ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ กลับจากงาน อบรมฯ ที่วังน้ำเขียว

ส.๗ ทำวัตรเย็น ฝึกเจโตสมถะ

อา.๘ บ่ายประชุมคณะกรรมการและคุรุ / เย็นตัวแทนชาวสีมาอโศก ไปร่วมประชุม ที่หมู่บ้าน หนองแหน เรื่องการขอน้ำจากเขื่อน มาเข้าหมู่บ้าน

จ.๙ ตัวแทนชาวสีมาฯ ไปร่วมแจกน้ำสมุนไพร ในงานวันแม่ที่สวนน้ำบุ่งตาหลัว ค่าย สุรนารี จ.นครราชสีมา ตามที่ท่านผู้ว่าฯ แจ้งมาขอความร่วมมือ

พ.๑๑ เช้า ส.สัจจาสโภ, ส.ปฐวีรโส ไปอบรมนักเรียน ร.ร.ละหานทรายระชฎาภิเษก ที่วัดกรวด จ.บุรีรัมย์
-บ่าย ไปอบรมนักเรียนพยาบาลที่ ร.พ.มหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื่องในงาน วันแม่

พฤ.๑๒ ทำวัตรเช้า สมณะ สิกขมาตุ แสดงธรรมรำลึกถึงพระคุณแม่

ศ.๑๓ ผู้ปกครองนักเรียนฯ ทยอยกันมาร่วมงานวันแม่ บ่ายประชุมเครือข่ายของชาว สีมาอโศก มีชาววังน้ำเขียว และชาวเมฆาอโศก
-เย็นประชุมคุรุ

ศ.๑๓ บ่ายสัมมนาผู้ปกครอง / เย็นพิธีการวันแม่ จัดพิธีเรียบง่ายเน้นสาระ มอบรางวัล นักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษและ รางวัลศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา

อา.๑๕ทำวัตรเช้าเพื่อแม่ ก่อนเดินทางกลับ

จ.๑๖ - ศ.๒๐ อบรมนักเรียนชั้น ม.๖ จาก โรงเรียนบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา จำนวน ๗๙ คน มีครูมาช่วยดูแล ๔ คน

ศ.๒๐ คุณประจวบนำชาวมาเลเซียมาพักค้าง ๑ คืน สม.นวลนิ่ม ต้อนรับ สื่อความหมาย กัน ด้วยภาษามือ

ส.๒๑ ประชุมตัวแทนเครือข่ายสีมาฯ วังน้ำเขียว และเมฆาอโศก รวมเรียกเป็น "วังสีเมฆา" เย็นประชุม คุรุวิชากา รเรื่องการสอนแบบบูรณาการ

อา.๒๒ ประชุมประจำเดือน ตั้งกรรมการเพิ่มแทน คุณน้อย และคุณเอี้ยน

จ.๒๓ คุณทองอินทร์ และทีมสื่อสารไปเก็บข้อมูลบุคคลต้นแบบ ที่บัวใหญ่ สัมภาษณ์ เกษตรกร ซึ่งเคยมาอบรมฯ ที่สีมาฯ

อ.๒๔ บ่ายสมณะ สิกขมาตุ ประชุมอปริหานิยธรรม คุณเอื้อธรรม นำนักเรียนชาย ๒ คน นักเรียนหญิง ๔ คน ไปภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ฝึกอบรมเพิ่มอธิศีล

พ.๒๕ ส.ดินไท ธานิโย ส.พอจริง สัจจาสโภ ไปฉันภัตตาหาร ที่ มร.ส.
-ญาติหลวงพ่อบุญมา รับหลวงพ่อไปผ่าตัดตา ที่โรงพยาบาล

พฤ.๒๖ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ เดินทางไปช่วยอบรมฯ ที่วังน้ำเขียว

ศ.๒๗ พ่อเดินดง พาหลวงปู่แจ้งจริง อมโร เข้าโรงพยาบาล คุณยายทิมเข้าศูนย์อนามัย

ส.๒๘สมณะ สิกขมาตุ บิณฑบาตแล้วแวะเยี่ยมหลวงปู่แจ้งจริง ที่โรงพยาบาล แพทย์อนุญาตให้หลวงปู่กลับได้

อา.๒๙ ส.ดินไท ธานิโย และญาติโยม นำสมณะนานุ่ม กัสสโก ส่งโรงพยาบาล เข้าห้อง ไอ ชี ยู ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ข้อคิดปิดท้าย
เริ่มเดือนนี้ด้วยมรณานุสติหลังผ่าน กลางเดือนมาแล้ว มีสมณะเจ็บป่วยที่ สีมาอโศก เหลือ สมณะคำจริง ผู้เดียวที่ยืนหยัดแข็งแรงไม่ยอมป่วยทำให้ได้คิด

ชีวิตนั้น สั้นนัก อย่าชักช้า
อย่ามัว เสียเวลา หาทรัพย์สิน
มุ่งสะสม กอบโกย เกินเหลือกิน
ลืมทรัพย์แท้ ล้างมลทิน ให้วิญญาณ

คติธรรม อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกล เพราะใจห่าง / อยู่ไกล เหมือนอยู่ใกล้เพราะใจห่วง

- สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

เข้าพรรษาปีนี้ น้ำขึ้นมามากทีเดียว ในช่วงเย็นมีการทำวัตรแทนทำวัตรเช้า ช่วงปลายเดือน น้ำลดลงมากทีเดียว น้ำท่วมปีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เรือไม่พอใช้ เพราะชาวบ้านราชฯ ยังไม่รู้จัก ใช้เรือนั่นเอง

เหตุการณ์ทั่วไป
อา.๑ พ่อท่านเทศน์ที่อุทยานบุญนิยม
- พ่อท่านนำสมณะและพระอธิษฐานพรรษา จำนวน ๑๗ รูป
- เข้าพรรษาร้านอุทยานฯขายวันจันทร์โดยนักเรียนสัมมาสิกขาและไปเดินขายวันพระด้วย

จ.๒ นักเรียนสัมมาสิกขา ไปขายอาหารที่ร้านอุทยานบุญนิยม

อ.๓ ประชุมกรรมการชุดเตรียมรับน้ำที่มาอย่างรวดเร็ว

พ.๑๑-พฤ.๑๒ จัดงานวันแม่
- นักเรียน ม.๑ ม.๓ และม.๔ ปิดภาคเรียน ๒๐ วัน

ศ.๑๓ สมณะฟ้าไท สมชาติโกไปประชุมสัมมนาวิทยุชุมชนที่รัฐสภา
- เรือสำราญแงกเบิ่งแน จม

ส.๑๔ กิจนิมนต์บ้านหนองหว้า สมณะไป ๕ รูป
-ทีมงานร.ร.สัมมาสิกขาฯ ไปนำเสนอโรงเรียน วิถีพุทธที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- วันนี้กู้เรือแงกเบิ่งแน ได้สำเร็จ

อา.๑๕ พ่อท่านเทศน์ที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-นิสิตเข้าห้องเรียนเรื่องร้านอุทยานฯและฟังเท็ปเรื่อง แค่นี้ก็บรรลุอรหันต์ได้
- น้ำลดไปเล็กน้อย
จ.๑๖ นิสิตเข้าห้องเรียนเตวิชโชนำโดยพ่อท่าน

พ.๑๘ อบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำแข้และโรงเรียนศิลาทอง จำนวน ๘๐ คน ที่อุทยาน บุญนิยม

อา.๒๒ พ่อท่านเทศน์ที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-นิสิตเข้าห้องเรียน

จ.๒๓ พ่อท่านพานิสิตเรียนวิชชาเตวิชโช

พ.๒๕ สมณะฟ้าไท สมชาติโก และสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ สัตตาหะไปสันติอโศก
- คณะ คกร. ประเมินผลการอบรม

พฤ.๒๖ คุรุและคณะไปศึกษาเอกสารของโรงเรียนที่สันติอโศก
-น้ำเริ่มลดลงเป็นลำดับ จนแห้งบริเวณหน้าเฮือนโสเหล่

ศ.๒๗ ประชุมชุมชน

ส.๒๘ พ่อท่านสัตตาหะไปสันติอโศก

อา.๒๙ กลุ่มฮักแพง-แปงอุบล จัดรายการเสวนาเรื่อง ข้าวกับพืช จีเอ็มโอ ที่ร้านอุทยาน บุญนิยม เทศน์โดยสมณะ มีญาติธรรมชาวอุบลฯ และนักเรียนโรงเรียนเบญจะมะ มหาราช มาฟัง เกือบร้อยคน
-ประชุมคุรุสัมมาสิกขาลัยและประชุมผู้ปกครองนักเรียนสมุนพระราม

จ.๓๐ สมณะและพระร่วมฟังพระปาติโมกข์ ที่เรือโบสถ์
- สมณะร่วมประชุมอปริหานิยธรรม
- นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตเรียนเตวิชโช

อ.๓๑ ประชุมทีมงานการอบรม
- ประชุมคุรุสัมมาสิกขา


ผลการประชุมได้ผลการอบรมเกษตรกรว่า เกษตรกรได้ใช้หนี้ธนาคารไปได้ส่วนหนึ่ง แต่แล้ว เกษตรกรกลับมีหนี้มากกว่าเดิม แสดงให้เห็นว่า การอบรมให้คนเป็นคนพึ่ง ตนเองได้ จนหมด หนี้สินนั้น ยากกว่าการอบรมให้คนเป็นคนพึ่งเงินได้และมีหนี้มากขึ้น

ความจริงชาวเราควรหันมาพิจารณากันใหม่ว่า ภายในชุมชนของเราที่ยังขาดตก บกพร่อง อะไร มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นดีกว่าหลงทางวิ่งออกไปข้างนอกจนภายในบอบช้ำและทรุดลง

คารวะอาริยคุณทุกๆท่าน

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ภูผาฟ้าน้ำ

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

เดือนนี้เป็นเดือนแรกของการเข้าพรรษา ปี'๔๗ สมณะ คนวัด ญาติโยม ต่างร่วมกัน ตั้งตบะ บำเพ็ญ บารมีตามกรรมฐาน ตามอินทรีย์พละของแต่ละคน มีการตั้งชมรม ตบะหรรษา เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน

การทำวัตรเช้า มีการแบ่งทำ ๓ ที่ มีสมณะเถระ มาทำวัตรที่ศาลาบรรพชน สมณะมัชฌิมะ และนวกะ มาทำวัตรที่โบสถ์ดิน ส่วนญาติโยม คนวัด ชาวชุมชน มาทำวัตรที่ ศาลาเสียงธรรม

เดือนนี้มีการปรับปรุงการประชุม เน้นให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองให้ได้ มีการปรับการรับ สมาชิก ญาติธรรมกลุ่มภูผาฯใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของชุมชน ที่มีคนมาอยู่ หนาแน่นขึ้น ซึ่งสอดรับกับ โครงสร้างของสถาบันบุญนิยม

เหตุการณ์ทั่วไป
ทุกวันอาทิตย์ อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) แสดงธรรมก่อนฉัน รายการ "อ.๑ คุยกับ ชาวภูผาฯ"
ทุกวันจันทร์ ประชุมคุรุ ที่ศาลาซาวปี๋
ทุกวันอังคาร อปริหานิยธรรม (สมณะ)
ทุกวันพุธ พุทธัง
ทุกวันเสาร์ สมณะโปรดญาติธรรม จากชมรมผู้อายุยาว ที่ลานนาอโศก
-ประชุมคนวัดที่ศาลาเสียงธรรม
ทุกวันอาทิตย์ สมณะโปรดญาติโยมกลุ่มภูผาฯ ที่ชมร. ช.ม.

อา.๑ สมณะเก้าก้าว สรณีโย (อ.๒) ไปหาหมอที่คลินิก จ.เชียงใหม่ หมอให้รอดูอาการก่อน

จ.๒ สมณะ ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป นำโดย อ.๑ มาร่วมงานครบรอบ ๑๒ ปี ของ ชมร.ช.ม. พ่อท่านเทศน์ให้พรจากบ้านราชฯ จากนั้นสมณะทุกรูปแสดงธรรม

พ.๔ สมณะสรณีโย ไปหาหมอที่ร.พ.มหาราช เนื่องจากระบบประสาททำงานผิดปกติ ทำให้ กล้ามเนื้อเกร็งตัว สาเหตุเกิดจากการทำงานใช้พลังงานเกิน หมอแนะนำให้พักผ่อน มากๆ
-สมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม สัตตาหะไปร่วมงานภราดรภาพ ซาบซึ้งใจ ที่สังฆสถาน ทักษิณอโศก

ศ.๖-ส.๗ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต สมณะหินแก่น นมวังโส สัตตาหะไปงานอบรม กลุ่มพัฒนกิจ ที่วัดกลาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ศ.๖ สมณะถิรจิตโต (อ.๑) ประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่ศาลาบรรพชน

พ.๑๑ ประชุมผู้ปกครอง น.ร.สส.ภ.

พฤ.๑๒ จัดงานวันแม่ โดยช่วงทำวัตรเช้า สมณะทุกรูปเวียนธรรม ก่อนฉัน อ.๑ แสดงธรรม จากนั้น น.ร. ระดับประถม มัธยม แสดงละคร ช่วงค่ำ ฉายภาพยนตร์ เรื่อง"มาตาที่รัก" ซึ่ง นร. สส.ภ. เขียนบท และแสดงเอง ฉายด้วยไฟฟ้าพลังน้ำ และจัดกิจกรรมกราบแม่ คุณแม่หลายท่าน ซาบซึ้ง ประทับใจ

ส.๑๔ ประชุมชุมชนภูผาฯ มีสมณะเข้าร่วมประชุม ๘ รูป ชาวชุมชน คนวัด ๔๑ คน
ช่วงท้าย ของการประชุม ได้สอบถามความรู้สึกของชาวชุมชน เพราะมีกระแสข่าวมาว่า มีความแตกแยกไม่อบอุ่น ปรากฏว่าทุกคนมีความรู้สึก และความเห็นร่วมกันว่า ชุมชน มีความอบอุ่น โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีความอบอุ่น และสามัคคีมากขึ้น

อา.๑๕,จ.๓๐ สมณะฟังพระปาติโมกข์ที่โบสถ์ดิน

อา.๑๕ ประชุมกลุ่มญาติธรรมภูผาฯ ที่ ชมร. ช.ม. เลือกผู้รับใช้กลุ่ม นายวิสิทธิ์ แสงสร้อย ได้รับเลือก

อ.๑๗ สมณะสรณีโย และสมณะสัจจเปโม ไปพบแพทย์ที่ ร.พ.สวนดอก
-ผอ.บรรพต ดอกไม้แก้ว (หัวหน้า สนง. พัฒนาพลังงานฯเขต ๑๐) กรมพลังงานทดแทน และ อนุรักษ์พลังงานทดแทน มาดูการใช้โซลาเซลล์ และการทำกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ

พฤ. ๑๙ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ นายร้อยแจ้ง จนดีจริง นายแก่นฟ้า แสนเมือง
น.ส.ปัทมาวดี กสิกรรม มาดูสถานที่ตั้งสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน และงาน คกร. ที่ชมร.ช.ม.
- อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) สมณะหินแก่น นมวังโส สามเณรขาวดี พุทธชาตินิยม ไปอบรมนักเรียนป.๕ ป.๖ ของร.ร.ห้วยต้นนูน ร.ร.วนาหลวง ร.ร.ปางคาม ณ ศูนย์อบรม
ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

อ.๑๗-ศ.๒๐ สมณะเทินธรรม จิรัสโส สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ สัตตาหะมาจาก
บ้านราชฯ เพื่อมาพบกับ ผอ.บรรพต ดอกไม้แก้ว (หน.สพพ. ๑๐ เชียงใหม่)

พฤ.๑๙ สมณะลานบุญ วชิโร ไปหาหมอที่ ร.พ.มหาราชฯ ซึ่งมีสมณะชุบดิน วิชชานันโต ไปเป็นปัจฉาฯ

อา.๒๒ ประชุมคณะกรรมการ คกร. มี อ.๑ และปัจฉาฯ เป็นประธานที่ศาลาบรรพชน
จ.๒๓ นร.ม. ๔ จากสันติฯ จำนวน ๖ คนมาเข้าคอร์สมหัศจรรย์

พ.๒๕ น.ศ.ปริญญาโท คณะปรัชญาพุทธศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาขอสัมภาษณ์ เรื่อง ระบบบุญนิยม จากสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม

ศ.๒๗ นร.ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๖, จากสีมาฯ จำนวน ๖ คน มาเข้าคอร์สมหัศจรรย์

อา.๒๙ สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต และสมณะวิเชียร วิชโย เดินทางไปประชุมกลุ่ม
เชียงรายอโศก ณ ชุมชนดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย

ของฝากจากศาลาบรรพชน
ยินดีกันให้มากขึ้น
ชื่นชมกันให้มากขึ้น
สังวรศีลให้มากขึ้น
เอาประโยชน์จากกิเลสให้มากขึ้น
พร้อมรับคำติให้มากขึ้น

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

ในช่วงเดือนแห่งวันแม่ฯ และเทศกาลเข้าพรรษาก็เวียนมาถึง บรรยากาศการเตรียมงาน และระหว่างงานภราดรภาพฯ เป็นไปอย่างคึกคัก อบอุ่น มีญาติธรรมจากชุมชนเครือข่าย ชาวอโศก มาร่วมจากหลายแห่ง ทั้งจากภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้ และน่า ประทับใจมาก คือมีพี่น้องเกษตรกร ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" มาร่วมงานกันอย่าง อุ่นหนาฝาคั่ง พร้อมทั้งนำผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาออกร้าน ในระบบบุญนิยมด้วย


เดือนนี้มีอะไร ?
อา.๑ "วันเข้าพรรษา" สมณะ ๕ รูป ทำพิธีอธิษฐาน "เข้าพรรษา" บอกเขตอาวาส และ ปรึกษาหารือ กิจกรรม กิจวัตรต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๕.๔๕ น.

พ.๔ อบรมโครงการพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหา ความยากจนแก่เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน จาก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

พฤ.๕ ประชุมชาวชุมชน เตรียมพร้อมงานภราดรภาพ ฯ

ส.๗-อา.๘ งานภราดรภาพฯ ครั้งที่ ๔ ณ ชุมชนทักษิณอโศก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จ.๙ "งานบุญรวมญาติธรรม" (แจกทานผลไม้) กลุ่มธรรมชาติอโศก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (สมณะร่วมงาน ๖ รูป )

พฤ.๑๒ ๑๒สิงหามหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ" รายการภาคทำวัตรเช้า สมณะ และ ชาวชุมชน ทักษิณ ฯ จัดรายการ "เวียนธรรม บูชาพระคุณแม่" เหตุการณ์บรรยากาศอบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจกันถ้วนหน้า
-บ่ายบูชาพระคุณแม่ด้วยการลงแรงทำนา

ศ.๑๓ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว สมณะพอแล้ว สมาหิโต ไปกิจนิมนต์ "กลุ่มเพื่อนธรรมชาติ ไร้สารพิษ" ณ บ้านทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

ส.๑๔ สมณะดินดี สันตจิตโต สมณะพอแล้ว สมาหิโต ไปกิจนิมนต์อบรมธรรม ที่ "สำนักงาน อธิบดี ผู้พิพากษา ภาค ๙ " ต.ทุ่งลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สวนสายน้ำ) สัมมนา ผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ๙

พฤ.๑๙ ส.ดินดี สันตจิตโต ส. พอแล้ว สมาหิโต ไปกิจนิมนต์ ติดตามประเมินผล หลักสูตร "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๐ ณ บ้านนาโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ศ.๒๐ กิจนิมนต์ ติดตามประเมินผล "สัจธรรมชีวิต" รุ่นที่ ๓๐ บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

พ.๒๕-อา.๒๙ อบรมหลักสูตร "เยาวชนคนรักสุขภาพ" รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๕ คน ณ ชุมชน ทักษิณอโศก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กิจวัตรในช่วงเข้าพรรษา
-ทุกวันอังคารสมณะร่วมประชุม "อปริหานิยธรรม"
- ทุกวันพระ แรม ๑๔, ๑๕ ค่ำ และวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นวัน "อุโบสถปาติโมกข์"
- ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ (เว้นวันพุธ) สมณะหมุนเวียนสอนธรรมะ - ตรวจศีล - ฝึกฝน อบรม เจโตสมถะ ในภาคทำวัตรเย็นตลอดพรรษา ชาวชุมชนทักษิณอโศก พากเพียรขวนขวาย อบอุ่น ร่าเริง เบิกบานในธรรมกันทั่วหน้า

เสนาสนะ (อาคารก่อสร้าง)
ในช่วงเข้าพรรษา ได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จใหม่คือ
๑. อาคารโรงครัวใหม่ ถมพื้นเทคอนกรีต ต่อปีกหลังคา ซ้าย-ขวา-ด้านหลังเรียบร้อย
๒. เรือนเพาะชำ

คติธรรมสะกิดใจ นช่วงเดือนนี้ ขอส่งท้ายด้วยบทสุภาษิต

เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง ?!!
ที่ควรช้าก็ช้า ที่ควรเร่งก็เร่ง ผลที่หมายจึงจะสำเร็จบริบูรณ์

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -


 

สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗

ถึงแม้พวกเราจะช่วยกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจบุญนิยม มีการออกไปรณรงค์ งดเหล้า งดอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา กลับมาก็ช่วยกันสร้างบ้านดินได้เป็นหลังที่ ๑๓ บ้านใน ชุมชนฯ ๓๙ หลัง ที่ดินกองกลาง รวมทุกแปลง ๑๗๖ ไร่ ที่นาปลูกข้าว ๖๑ ไร่ ที่พัก วัด บ้าน โรงเรียน สัมมาสิกขา ๓๐ ไร่ ไร่มะขามหวาน ๘๐ ไร่ งานที่จะต้องทำต่อไป คือการจัด ๕ ส. เก็บสะสางงานภายใน ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ตลอดไป

เหตุการณ์สำคัญ
อา.๑ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ไปร่วมรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา ณ ท้องสนามหลวง กทม.

จ.๒ สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ทิพย์ ดอนตาเหล็ก ที่วัดป่า บ้านหนองปลา บ้านหนองวัวชน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

อ.๓ คุรุเจริญ ขวัญสำราญ ไปร่วมประชุมผู้บริหาร ร.ร.เอกชน ที่สพท.เขต ๒ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมติดตามประเมินผล ร่วมกับชาวชุมชนบูรพาอโศก ที่ ร.ร. วัดมณีโชติ บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

พ.๔ จัดรายการพระธรรมก่อนนอน บางวันเป็นธรรมะบนกระดานดำ โดยสมณะ หมุนเวียนกัน วันละรูป เพื่อให้การศึกษาแก่ญาติธรรมที่มาร่วมจำพรรษา
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ และส.สุยิฏโฐ) ไปประชุมกลุ่มญาติธรรมเลไลย์อโศก กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย

ศ.๖ สมณะ ๑ รูป ญาติธรรม ๔ คน ไปร่วมงานภราดรภาพซาบซึ้งใจ ที่ชุมชนทักษิณอโศก จ.ตรัง (๗-๘ ส.ค.๔๗) และงานบุญที่บ้านปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (๙ ส.ค.๔๗)
-สมณะดงดิน สุนทโร จาริกไปโปรดญาติธรรม กลุ่ม จ.หนองบัวลำภู
-คณะครู และนักเรียน ร.ร.สวนกล้วย ห้วยชันพิทยาคม จาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น มาเยี่ยม ชมชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ศึกษาร.ร.วิถีพุทธ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนฯ

จ.๗ ชาวชุมชนเตรียมจัดงานวันแม่ให้แก่เด็กนักเรียนสัมมาสิกขา

อ.๑๐ สมณะและชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาจัดงานวันแม่ มีเด็ก นักเรียน จากร.ร.นาหนองทุ่ม ๑๖๐ คน ร.ร.หนองไผ่ล้อม ๑๓ คน มาร่วมงานด้วย

พ.๑๑ สมณะและชาวชุมชน ไปร่วมงานวันแม่ที่ ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม
-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๕๐ คน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน ๓๕๔ คน มาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พฤ.๑๒ ส.ส.ธีระยุทธ วานิชชัง และคณะ มาเยี่ยมเยียนชุมชนดินหนองแดนเหนือ

ศ.๑๓ นักเรียนจากวิทยาลัยพยาบาล, วิทยาลัยสาธารณสุข สังกัดสถาบัน พระบรม ราชชนนี ๑๐ สถาบัน ในภาคอีสาน รวมคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล อุดรธานี รวม ๔๙ คน มาศึกษา ดูงานชุมชนดินหนองแดนเหนือ
-อบรมเยาวชน จำนวน ๑๐๙ คน จากร.ร. บ้านห้วยต้อน ร.ร.บ้านนาแก ร.ร.ชุมชนแก้งคร้อ จำนวน ๑๐๙ คน (๑๓-๑๗ ส.ค.๔๗)
-สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกร พันธุ์ใหม่ ที่สวนส่างฝัน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (๑๓-๑๗ ส.ค.๔๗)

ส.๑๔ คณะ สสส. ๓ คน จากกรุงเทพฯ มาพักค้างคืน ๑ คืน เพื่อติดตามประเมินผล และสังเกตการณ์งานอบรมเยาวชนของชุมชน
-คุรุเจริญ คุรุสุปรีดา เข้าอบรมการประกันคุณภาพ ร.ร.เอกชน ที่ สพท. เขต ๒ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-คุรุเจริญ ขวัญสำราญ ไปร่วมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-คณะสาธารณสุข จาก อ.พล ๖๐ คน จ.ขอนแก่น มาเยี่ยมชมชุมชน
-ชาวชุมชนไปร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ม่านทอง วิญญาสุข ที่วัดเขาน้อย

อา.๑๕ ดร.สมจิต จาก ร.พ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรร่วมอบรมค่ายเยาวชน

พฤ.๑๙ จัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่ หลังที่ ๓๘ ชื่อบ้านสุปราณี โดยมีคุณเพียรพรเป็นผู้ดูแล และเริ่มสร้างบ้านหินเหิง เป็นหลังที่ ๓๙ (บ้านพ่ออ่อนสี บุราณ) ในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

ศ.๒๐ ทีมงาน กกต. จ.ชัยภูมิ มาประชุมร่วมกับพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขา จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ ความรู้ เรื่องพรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง และบทบาทหน้าที่ของสาขาพรรค
-สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมประเมินผลกับชาวชุมชนบูรพาอโศก ที่บ้านวังดินสอ อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว และไปร่วมอบรมเยาวชน ๒๐๕ คน จาก ๑๕ โรงเรียนที่ เกษตรกรรม ธรรมชาติ วังสมบูรณ์ (อาจารย์อนุศิษฏ์ ธำรงค์รัตนศิลป์) กิ่งอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ส.๒๑ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สุยิฏโฐ) ไปกิจนิมนต์ที่ จ.ขอนแก่น

อา.๒๒ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรพันธุ์ใหม่ จำนวน ๑๒๖ คน จากอ.เมือง และ อ.ปทุมราชวงศ์ษา ที่สวนส่างฝัน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จ.๒๓ สมณะฉันทโส ไปออกรายการวิทยุชุมชนคนอำนาจ ส.อน. FM 94.5 MHz ที่บ้าน ปณิธาน ชุมชนเทพมงคลเหนือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และสวท. อำนาจเจริญ FM103.25 MHz, AM 1422 KHz

อ.๒๔ สมณะ เด็กนักเรียนสัมมาสิกขา และชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปติดตามประเมินผล ที่ ร.ร. บ้านห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และไปช่วยกันเก็บเห็ดป่า

พฤ.๒๖ สมณะแก่นผา สารุปโป พระชาวนา (คุณวัฑโณ) และคณะ ไปขนไม้ยูคาลิปตัส มาสร้าง บ้านดิน ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ส.๒๘ สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมวิทยากร กระบวนการทำแผนสุขภาพชุมชน ๔๖ คน จาก ๙ อำเภอ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวังน้ำเขียว นครราชสีมา

จ.๓๐ เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ และชาวชุมชน ไปร่วมเดินรณรงค์งดเหล้า งดอบายมุข เข้าพรรษา ที่อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ของฝาก จากปรัชญา คนอีสานว่า
เพิ่นซังโต อย่าโงซังตอบ
เพิ่นซอบ อย่าฟ้าวว่าเพิ่นดีนำ
เพิ่นดีนำ อย่าฟ้าวว่าเพิ่นรังเกียจ
แปล: อย่าโกรธตอบบุคคลผู้โกรธ เมื่อผู้อื่นมาแสดงความรักความชอบ ก็อย่ารีบด่วนสรุปว่าเขาจะดีตลอดไป เมื่อเขามาดีด้วย ก็อย่าด่วนสรุปหรือตั้งข้อรังเกียจ

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -


 

"ผลบุญของความสงบเงียบคือ การสวดมนต์ไหว้พระ
ผลบุญของการสวดมนต์ไหว้พระคือศรัทธา
ผลบุญของศรัทธาคือความรักความเมตตา
ผลบุญของความรักความเมตตา คือ การบริการรับใช้ผู้อื่น"
(แม่ชีเทเรซา)

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ -