ฉบับนี้เป็นจดหมายจากสมาชิกเลขที่ ๒๓๓๗๗๐ คุณธวัชชัย จ.ชัยภูมิ ได้เล่า ประสบการณ์ ในการดื่มปัสสาวะ และได้ข้อสรุปกับตนเองว่าเป็นอย่างไร ? ซึ่งดิฉันเห็นว่า เป็นประโยชน์มากแก่ผู้เก่า และผู้ที่สนใจที่จะลองดื่มใหม่ ต้องขอขอบคุณที่เสียสละเวลา เขียนรายงานมาให้ทราบนะคะ

ผู้เขียนเองมีความเห็นว่า การดื่มปัสสาวะนั้น ไม่ว่าจะดื่มในลักษณะใด รูปแบบไหน ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะ เพราะได้ทดลองมาหลากหลาย แม้กระทั่งดื่มน้ำปัสสาวะ ของผู้อื่น ที่มีข้อมูลว่าไม่เป็นผลดีเท่าไรนัก ผู้เขียนก็เคยทดลองดื่มมาแล้วค่ะ แต่อยาก จะให้ทุกท่านที่ดื่มเข้าใจ และประมาณตนเองว่า ร่างกายของเราเหมาะสมแค่ไหน อย่างไร แล้วหาสมดุลให้ตัวเราเองค่ะ เพราะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน เช่น ดิฉันเองดื่มตอนแรกๆ ตอนเช้า มีเท่าไรดื่มหมด ต่อมาเห็นว่ามากไป จึงลดลง จนสามารถหาความลงตัว ของตัวเราเอง ได้ค่ะ ขอเชิญฟังประสบการณ์ของคุณธวัชชัยได้เลยค่ะ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการดื่มฉี่ กระผมมีประสบการณ์ว่า ถ้าเป็นฉี่ที่ทิ้งช่วงเวลานาน เช่น ฉี่ที่เพิ่งตื่นนอน หรือฉี่ที่กลั้นไว้นาน หรือฉี่ที่ปล่อยหลังการใช้กำลังอย่างหนัก จะมีสีเข้ม และมีรสจัดตามอาหารที่รับประทาน (เปรี้ยว/เค็ม) จากการอ่านประสบการณ์ในหนังสือ บางท่านว่าต้องดื่มฉี่ตอนตื่นนอน จะได้สารอาหารมาก บางท่านว่าต้องดื่มก่อนนอน และ ดื่มตอนตื่นนอนในตอนเช้า กระผมลองมาแล้วทุกแบบ ได้สรุป (เฉพาะสำหรับตัว กระผมเอง) ว่า ฉี่ที่มีสีเข้ม และรสจัดนั้น รู้สึกไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (ของกระผม) และรู้สึกดื่มแล้วลดทอนกำลังลง อาจเป็นเพราะรสจัด และมีของเสีย หรือมีพิษที่ร่างกายขับออกมามาก แต่หลังจากที่ฉี่มีสีเข้ม และรสจัด เพราะทิ้งช่วงนาน หรือใช้กำลังกายมาก ให้ดื่มน้ำมากๆ เมื่อฉี่ครั้งต่อมาจะมีสีจางลง และมีรสหอม เหมือน ดื่มน้ำมะพร้าว และฉี่ตอนนี้กระผมว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายดีมาก โดยเฉพาะ โรคภูมิแพ้ โรคเจ็บคอ เสียงแห้ง และทำให้ร่างกายสดชื่น กระผมเล่ามานี้ เผื่อว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น ผิดถูกประการใด คงแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ -