ใครจักผูกโลกแม้ รัดรึง
เหล็กเท่าลำตาลตรึง ไป่หมั้น
มนตร์ยาผูกนานหึง หายเสื่อม
ผูกเพื่อไมตรีนั้น แน่นเท่าวันตาย

โคลงโลกนิติ

(ใครจะผูกมัดโลกไว้ แม้ใช้เหล็กขนาดเท่าต้นตาล ก็ไม่อาจผูกได้แน่นหนามั่นคง
แม้ใช้มนตร์ ไม่นานมนตร์ก็เสื่อม ทว่าเมตตาสามารถผูกสัตว์โลกได้ ตราบเท่าวันตาย)