กินเจตลอดชีวิต พิชิตหวัดนก

ช่วงที่เขียนเป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดี และเป็นช่วงที่ไข้หวัดนกกำลังระบาด คร่าชีวิต ทั้งคนและสัตว์อย่างไม่หยุดยั้ง มีข่าวว่าระบาดไปถึงหมูได้ด้วย และเคยมีรายงานจาก ดร.กุมารา รายผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เคยมีรายงาน เรื่องหมูติดไข้หวัดนกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ ๒ ปีก่อน เนื่องจากหมูกินซากไก่ดิบ ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก ส่วนที่ประเทศไทยยังพิสูจน์ไม่เสร็จ ว่าหมู ที่ล้มตายเป็นเล้าที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดไข้หวัดนกหรือเปล่า ?

แต่ก่อนเคยมีการถกเถียงกันว่า เชื้อไข้หวัดนกระบาดถึงคนได้หรือไม่ ? วันนี้เป็นที่ยอมรับ กันแล้วว่าระบาดถึงคนได้ และเสียชีวิตไปหลายรายแล้ว

จะเห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ หรือเป็ด ปัจจุบันไม่ค่อยปลอดภัยนัก แต่ก่อนสมัยโบราณปู่สังกะสาย่าสังกะสี ไม่ได้มีข่าวร้ายแรงเกี่ยวกับโรคเหล่านี้ เนื่องจาก การเลี้ยงสัตว์สมัยนั้นเลี้ยงแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติ สัตว์จึงแข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เหมือนการเลี้ยงแบบเป็นอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่สัตว์ต้องอยู่ปะปนกันอย่างแออัด เป็นพันเป็นหมื่นตัว ต้องฉีดยา ให้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ต้องให้ยา ปฏิชีวนะมากมาย ทำให้สัตว์อ่อนแอ ไม่สามารถต้านทานต่อไข้หวัดได้ สัตว์จึงเป็นหวัด ที่รุนแรง และแพร่กระจายมาสู่ผู้บริโภค เมื่อคนบริโภคอาหารที่อ่อนแอและมีเชื้อโรค ร่างกายจึงไม่แข็งแรงและติดเชื้อโรคได้ง่าย อวัยวะต่างๆ จึงถึงเหตุแห่งความเสื่อม ได้ง่ายๆ เช่นกัน โรคแห่งความเสื่อมต่างๆ จึงได้ประดังประเดมาสู่คน ไม่ว่าจะเป็นโรค เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด กระดูกเสื่อม ไขข้อ-อักเสบ ภูมิแพ้ ล้วนเป็น โรคแห่งความเสื่อมทั้งสิ้น ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ถ้าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สำหรับผู้ที่ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นแห่งการกินเจไปนานๆ ตลอดชีวิตไปเลย ก็คงจะเป็นโอกาสทอง ของชีวิต ที่จะพิชิตไข้หวัดนกได้ และโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ ก็จะมาเยือน น้อยลง เนื่องมาจาก การไม่สะสมบาปจากการกิน ผลแห่งกุศลอาจดลให้ท่านมี สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดีตลอดไป และพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของชีวิต ที่ท่านควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นทางเลือกของชีวิตที่ดีกว่า "ไม่มีความว่าสายเกินไป สำหรับ การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า"

- กิ่งธรรม -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ -