เรียงวลี กวีธรรม

พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อบอกว่าลูกดื้อถือทิฏฐิ
ทำให้ปริแตกร้าวหมู่ชาวหิน
มีอัตตามานะไม่ยลยิน
กวาดทิ้งสิ้นความคิดผิดจากตน

คือติดภพไม่สบใจได้ดังหวัง
ไม่ยอมยั้งหยุดให้ใครสักหน
เอาชนะคะคานเขาสุดทน
ทุกคนบ่นเหม็นเบื่อเหลือระอา

ไม่รู้ตัวไม่รู้เหตุกิเลสร้าย
จึงเมามายมึนดื้อมุ่งถือสา
แข็งกระด้างวางก้ามทุกยามมา
ใครไม่กล้าท้วงติงเพราะหยิ่งเกิน

จึงหลวมตัวหลงนึกว่ากูแน่
แต่ที่แท้ใครเล่าเขาสรรเสริญ
ที่เขายอมเพราะไม่อยากให้ยับเยิน
จึงหลงเดินทางเด่นจนลืมดี

เมื่อมานะกิเลสกล้าได้อาหาร
เจ้าจอมมารยิ่งอวดดื้อถือศักดิ์ศรี
ไม่กลัวใครขวางหน้าท้าราวี
คมวาทีเชือดนิ่มๆยิ้มเย็นๆ

แล้ววันหนึ่งมีคดีจนถึงพ่อ
ใครตัวก่อเหตุนั้นท่านย่อมเห็น
พ่อขนาบปราบมานะแทบกระเด็น
หากไม่เป็นลูกพ่อคงท้อตาย

ไม่มีคำปลอบใจให้สักนิด
ชี้ถูกผิดลูกเจ็บแปลบแทบขวัญหาย
เพิ่งรู้ตัวว่าเรานี้เมามาย
เป็นผู้ร้ายมาตลอดยอดโง่นัก

แต่ก็ยังยอมไม่เป็นอยู่เหมือนเก่า
ดูเถิดเจ้าจอมมารสุดหาญหัก
โอ้...อัตตามานะสุดที่รัก
เมื่อไหร่จักหมดดื้อเลิกถือดี

มันเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจโหด
แล้วจะโทษใครเล่าเจ้าอิตถี
เพราะอ่อนแอเกินไปไร้ไมตรี
จนเกินที่จะสยบคบใครๆ

จึงบอกพ่อขอหลบลงรูก่อน
หยุดพักผ่อนเลียแผลแก้นิสัย
ที่ผ่านมาเพราะเร่งร้อนเกินไป
ยังไม่ทันอ่านใจจึงพลาดพลั้ง

ต่อไปจะยอมตนให้คนเหยียบ
ทำตัวเปรียบธุลีดินสิ้นโอหัง
ไม่อวดโอ่ไม่โตใหญ่ไม่เด่นดัง
ใครชี้แนะจะเชื่อฟังนอบน้อมรับ

ที่ผ่านมาสร้างภาระให้พ่อเหนื่อย
ดื้ออยู่เรื่อยเป็นจอมเฮี้ยวเที่ยวโขกสับ
มาบัดนี้สำนึกบาปกราบคำนับ
นบแทบเท้า...."พ่อครับ ผมขอโทษ"

จาก....."ลูกดื้อ"
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕


ปณิธาน
แข็งแรง ด้วยกาย ถวายชีวิต
เข้มข้น ด้วยจิต สถิตเสถียร
ทนทาน เคี่ยวเข็น บำเพ็ญเพียร
ยืนนาน แนบเนียน ไม่เวียนวน

แน่นลึก ฝึกวาง สว่างสงบ
นึกนบ เทิดทูน บุญกุศล
รวมหมู่ พี่น้อง ทั้งผองชน
ฝึกตน ช่วยคน พ้นทุกข์ภัย

- แด่ธรรม -


มองต่างมุม
โลกมีต่างมีเหมือนเตือนความคิด
อย่าหันทิศผิดทางสร้างความหลง
อรูปอัตตาพามึนงง
เดินเข้าดงหลงป่าอย่าลำพอง

ความเหมือนเตือนความต่างสร้างความคิด
รู้ถูกผิดคิดสร้างอย่างเพื่อนสอง
สมมุติหมายหลายหลากมากครรลอง
มากมุมมองเหมือนหมายมันไม่มี
เป็นต้น นาประโคน

- เป็นต้น นาประโคน -


จดหมายหนึ่งฉบับ เท่ากับ "พันคน"
(กาพย์สาวหาบน้ำ ๑๓)

จดหมาย หนึ่งฉบับ
มีคุณค่านับ เท่ากับพันคน

นิยาม ทางรายการ
สร้างสุขชื่นบาน สราญชั้นชน

ปัญหา ของชีวิต
ทุกข์เศร้าเหงาจิต ถูกผิดสับสน

สามี ไปมีใหม่
ขอทางแก้ไข ทุกข์ใจเหลือล้น

ภรรยา ผมนอกใจ
080ธรรมะข้อไหน ดับไฟใจตน

ลูกฉัน มันติดยา
ขอท่านเจ้าขา เปิดตามืดมน

ปัญหา มีหลายหลาก
บ้างลูกตายจาก ทำใจยาก เหลือทน

ทุกข์ใจ ในชีวิต
เพราะรักเป็นพิษ ชีวิตทุรน

มีไหม หนทางแก้
ชีวิตย่ำแย่ อ่อนแออับจน

รายการ มีธรรมะ
โอสถชำระ ชนะทุกข์ทน

เชิญเถิด เขียนจดหมาย
มีทุกข์ระบาย เชิญได้ทุกคน

(อนาคาริก)
วก.สป

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ --