สันติอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

"กาลเวลา นับเป็นสิ่งไร้น้ำใจ มิว่าเป็นของ สวยงามเพียงใด ต่างก็ถูกมันทำลาย หมดสิ้น กลับกลายเป็น อัปลักษณ์ ดั่งความเป็นจริงที่เกิดอยู่" (คนโบราณ)

แต่กาลเวลา ก็มากด้วยน้ำใจ ทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมมากขึ้น ทำให้เราได้เห็น ความไม่เที่ยงแท้ แน่นอนของสรรพสิ่ง ทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นลง

เดือนนี้มีอะไร ?
พ.๑ นร.สส.สอ. ชั้นม.ต้น จัดแสดงละคร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ ในโครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ ณ บริเวณลานหินข้างน้ำตก ศาลาพระวิหารฯ ให้ชาวชุมชนและพี่ๆกลุ่มมะขามป้อมชม

พ.๑-ศ.๓ ชุมชนสันติอโศกร่วมกับสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย (THAI ASSO- CIATION QUALITATIVE RESEARCHERS) จัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพกับโครงการวิจัย "การสร้าง เสริมสุขภาพจิตวิญญาณ ศึกษากรณีชุมชน ชาวอโศก" ครั้งที่ ๒ ที่ห้อง สัจจะออมทรัพย์ ให้แก่ผู้ช่วยวิจัยในโครงการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่ม / ชุมชนชาวอโศก จำนวน ๙ แห่ง

ศ.๓ นร. สส.สอ. ชั้นม.ต้นทั้งหมด ไปร่วมแสดงผลงานการผลิตสื่อ(ละคร,สิ่งพิมพ์, วิทยุ) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน ประเด็น "การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา" ระหว่าง ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการ ๕ โรงเรียน ในงานมหกรรมเยาวชน "รู้ทันสื่อ" ณ ห้องประชุม หิรัญสมโภชน์ ชั้น ๔ อาคารหลุยส์ มารี ร.ร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
-น.ร.จากร.ร.ประภาสวิทยา ชั้น ป. ๖ จำนวน ๑๐๐ กว่าคนมารับอบรม ในโครงการอบรม เยาวชน คนสร้างชาติ มีฟังเทศน์ ชม VCD สร้างสรร กิจกรรมบันเทิงสาระ เดินชมศึกษา ฐานงานชุมชน เป็นต้น
-ส.เมืองแก้ว ติสสวโร ส.แก่นเมือง เกตุ-มาลโก และพระฟ้าตื่น จันทวัณโณ ไปร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณแม่มี ไพศาล แม่ของคุณจำปา ไพศาล ญาติธรรมชุมชนวังสวนฟ้า จ.สระแก้ว

อ.๗ ชมร. หน้าสันติอโศก แจกอาหารฟรี เนื่องในวันครบรอบ ๑๓ ปี วันเสียชีวิตของ นายพรพิชัย เจียมกัลชาญ

อ.๗-ศ.๑๐ งานอบรมค่าย "เสริมพลังชีวิตใหม่" ครั้งที่ ๒ อบรม นร. ชั้นม.๓ จากร.ร.เมรี่ อิมมาคูเลต คอนแวนต์ จ.ชลบุรี จำนวน ๑๐๕ คน และครู ๓ คน โดยมีนร.สส.สอ.ชั้น ม.๕, ๖ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและช่วยงานกิจกรรมต่างๆด้วย

พ.๘-พฤ.๙ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.) ไปร่วมงานสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๔๗ ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

พฤ.๙ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อจ่อย เรืองศรีจันทร์ อายุ ๘๓ ปี โยมพ่อสมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ ที่วัดสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เสียชีวิตด้วยโรคชรา

ส.๑๑ ประชุมกลุ่มชลบุรี จ.ชลบุรี โดย ส.ใจเด็ด จิตตคุโณ
-นางอาภรณ์ วิชัยดิษฐ เป็นตัวแทนชาวอโศก ไปร่วมแถลงข่าวในวันสันติภาพโลก โดยได้ รับเชิญ จากคุณสไบทิพย์ จากมูลนิธิบราห์มา- กุมารีราชาโยคะ

อา.๑๒ คณะครูและผู้ปกครองนร.พุทธธรรมร่วมกับนร.สส.สอ. จัดงานวันกินข้าวห้อง บริเวณ ลานหิน บรรยากาศคึกคักและอบอุ่นเช่นเคย
-คณะครูจาก จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๒๑ ท่าน มาเยี่ยมชม โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ศ.๑๗-อา.๑๙ งานอบรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๕

ส.๑๘-อา.๑๙ งานสัมมนา ๓ ศูนย์ฝึกอบรม(ศรีบูรพา, วังสวนฟ้า และสันติอโศก)

อา.๑๙ ร่วมงานฌาปนกิจศพอาหญิงของพ่อท่าน(โยมคำผาย เจริญศรี) อายุ ๙๑ ปี ที่วัดมหาวงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จ.๒๐ เริ่มลงเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันบุญนิยมอย่างเป็นทางการ บริเวณลาน จอดรถหลังบจ.พลังบุญ กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑ ปี จะแล้วเสร็จ ในประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๔๘

จ.๒๐,อ.๒๑,พฤ.๒๓ นักเรียน สส.สอ.สอบปลายภาคที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

พฤ.๒๓ ช่างภาพจากทีวี ช่อง ๓ มาถ่ายภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ในพุทธสถาน
-THAI ENTERTAINMENT NEWS CO.,LTD. ผู้ผลิตรายการ "เพื่อนหญิง พลังหญิง" มาถ่ายทำ การปรุงอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ ของชมร.หน้าสันติอโศก เพื่อต้อนรับ ช่วงเทศกาล กินเจ โดยมาถ่ายทำที่บริเวณหน้าน้ำตก ใต้ศาลาพระวิหารฯ
-ร่วมงานฟังเทศน์หน้าศพคุณยายชิด เจริญกุล (ปั้นลี้) อายุ ๘๕ ปี ที่วัดชลประทาน รังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยพ่อท่าน [ซึ่งสัตตาหะ มาจากบ้านราชฯ พร้อมด้วย ปัจฉาฯ] แสดงธรรม

ศ.๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้สื่อข่าว น.ส.พ. ร่วมด้วยช่วยกัน มาสัมภาษณ์พ่อท่าน เกี่ยวกับ เรื่อง การดำเนินงานของพรรคเพื่อฟ้าดิน สนใจตรงประเด็นที่ออกมาชูว่า ไม่ใช้เงิน และ บุญนิยม ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองทั่วไป
-ต่อมา ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 11 news 1 มาคุยกับพ่อท่านเรื่อง การเมืองแนวใหม่ นโยบาย แบบบุญนิยม หรือชุมชนพึ่งตนเอง เป็นต้น
-เวลา ๑๕.๐๐ น. TTV (ไททีวี) มาถ่ายทำรายการ "การเมืองภาคประชาชน" โดย ๒ พีธีกร คือ อาจารย์สมาน ศรีงาม และอาจารย์สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ สัมภาษณ์พ่อท่าน เกี่ยวกับเรื่อง "พรรคเพื่อฟ้าดิน"
-ร.ร.สส.สอ.ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗ และเวลา ๑๒.๐๐ น. ประชุมคุรุฝ่ายวิชาการ / เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมคุรุฐานงาน เพื่อสรุปปัญหาที่ผ่านมา / หาแนวทางการแก้ไข และ เพื่อกำหนด นโยบายในภาคเรียนต่อไป

ส.๒๕ ประชุมชุมชน พ่อท่าน เป็นประธาน

ส.๒๕-อา.๒๖ กลุ่มปราการอโศก มาทำบุญครบ ๒๐ ปี ของการก่อตั้งกลุ่ม ร่วมทำกิจกรรม และเปิดใจกัน

อา.๒๖ กิจนิมนต์ เปิดสำนักงานใหม่ คณะทำงานของนายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ที่ทาวน์เฮาส์ ซอยตรงข้ามสันติอโศก มีสมณะ ๓ รูป นำโดย สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ

จ.๒๗ ๐๕.๐๐ น. ประชุมพาณิชย์บุญนิยม พ่อท่าน เป็นประธาน / ๑๒.๐๐น. ประชุมคนวัด ชาย/หญิง
-สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ รับนิมนต์เทศน์หน้าศพและร่วมงานเผาศพ คุณยายชิด ปั้นลี้ ที่วัดชลประทานฯ นนทบุรี

สาธารณโภคีจงเจริญ
หลังจากที่ย้ายโรงครัวมาอยู่รวมกับชมร. บรรยากาศดีมาก มีการช่วยเหลือกันและกัน ทำให้งานสะดวกขึ้น นอกจากนั้น ชมร.ได้ขยายห้องหั่นผักให้กว้างขึ้น โดยทุบกำแพงห้อง บริเวณหลังที่ล้างจานให้ทะลุถึงกันหมด และสร้างชั้นลอยเชื่อมต่อตึกทาวน์เฮาส์ กับตึก ชมร. เพื่อเป็นที่เก็บของ ต่อมาที่ประชุม ชมร. ยังได้อนุมัติให้พนักงานบจ.แด่ชีวิต พลังบุญ ขอบคุณ และฟ้าอภัย รับประทานอาหารฟรีที่ ชมร.ด้วย ซึ่งเป็นสาธารณโภคีมากขึ้น

ฝากสุดท้าย
"มารย่อมสามารถทำลายบุคคล
ผู้ตกเป็นทาสของความสวยงาม
ไม่ควบคุมการแสดงออก
ไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร เกียจคร้านและอ่อนแอ
เหมือนลมแรงที่พัดโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง" (พุทธวจนะ)

- สมณะกล้าตาย ปพโล -


ปฐมอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

ชาวพุทธในปัจจุบัน ติดอบายมุข เล่นไสยศาสตร์ หลงลัทธิเทวนิยม สังคมจึงวุ่นวาย เดือดร้อน ไปทุกหย่อมหญ้า แต่ดินแดนพุทธแห่งนี้ สงบ ร่มเย็น ไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง เพราะปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธองค์ หากเข้าถึงธรรม มีมรรคผลเป็นแก่นสาร มีผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

ปฐมอโศกยินดีต้อนรับ
ส.๔ นศ. ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน ๑๑ คน ขอเข้าทำโครงการแนะแนว การป้องกัน ยาเสพติดให้แก่ น.ร.สส.ฐ. ช่วงบ่าย วันอาทิตย์ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน น.ร. ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึง

พฤ.๙ นศ.ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๗๐ คน มาศึกษาวิถีชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

ศ.๑๐ นศ.วิทยาลัยเกษตรกรรม และเทคโนโลยี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทั้งชาย-หญิง รวม ๗๐ คน ครบกำหนดฝึกงานในชุมชน ๓ เดือน เดินทางกลับวิทยาลัยหลังจบหลักสูตรแล้ว

พฤ.๑๖ ข้าราชการที่เกษียณแล้ว ในกลุ่มผู้สูงอายุ จ.นครนายก เข้ามาศึกษา เยี่ยมชม ชุมชนวิถีพุทธ จำนวน ๗๐ คน

พ.๑๕-อา.๑๙ อบรมลูกค้าธ.ก.ส.หลักสูตรสัจธรรมชีวิต จาก จ.ชุมพร จำนวน ๘๐ คน

พ.๒๒-อา.๒๖ อบรมลูกค้า ธ.ก.ส. หลักสูตรสัจธรรมชีวิต จาก จ.ชุมพร จำนวน ๘๕ คน

พฤ.๒๓ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนรา- ธิวาส จำนวน ๗๐ คน ขอศึกษาดูงาน ชุมชนวิถีพุทธ ด้านส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นำโดย คุณศรีกัญญา เงาแก้ว

อ.๒๘ ก.ย. - ๒ ต.ค. อบรมเยาวชนคนสร้างชาติ ชีวิตวิถีพุทธ นักเรียนจาก ร.ร.ซับม่วงวิทยา จ.สระแก้ว จำนวน ๖๐ คน

กิจนิมนต์
พ.๑ สมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนร่วมงานทำบุญที่บ้านโยมสำลี อุปัฏฐากของ ปฐมอโศก

พฤ.๒-ศ.๓ สมณะเสียงศีล ชาตวโร รับนิมนต์ไปเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและ สัมมนาที่ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เรื่องการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ริมแม่น้ำ แม่กลอง + แม่น้ำท่าจีน

ศ.๓-อา.๕ สมณะร่มเมือง ยุทธวโร และเพื่อนสมณะ เดินทางไปสถาบันฝึกอบรมผู้นำ สัมมนา ร่วมกับทีมอบรมคุณภาพชีวิต (ยุทธวิธีการปรับปรุงขบวนการกลุ่ม) จ.กาญจนบุรี

จ.๖ เจ้าหน้าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณ ๒๐ กว่าคน มาศึกษา ดูงาน ที่ชุมชนปฐมอโศก ส.ชาตวโร ต้อนรับ

อ.๗ กิจนิมนต์ทำบุญบ้านโยมสมจิตร โท-สุวรรณ สมาชิกชุมชน สมณะ ๕ รูป สม. ๒ รูป

ศ.๑๐ สมณะนาไท อิสสรชโน แสดงธรรมให้กับผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ของ ธ.ก.ส. สาขา ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๖๘ คน หลักสูตร พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สถาบัน ฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี

อา.๑๒-จ.๑๓ ส.ยุทธวโร นำคณะคุรุ น.ร.ชั้นม. ๒ ไปชมเขาวังเพชรบุรี และพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความรู้และศึกษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในอดีต สู่ยุคปัจจุบัน
-ส.ทำดี อโสโก และคณะคุรุพา นร. ม.๔ ศึกษานอกสถานที่ จ.กาญจนบุรี

อา.๑๒ ทีมงานวิจัยสสส. นำโดย ดร.บัญชร ดร.เพิ่มศักดิ์ และเจ้าหน้าที่อีก ๕ คน ไปประเมิน ผลที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

อา.๑๒-จ.๑๓ ท.ญ.ฟากฟ้าหนึ่ง น.ส.ปลูกขวัญ และ น.พ.แสนดิน นำนักเรียน สัมมาสิกขา ศึกษา ดูงานที่ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน และไปเกี่ยวข้าวที่ ลพบุรี

จ.๑๓-อ.๑๔ บ้านพลาภิบาลจัดคอร์ส สร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีผู้มาใช้บริการ ๓๓ คน บรรยากาศ แบบไทยโบราณย้อนยุค อบอุ่น เป็นกันเอง

ส.๑๘ คณะของชุมชนวัฒนธรรมบ้านสาคลี อยุธยา ขอศึกษาดูงานที่ชุมชนปฐมอโศก สมณะเสียงศีล ชาตวโร ต้อนรับ

ศ.๒๔ สมณะเสียงศีล ชาตวโร ไปร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ที่ไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


มีเกิดก็มีตาย

พ.๘ ตั้งศพโยมบุญมา โตม่วง ญาติธรรมผู้สูงอายุของชุมชนสันติอโศก ประชุมเพลิง บ่ายที่ ๑๒ ก.ย.

พฤ.๙ หมู่สมณะสิกขมาตุ น.ร.สส.ฐ. ไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมจ่อย เรืองศรีจันทร์ ที่วัด สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

อา.๑๙ สมณะ ชาวชุมชน ไปร่วมฌาปนกิจ ศพคุณยายคำผาย เจริญศรี ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ของพ่อท่าน อายุ ๙๑ ปี ที่วัดมหาวงษ์ สมุทรปราการ

พฤ.๒๓ เดินทางไปร่วมฟังสวดศพโยมชิด เจริญกุล(ปั้นลี้) ที่วัดชลประทานฯ พ่อท่านเป็น องค์เทศน์ ศ.๒๔ สมณะกุสโลเป็นผู้เทศน์ จ.๒๗ ประชุมเพลิง ชาวชุมชนไปร่วม ๒ คันรถตู้

อปริหานิยธรรม
หมู่สมณะ-สิกขมาตุประชุมทุกบ่ายวันอังคาร
-หมู่สมณะลงปาติโมกข์ ทุกวันพระ ๑๔,๑๕ ค่ำของทุกๆเดือน
-คณะคุรุประชุมทุกบ่าย ๔ โมงเย็นของวันพฤหัสบดี และยังมีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อปรับปรุง ทิศทางการศึกษาของสส.ฐ. ให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

จ.๒๗ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธานและเป็นประธานในรายการเตวิชโช ของ ม.วช.


สรุปโอวาทประชุมชุมชน พ่อท่านให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้สังคมให้ค่าหมู่เรามาก หมู่เราต้อง มีสมบัติ อันเป็นอาริยะมากกว่านี้ ด้วยว่าสังคมขาดแคลนเศรษฐกิจโลกุตระ เพราะโลก ทั้งโลก เต็มไปด้วยทุนนิยม แม้หมู่เราจะน้อยแต่โลกเขาขาดเศรษฐกิจแห่ง คุณความดี คุณธรรม ของโลกตุระจึงเป็นของมีค่า พวกเราต้องช่วยอุ้มชูเขา และอย่าลืมธรรมะ หมวดคารโว นิวาโต แม้เรามีดี แม้เราถูกต้อง เก่ง ก็อย่าหลง ต้องให้ความเคารพผู้อื่น ต้องรู้จักยอมและให้อภัย ตามกาลเทศะอันเหมาะสม เพื่อความเจริญของตน และ หมู่กลุ่ม

- สมณะกรรมกร กุสโล -


ศีรษะอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

เหลืออีกเดือนเดียวก็จะออกพรรษาแล้ว ช่างรวดเร็วจริงๆ ฝนตกลงมาคล้ายๆ จะสั่งลา ไส้เดือน เริ่มขึ้นมาถูกมดกัดตาย อากาศเริ่มเย็น ขอให้ระวังรักษาสุขภาพกันให้ดี ด้วยหลัก ๗ อ. เดือนนี้มีวันสำคัญในอดีตหลายเหตุการณ์
๗ ก.ย. ๓๔ นายพรพิชัย เจียมกัลชาญ เสียชีวิต
๓ ก.ย. ๔๕ ร้านน้ำใจถูกวางเพลิง
๑๑ ก.ย. ตึกเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ถูกถล่ม เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว หากนำเหตุการณ์ในอดีต มาทบทวน ก็จะเป็นบทเรียนให้แก่เราได้

เหตุการณ์ทั่วไป
พ.๑-อา.๕ อบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตที่ศูนย์อบรมศรีโคตรบูรณ์อโศก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สมณะ ๓ รูป นำโดย ส.ถ่องแท้ วินยธโร

พฤ.๙-อา.๑๒ อบรมเทคโนโลยีชีวภาพให้แก่ตัวแทนศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ทั่วประเทศ เช่น ทักษิณอโศก ศาลีอโศก สีมาอโศก เชียงรายอโศก ร้อยเอ็ดอโศก เมฆาอโศก โดย นายแก่นฟ้า แสนเมือง บรรยายทั้งภาคทฤษฎีและพาปฏิบัติจริง

อ.๗ สิกขมาตุพึงพร้อม ไปเยี่ยมดูใจคนป่วยหญิงใกล้เสียชีวิตที่สีมาอโศก นครราชสีมา

พ.๘ ยายถนอม (ส่องบุญ) ซึ่งอยู่ศีรษะอโศกมานาน ได้ทำบุญวันเกิดครบรอบ ๗๔ ปี และขอพูดเปิดใจหลังจากทราบผลการวินิจฉัยของหมอว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ หมอชี้ว่า จะมีชีวิตอยู่ได้อีก ๑ เดือน แต่กำลังใจคนไข้ดีมาก และชาวชุมชนทุกคน ต่างให้กำลังใจ คุณยาย

จ.๑๓ ประชุมคณะกรรมการชุมชน

พ.๑๕ สมณะถ่องแท้ วินยธโร ไปประชุมกลุ่มร้อยเอ็ดอโศก ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ศ.๑๗ งานกินข้าวป่า เป็นการเลี้ยงส่งนักเรียนที่จะปิดเทอมด้วย

อา.๒๖ สมณะ ๕ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และฉลองครบรอบ ๔๘ ปี อาจารย์มาลัยทิพย์ โภคาพันธ์ ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นำโดย สมณะผืนฟ้า อนุตตโร

จ.๒๗ ประชุมบวร

พ.๒๙ ส.ถ่องแท้ วินยธโร พาทีมนิสิตม.วช.ไปสำรวจสถานที่ ที่จะตั้งจุดขายอาหาร เทศกาลเจ ที่ศรีสะเกษ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจแม่ของ ม.วช. สราวุฒิ เครือบุตร ป่วย เป็นโรค มะเร็งเต้านม

จ.๑๓,อ.๒๘ สมณะ และพระอาคันตุกะ ร่วมกันทบทวนพระปาติโมกข์
-ทุกวันอังคาร สมณะประชุมอปริหานิยธรรม


คณะที่มาดูงานและเยี่ยมชุมชน

พฤ.๒ คณะครู-นักเรียนจาก ร.ร.บ้านกระโพธิ์-ช่างหม้อ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๑๑๐ คน

ศ.๓ คณะครู-นักเรียนจาก ร.ร.บ้านดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๗๕ คน
-คณะครู-นักเรียนจาก ร.ร.สะแกโพรงอนุสรณ์ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๕๐ คน

ส.๔ น.ศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ๑๖๕ คน
-ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านสร้างปี่ อ.ราษีไศล ๖๐ คน

อา.๕ น.ศ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย ๗๐ คน

อ.๗ จนท.เกษตรอำเภอและเกษตรกร อ.คำเขื่อนแก้ว ๕๐ คน

พ.๘ ร.ร.บ้านหนองคล้า ต.โสน อ.ขุขันธ์ นักเรียน ๑๐๐ คน ผู้ใหญ่อีก ๓๐ คน

อา.๑๒ จนท.กองทุนหมู่บ้าน ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์

อ.๑๔ เยาวชนจาก ต.เมืองบัว อ.เกษตร-วิสัย ๖๐ คนดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
-กศน.ปรางค์กู่ ๔๐ คน

พ.๑๕ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ๑๒๐ คน จาก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

พฤ.๑๖ คณะครู-นักเรียน จาก ร.ร. บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ

ศ.๑๗ คณะครู-นักเรียน จาก ร.ร.บ้านสำโรง-ตาเจ็น อ.ขุขันธ์

อา.๑๙ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.รัตนบุรี ๕๐ คน

อ.๒๑ กลุ่มรักษ์ห้วยแก้ว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๕๕ คน

ศ.๒๔ อบต.บ้านห้วยเตย จ.มหาสารคาม ๑๕๐ คน
-ผู้นำสตรีจาก จ.สุรินทร์ ๔๕ คน
-ร.ร.บ้านตูม ๑๗๐ คน

พ.๒๙ คณะจาก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ๕๐ คน

พฤ.๓๐ เกษตรกรดูงานเรื่องการทำปุ๋ย จาก อ.ปรางค์กู่ ๑๖ คน

คติส่งท้าย
เกิดแก่เจ็บตาย ล้วนเป็นเทวทูตมาเตือนให้เราได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท ทางเดิน ของชีวิตมีอยู่สองสาย หนึ่งสายโลกียะ สองสายโลกุตระ เราจะเลือก สายไหนเอ่ย?

- สมณะลั่นผา สุชาติโก -


ศาลีอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

สภาวการณ์โดยทั่วไป เป็นไปตามปกติ
วันอังคาร นิสิต ม.วช. มีการประชุม
วันพฤหัสบดี เรียนธรรมะบนกระดานดำ
วันศุกร์ เป็นวันเรียนของนิสิต ม.วช. ส่วนนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ปิดเทอมวันที่ ๑๕-๓๐ เดือนนี้ บรรยากาศจึงเงียบสงบลงบ้าง ไม่มีงานอบรมในเดือนนี้ จะมีแต่เพียง ผู้มาดูงานบ้างเท่านั้น

เหตุการณ์รายวัน
พ.๑ ปิดงานอบรม ร.ร.แถวน้ำใส ประชุมสรุปงาน
-ประชุมชาวชุมชน สรุปการทำงานในฐานงานต่างๆ ศึกษาสภาวะของจิต ในการทำงาน ร่วมกัน

จ.๑๓ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม เพื่อความเจริญในหมู่กลุ่ม

อ.๑๔ ร่วมแรงสร้างวัฒนธรรม พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน
-กิจกรรมอำลาวันปิดภาคเรียนที่ ๑ ของนักเรียนสัมมาสิกขา

พ.๑๕ วันปิดภาคเรียนที่ ๑ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก

พ.๑๕,พฤ.๑๖ รายการพิเศษ ค้นหาเพชรเม็ดงาม ดำเนินรายการโดยสมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ผู้ร่วมรายการนี้ต้องสมัครใจ ส่งชื่อตนเองเข้าร่วมรายการค้นหาเพชร

ส.๑๘ เผาศพโยมเจียม กรพานิช ญาติธรรมเก่าแก่ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในมดลูก

ศ.๒๔ ผู้นำเกษตรกร จากอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร จำนวน ๒๐๔ คน มาขอดู การทำงาน ในฐานงานต่างๆ และวิถีชีวิตชาวชุมชนพึ่งตนเอง ที่ศาลีอโศก

ส.๒๕ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน วัด ช่องคีรี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน ๖๐ คน มาขอดู การทำงานในฐานงานต่างๆ และวิถีชีวิตชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงศาลีอโศก

จ.๒๗ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชน ไพศาลีสัมพันธ์ สมณะเพื่อพุทธ เป็นที่ปรึกษา

อ.๒๘ สมณะและพระอาคันตุกะลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม เพื่อความเจริญของหมู่กลุ่ม
-รายการพิเศษ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เอื้อไออุ่น ดำเนินรายการโดย สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร

พ.๒๙ ประชุมคุรุและกรรมการชุมชน เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรร โครงงาน และ งบประมาณ ที่เครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษ จะจัดสรรให้

พฤ.๓๐ วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก

ข้อคิดสุดท้าย
ผู้อยู่เหนือธรรมชาติได้ ย่อมมีพฤติกรรม ดีงาม ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทำได้ จนเป็นปกติ

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -


สีมาอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

เดือนนี้ไม่มีงานอบรม บรรยากาศจึงสงบสบายๆ มีการกระจายเสียงธรรมะของพ่อท่าน หรือธรรมคีตะ สลับกับเพลงสัจจะชีวิตบ้างในบางครั้ง ไม่มีทำวัตร ก็จะมีธรรมะกระดานดำ ของผู้สูงอายุ สำหรับวัยรุ่น มีทุกวัน เว้นเสาร์ อาทิตย์ เพราะมีการประชุมชุมชน ส่วนนักเรียน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่กำลังขยันแข่งขันกันปลูกผักให้ทันใช้ในช่วงเทศกาล กินเจ

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๒ เริ่มชมวีดิทัศน์เรื่อง "ชีวิตคนเกิดมาหาอะไรให้ตนเอง" (ไทเก๊กจางซางฟง)

ศ.๓ คุรุใบขจี และคุณพิชัย นำนักเรียน สส.ม. ๕ คน ไปถอนหญ้าที่นาโป่งแดง
-ส.นานุ่ม กัสสโก กลับมาจากการรักษาใน ร.พ.มหาราชฯ ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย อย่างเฉียบพลัน

จ.๖-พฤ.๙ ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปร่วมงานอบรมที่ ศูนย์ คกร.วังน้ำเขียว

อ.๗ ส.มือมั่น ปูรณกโร และ สม.พึงพร้อมเดินทางมาเยี่ยมอาหลวยซึ่งป่วยมานานแล้ว และ สม.นวลนิ่มไปศีรษะอโศก

พฤ.๙ สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชนไปร่วมงานเผาศพนายจ่อย เรืองศรีจันทร์ โยมพ่อ ส.ก้อนหิน โชติปาสาโณ ที่ วัดสลกบาตร จ.กำแพงเพชร

พฤ.๙- อา.๑๓ คุรุใบขจี นิสิตทองอินทร์ และคุณประดับ ไปร่วมอบรมเรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ ที่ศีรษะอโศก

จ.๑๓,อ.๒๘ สมณะ ๙ รูป พระภิกษุ ๑ รูป ร่วมกันฟังสวดพระปาติโมกข์ และประชุม อปริหานิยธรรม
-บ่าย ประชุมสมณะ สิกขมาตุ
-เย็นประชุมหัวหน้าชั้นนิสิต ม.วช.

อา.๑๘ คุรุหินเรืองนำนักเรียนส.สม. ๓ คน และชาวชุมชน ๓ คน ที่สนใจการกลั่น น้ำส้มควันไม้ ไปร่วมสัมมนากับกลุ่ม "คนเอาถ่าน" ที่ศูนย์ฝึกอบรมวังน้ำเขียว

อ.๒๑ ส.นานุ่มไปพบแพทย์ตามกำหนด ที่ร.พ.

พ.๒๒ นิสิตทองอินทร์ คุรุฟ้าปลื้ม นำนักเรียน สส.ม. ๒ คน ไปติดตามประเมินผล โครงการ งดเหล้าเข้าพรรษาและศึกษาการจัดการห้องสมุด ที่โรงเรียนบ้านเหลื่อม วิทยาสรรพ์ อ.ประทาย

พฤ.๒๓ นิสิตส่องฟ้า กับคุณฮังดิน ไปร่วมประชุมกกต.จังหวัด ที่โรงแรมแกลลี่ไวท์

ศ.๒๔ เตรียมตัวเตรียมใจรับสถานการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงเริ่มฉายภาพยนต์อินเดีย เรื่อง "ศรัทธาล้างสงครามรัก"

ส.๒๕-อา.๒๖ ชมภาพยนต์เรื่อง "คานธี"

อา.๒๖ เทศน์รวมทำวัตรเช้าเรื่อง "คารโว นิวาโต อหิงสา อโหสิ"
- เย็น เริ่มฉายวิดีโอ เรื่อง "แท่งยาใหญ่" (มโหสถชาดก)

อา.๒๖-จ.๒๗ สิกขมาตุผุสดี สิกขมาตุนวลนิ่ม และญาติโยมอีก ๙ คน เดินทางไป ร่วมทำบุญ ๒๐ ปี กลุ่มปราการอโศก และร่วมประชุมพาณิชย์บุญนิยม ที่ สันติอโศก

จ.๒๗ นิสิตทองอินทร์นำนักเรียนสส.ม. ๗ คน ไปใส่ปุ๋ยที่นาโยมห่วง อ.คง

พฤ.๓๐ สมณะ ๔ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป และชาวชุมชน รวมทั้งนักเรียน สส.ม. ไปร่วมบุญเปิดร้าน เพื่อนชีวิต ซึ่งขายอาหารไร้สารพิษ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ

การดูงาน
จ.๒๗,อ.๒๘ คณะเยาวชนจากบ้านนารีสวัสดิ์ ๑๘ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน และครูฝึก จากกองพัน ทหารพรานที่ ๒๖ จำนวน ๗ นาย มาศึกษาวิถีชีวิตและเรียนการทำแชมพู ปุ๋ย ฯลฯ

อา.๓๐ นายทองสอน อานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร และชาวบ้านรวม ๕๐ คน มาศึกษา วิถีชีวิตการพึ่งตนเอง

กิจวัตร
ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ เช้า(ฟังเท็ป,เทศน์รวม) - เย็น (ฝึกเจโตสมถะ, เดินจงกรม)

ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์-นิสิตม.วช. วันอังคาร-สมณะเทศน์ ๓ รูป วันพุธ-เงียบ วันพฤหัสบดี-นักเรียนสส.ม. วันศุกร์-ตอบปัญหา วันเสาร์-สิกขมาตุเทศน์ -วันอาทิตย์ สมณะเทศน์

ประชุม
อปริหานิยธรรม ทุกวันจันทร์ โดยร่วมกันทั้งสมณะและสิกขมาตุ
ตรวจศีล ทุกวันอังคาร
นักเรียนสัมมาสิกขา ทุกวันพุธ
คณะกรรมการชุมชน ทุกวันเสาร์
ร้านมังสวิรัติ(มร.ส.) ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์
ชาวชุมชน เดือนละครั้ง
เครือข่าย(วังสีเมฆ) ประกอบด้วยวังน้ำเขียว สีมาอโศก และเมฆาอโศกเดือนละครั้ง
เตรียมงานเจ ร่วมคิดด้วยกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

การศึกษา
นักเรียนสัมมาสิกขา(ส.สม.) เข้าฐานฝึกงาน เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เรียนเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

หยุดวันอาทิตย์ (มีชมรมสื่อสาระ) มีรายการพิเศษก่อนฉัน ทุกวันพฤหัสบดี

ติวพิเศษทุกวัน สมณะธาตุดิน ปฐวีรโส ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สมัครแข่งขันรายการ อโศกพันธุ์แท้ หนังสือสัจจะแห่งชีวิตพระโพธิรักษ์ กับชีวิตในผ้าสีหม่น

นิสิต(ม.วช.) เรียนวิชาพุทธศาสนาเย็นวันอังคารและวันศุกร์ มีรายการพิเศษก่อนฉัน ทุกวันจันทร์

การก่อสร้าง
ทำอิฐดินซีเมนต์ทุกวัน เพื่อใช้สร้างสำนักงานและหอระฆัง พร้อมเตรียมไว้สร้างโบสถ์

ข้อคิดก่อนจบ
สีมาอโศกช่วงนี้มีความสงบร่มเย็นพอสมควร แต่ต้องพากเพียรต่อไปอีก เพื่อคนอื่น อีกมากมาย
สิ่งที่ทำให้เราจะเจริญไปได้ดี คือ
๑. ผู้ที่เป็นหลักของเรา เป็นที่เชื่อมั่นของคนข้างนอก ร่วมหัวจมท้ายด้วยได้ เป็นที่มั่นใจ แข็งแรง และไม่ได้ปิดบัง
อำพรางว่า มาอยู่กับพวกเราต้องมาจน ถ้าจะมารวยไม่ต้องมา ก็เข้าใจกันได้ เขาก็กล้า ที่จะเข้ามา ซึ่งจะเป็นรูปแบบ เป็นระบบ เป็นวัฒนธรรม ที่จะเกิดต่อไปในอนาคต เป็นสังคม พันธุ์ใหม่
๒. เราแสดงความจริงชัดเจนว่าเราใช้หลักการนี้ วิธีนี้ ทฤษฎีนี้
(โอวาทพ่อท่านตอนหนึ่ง ในการประชุมพรรคเพื่อฟ้าดินเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕)

- สมณะดินไท ธานิโย -


ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

เดือนนี้เป็นเดือนที่สองของการเข้าพรรษา ฝนตกชุ่มฉ่ำ ทำให้ดินภูเขาถล่มลงมา บนถนน หลายจุด ทำให้ฉุกคิดได้ว่าเรานักปฏิบัติธรรม หากไม่ระวังสำรวมในอินทรีย์ให้ดี น้ำฝน (เปรียบเหมือนดังกาม) ตกลงมากระทบ ก็ทำให้ดินไหลลงสู่ที่ต่ำได้ การปฏิบัติธรรม ก็เช่นกัน หากไม่ขยันหมั่นศึกษาบำเพ็ญฝึกฝนลดละ ย่อมไม่ชนะกิเลส ตัณหา อุปาทานได้

เหตุการณ์ในรอบเดือน
พ.๑ ย้ายป้ายภูผาฟ้าน้ำจากบนสะพานเชื่อมใจลงมาอยู่หน้าศาลาช่าง

ส.๔,๑๑ ประชุมคนวัด

ส.๔ ประชุมคณะกรรมการ คกร.เชียงใหม่ โดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต)

อา.๕ อ.๑ และปัจฉาสมณะ สัตตาหะไปประชุมที่ชุมชนเพชรผาภูมิ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อ.๗ อ.๑ แสดงธรรมหน้าศพพ่อจ่อย เรืองศรีจันทร์ อายุ ๘๓ ปี ซึ่งเป็นโยมพ่อของ สมณะ ก้อนหิน โชติปาสาโณ ที่วัดสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

อ.๗,๑๔,๒๑,๒๘ ประชุมอปริหานิยธรรม

ส.๑๑ อ.๑ พร้อมปัจฉาฯ มาร่วมงานเปิดตึกใหม่ของ ร.ร.อนุบาลชมชื่น บางแค กทม.

อา.๑๒ ประชุมกลุ่มญาติธรรมภูผาฯ ที่ ชมร. ช.ม.

จ.๑๓,อ.๒๘ ฟังพระปาติโมกข์

พ.๑๕-ศ.๑๗ คณะคุรุ และนักเรียน สส.ภ. เข้าค่ายทดสอบมรรคผล ก่อนปิดเทอมแรก

ส.๑๘ ช่วงเช้าประชุมคณะกรรมการชุมชน มี อ.๑ เป็นประธาน ที่ศาลาบรรพชน
-ช่วงบ่าย ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) นำประชุม

อา.๑๙ อ.๑ และปัจฉาสมณะ สัตตาหะไปประชุมชุมชนเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร นางเยาวดี ชาวหินฟ้า ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชน

จ.๒๐ นักเรียน สส.ภ. ปิดภาคเรียน

พ.๒๒-ศ.๒๔ สัมมนาคุรุ สส.ภ. ที่ศาลาซาวปี๋

อา.๒๖ สมณะ ๕ รูป นำโดยสมณะเด็ดขาด จิตตสันโต ประชุมชุมชนเชียงรายอโศก
-อ.๑ และปัจฉาฯ สัตตาหะไปประชุมสถาบันบุญนิยม ที่สันติฯ

อ.๒๘-พฤ.๓๐ คุรุฟังฝน จังคศิริ ครูใหญ่สัมมาสิกขาสันติฯ มาแนะนำเรื่อง การศึกษา บูรณาการตามจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ


ฝากแง่คิดชีวิตไม่ท้อ
ชีวิตไม่เคยมีใครไม่เคยพลาด
หากพลาดผิดอ่อนแอต้องแก้ไข
ลุกขึ้นสู้ยิ้มแย้มเบิกบานใจ
ก้าวต่อไปไม่ท้อก่อกรรมดี

- สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ -


ราชธานีอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

น้ำลงจนแห้งแล้ว ไม่มีการฉลองน้ำเป็นปีแรกของน้ำท่วม แต่ก็ดีจะได้ปลูกผัก เอาไว้จำหน่าย ในเทศกาลเจ

เหตุการณ์ทั่วไป
พฤ.๒ พ่อท่านกลับมาจากสันติอโศก

ศ.๓ ประชุมกรรมการชุมชน

ศ.๓-อ.๕ เข้าค่ายอบรมเด็กสัมมาสิกขาฯ ชั้นม.๑และม.๔

พ.๘ ประชุมหน่วยงานผู้ผลิตและผู้จำหน่ายของชุมชน

ศ.๑๐ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาศึกษากสิกรรม
-ประชุมกรรมการชุมชนเรื่องพิเศษคือ งดการใช้ไฟฟ้าทุกบ้าน

อา.๑๒ ประชุมกลุ่มตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษ ตกลงกฎของตลาดคือ
. ต้องเลิกอบายมุขเป็นชั้นต้น
. ถือศีลห้าได้ เป็นสิ่งที่ดีกว่า
. กินมังสวิรัติ เป็นดีที่สุด
. ต้องปลูกผักผลไม้ไร้สารพิษเอง
. ถ้าผู้ใดใช้สารเคมีในการปลูกผัก ต้องงดการขายจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขได้
. ถ้าผู้ใด ปกปิดความผิดของเพื่อน ถือว่ามีโทษเท่าเทียมกัน
. ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง
. ถ้าผู้ใดขาดประชุมเกิน ๓ ครั้งติดต่อกัน ให้หยุดขายเป็นเวลา ๑ เดือน

พ.๑๕ เชื่อมร้อยเครือข่ายที่ร้านอุทยานบุญนิยม มีชาวบ้านมา ๒๐๐ คน

พฤ.๑๖ พ่อท่านและปัจฉาสมณะสัตตาหะไปสันติอโศก

อา.๑๙ พ่อท่านและปัจฉาสมณะกลับจากกรุงเทพฯ และเทศนาที่ร้านอุทยานบุญนิยม
-ประชุมกลุ่มตลาดผักไร้สารพิษที่ร้านอุทยานบุญนิยม

พ.๒๒ ประชุมฝ่ายพาณิชย์บุญนิยมชุมชน

อา.๒๖-จ.๒๗ ประชุมนิสิตและชาวชุมชนเตรียมงานเทศกาลเจ

อา.๒๖ ประชุมเครือข่ายผักผลไม้ไร้สารพิษ เน้นย้ำให้ปลูกผักมาขายเทศกาลเจ และเน้นย้ำให้ เก็บเมล็ดพันธุ์

จ.๒๗ สมณะเริ่มออกบิณฑบาตโดยทางรถหยุดเดินทางโดยเรือ

พ.๒๘ เข้าค่ายเปิดเทอมนักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๒, ม.๕ และม.๖

พ.๒๘ ประชุมกรรมการวิทยุชุมชนเนื่องจากเครื่องวิทยุเสีย


ช่วงน้ำท่วมปีนี้ ชาวบ้านราชฯได้พึ่งตนเองได้เต็มที่ ถือว่าเป็นนิมิตอันดีที่จะเป็นชุมชน
พึ่งตนเอง แม้แต่เทศกาลกินเจเราจะใช้ผักไร้สารพิษให้ได้ตลอดเทศกาล เจริญธรรม สำนึกดี

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

หลังจากเราได้อบรมพี่น้องกสิกร ข้าราชการ บัณฑิตอาสา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคใต้ บัดนี้โครงการต่างๆ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็ถึงเวลาที่พวกเรา จะกลับ มาเคี่ยวภายในกัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของทุกๆคน และหล่อหลอมจิตวิญญาณ ทุกๆดวง เข้าด้วยกัน ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับทำงานให้กับศาสนาต่อไป

กิจกรรม
พ.๑ ผศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาดูเตาเผา น้ำส้มควันไม้
-สมณะ ๒ รูป และชาวชุมชนไปร่วมพิธีศพญาติของคุณธูปทิพย์ สิทธิชัย ณ วัดทุ่งชิงหนัง ตำบล พนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พฤ.๒ ทีมงานสื่อบุญนิยม ชุมชนทักษิณอโศก เดินทางไปธรรมชาติอโศก เพื่อถ่ายทำ สารคดี
-ชาวชุมชนลงแรงทำแปลงปลูกผักในชุมชน

จ.๖ ดร.บัญชร แก้วส่อง หัวหน้าทีมประเมินโครงการที่สนับสนุนโดย สสส. ดร.ศรีสมภพ คุณพฤทธิ์ และนักศึกษาปริญญาโท ๒ คน มาเยี่ยมและเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ.๗ ดร.บัญชร แก้วส่อง พร้อมคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมฯ จำนวน ๘ คน ไปติดตาม ผลการอบรม ที่โรงเรียนในเตาพิทยาคม และกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่

ศ.๑๐ อ.สวัสดิ์ หนูจันทร์ จากโรงเรียนเกาะชันประชาบาล นำนักเรียนจำนวน ๑๒ คน และ อาจารย์ ๑ คน มาทัศนศึกษาวนเกษตร และฟังธรรมจากสมณะ

จ.๑๓ อบรมหลักสูตร "ก้าวตามพ่อ" มีชาวชุมชนเข้าร่วมอบรม ๒๒ คน

ส.๑๘ ชาวชุมชนลงแรงเทปูนพื้นรอบโรงครัวใหม่
-ทีมงานสื่อบุญนิยมของชุมชน ไปถ่ายทำสารคดี ที่จังหวัดสงขลา

จ.๒๐ สมณะ ๓ รูป ไปกิจนิมนต์เปิดร้านอะไหล่รถยนต์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

พ.๒๒ ชาว "ทักษิณฯ" ไปร่วมสัมมนากรรมการบริหารพรรค ที่โรงแรมพัฒนาปาร์ค อำเภอ เมือง จังหวัดตรัง

พฤ.๒๓ สมณะ ๓ รูป และชาวชุมชนทักษิณฯ ไปเยี่ยมติดตามผลที่โรงเรียน ป่าพะยอมพิทยาคม สวนเกษตรไร้สารพิษ(ธรรมชาติ) คุณสมพร ยอดระบำ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีทีมงานติดตามประเมินผลภายในของเครือข่าย กสิกรรม ไร้สารพิษ ได้ร่วมติดตาม ประเมินผล ครั้งนี้ด้วย

ศ.๒๔ ประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมทักษิณอโศก เครือข่าย คกร.

ส.๒๕ คุณสุเทพ ไชยพงศ์ (คุณเทพไพร) ร่วมสัมมนาเรื่อง "สุขภาวะกับสภาพแวดล้อม นโยบาย สาธารณะ" ณ โรงแรมตรังพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ศ.๒๔-ส.๒๕ สมณะอรณชีโว สมณะสมาหิโต ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมงานศพ ที่วัดโคกมะนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จ.๒๗ ประชุมประจำเดือน ชาวชุมชนทักษิณฯ

อ.๒๘ ประชุมวางแผนอบรมปีงบประมาณ ๒๕๔๘

พ.๒๙ สมณะดินทอง นครวโร และชาวชุมชนฯ ไปเยี่ยมญาติธรรมที่จังหวัดพัทลุง แม่ของ โยมทะนงและโยมธูปทิพย์ และคุณสมชาย เมฆมูสิก

ข้อคิดก่อนจาก
เรื่องยากเรื่องลำบาก หากเราสามารถผ่านไปได้ ก็จะเหมือนดอกไม้ที่งดงาม เบ่งบาน อยู่ในใจเรา ทุกๆวัน

- สมณะดินทอง นครวโร -


สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๗

ในขณะที่รอข้าวออกรวง ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในเรื่อง การพึ่ง ตนเอง เช่น ปลูกผักพืชไร้สารพิษ ทำเห็ด แปรรูปอาหาร การสร้างบ้านดิน การศึกษา บุญนิยม วิทยุชุมชน จัดงานฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ฯลฯ

เหตุการณ์สำคัญ
พ.๑ คุณธนพัฒน์ วุฒิกร สหกรณ์ จ.ชัยภูมิ และอาจารย์ชาคร เข็มขันธ์ รอง ผอ. วิทยาลัย เกษตร ชัยภูมิ นำคณะครูอาจารย์มาศึกษาดูแปลงนาข้าวอินทรีย์ชีวภาพ และพักค้าง ในชุมชน (๒-๓ ก.ย. ๔๗) เพื่อให้ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ชีวภาพ และการทำนาไร้สารพิษ

พฤ.๒ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมกิจกรรม "เยาวชนคนรักสุขภาพ" ที่ ร.ร.บ้านนาแก ต.นางหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ศ.๓ อาจารย์นิคม เพชรผา นำคณะนักเรียน ม.๑-ม.๖ จาก ร.ร.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย มาศึกษาและวาดภาพชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อจัดประกวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. นำไปเผยแพร่
-คณะครูจาก ร.ร.บ้านไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๒ คน มาศึกษาดูงาน ร.ร.วิถีพุทธ
-คณะซิสเตอร์จากศูนย์ดวงกมล จ.ขอนแก่น ๗ ท่านมาเยี่ยมชุมชน

ส.๔ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สุยิฏโฐ) ไปร่วมประชุมกลุ่มญาติธรรม จ.เลย ที่ชุมชน เลไลย์อโศก กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย

จ.๖ คุรุม่านพร ขวัญสำราญ พานักเรียนสัมมาสิกขาชายที่ป่วยไปหาหมอ ร.พ.แก้งคร้อ

อ.๗ สมณะ ๖ รูป พระอาคันตุกะ ๓ รูป และชาวชุมชนไปร่วมงานบุญที่บ้านแม่สำรอง นันทเมฆินทร์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ, ส.สุยิฏโฐ) เดินทางต่อ ไปร่วมประชุมกลุ่มญาติธรรม อ.หนองบัวลำภู ที่บ้านพันดอน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

พ.๘-ศ.๑๐ สมณะ ๒ รูป(ส.โสรัจโจ, ส.สุยิฏโฐ) ไปร่วมอบรมเยาวชน ม.๑-ม.๓ จาก ร.ร. บ้านหนองไฮ เด็ก ๘๕ คน ครู ๔ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

พ.๘ สมณะ ๔ รูป พระอาคันตุกะ ๒ รูป และชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปติดตาม ประเมินผล "โครงการสานสายใย เยาวชนไทย ห่างไกล อบายมุข" ที่โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
-คุรุแผนผา และเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาบางส่วนไปศึกษาเรื่องน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยชีวภาพ ที่ชุมชนศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

ศ.๑๐ คุรุเจริญ และคุรุประยูร ไปร่วม ประชุมสัมมนา ร.ร.เอกชนที่ ร.ร.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
-คุณสมานและคณะ จากกรุงเทพฯ มาฝึกทำบ้านดินในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

ส.๑๑ นายธำรงค์ และคณะ คกร. มาติดตามประเมินผล และสัมมนาเชื่อมร้อยเครือข่าย

อา.๑๒ สมณะและชาวชุมชน หินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงานบุญที่บ้านแม่อาบพร ที่บ้าน ขี้เหล็กใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

จ.๑๓-พ.๑๕ สมณะ ๒ รูป (ส.โสรัจโจ,ส.สุยิฏโฐ) เดินทางต่อไปร่วมอบรมเยาวชน ร.ร. หนองไฮ ป.๔-ป.๖ นักเรียน ๑๑๑ คน ครู ๔ คน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

อ.๑๔ สมณะและชาวชุมชนฯ ไปร่วมงานบุญที่บ้านคุณทนงค์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ศ.๑๗ สมณะดงดิน สุนทโร นำพาญาติจากจ.สุรินทร์มาร่วมจำพรรษาด้วย

อา.๑๙ สมณะ ๒ รูป(ส.โสรัจโจ, ส.สุยิฏโฐ) ไปประชุมกลุ่มญาติธรรม จ.ขอนแก่น ที่ศูนย์ ฝึกอบรมแก่นอโศก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ.๒๑ จัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่ คุณพ่อสมเกียรติ คุณแม่แก่นอภัย ในชุมชน หินผาฟ้าน้ำ

ศ.๒๔ คณะครูและนักเรียนจาก ร.ร.หนองผีพ่วน มาเยี่ยมชม และร่วมรับประทานอาหาร มีการปิดฐาน ตลาดวิชา สาธิตให้ชม
-เย็นประชุมชาวชุมชน

อา.๒๖ จัดงานบุญคล้ายวันครบรอบวันเกิดแม่จันทร์ อายุ ๘๐ ปี ในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

อ.๒๘ สมณะ และชาวชุมชนฯ นักเรียนสัมมาสิกขา เดินธุดงค์จาริกไปเยี่ยมเยียน ร.ร.บ้านหนองผีพ่วน บนเขาลำปะทาว

พ.๒๙ สมณะและชาวชุมชนฯ ไปจัดงาน โรงบุญ เลี้ยงอาหารมังสวิรัติ นักเรียน ร.ร. บ้านท่าทางเกวียน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ฝากสุภาษิตอีสานว่า
หกโตฮ้าย งัวควาย หลายโต ดึงจ่อง สิไปไส กะบ่ได้ เทียวฮ้ายแล่นซน
โตหนึ่งนั้นเหลียวเห็นดูอาจ
โตสองนั้นเสียงแจ้ว ม่วนหู
โตสามนั้นมีกลิ่นหอมหวน ซวนหลงใหลให้เพพังม้าง
โตสี่นั้นกินแซ่บนัวหลาย ทั้งญิงซายหลงกันดีด้วย
โตห้านั้นหลงฮูปแลงาม บ่เห็นทรามงามไปทุกบ่อน
โตหกนั้นใจคึดคะนิงหา ติดใจหยั๋งถอดถอนบ่ ขึ้น

แปลว่า : อายตนะภายใน ๖ และอายตนะ ภายนอก ๖ ที่เป็นวัวควายร้าย จูงดึงจิตใจคนให้หลงใหลในรสอร่อยของโลก ถ้าหากคนใดไม่หลงใหลก็จะทำให้จิตใจสูงขึ้นได้

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗-