ใต้ร่มอโศก

บุญนิยมยิ่งแผ่กว้าง
อโศกยิ่งต้องแข็งแกร่ง
ทุกบทบาทในสังคม
อโศกกำลังรบเชิงรุก มิใช่ปัจเจกชน
มิใช่ ธุรกิจเท่านั้น
แต่ลงไปถึงงานการเมือง
อันเป็นงานเพื่อสังคมส่วนรวม.....เพื่อแผ่นดิน
เพราะเหตุนี้อโศกแต่ละต้น
จึงต้องฝึกปรือให้แข็งแกร่ง
ฝึกตนเพียบพร้อมคุณภาพ และคุณภาพ
ปลอดอบายมุข เพื่อครองตนให้เยี่ยมยอด
ปลอดกามคุณ เพื่อครองงานได้เต็มร้อย
ปลอดโลกธรรม เพื่อครองคนได้อย่างมีพลัง และสามัคคี
ชีวิตชาวอโศกจึงต้องขันเชนาะ.....ขันเกลียวแห่งชีวิต
ให้เข้มข้น เข้มข้น ไปเรื่อยๆ
เพราะงานยิ่งหนัก แต่มรรคผลมีน้อย
เราจะกลายเป็นลูกระเบิด ที่ทำลายทั้งตัวเอง และผู้อื่น
สมาชิกกองทัพธรรม พร้อมหรือยัง?กำเนิดน้องใหม่
วันนี้เรามีองค์กรเพิ่มขึ้นอีก ๒ หน่วย นั่นก็คือ สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา เป็นสมาคม ที่รวมศิษย์เก่าพุทธธรรม สัมมาสิกขา ทั้งอาชีวะและวังชีวิต รวมอยู่ในนี้หมด

อีกหน่วยงาน สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม กรรมการชุดนี้ จะต้องไม่มีตำแหน่ง ใดๆ ในหน่วยงานอโศกมาก่อน คงกลัวหมวกหลายใบ จะทำไม่ไหว !

หมายเหตุ ตำแหน่ง เป็นสมมติทางโลกก็จริง แต่ก็มีผลในการผลักดันการทำงาน

การมีใจช่วย โดยไม่มีตำแหน่ง นั่นเท่ากับการลอยตัว คนยอมมีตำแหน่ง(ในอโศก) คือ คนที่ยอมมีโซ่มัดขา มัดมือ เขาคือคนเสียสละ

และ อโศกโตได้ ก็เพราะบุคคลเหล่านี้

ตรวจตน คนไหน มือเท้า ว่าง รีบหาโซ่ด่วน จุ๊ย์ๆๆ


คำสัญญาสู่โลกุตรภพ
"ตั้งใจไว้ว่าเมื่อดูแลแม่จนถึงที่สุดแล้ว จะมาสมัครเป็น"ชาวอโศก"แก่ๆ เพื่อสนองคุณ แผ่นดิน และพระพุทธศาสนาต่อไป"

หมดภาระแล้ว ญาติธรรม ทวีวงศ์ เทียนเสรี (อ.นครไทย จ.พิษณุโลก) จะขอเข้ามาเป็น สมาชิก กองทัพธรรม

ชุมชนทุกแห่งของอโศก ยังต้องการสมาชิกอีกมากมาย ดึงตัวเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัยเถิด จุ๊ย์ๆๆ


อโศกสร้างคน คนสร้างเมือง
"เมื่อก่อนดิฉันจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น ย้ำคิดย้ำทำ ช่างจดจำ
เดี๋ยวนี้ดิฉัน ใจเย็นขึ้น เป็นคนไม่โกรธง่าย ไม่โลภ ไม่หลง ปล่อยวางได้
อบายมุขทุกอย่างดิฉันก็ละได้หมด อาหารก็ ๒ มื้อ ไม่ไปงานกลางคืน ไม่แต่งหน้า ผม เล็บ ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย......"
* วิไลวรรณ ทับสาร (อ.เมือง จ.ชัยภูมิ)


นโยบายต่อกสิกร
เดือนเมษายน ๒๕๔๗ พ่อท่านให้โอวาทแก่หน่วยงานพาณิชย์บุญนิยม ณ พุทธสถาน สันติอโศก
"การซื้อพืชไร่ พืชผล จากชาวไร่ชาวนา อย่าไปกดราคาเขา เรากำลังทำบุญนิยม และเป็น สังคมศาสตร์ในสังคม....."


คุณมีเพื่อนทางธรรมหรือยัง ?
จากญาติธรรม วิไลวรรณ ทับสาร (อ.เมือง จ.ชัยภูมิ)
"ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนั้นมากมาย นอกจากจะเป็นเพื่อนที่ดีคอยให้กำลังใจ ในการ ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังทำให้ดิฉัน ลด ละ เลิก อะไรได้หลายอย่าง แม้แต่ความโกรธ ดิฉันก็เบาบางลงมาก ความคิดมากน้อยใจแบบคนแก่ดิฉันก็เบาบางลง....."

ขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมนั้น เน้น "วัตถุ" ก่อน ต่อมาก็ค่อยจัดการกับ "อารมณ์"
วัตถุ คือ ปรากฏการณ์ของโลภะ อารมณ์เป็นปรากฏการณ์ของโทสะ ใครจะทำพร้อมกัน ก็ไม่มีปัญหา
เราจึงเริ่มต้นที่ ศีล ๕ ละอบายมุข เป็นลำดับเเรก เป็นรั้ว เป็นขอบเขต ที่มองด้วย ตาเปล่าเห็น

การก้าวผ่าน จากศีล เข้าสู่อธิศีลได้นั้น ต้องเข้าใจเป้าหมายของศีลแต่ละข้อ ทำเอา ก็จะรู้เอง แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาชนะโลภะ และโทสะนั่นเอง ผลก็คือ โมหะ ก็จะค่อยๆ หายไป จุ๊ย์ๆๆ


โรงเรียนผู้นำของลุงจำลอง (อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)
ต้องการคนทำงาน เงินเดือน ๓ พันบาท มาบุกเบิกงานกสิกรรมไร้สารพิษ
ใครรู้ตัวว่า ขยัน มีชีวิตเรียบง่าย และอยากสร้างผลผลิตให้ชาวโลก โทรสมัครได้ที่
๐-๙๘๐๑-๐๗๑๓
หมายเหตุ บริษัทพลังบุญและแด่ชีวิต ก็ยังต้องการพนักงานที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ สนใจ โทรติดต่อ ๐-๙๘๑๗-๐๗๐๗


เน้นศีลหรือเน้นเสียสละ ?
"เดินตามรอยพ่อท่าน เป็นผู้เสียสละ ดิฉันเห็นว่าการงดกินเนื้อสัตว์ เป็นที่ดีเยี่ยมยอด เพราะเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้มีอันตรายและเป็นที่มาแห่งโรคภัยไข้เจ็บ ดิฉันกำลังค่อยๆ งดกิน เนื้อสัตว์ค่ะ...."

จดหมายของญาติธรรม อัมพร ทับโพธิ์ (อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท) ทำให้จิ้งจกคิดต่อเนื่อง
ถ้าเป้าหมายชีวิตอยู่ที่ นิพพาน ย่อมหมายถึง การหมดตัวหมดตน ย่อมหมายถึง การฝึกฝนเสียสละ และการถือศีลก็เปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ เป็นพ่วงแพที่จะพาไปสู่การหมดตัวตน (ซึ่งอาศัยการเสียสละโดยผ่านศีล)
น่าแปลกที่บางคนถือศีล แต่ก็ยังโลภ อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่ยอมเสียสละ
ใครเขามีอะไร ตัวเองก็ต้องมี
ใครเขาแจกอะไร ตัวเองก็ขอด้วย
การถือศีล แล้วยังเห็นแก่ตัวอยู่ ก็เพราะถือศีลแบบมิจฉาทิฏฐินั่นเอง จุ๊ย์ๆๆ


อโศกกับการศึกษายั่งยืน
"ขอบคุณพ่อท่านในหลายสิ่งหลายอย่างที่มาจากพ่อท่าน ทำให้ดิฉันมีวันนี้ ดิฉันยังกิน มังสวิรัติและปฏิบัติธรรม และไม่กินขนมหวาน ส่วนน้ำส้มและน้ำอัดลม ดิฉันเลิกดื่ม นานแล้ว ตอนนี้ดิฉันพยายามปลูกผักพื้นบ้านไว้รับประทานหลายชนิด ด้วยวิธีการ หมักสะเดา ไว้รดผักเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลง นำมาปรุงอาหารได้อย่างสบายใจ ทุกครั้ง ที่มองดูพืชผักสวนครัวแล้ว ดิฉันมีความสุขจริงๆ เมื่อก่อนดิฉันก็ทดลองทำแต่ไม่สำเร็จ เพราะไม่ค่อยได้ศึกษา และทำแบบผิดๆ ก็เลยไม่ค่อยได้ผล แต่พออ่านหนังสือไปเรื่อย ก็มีความรู้ขึ้น อีกอย่างพอเริ่มจะมีอาการคล้ายจะเป็นหวัด ก็หลนปลาร้าเจ ลวกยอด สะเดาอ่อนๆรับประทาน และดื่มน้ำอุ่นก็ไม่เป็นหวัด เมื่อก่อนเคยเป็นภูมิแพ้ ทดลอง ดื่มน้ำปัสสาวะก็หาย ที่เขียนมานี้เพื่อจะยืนยันว่า หนังสือที่ทางสมาคมส่งมาให้นั้น ไม่สูญเปล่า บัดนี้มันได้เกิดประโยชน์กับครอบครัวดิฉัน และสัตว์ร่วมโลก ที่รอดตาย จากน้ำมือดิฉันอีกหลายชีวิต"

เป็นจดหมายญาติธรรมปราณี หุ่นมอญ
อโศกพาทำ กศน.(การศึกษานอกโรงเรียน) มาตั้งแต่สมัยพ่อท่านเป็นฆราวาส เรามีการให้ความรู้ ให้การศึกษา ทั้งเท็ป ทั้งหนังสือตลอดมา นานๆทีก็มาเจอกัน
วันนี้อโศกเราจึงมีวิสัยทัศน์ และชีวทัศน์ที่กว้างไกล และแสนลึกซึ้ง จุ๊ย์ๆๆ


ผลของการปฏิบัติธรรม
จากญาติธรรม สมคิด สำราญบำรุง (อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น) รายงานอานิสงส์ ของการปฏิบัติธรรม ดังนี้
- มีวินัยในตนเอง
- บริหารเวลาได้ดีขึ้น ใช้เวลาได้คุ้มค่า
- ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ลงได้มาก
- สมถะมากยิ่งขึ้น
- ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้จะเป็นข้าราชการชั้นพิเศษ
- จะปิดน้ำ ปิดไฟ ตามสถานที่สาธารณะที่พบเห็น พัดลมด้วย
- ประหยัด มัธยัสถ์ แต่บริจาคมากกว่าคนอื่น
- มีความคิดทวนกระแสสังคมปัจจุบัน (หัวอนุรักษ์นิยม)
- ชอบฟังเพลงเก่า เมื่อ ๒๐-๔๐ ปี โดยเฉพาะแผ่นเสียงตรามงกุฎ
- ไม่เป็นหนี้สหกรณ์ครู
- ไม่ซื้อของเงินผ่อน
- ที่บ้านแม่บ้านไม่ใช้เครื่องซักผ้า
- ไม่จัดงานวันเกิดให้สมาชิกในครอบครัว
- ให้ภรรยาตัดผมให้ ฯลฯ......"
ธรรมะจะต้องลงตัวทั้งรูปและนาม ทั้งสมมติและปรมัตถ์
ญาติธรรมท่านอื่นๆ ลองเขียนดูว่า ได้ความเรียบง่ายกี่ข้อ ได้สภาวจิตอย่างไร จุ๊ย์ๆๆ


แนวปฏิบัติสู่อรหันต์
จากญาติธรรม สมศักดิ์ เลาว่าง (อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
"อยากให้สารอโศกเล่าเรื่องความเป็นมาของพระอรหันต์ หรือเรื่องการฝึกจิต สมาธิ นั่งกรรมฐาน จากพื้นฐานไปจนถึงเกิดความแกร่งกล้า จนถึงขั้นอรหันต์ เพราะว่า ในเนื้อเรื่องมีความเป็นมาจากขั้นพื้นฐานจนถึงสุดยอด กว่าจะเป็นอรหันต์ เวลาอ่านแล้ว ก็นึกอยากปฏิบัติตาม อยากอ่านเกี่ยวกับพระเกจิดังๆ ที่ท่านได้บวชเรียนจากเป็นเณร จนกระทั่งเป็นพระภิกษุและก็ถึงขั้นอรหันต์ เวลาได้อ่านแล้วก็จะได้รับรู้การปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นแกร่งกล้า ทำให้ผมมีความศรัทธาเกิดขึ้น"

แจ้งทางบ.ก.รับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม กำลังใจที่ดีที่สุด จะเห็นได้ว่า คือ รับทราบการต่อสู้กิเลสของคนอื่นเขานั่นเอง
ใครมีประสบการณ์อย่างไร จะแพ้หรือชนะ ควรรีบเขียนมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งยังได้บุญยิ่งใหญ่คือ ธรรมทาน จุ๊ย์ๆๆ


เรื่องของเพื่อนพรหมจรรย์
มิตรดีสหายดี เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ญาติธรรมพรหมมา บุญอ่อน อยู่ที่ หมู่ ๗ ตำบลคงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประกาศเข้าถึงอาสวักขยญาณมาหลายปี
ใครไป ใครมา โปรดแวะเยี่ยมเยียน ปฏิสันถารด้วย
ชวนมาอยู่กับพ่อท่านได้ ก็ชวนมาเลย สาธุ จุ๊ย์ๆๆ


งดเหล้า ละครของใคร ?
"งดเหล้าเข้าพรรษา ถ้าจะให้ประโยชน์จริงๆแล้ว คงไม่ได้ผล เป็นเพียงกระแส ที่สร้างขึ้น เท่านั้น ยิ่งหน่วยงานราชการ(ทหาร) เกณฑ์กำลังพลให้มาร่วมงานเข้าแถว กล่าวคำ ปฏิญาณ เลิก ลด ละอบายมุข เสร็จพิธีกลับไปก็เหมือนเดิม เพราะไม่ได้เป็นไป โดย ความสมัครใจ มาเพื่อให้เป็นพิธีทางราชการเท่านั้น เป็นผลงานรายงาน ให้กับหน่วยเหนือ ทราบเท่านั้นเอง

ทุกตารางพื้นที่ของประเทศ เต็มไปด้วยอบายมุข และสิ่งมอมเมา ของมึนเมา ทำสิ่งเหล่านี้ ให้เป็นของถูกกฎหมาย ให้เป็นค่านิยมในสังคม สงสารเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโต จะต้อง พบกับสิ่งมอมเมาเหล่านั้น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เด็กๆไม่รู้จัก ไม่ได้ซึมซับ ทุกสิ่ง ถูกมอมเมา ด้วยความไร้ศีลธรรมในบ้านเมืองที่ชื่อว่า เป็นเมืองพุทธ สังคมเลวทราม เพราะสมองเด็กไทย เต็มไปด้วยสิ่งมอมเมา สิ่งเหล่านี้มาจากไหน ถ้าไม่ใช่ผู้นำ ที่เห็นแก่ตัว...."

ญาติธรรมกิตติ ธรรมสโรช (อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) ท่านแสดงความคิดเห็นมา
นักการศาสนาต้องสู้ต่อไป ขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องเข้ามาจัดระเบียบด้วย
จิ้งจกหวังว่า สักวันรัฐบาลจะเกิดจิตสำนึก ห่วงใยลูกหลานชาวบ้านเหมือนของตัวเอง แล้วจะได้จัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงภัยทั้งหลายให้อยู่ในความควบคุม จุ๊ย์ๆๆ


เลียนแบบชีวก
จากญาติธรรม พรรณิภา โคตรพันธุ์ (อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร)
"ขณะนี้ดิฉันปฏิบัติธรรมอยู่นอกวัด และจะพยายามรักษาศีลให้ได้ใกล้เคียงกับตอนสมัยเป็นสัมมาสิกขาให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ก็รู้สึกยากมากค่ะ เพราะไม่ได้อยู่ในสังคมดี สิ่งแวดล้อมดีอย่างแต่ก่อนอีกแล้ว แต่ถึงอย่างไรดิฉันก็จะพยายามนำสิ่งดีๆ ที่ได้รับมาจากการอยู่วัดเกือบ ๘ ปี มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ......."

สาธุ ธรรมะมิใช่การอยู่โดดเดี่ยว แต่การดำเนินชีวิต ยังต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ
และทุกครั้งที่ เจอ โจทย์ หรือ ผัสสะ เราจะต้องมีปัญญา ย่อยให้เกิดประโยชน์ตนให้ได้
เหมือนดั่งชีวกโกมารภัจ ที่ท่านเข้าป่า ก็พบว่า ต้นไม้ทุกต้น ทำยารักษาโรคได้หมด
ฉันใดก็ฉันนั้น ผัสสะทุกผัสสะ ย่อมมีผลต่อการตัดกิเลส ! จุ๊ย์ๆๆ


มนุษย์สีขาวปฏิบัติงาน
ที่ ร.พ.หัวไทร เขาพบหญิงสาวอายุประมาณ ๓๕-๔๐ ปี ที่หน้าแข้งมีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม เนื่องจากเธอเป็นโรคเบาหวานมาก่อน เวลามีบาดแผลจึงขยายใหญ่โต
แฟนหนูขี้เกียจ วันๆกินกับเที่ยว หนูคนเดียว ต้องทำงานเลี้ยงคน ๕ ชีวิต.....
ชายหนุ่ม ล้วงกระเป๋าดึงธนบัตรใบละ ๑๐๐ ออกมาส่งให้ แล้วรีบเดินจากไป......
ญาติธรรม เจิม ศรีสุวรรณ (บางแค กทม.) ยังจำวันนั้นได้ เกือบ ๑๐ ปีแล้วซินะ ป่านนี้เธอจะเป็น อย่างไร ?"


การทำงานต้องปฏิบัติธรรมเป็น
ในสายธารแห่งการทำงาน มีปลาใหญ่น้อยมากมายผู้ไม่เผลอใจ ไม่ห่างใจ ย่อมมีโอกาส ตักตวงมากกว่าคนอื่น

"สรุปเรื่องที่พ่อท่านเทศน์ เรื่อง "ช่องว่าง" เกิดจากการถือสา ไม่พยายามทำความเข้าใจกัน จะทำให้ ต่อกันให้ติดได้ยาก อย่าพยายามสะสมจิตที่ไม่เข้าใจกัน เพื่อที่จะได้ออกจากภพ มาบ้าง เพราะการที่เราเอาแต่ที่เราคิดอยู่ จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายๆ ซึ่งถ้าไปฟังไม่ดี อาจจะเกิดการจับผิดกันแทน อะไรที่เป็นแง่ลบ อย่าไปใจร้อน พยายามหยุด มาคิด ในมุมบวกเป็นการสะสมเมตตา ให้อภัย และไม่ถือสาได้ ถ้าขี้ใจน้อยจะเป็น คนอ่อนแอ ต้องพยายามคิด ในแง่บวก ยิ่งถ้าจิตป่วยแล้ว ร่างกายก็จะป่วยตามไปด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวอโศกที่เรียกว่า "ช่องว่าง" มากที่สุดคือเรื่องของ"คำพูด" ต้องเรียนรู้ ให้ได้ รวมไปถึงลีลาท่าทางต่างๆ ซึ่งแต่ละคนก็จะสะสมวิบากกรรมมาไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ เรื่องของคำพูดที่พวกเรายังแข็งๆกันอยู่ เพราะเราเป็นผู้ที่จริงใจ และไม่ชอบ น้ำหวานอยู่แล้ว ให้พวกเราพยายามฝึกเรื่องการพูด และกิริยาท่าทางให้ผู้ฟังรับได้ ต้องฝึกหัดให้มี "มารยาท" มีความนุ่มนวลมากขึ้น สำหรับคนที่จิตวิญญาณ ยังไม่สามารถ รับแบบจริงใจตรงๆเกินไปด้วยความปรารถนาดี เพียงอย่างเดียว......."

(สรุปโอวาท สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช ในการประชุมพนักงานและอาสาสมัคร ชมร. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๕)

- จิ้งจกส์. -

คติประจำเดือนนี้
ผูกใจเจ็บจะเจ็บใจเรา
เมตตาเขาใจเราสบาย

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ -