- กอไผ่ -

สารสกัด 'กระเทียมบ่มพิเศษ' ลด 'คอเลสเตอรอล'

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอส แองเจลิส หรือยูซีแอลเอ พบว่าทุก ๓๓ วินาที มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ๑ คน ซึ่งสถิติการเป็นโรคดังกล่าว สามารถลดลงได้ด้วย การใช้ "สารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ" ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอล เพิ่มกระแสการไหลเวียนของ โลหิต ลดการถูกทำลายของร่างกายจากการสูบบุหรี่ และลดอัตราการจับเกาะ ของแคลเซียม ที่ผนังเส้นเลือดหัวใจ

นายแพทย์แมทธิว บูดอฟ รองศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ยูซีแอลเอ พูดถึงผลการวิจัยเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ มากกว่า โรคมะเร็ง เอดส์ และอุบัติเหตุรวมกัน แม้ว่าสถิติ ๓๓ วินาที มีคนตายเพราะโรคนี้ ๑ คน จะดูน่ากลัว แต่โรคหัวใจสามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ตั้งแต่การเลือกรับประทานอาหารไปจนถึงการออกกำลังกาย และ มีแนวโน้ม ที่จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นในอนาคต

คณะวิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ โดยวิจัยมากกว่า ๑ ปีกับผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน ๑๙ คน และมีการติดตามผลเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ มีการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงหัวใจน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ และยังมีระดับ Homocysteine ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญของการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่า รวมทั้งมีระดับคอเลสเตอรอล น้อยกว่า เหล่านี้ ล้วนเป็นการบ่งถึงโอกาสช่วยป้องกันการเกิดเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันได้

นอกจากนี้ ยังพบว่าสารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ ช่วยยับยั้งการผลิตคอเลสเตอรอลที่ตับ และลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) พร้อมกับช่วยเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลดี (HDL) ในเลือด ช่วยควบคุมความสมดุลของความดันโลหิต เพิ่มกระแสการไหลเวียนของ กระแสโลหิต ลดการถูกทำลายของร่างกายจากการสูบบุหรี่ และลดอัตราการจับเกาะ ของแคลเซียมที่ผนังเส้นเลือดหัวใจ นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ เพราะแสดงว่าสารสกัด กระเทียมบ่มพิเศษมีกลไกการทำงานคล้ายกับยาคอเลสเตอรอล

"การวิจัยครั้งนี้ได้ถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติ WorldNutra ที่สหรัฐอเมริกา กลไก การทำงานของสารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ ตัวนี้ สามารถใช้เสริมประโยชน์ กับผู้ป่วย ที่ใช้ยาลด คอเลสเตอรอลอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะช่วยให้คนทั่วไป สามารถ ดูแลหัวใจได้ด้วยตนเองก่อนจะเป็นโรคหัวใจ"

(จาก น.ส.พ.มติชน ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗)