อันดับ ๒๗๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
มหาปวารณา ครั้งที่ ๒๓

สารบัญ อันดับ ๒๗๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดี
แถลง พลีชีพอันยิ่งใหญ่
งานมหาปวารณา'๔๗ ครั้งที่ ๒๓
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
หนังไทยเรื่องแรกของชาวอโศก
ธรรมะประทับใจ (๑๐๓)
มอมยาสลบด้วยสเปรย์อากาศ ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ น.ส. พลังเย็น นิยมเพิ่มบุญ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
บทเรียนชีวิต : กสิกรรมไร้สารพิษ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
สิ่งที่ควรทำให้เที่ยงแท้
หอมดอกพุทธา

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
การเมืองมิใช่เรื่องเล่น (โลกีย์)
แต่เป็นเรื่องทำจริง (สัจธรรม)


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 2
   เดือน ตุลาคม 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand