เรียงวลีกวีธรรม

เฝ้าทบทวนตัวเองเร่งแก้ไข
เลิกน้อยใจภพชาติวาสนา
ขออ่อนน้อมยอมรับโชคชะตา
เราทำมาของเราคงเท่านี้

ได้ตั้งจิตอธิษฐานกาลข้างหน้า
เพียรบำเพ็ญภาวนาอย่างเต็มที่
ล้างอดีตเลวร้ายมาหลายปี
ตั้งแต่นี้สรรสร้างเส้นทางบุญ

ยอมให้ใครดุด่าว่าเราได้
แม้ถูกใครกราดเกรี้ยวไม่เฉียวฉุน
ได้ขุมทรัพย์หลายรอบขอขอบคุณ
เอื้อไออุ่นพี่น้องทั้งผองชน

รักมวลมิตรและศัตรูผู้มุ่งร้าย
ถึงเขาหมายเหยียบเล่นเช่นถนน
เอากายใจเป็นสะพานประสานคน
หมดตัวตนก่อนตายให้ได้เอย

- ทอง ๑๐๐% -หัวเขา-เสาเรือน

คิดถึงท้องนา-ป่าร้าง เจ้าทุยเขากาง
คอกเคียงลอมฟางข้างเรือน
ตัวมันเป็นควายเผือกเผื่อน ด่างดำดวงเดือน
เป็นเพื่อนเลี้ยงมาช้านาน
หน้านาทำนาไถหว่าน แดดฝนทนทาน
ลากคราดดึงผาลนานปี
ลมโชยเกี่ยวข้าวคราวนี้ ฟ่อนข้าวรวงดี
หน้าที่เจ้าทุยลุยทำ
กองเทินพะเนินเดินย่ำ เริงร่าร้องรำ
น้อมนำคืนเหย้าเข้าฉาง
เสร็จนาทุยยืนกลืนฟาง ทดแทนเสกสร้าง
ทำนานวดข้าวเรากิน
ล่วงเลยยี่สิบปี-ยิน เสียงกลองวัดอินทร์ฯ
หนังทุยทั้งผองกลองดัง
โอ้หนอชีวิตอนิจจัง เหลือเพียงความหลัง
ฝากฝังลบยากจากใจ
คดข้าวจากหม้อทีไร หวนหาอาลัย
ร้างไร้ไม่มีพี่ทุย
ก่อนนั้นเคยพาข้าลุย ขี่หลังเป่าขลุ่ย
ฮาฮุยข้ามน้ำลำคลอง
เย็นย่ำยามนี้หม่นหมอง น้ำตาไหลนอง
เหม่อมองหัวเขา-เสาเรือน

- แด่ธรรม -อ่อนน้อมมิใช่อ่อนแอ

อ่อนน้อมใช่อ่อนแอ มิใช่แพ้แต่อภัย
อ่อนนอกแต่แข็งใน เป็นเพราะใจที่แกร่งจริง
ยอมแพ้เพื่อชนะ ยอมลดละในบางสิ่ง
ชนะใดไม่ใหญ่ยิ่ง ชนะจริงชนะใจ
แข็งแกร่งใช่แข็งกร้าว ไม่ก้าวร้าวข่มเหงใคร
กล้าดีมีน้ำใจ ชนะได้ใจตนเอง

- สมเจตน์ เมฆพายัพ -
๑๐ ส.ค.๒๕๔๔เลิศทันสมัย ล้ำวิสัยทัศน์
เขาทิ้งไร่ไถนามานานเนื่อง
อโศกกลับรุ่งเรืองเรื่องนาไร่
กสิกรรมไร้สารพิษหลีกสารภัย
รัฐเพิ่งเอาใจใส่เกษตรอินทรีย์
อโศกใช้ปุ๋ยน้ำมานานเนื่อง
สารเคมีมิคายเคืองทุกเขตที่
รัฐเพิ่งตื่นนิทราผวาเคมี
มาตามจี้ตามหลังตั้งนมนาน
เรื่องขยะแยกขยะนำขยาย
จนร่ำรวยแบ่งระบายกันหลายบ้าน
อโศกนำร่องสะเทือนสะท้อนสะท้าน
สมุนไพรอโศกสานสืบนานนม
นอกชุมชนเพิ่งผลิตขายกันรายล้อม
อ.ย. ต้องตะลุยตะล่อมตามเหมาะสม
วิสัยทัศน์นาวาบุญนิยม
เกิดบ้านราชเมืองเรือระดมเต็มแม่มูล
โรงเรียนรัฐแบบโลกโศกสะอื้น
กลับมาตื่นวิถีพุทธบุตร"แสงสูญ"
สัมมาสิกขาบรรพชนต้นตระกูล
ช่วย ธ.ก.ส. บริบูรณ์เพิ่มบารมี
อโศกกินมังสวิรัติได้สัดส่วน
เด็กไทยอ้วนสารสุขไม่สุขศรี
วิสัยทัศน์ปฏิบัติทฤษฎี
อโศกขี่ควบม้าขาวอ้วนมาเอยฯ

- ทิวเรือง ไทยเขียว -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ -