พระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๔๘
แก่พสกนิกรชาวไทย
เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๗

".....ใกล้ถึงสิ้นปีก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง เราคงต้องช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ่ รวมทั้งหาทางป้องกัน เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เหตุต่างๆนั้น ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืน แผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่างห่วงใยกัน ด้วยใจจริง ได้แสดง เจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิด ภัยพิบัติ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกัน เข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสียสละ และจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ

ข้าพเจ้าอยากกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทุกข์ มีภัย ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคน รักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ เพราะสิ่งนี้คือ ลักษณะพิเศษ ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเรา อยู่รอดปลอดภัย และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ด้วยความร่มเย็น เป็นสุข มาช้านาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้ ก็มั่นใจได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเรา จะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น....."
(จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๔๘)

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ -