แถลง
บุญญาวุธหมายเลข ๓ เครื่องวัดความเจริญของบุญนิยม

งานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ เสร็จสิ้นไปด้วยความลงตัวและด้วยความพอใจ จากหลายๆฝ่าย ทั้งๆที่ มีเหตุปัจจัยไม่พร้อม ในหลายๆด้านด้วยกัน

โดยเฉพาะทุนส่วนตัว จากญาติธรรม นับวันๆ มีแต่จะน้อยลง ไปเรื่อยๆ (เพราะยิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งจนลงไปเรื่อยๆ ตามที่พ่อท่านสอน) แต่ขณะเดียวกัน จำนวนผู้มาซื้อ ก็ยิ่งเพิ่ม ทวีมากขึ้นทุกปี ยิ่งชาวบ้าน เดือดร้อนมากเท่าไหร่ คลื่นมหาชน ก็มีแต่จะ แน่นขนัด มากขึ้นเท่านั้น จนปีนี้แน่น ขนาดที่แต่ละคนแทบไม่ต้องเดิน เพราะมันไหลไปได้เอง โดยอัตโนมัติ

แม้กำลังคนขายในแต่ละปี จะมีน้อยไปเรื่อยๆ ส่วนกำลังคนซื้อในแต่ละปี จะมีแต่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า เราก็สามารถ แก้ปัญหา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกปี ด้วยพลังแห่ง ความสามัคคี และ พลังสุดยอดของสาธารณโภคี ทำให้เราต้อง กอดคอกันเดิน เพื่อรวมแรงรวมทุน และ รวมใจ สู้คลื่นมหาชน

จากเดิมที่เคยเป็นร้านใครร้านมัน ต้องช่วงชิง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตบแต่งร้าน ของตัวเอง ให้สวยงาม เพียงแค่เตรียมงาน ยังไม่ทันได้ขาย ก็เหนื่อยไปมากแล้ว แต่เมื่อเรามากอดคอ ช่วยกันแก้ปัญหา ไม่มีร้านข้าร้านเอ็ง ต่อไป มีแต่ร้าน รวมน้ำใจบุญนิยม เป็นหลัก ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง ก็ทะลุทะลวงแก้ได้หมด สินค้าใดที่กลัวไม่พอขาย เมื่อมีเงิน มากองรวมกัน ก็จัดสรรซื้อสินค้าตัวนั้น มาให้มากๆ แค่นั้นเอง

แม้แต่การเตรียมงาน การเตรียมอุปกรณ์ การแบ่งเด็กก็ง่ายขึ้น เมื่อเป็น สาธารณโภคี จนค่ายเยาวชน อโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ที่ทุกๆปีจะเน้นเรื่อง การเตรียมงานเป็นหลัก แต่ปีนี้ได้พัฒนา มาเป็นงานสัมมนา สัมมาสิกขาของชาวอโศก โดยเปิดโอกาส ให้เด็กๆ ได้แสดงออก กันอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการ บูรณาการทางการศึกษาของเขาด้วย

ตลาดอาริยะ หรือบุญญาวุธ หมายเลข ๓ จึงเป็นทั้งเครื่องวัดความเจริญ ของระบบบุญนิยม และเป็นทั้งอาวุธของบุญ อันยิ่งใหญ่ ที่มายืนหยัดยืนยัน ให้โลกได้เห็นว่า การให้ หรือการเสียสละ นี่แหละเป็นทรัพย์แท้สูงสุด ของมนุษยชาติ การขาดทุนการกล้าจนนี่แหละ คือการช่วยโลก ช่วยตน ไปพร้อมๆกัน

พ่อท่านได้ตั้งข้อสังเกต เป็นเชิง ปรัชญาไว้ว่า "คนจนจริงๆ เท่านั้น จึงจะให้ได้ เพราะถ้าให้ไม่ได้ ก็ย่อมไม่ใช่คนจนจริง และคนรวย จริงๆ เท่านั้นเขาย่อมไม่กล้าให้ เพราะถ้าให้ไปแล้ว เขาก็จะไม่รวยจริง"

แต่น่าเสียดายนามสกุล "มุ่งมาจน" ส่วนราชการที่จังหวัดอุบลฯ ถือว่าเป็นคำหยาบคาย ไม่เป็นสิริมงคล และส่อเสียดสังคม ไม่สามารถอนุมัติ ให้พวกอยากจนทั้งหลาย ที่ต้องการเป็นคนจนจริงๆ ใช้เป็น นามสกุลได้

นี่คือดัชนีชี้บอกว่า งานของพวกเรา ชาวบุญนิยม ยังต้องทำกันอีกหนัก เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ที่มุ่งมารวย ทั้งหลาย รักเราให้ได

- คณะผู้จัดทำ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ -