รายงานจากพุทธสถาน

สันติอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

เดือนสุดท้ายแห่งปีผ่านพ้นไปอย่างโศกสลด ด้วยวิบัติภัยธรรมชาติธรณีพิโรธ (๒๖ ธ.ค.) แผ่นดินไหว ในมหาสมุทรอินเดีย รุนแรงที่สุด ในรอบศตวรรษ ตามด้วย คลื่นยักษ์ "สึนามิ" เคลื่อนขึ้นถล่ม หลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ แถมข้ามไปแผลงฤทธิ์ถึงฝั่งตะวันออก ทวีปแอฟริกา คนตายเกือบ ๒ แสน บาดเจ็บ นับแสนคน นับเป็น การสูญเสียครั้งใหญ่หลวง ของ มนุษยชาติ แต่สิ่งที่น่าอนุโมทนาคือ ธารน้ำใจจากผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลมาให้ความช่วยเหลือกัน อย่างท่วมท้น เด็กไทยคนหนึ่ง ที่อาสาสมัครมาช่วยเป็นล่าม ให้ชาวต่างชาติที่ประสบภัยครั้งนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อย่างน่าประทับใจว่า "เนื่องจากผมเป็นชาวพุทธ ศาสนาพุทธ สอนให้ช่วยเหลือผู้อื่น"

มหันตภัยครั้งนี้ เราได้ข้อคิดและบทเรียนอะไรบ้าง ????

เดือนนี้มีอะไร
พ.๑ พ่อท่านและปัจฉาสมณะเดินทางไปเยี่ยมอ.นิลวรรณ ปิ่นทอง อดีตบรรณาธิการสตรีสาร ที่บ้านย่าน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พฤ.๒ ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ร.พ.สงฆ์ กทม.
ส.๔ กิจนิมนต์ไปงานทำบุญบ้านโยมเตียง ที่จรัญสนิทวงศ์ กทม. สมณะ ๓ รูป โดยมีสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เทศน์ก่อนฉัน
ส.๔-พ.๘ น.ศ.กลุ่มรามบูชาธรรม ไปเข้าค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
อา.๕ ชาวชุมชนและญาติธรรมช่วยกันจัดโรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง หลายแห่งในกทม.
- เวลาค่ำ ๕ ธ.ค. ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ได้รับนิมนต์จากเครือข่ายคนไทยรักชาติ ให้ไปเทศน์ที่ลาน พระบรมรูปทรงม้า หลังจากที่เคยไปเทศน์มาแล้วเมื่อ ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๗
จ.๖ ส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ เดินทางไปพร้อมกับพระอาคันตุกะ ๑ รูป เทศน์โปรดโยมแม่และ ญาติพี่น้อง ส.ฟ้ารู้ นโภคโต ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- พ่อท่านและส.แน่วแน่ สีลวัณโน เดินทางไปหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ
อ.๗ กิจนิมนต์ทำบุญเปิดร้านอาหารมังสวิรัติแห่งใหม่ "ร้านครัวเรือน" ที่ประชาชื่น กทม. โดยส.เมืองแก้ว ติสสวโร ส.แก่นเมือง เกตุมาลโกและ ส.กล้าจริง ตถภาโว
พฤ.๙ พระจิ้งเซี่ยงฝ่าซือ(อดีตสมณะสมณลักขโณ) นำดร.เหลยจิ่วหนาน นักโภชนาการจากสถาบัน หลิวหลิ่กวง ด้าน organic จากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มาศึกษากสิกรรมไร้สารพิษของสันติอโศก ที่สวน ๑๐ ไร่ โดยมีสมณะกล้าจริง ตถภาโว นำชม
ศ.๑๐ พ่อท่านพร้อมด้วยปัจฉาฯและตัวแทนชาวอโศก เดินทางไปอาศรมวงศ์สนิทฯ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ถนนรังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อร่วมงานสัมมนาชุมชนทางเลือกฯ โดยน.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ เป็นตัวแทนชาวอโศกรับมอบเกียรติบัตรคำประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในฐานะ องค์กรดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย
-น.ร. ม.๓ เดินทางไปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองหลวงเก่าจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย บรรยายให้ความรู้
ส.๑๑ ชาวชุมชนไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อของคุณสุวภาพ(ยอม) เพชรสุข ที่จ.พิษณุโลก
อา.๑๒ ประชุมสัมมนาวิทยุชุมชนสันติอโศก คลื่น FM 107.9 MHz.
-ทำบุญเปิดอาคารสำนักงานตึกมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน ซ.นวมินทร์ ๔๘ (ประสาทสิน) มีนักร้องและศิลปินมาร่วมงานหลายท่าน เช่น ชินกร ไกรลาศ, โสภณ สุภาพงศ,์ อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, แทนคุณ จิตอิสระ เป็นต้น และเปิดโรงบุญมังสวิรัติด้วย
อา.๑๒-ศ.๑๗ น.ศ.ชาวต่างชาติ Tobhiyah Holmes อายุ ๒๕ ปี จากเมือง San Francisco, California, USA (ปัจจุบันเป็นน.ศ.ปริญญาโทปีที่ ๒ ม.จุฬาฯ) มาอยู่ร่วมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบุญนิยมสันติอโศก โดยปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
อ.๑๔ น.ร. ม.๓ เดินทางไปบูรณาการ การศึกษาและช่วยเตรียมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ ที่บ้านราช ฯ
ศ.๑๗ - อา.๑๙ "งานรวมพลคนรักศีล ๘" (ค่ายอบรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๘)
อ.๒๑ น.ร. สส.สอ. ทั้งหมดเดินทางไปร่วมงานยุวชนอโศกสัมพันธ์(ยอส.) และช่วยเตรียมงาน ตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ ณ ราชธานีอโศก
พ.๒๒ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรมที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข
ส.๒๕ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรมที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สามเสน กทม.
จ.๒๗ ตัวแทนน.ร.สัมมาสิกขาสันติอโศกและราชธานีอโศก ๔ คน ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริม และ พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ซึ่งพล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นประธานศูนย์ฯ เข้าร่วมเสวนา และ แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "คุณธรรมสร้างชาติได้อย่างไร" ร่วมกับเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ประมาณ ๑๕๐ คน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน)
อ.๒๘ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรมที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู จ.สมุทรปราการ
พ.๒๙ ตัวแทนน.ร.สัมมาสิกขาฯ ร่วมกับเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าพบฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เพื่อเสนอผลการสัมมนาภาคีเยาวชน จำนวน ๙ ข้อ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

-ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่'๔๘ ณ ราชธานีอโศก

ข้อคิดสุดท้าย
"ฅนเหล่าใด
อันเทวทูตตักเตือนแล้ว
ยังประมาทอยู่
คนเหล่านั้นเข้าถึงกายอันเลว
ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน" (พุทธพจน์)
- สมณะกล้าตาย ปพโล -ปฐมอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

เดือนนี้ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมฉลอง กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล เพื่อน้อมถวายแด่ องค์ในหลวงทั่วทั้งประเทศ

ชาวชุมชนร่วมกับประธานอบต. คุณธนัญญา บุญมี และผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน รวมทั้งร้านค้า ด้านหน้าชุมชน ร้านบัวขวัญ ร้านหิ่งห้อย หน้าบ้านโยมสำลี เปิดโรงบุญมังสวิรัติ ถนนสายด้านหน้า
ชุมชนจึงมีชาวบ้านใกล้ไกลพากันหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก ผู้ให้ ให้ด้วยหัวใจที่เป็นสุข ผู้รับ รับด้วยรอยยิ้ม อย่างเบิกบาน

รวมทั้งในวันนี้ร้านมังสวิรัตินครปฐม ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ก็จัดโรงบุญ เช่นกัน โดยคุณสุภา เลิศสัตยพร เป็นผู้รับใช้ โดยมีนักเรียนสัมมาสิกขา และคุรุไปช่วยเกือบ ๓๐ คน สาธุ อิ่มบุญ อิ่มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ร่วมกิจกรรมงานปีใหม่
พ.๑๕ ๐๔.๐๐ น. สส.ฐ. ชั้นม.๓ น.ร. อาชีวะ ม.วช. และคุรุร่วมเดินทาง ๓๐ กว่าชีวิต เพื่อไปเตรียม งานปีใหม่ที่บ้านราชฯ โดยมีทีมงานฝ่ายวางแผนการตลาด ฝ่ายแสง สี เสียง ฝ่ายประสาน งานด้านอื่นๆ เดินทางไปเตรียมงานก่อนแล้ว
ส.๒๒ น.ร. สส.ฐ. ที่เหลือเดินทางไปเข้าค่ายยอส. (ยุวชนอโศกสัมพันธ์) ร่วมกับสมณะ คุรุ ชาวชุมชน
จ.๒๗ ชาวชุมชน สมณะ สิกขมาตุ คุรุ ไปร่วมงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ
อ.๒๘ ประชุมสมณะมหาเถระ ชุมชนจะอยู่ดีมีสุข สมณะผู้บวชมาภายหลัง จะเจริญในธรรม ก็ด้วย แบบอย่างที่ดี ของมหาเถระ มหาเถระจึงเป็นกำลัง และเป็นหลักในการทำงานของชาวอโศก

กิจกรรมทั่วไป
พ.๑-พฤ.๒ สมณะเสียงศีล และเพื่อนสมณะ รับนิมนต์ไปสัมมนาเรื่องข้าวอินทรีย์ กับมูลนิธิ ข้าวขวัญ ของคุณเดชา ศิริภัทร สุพรรณบุรี
ศ.๓-ส.๔ สมณะเสียงศีล รับนิมนต์ไปร่วมงานประชุมแกนนำเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
อ.๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สัตวแพทย์หญิงมนัสนันท์ ประสิทธิ์รัตน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พระราชวัง ศุภชัยและคณะ เดินทางมา ๒ คันรถตู้ เพื่อชมผลงาน "พลังงานทดแทนธรรมชาติ" ของคุณเฉลิม ใจเดียว เป็นเวลา ๒ ชั่วโมงกว่า คณะที่มาเยี่ยม ให้ความสนใจมาก ถ้าทำสำเร็จ น่าจะเป็นประโยชน์ ส่วมรวมอันใหญ่หลวง
ศ.๑๐ น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ และคณะ เป็นตัวแทนชาวอโศก ไปรับรางวัลองค์กรดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๗ จากมูลนิธิเสฐียร โกเศศ นาคะประทีป ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่อาศรมวงศ์สนิท อนุสรณ์สถาน พระยา อนุมานราชธน พระสารประเสริฐ ตรีนาคะประทีป อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ศ.๑๗ ชุมชนคนแปดริ้ว จ.นครนายก จำนวน ๕๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ นำโดยนางสาวผ่องศรี เงาศรี
อ.๒๑ คณะศึกษานิเทศก์ นำโดยดร.พิเชษฐ์ ศรีเมฆ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้มานิเทศโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ในเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประเมิน ภายนอก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๔๘
จ.๒๐-อ.๒๑ สมณะเสียงศีล และเพื่อนสมณะ รับนิมนต์ไปบรรยายที่เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเลย ของครู หินชนวน อโศกตระกูล จังหวัดเลย
พฤ.๒๓ ดร.กานดา พู่พุฒ จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร จ.นครปฐม นำอาจารย์ และนศ.ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน จำนวน ๑๘ คน เยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ และฟังธรรม
ศ.๒๔-อา.๒๖ สมณะเสียงศีล และเพื่อนสมณะ รับนิมนต์ไปบรรยายให้แก่สมัชชา เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ส.๒๕-อา.๒๖ สมณะเสียงศีล และเพื่อนสมณะ ไปอบรมเกษตรกรจากบางบัวทอง ที่ชมรม เพื่อนช่วยเพื่อน อินทร์บุรี สิงห์บุรี

อปริหานิยธรรม ธรรมอันไม่เสื่อม
สมณะลงอุโบสถทุกวันพระ ๑๔-๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน
สมณะ สิกขมาตุ ประชุมทุกวันอังคาร เพื่อรับรู้การบริหารชุมชนที่เป็นเอกภาพเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ในหลักมรรคองค์ ๘
จ.๑๓ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน
พ่อท่านยังคงจุดไฟชีวิตให้หมู่เรา มีกำลังในการสร้างบุญ และมีความพากเพียรในการลดกิเลส เพื่อเป็นที่พึ่ง แก่สังคม

ขอจบรายงานเดือนนี้ด้วยพุทธภาษิตดังนี้
โลโกปัตถัมภิกา เมตตา
เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๔๗

ช่วงสิ้นปี อากาศเริ่มหนาวเย็น บรรยากาศบ้านกระแชง ช่วงที่สมณะเดินบิณฑบาต เห็นเก็บเกี่ยวข้าว และข้าวโพด มีการไถกลบที่นา และทำลอมฟาง เพื่อเป็นอาหารวัวควาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ ประสบภัยแล้ง ในปีนี้ แม้จะยากจน แต่มีศรัทธาในประเพณีตักบาตรทำบุญอย่างสม่ำเสมอ

ความเคลื่อนไหวในพุทธสถาน
พ.๑ ส.ผืนฟ้า อนุตตโร ไปร่วมงานโรงบุญ อ.นาเชือก มหาสารคาม
ศ.๓ ส.เด็ดขาด จิตตสันโต ไปประชุมกลุ่มสุรินทร์อโศก ไปต่องานบุญลอมข้าวที่หินผาฟ้าน้ำ
-ส.ถ่องแท้ วินยธโร ส.ชุ่มบุญ กิตติปาโล ไปงานเปิดร้านค้ากลุ่มศรีโคตรบูรณ์ มุกดาหาร
-ส.แก่นหล้า วัฑฒโน ไปร่วมประชุมสมณะนวกะที่ลานนาอโศก เชียงใหม่
อา.๕ ชาวศีรษะอโศก ร่วมพิธีถวายพระพร ตักบาตร ณ ที่ว่าการอ.กันทรลักษ์ ในวันพ่อแห่งชาติ
จ.๖ ส.กำแพงพุทธ สุพโล ไปร่วมงานบุญลอมข้าว ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ
-นายแก่นฟ้า แสนเมือง น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ ไปร่วมประชุมสาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่หินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ
พฤ.๙ เจ้าหน้าที่ สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ๒ คน มาสำรวจจำนวนน.ร.สัมมาสิกขาศีรษะอโศก (ซึ่งมารวมตัวกัน จากสาขาต่างๆ ประมาณ ๒๔๐ คน) เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส.๑๑ น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ เป็นตัวแทนชาวอโศกไปรับมอบรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น จากมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ณ อาศรมวงศ์สนิท
-๑๕.๐๐ น. กลุ่มญาติธรรมศีรษะอโศก ร่วมประชุมเพื่อคบคุ้นมิตรดี สหายดียิ่งขึ้น
พ.๑๕ ส.ดวงดี ฐิตปุญโญ ส.แก่นหล้า วัฑฒโน ส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม นำน.ร. ม.๓ ไปช่วยเตรียม งานปีใหม่ ที่บ้านราชฯ
พฤ.๑๖ ส.ถ่องแท้ ส.กำแพงพุทธ ร่วมงานมหกรรมกู้ดินฟ้าที่กลุ่มร้อยเอ็ด
อ.๒๑ ส.ถ่องแท้ นำทีม ม.วช. ไปจังหวัดอุดรฯ สัมภาษณ์คุณนงลักษณ์ จันดาเบ้า อดีตเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม การกำจัดศัตรูพืช ที่ล้มป่วยจากสารพิษ
พฤ.๒๓ ๑๒.๐๐ น. นร.สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ไปเข้าค่ายเยาวชนอโศกสัมพันธ์(ยอส.) ที่บ้านราชฯ
ศ.๒๔ ทีมศิษย์เก่าฯ และนักเรียนนกกระจาบ(ระดับประถม) ไปขนเปลือกฝักข้าวโพดที่บ้านกระแชง เพื่อทำปุ๋ยหมัก
จ.๒๗ สมณะและญาติธรรมเดินทางไปชุมชนราชธานีอโศก ร่วมงานตลาดอาริยะ

โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช
๑. อ.นาเชือก มหาสารคาม (๒ ธ.ค.)
๒. หน้า อบต. กระแชง (๕ ธ.ค.)
๓. อ.เมือง ศรีสะเกษ (๕ ธ.ค.)
๔. ร.พ.กันทรลักษ์ (๔ ธ.ค. ๒๔ ธ.ค.)

พึ่งเจ็บ-พึ่งใจ
ส.๑๘ คุณใจร่ม ผ่องใส เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ ร.พ.กันทรลักษ์ ขณะนี้ปลอดภัยแล้ว มีสิกขมาตุ และญาติโยม ให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

ศึกษาดูงาน
อา.๕-อ.๗ อบรมนักเรียนกระแชงวิทยา ๕๐ คน โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ศ.๑๐-อา.๑๒ นักเรียนจาก ร.ร.ศรีแก้ววิทยา อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๐ คน (๔ วัน วันละ ๔๐ คน)
ศ.๑๐ เกษตรกรจากบ้านโนนงาม อ.กันทร-ลักษ์ นำโดยเจ้าหน้าที่ นพค. ที่ ๕๓ จำนวน ๕๐ คน ดูงาน เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ศ.๑๗ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ๓ วิทยาลัยพยาบาล จ.นครพนม จำนวน ๖๐ คน
-นักเรียนประถมศึกษา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ๗๒ คน
-นักเรียนกระแชงวิทยา ต.กระแชง อ.กันทร-ลักษ์ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันสรุปงานงดเหล้าเข้าพรรษา
ศ.๒๔ นักเรียน ร.ร.บ้านหนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน
ส.๒๕ เกษตรกร อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ๑๐๖ คน

ผู้ที่จะนำความสุขสันติมาสู่ตัวเอง และเพื่อนร่วมสังคมได้นั้น ต้องเรียนรู้หนทางยังภาวะของอิสรภาพ จากอัตตา ตัวตน จึงขอนำส่วนหนึ่งของเพลงอิสรเสรีภาพมาฝาก

ผู้มีอิสระจริง นั้นยิ่งไม่เอาแต่ใจ
เพราะไม่ประสงค์สิ่งใด ใคร่อยากบำเรอสุขี
เพราะท่านไม่เห็นแก่ตัว รู้ทั่วตัวกิเลสดี
ลึกด้วยปัญญามากมี เหลือที่จะทายคาดเดา

- ส.เด็ดขาด จิตตสันโต -ศาลีอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

บรรยากาศโดยทั่วไปของพุทธสถานศาลีอโศกในช่วงนี้ เป็นการผสมผสานคละเคล้ากันไป ทั้งการ ประสานกับ สังคมภายนอก และการเคี่ยวข้นเนื้อใน มีงานอบรม ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ผู้มาเยี่ยมชม ฐานงาน และศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชน รวมถึงไปร่วม เตรียมงาน ตลาดอาริยะ และงานปีใหม่ด้วย อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่พวกเราแก้ได้ ด้วยการประชุม ด้วยความพร้อมเพรียงกัน สังคมในหมู่พวกเรา จึงพอเป็นไปได้ด้วยดี

เหตุการณ์รายวัน
พ.๑ ประชุมเตรียมงานอบรมนิสิตปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ส.มือมั่น
ปูรณกโร เป็นประธาน
-ธรรมก่อนนอน โดยสมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ
พฤ.๒ ทำบุญนาล้อมข้าว ข้าวรวมกอง พี่น้องร่วมใจ เป็นโอกาสพอดีที่สมณะ ๗ รูป จะเดินทางไป พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ ผ่านมาเยี่ยม จึงมีโอกาสร่วมบุญด้วยกัน และสมณะดินทอง นครวโร สมณะ
โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พูดคุยและอบรมนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกด้วย
-นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ร่วมกับม.วช. วิชชาเขตศาลีอโศก ประชุมเตรียมงาน อบรมนักเรียนโรงเรียนหนองบัว และโรงเรียนเขานางต่วม
ศ.๓ ประชุมคุรุ คุรุฐานงานต่างๆ และกรรมการชุมชนศาลีอโศก เพื่อเตรียมงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช เตรียมจัดสถานที่บริเวณหน้าร้านใจฟ้า และเตรียมงานอบรมนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก สมณะมือมั่น ปูรณกโร สิกขมาตุ สร้างฝัน และสิกขมาตุเทียนคำเพชร เป็นที่ปรึกษา
ส.๔-อา.๕ ฝึกอบรมภาคสนามนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ชาย ๑๗ คน หญิง ๘ คน
-ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาจำนวนหนึ่ง ไปช่วยงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ที่ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
อา.๕ แจกอาหารมังสวิรัติ งานโรงบุญ ๕ ทธันวามหาราช ๒ จุด คือ ๑.บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๒.บริเวณหน้าร้านใจฟ้า พุทธสถานศาลีอโศก และนักเรียน สัมมาสิกขาศาลีอโศก เป็นตัวแทน อ.ไพศาลี ไปแสดงละครชุด วัฒนธรรมไทย ที่เวทีหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์
จ.๖-อ.๗ สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ และพระอาคันตุกะ ๒ รูป พาชาวชุมชน ๔ คน ไปร่วมงาน อบรมสัมมนา "โครงการพลังกู้ดินฟ้าพาไทยพ้นทาส" ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ และร่วมงานบุญข้าวรวมกอง พี่น้องร่วมใจด้วย
จ.๖-ศ.๑๐ อบรมนักเรียนโรงเรียนหนองบัว โครงการ "ร้อยดวงใจถวายในหลวง" จำนวนนักเรียน ๑๐๖ คน และอบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านเขานางต่วม อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ โครงการ "ค่ายพุทธบุตร เฉลิมพระเกียรติบ้านเขานางต่วม" จำนวนนักเรียน ๕๖ คน รวมจำนวน นักเรียนทั้งหมด ๑๖๒ คน
พ.๘-พฤ.๙ นักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก (ยกเว้นชั้นม. ๒ และ ม.๓ เพราะติดงานอบรมนักเรียน)
เดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับจำนวนนักเรียน (เพราะสัมมาสิกขาศาลีอโศก เป็นสาขา ของสัมมาสิกขา ศีรษะอโศก) เพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา
ศ.๑๐ ประชุมสรุปงานอบรม น.ร.โรงเรียนหนองบัว และ ร.ร.บ้านเขานางต่วม
-คุรุและคุรุฐานงานประชุมเพื่อรับรู้และช่วยกันแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ส.๑๑ สมณะ และพระอาคันตุกะลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วสมณะประชุม อปริหานิยธรรม ต่อ
ส.๑๑-อา.๑๒ ร้านใจฟ้าเปิดขายสินค้าในราคาเท่าทุน ลูกค้ามาอุดหนุนมากพอสมควร
จ.๑๓ นักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จ.พิษณุโลก มาศึกษาวิถีชีวิต ชาวชุมชน พึ่งตนเอง ศาลีอโศก และดูฐานงานต่างๆ เน้นสมุนไพรแปรรูปเป็นพิเศษ
อา.๑๔ นิสิตม.วช. และสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดินทางไปราชธานีอโศก เพื่อเรียน แบบบูรณาการเตรียมงาน และเข้าค่ายยุวชนอโศกสัมพันธ์ ตลาดอาริยะและงานปีใหม่ '๔๘ สมณะ มือมั่น ปูรณกโร และคุรุไพรศีล นำ
พฤ.๑๖ ทีมสุขภาพพานำออกกำลังบริหารร่างกายแบบโยคะ วันพุธ จะมีนักเรียนสัมมาสิกขา ร่วมด้วย วันพฤหัสบดี และวันศุกร์มีเฉพาะคนวัดและชาวชุมชน
-ฝ่ายสวัสดิการจัดเครื่องกันหนาวถวายสมณะ และสิกขมาตุ
ส.๑๘ วันนี้เทศบาลอำเภอไพศาลี กำหนดรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้าน และชุมชนทำความสะอาดหมู่บ้าน และชุมชน ของตน ร่วมกับเทศบาลอำเภอไพศาลี บรรยากาศสนุกสนานคึกคักดี เริ่มตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.
อ.๒๑ ประชุมม.วช. เตรียมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ และอื่นๆ สิกขมาตุสร้างฝัน เป็นประธาน
พ.๒๒ สมณะเน้นแก่น พลานีโก นำนักเรียนสัมมาสิกขา นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต และชาวชุมชน เดินทางสู่ ราชธานีอโศก เพื่อร่วมงานยุวชนอโศกสัมพันธ์ ร่วมงานปีใหม่
อ.๒๙ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
พ.๒๙ สมณะและพระอาคันตุกะ ชาวชุมชน และญาติธรรม เดินทางสู่ราชธานีอโศก เพื่อร่วมงานปีใหม่ ตลาดอาริยะ '๔๘ จำนวน ๑ คันรถบัส

ข้อคิดสุดท้าย
การศึกษาคือการพัฒนาตนในแนวทางศีล-สมาธิ-ปัญญา ไปด้วยกัน ไม่แยกออกจากกัน
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

เด็ดดอกไม้ย่อมกระเทือนถึงดวงดาว เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มหลายจังหวัด ภาคใต้ และหลายประเทศ ด้านฝั่งทะเลอันดามัน (๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๗)

มีผู้สูญเสียชีวิตนับแสนคน บาดเจ็บอีกมากมาย เหตุการณ์นี้ทำให้ได้ข้อคิดถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ชีวิตนี้ ไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความตายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ควรรำลึกถึงมรณัสสติอยู่เสมอ ไม่ควรประมาท ชีวิตนี้ สั้นนัก ขีวิตนี้น้อยนัก ไม่ตั้งอยู่นาน เหมือนพยับแดด เหมือนเกลียวคลื่น เกิดขึ้น -ตั้งอยู่-ดับไป

สำหรับนักปฏิบัติธรรม คลื่นยักษ์ที่น่ากลัวที่สุด ที่เป็นอรูป เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ของแต่ละคน คือ คลื่นแห่งกิเลส ความโลภ ราคะ โทสะ ความโกรธความพยาบาท ความโมหะ ความหลงงมงาย ฯลฯ ซึ่งมีโทษภัยร้ายแรงไม่ต่างกับสึนามิ ชีวิตจะรอดปลอดภัย จะต้องทำให้คลื่น (กิเลส) สงบลงไปให้มากที่สุด

เหตุการณ์
พฤ.๒ ส.พอจริง สัจจาสโภ, ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส เดินไปภูผาฟ้าน้ำ เพื่อร่วมประชุมสมณะนวกะ
ศ.๓-อา.๕ ญาติธรรมไปตั้งโรงบุญหลายจุด เช่น ร.ร.ไทยสามัคคี,บ้านหนองแหน,บ้านหนองแวง อ.ประทาย,ร.ร.บ้านเหลื่อมบ้านวังม่วง,บ้านขาม
จ.๖-อ.๗ ส.ดินไท ธานิโย, ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ, สม.นวลนิ่ม, สม.เป็นหญิง ญาติธรรมอีก ๗ คน ไปร่วมงาน บุญลอมข้าว โครงการพลังกู้ดินฟ้าพาไทยพ้นทาส ที่สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ
พฤ.๙ ส.สร้างไท ปณีโต, สม.นวลนิ่ม, คณะคุรุและนักเรียนสส.ม.ทั้งหมด ไปร่วมประชุม และมีหน่วย ราชการด้านการศึกษา มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลที่พุทธสถานศีรษะอโศก
ศ.๑๐ บ่าย ส.ดินไท, ส.ร่มบุญ ไปเทศน์ที่ร้านมังสวิรัติ (มร.ส.) ให้เกษตรกรผู้ขายผักไร้สารพิษ ตอนเย็น รายการเอื้อไออุ่นแก่ชาววังสีเมฆ
ส.๑๑ เช้า ๘.๐๐น. ประชุมเรื่องการขอตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศก ๑๒.๓๐น. ประชุมเพื่อซ้อมละคร ของกลุ่มวังสีเมฆ ตอนเย็นหมู่สมณะลงอุโสถเพื่อฟังสวดพระปาติโมกข์
อา.๑๒ ประชุม ชุมชนสีมา,เกื้อกูล,จนดี
จ.๑๓ หมู่สมณะและสิกขมาตุ ร่วมประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๑๔ สมณะและสิกขมาตุแสดงธรรม ทำวัตรเช้า เรื่องดนตรีเพื่อชีวิต ตอนเย็นประชุมตรวจศีล คนวัด ม.วช. น.ร.สัมมาสิกขา
พ.๑๕ ส.สร้างไท พานักเรียน สส.ม. ชั้นม.๓และนิสิตม.วช.ภูผาหิน(โด่ง), แก้วเกล็ดรุ้ง(จ้อย) ไปช่วยเตรียมงานปีใหม่ และเข้าค่าย ผู้นำเยาวชน ร่วมกับนักเรียนต่างโรงเรียน ของจังหวัดอุบลฯ ณ ราชธานีอโศก (เดินทางโดยรถไฟ)
พฤ.๑๖ ส.กล้าดี เตชพหุชโน, ส.ดินไท ธานิโยและคุณหินไม้ ไปดูหินอ่อนที่โรงงาน ที่อ.ปากช่อง เพื่อจะนำไปใช้ ที่ราชธานีอโศก
ศ.๑๗ ส.ดินไท, ส.ร่มบุญ ไปเทศน์ให้เกษตรกรผู้ขายผักไร้สารพิษ ที่ร้าน มร.ส.
ส.๑๘ ประชุมคุรุสส.ม.และคณะกรรมการชุมชน
อา.๑๙ ส.ดินไท, ส.พอจริง, สม.เป็นหญิงและญาติธรรมอีก ๖ คน ไปเยี่ยมนิสิตม.วช.อรทัย ทุมมณี ที่อ.นายูง จ.อุดรธานี (แวะรับประทานอาหารที่บ้านดินพันดร จ.หนองบัวลำภู)
จ.๒๐ ขากลับ แวะเยี่ยมคุณนงลักษณ์ จันดาเบ้า ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ที่จ.อุดรธานีและ แวะเยี่ยมโยม ที่บ้านนิสิต ม.วช.ส่องฟ้า ศิริโชติ ที่อ.พล จ.ขอนแก่น
อ.๒๑ สมณะ-สิกขมาตุ ประชุมอปริหานิยธรรม
พ.๒๒ ส.ดินไท,ส.ธาตุดิน พาสส.ม. ทั้งหมดไปร่วมงานยุวชนอโศกสัมพันธ์ (ยอส.) ที่ราชธานีอโศก โดยรถไฟ
อ.๒๘-พ.๒๙ ส.น่านฟ้า สุขฌาโน,ส.กล้าดี เตชพหุชโน และ ส.สร้างไท ปณีโต เข้าร่วมประชุม สมณะมหาเถระ ที่ราชธานีอโศก
พฤ.๓๐-๑ม.ค. สมณะ, สิกขมาตุ และญาติธรรมไปร่วมงานปีใหม่'๔๘ ณ ราชธานีอโศก

สุดท้ายนี้ขอฝากพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่า...
"ไม่มีอะไรที่ไม่พรากจากกัน
เราต้องพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น"
- สมณะสร้างไท ปณีโต -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

อากาศของดอยแพงค่าในช่วงนี้หนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ ๗-๘ องศาเซลเซียส
สมณะและชาวชุมชน ช่วยกันทำโบสถ์ดิน

เหตุการณ์ในเดือนธันวาคม มีดังนี้ :-
ส.๔ สมณะที่ลงอารามได้มาชุมนุมสัมมนากันที่ลานนาอโศก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กัน และกัน วันรุ่งขึ้น (๕ ธ.ค) บิณฑบาตที่ตัวเมืองเชียงใหม่
จ.๖ กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของนางไข รังสรรค์ (มารดาของสมณะฟ้ารู้ นโภคโต) ที่บ้านสะแล้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยนิมนต์ท่านจันทร์ มาช่วยเทศน์
พ.๘ คุณโจน จันได พาชาวต่างประเทศมาฝึกทำบุญบ้านดินที่ภูผาฯ
ส.๑๑ ชาวภูผาฯ ไปแลกสิ่งของกับชาวบ้าน ๕ ชุมชนข้างเคียง นำโดยคุณทองธรรม เจนชัยเวลา ๑๗.๐๐ น.ลงปาติโมกข์
ส.๑๑-อ.๑๒ อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) เทศน์หน้าศพ นายตง แซ่แต้ อายุ ๗๒ ปี เป็นน้องชาย ของคุณไมตรี ที่วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แล้วไปร่วมพิธีเผาศพที่ฌาปนสถานหายยา ในวันจันทร์ ๑๓ ธ.ค.๔๗
ส.๑๑-อ.๑๔ สมณะดินทอง นครวโร กับสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ อบรมหลักสูตรเตวิชโช ที่ ชุมชน ดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย
จ.๑๓-พฤ.๑๖ อ.๒ เทศน์หน้าศพ คุณวันดี รถทอง อายุ ๕๑ ปี และร่วมงานฌาปนกิจศพที่ สุสานดวงดี ต.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อ ศ.๑๗ ธ.ค.๒๕๔๗
พ.๑๕ สมณะ ๓ รูป (อ.๒ นำ) ไปกิจนิมนต์งานทำบุญบ้านของนางประยูร ชะรักทอง ต.เหมืองงา จ.ลำพูน
-เวลา ๑๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่ศาลาบรรพชน
พ.๑๕-ศ.๑๗ นักเรียนสส.สอ. ชาย รุ่นสะพานหิน ได้ช่วยกันทำสะพานสานขวัญ เป็นสะพานหิน จนเสร็จ
ศ.๑๗ อาสนดินในโบสถ์เทพื้นเสร็จ
ส.๑๘ เริ่มเทพื้นในโบสถ์ดินส่วนแรก และเสร็จใน พฤ.๒๓
-ประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ หลังสมณะบิณฑบาต ที่ประชุมได้แต่งตั้งอนุกรรมการเตรียมงานฉลองหนาว ๕ คน คือ นายปางป่า นายงานช่าง นายเมืองหิน นางหนึ่งในธรรม และนางใบหญ้า
หลังฉันก็ได้ประชุม อนุกรรมการ (อ.๑ เป็นประธาน)
อา.๑๙ กิจนิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายเต่ง อภิวงค์ อายุ ๘๖ ปี ในตัวเมืองเชียงใหม่

ตื่นเช้าทุกวัน จิตมั่นในศีล
แปรงฟันล้างหน้า ภาวนาเรื่องศีล
สวดมนต์ทำวัตร ปฏิบัติตามศีล
บิณฑบาตโปรดสัตว์ เคร่งครัดถือศีล
ฉันอาหารทุกคำ ดื่มด่ำรสศีล
การคิดพูดทำ น้อมนำมีศีล
พักผ่อนอาบน้ำ งดงามด้วยศีล
ยามหลับยามนอน สิ้นนิวรณ์เพราะศีล
* ส.ธรรมรักษ์

- สมณะบินบน ถิรจิตโต -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

ลมหนาวพัดเป็นครั้งคราว อากาศเย็นไม่ใช่น้อย ทีเดียว ชาวบ้านราชฯต้องขอบพระคุณพี่น้อง
ชาวอโศก ทุกเครือข่าย ที่ทั้งร่วมแรงและทรัพย์ ในงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘ นั่นคือได้ทั้งทรัพย์โลกีย์ และ อาริยทรัพย์

โรงบุญมังสวิรัติ
ศ.๓ โรงบุญมังสวิรัติ ๖ แห่ง ๑. บ้านคำกลาง ๒. บ้านวังกาฮุง ๓. บ้านกุดระงุม ๔. ร้านมังบุฟเฟ่ต์ ทั้ง ๔ แห่ง อยู่อำเภอวารินฯ ใกล้ๆกับชุมชนราชธานีอโศก ๕.บ้านหนองหว้า และ ๖. สถานที่คนพิการ ศรีสะเกษ
ส.๔-อา.๕ จัดโรงบุญมังสวิรัติ ๖ แห่ง
๑. บ้านขามป้อม อ.เขมราฐ ๒. บ้านแก้งลิง อ.กุดข้าวปุ้น ๓. บ้านนาทุ่ง ๔.บ้านนาเจริญ ๕. บ้านดอนหมู และ ๖. ร้านอุทยานบุญนิยม อ.เมือง จ.อุบลฯ
จ.๖ สรุปการจัดโรงบุญมังสวิรัติ
ศ.๑๗ สมณะเดินดิน ติกขวีโร และสมณะไปร่วมงานกู้ดินฟ้าที่ร้อยเอ็ดอโศก
จ.๒๐ สมณะ๓รูปและญาติธรรมไปร่วมฌาปนกิจศพยายใส บุญปลูกแม่ของคุณประไพพิศ ปลัดอำเภอ ตระการพืชผล
อ.๒๑ สมณะเดินดินและครูอุดม ศรีเชียงสา ไปบรรยายที่ศูนย์พัฒนาชุมชนอุบลฯ

อบรม
อ.๗-ส.๑๑ อบรมนักเรียน ๓ โรงเรียน ๑.โรงเรียนโนนเขื่องจงเจริญ ๑๑๙ คน ๒.โรงเรียนบ้านธาตุ ๖๖ คน ๓.โรงเรียนบ้านคำขวาง ๑๐ คน
อ.๒๘-พ.๒๙ ประชุมมหาเถระที่เรือท้าวแถนพญามูล

งานปีใหม่
พ.๘ ประชุมเครือข่ายเตรียมงานปีใหม่
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาช่วยขึงลวด สะลิง กางซาแลน
-เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานมาช่วยสำรวจ การขุดคูล้อมรอบหมู่บ้าน ๗๒ ไร่
อ.๑๔ประชุมพี่เลี้ยงเตรียมงานอบรมและเตรียมงานปีใหม่โดยใช้นักเรียนสัมมาสิกขาชั้น ม.๓ และ นักเรียนอื่นๆ อีก ๔ โรงเรียน ๒๐๐ คน โดยให้นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ชั้นม.ปลาย ๑๔ คน เป็นผู้ดูแล นอกนั้นจะต้องฝึกเป็นผู้นำช่วยทำกิจกรรม ทั้งในและนอกศาลา กินข้าววันละ ๒ มื้อ ตื่นตี ๕ ภาคค่ำจะเป็นรายการพบสมณะและสิกขมาตุ มาตรฐานใช้หลักศีลเด่นเป็นงาน ชาญวิชา โดยพี่เลี้ยง และม.วช.
พ.๑๕ คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นม.๓ จำนวน ๘ แห่ง ๑๓๐ คนมาช่วยเตรียมงานปีใหม่
ศ.๑๗-อ.๒๑ อบรมค่ายผู้นำ สัมมาสิกขา ๘ โรงเรียนจำนวน ๑๓๐ คน และโรงเรียนอื่นอีก ๔ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ คน
-ค่าย ยอส. จะเน้นวัฒนธรรมชาวอโศกให้ลึกซึ้งและมีการถ่ายทำวิดีโอเป็นประวัติศาสตร์ ภาคเช้าตื่นตี ๕ ปลุกระดม มวลชน และทำงาน
-ภาคบ่ายบันเทิง,พบบุคคลสำคัญและทำงาน
-ภาคค่ำ พบสมณะผู้ใหญ่และพ่อท่านให้ธรรมะลึกซึ้ง เพื่อสร้างเยาวชนชาวอโศกให้สงบและลึกซึ้ง ในธรรรมะ ยิ่งขึ้น ส่วนคุรุ และ ม.วช.จะให้พบพ่อท่านสมณะและสิกขมาตุเพื่อพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น
พ.๒๒ นักเรียนสัมมาสิกขาและนิสิตเข้าพื้นที่ เพื่อมางานค่าย ยอส. และงานปีใหม่ฯ
พฤ.๒๓-จ.๒๗ ค่าย ยอส. มีนักเรียน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๖๐๐ คนเศษ
อ.๒๘ พ่อท่านแจกขวัญธรรมและฉายภาพยนตร์
พ.๒๙ นิมนต์สมณะไปฉันภัตตาหารที่ตลาดอาหารในวันเปิดงานปีใหม่
พฤ.๓๐ พ่อท่านเทศน์ ๘.๐๐น. นายอำนาจ ส่งเสริม รองผู้ว่าฯอุบลฯเปิดงาน

การศึกษา
ระดับม.วช. แบ่งงานคุรุให้มีหน้าที่ชัดเจนในการปกครอง กิจกรรม วิชาการและแนะแนว

พัฒนาคุรุให้เอาภาระมากขึ้นในการดูแลการศึกษานิสิต

คิดโครงสร้างหลักสูตรสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตตามหลักปรัชญา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชาและอธิบาย ให้นิสิตให้เข้าใจ และปฏิบัติ หลักสูตรการศึกษา สอดคล้องกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดรศึกษาสัมพันธ์ และต่อเนื่องกันตลอดสายทีเดียว

ระดับโรงเรียนสัมมาสิกขา รวมคุรุสัมมาสิกขา ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อช่วยคุรุระดับประถม ได้พัฒนาขึ้น พร้อมคุรุสัมมาสิกขา จะได้พัฒนาขึ้นด้วย แม้กระนั้น นักเรียน สัมมาสิกขาระดับมัธยม จะช่วยฝึกนักเรียนสัมมาสิกขา ระดับประถม ให้ทำงาน อย่างรับผิดชอบได้ดีขึ้น ส่วนนักเรียนระดับมัธยม ศึกษา การใช้ภาษาดีขึ้น อาทิ การขับร้องเพลงชาติ ฯลฯ การให้คะแนน บูรณาการ จะได้ชัดเจน และต่อเนื่อง

การดูแลการศึกษา
สมณะสิกขมาตุดูแลคุรุสัมมาสิกขาลัยและคุรุสัมมาสิกขา
คุรุสัมมาสิกขาลัยดูแลนิสิต
นิสิตเป็นคุรุสัมมาสิกขา
สัมมาสิกขามัธยมจะดูแลสัมมาสิกขาประถมศึกษา

ตอนนี้ดำเนินการประชุมให้การศึกษาคุรุวิชาการและฐานงานในการบูรณาการการศึกษาและให้การศึกษา สัมมาสิกขา ในการเขียน การปฏิบัติ ให้ออกมาเป็นบูรณาการการศึกษาให้ได้

ผู้มาเยือน
อา.๕ นักศึกษา ม.อุบลฯ ๖คน มาศึกษาชุมชน
พ.๘ คณะครูและผู้นำหมู่บ้าน สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ ๑ จ.อุบลฯ ๑๐๐ กว่าคน
ศ.๒๔ เจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษานายกมาประชุมที่ในเรือท้าวแถนพญามูล

ปีใหม่นี้ มีอะไรพลีเพื่อความกตัญญูพระโพธิสัตว์

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗

เดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี ที่ชาวหินผาฟ้าน้ำได้จัดงาน "บุญลอมข้าว" เป็นงานที่ชาวเราจะได้บูชาพระแม่ โพสพ โดยการไม่นำเอาสารเคมีใส่ลงไปในผืนนา ซึ่งทางจังหวัดได้คัดเลือกการทำนาไร้สารพิษ ของชาวอโศก ให้เป็นต้นแบบ ในการทำนา แบบไร้สารเคมี เพื่อให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้ และขยายผล ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป เป็นสิ่งที่ชาวเราปลื้มปีติใจ ที่พ่อท่านและสมณะได้มาร่วมงานนี้ด้วย

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
พ.๑ คุรุเจริญ พาสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปรักษาหูที่ ร.พ.ชัยภูมิ
พฤ.๒ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมงานโรงบุญที่บ้านเกิดของสมณะผืนฟ้า อนุตตโร ที่บ้านนาเชือก จ.มหาสารคาม
-ผู้อำนวยการการศึกษาเขต ๒ นายสายยันต์ ผาน้อย พร้อมคณะ ๘ คน มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน สัมมาสิกขา หินผาฟ้าน้ำ
ศ.๓ สมณะหนึ่งดี เดินทางกลับพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เพื่อร่วมประชุมสมณะนวกะ
-สมณะดินดี สันตจิตโต กับสมณะพอแล้ว สมาหิโต จากทักษิณอโศกมาร่วมงานบุญลอมข้าว
ส.๔ สมณะฉันทโส ไปอบรมนักเรียนในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ชุมชนภูแพงค่า จ.หนองบัวลำภู
ส.๔-อ.๗ กลุ่มรามบูชาธรรม ๒๘ ชีวิต มาเข้าอบรมในโครงการ "ค่ายจริยธรรมคนหนุ่มสาว"
จ.๖-อ.๗ งานอบรมสัมมนาในโครงการ "พลังกู้ดินฟ้าพาไทยพ้นทาส" (งานบุญลอมข้าว) ซึ่งมีพ่อท่าน พร้อมสมณะ ๑๕ รูป สิกขมาตุ ๓ รูป และตัวแทนศูนย์อบรมทั่วประเทศมาร่วมงาน
อ.๗ ประชุมใหญ่พรรค "เพื่อฟ้าดิน" ทุกสาขามาร่วมประชุม
พ.๘ สมณะ ๓ รูป พร้อมทั้งคุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขา ๒๕ ชีวิต ขึ้นไปช่วยกันดับไฟป่าบน "ภูแลนคา" ด้วยความทนไม่ได้ ต่อความกรุณา
-โยมทั้งที กับโยมแรศรี ไปร่วมประชุมเตรียมงานตลาดอาริยะ ที่ราชธานีอโศก
ส.๑๐ ชาวชุมชนหินผาฯ ไปร่วมเวทีประชาคมกับชาวบ้านนาแก หมู่ที่ ๑๗ เรื่องการขอแยกออกมา ตั้งหมู่บ้าน หินผาฯ ชาวบ้านเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
ส.๑๑-อา.๑๒ สมณะกลางดิน โสรัจโจ สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปอบรมนักเรียนในโครงการ "ค่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม" ที่ชุมชน "ภูแพงค่า" จ.หนองบัวลำภู
พ.๑๕ นายกเทศมนตรี นายดนัย บุญตอบ ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน
-คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาชั้นม.๓ เดินทางไปร่วมกิจกรรมกลุ่ม และช่วยเตรียมงานปีใหม่ฯ ที่ราชธานีอโศก
พฤ.๑๖-ส.๑๘ สมณะนึกนบ ฉันทโส และชาวชุมชน ไปร่วมงานมหกรรมกู้ดินฟ้า ที่ร้อยเอ็ด-อโศก ได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน
ส.๑๘-อา.๑๙ สมณะโสรัจโจ กับสมณะ สุยิฏโฐ ไปอบรมนักเรียน ที่ชุมชน "ภูแพงค่า" จ.หนองบัวลำภู
พ.๒๒ สมณะโสรัจโจ พร้อมด้วยคุรุ และนักเรียนสัมมาสิกขาทั้งหมด เดินทางไปร่วมงานเข้าค่าย "ยุวชนสัมพันธ์" (ยอส.) และช่วยเตรียมงานปีใหม่ฯ ที่ราชธานีอโศก
-หัวหน้ากองช่าง (อบจ.) และคณะ มาแจ้งข่าวเรื่องการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ พร้อมน้ำมันของ องค์การ เพื่อขนวัตถุดิบ ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในชุมชน
อ.๒๘ สมณะโสรัจโจ เข้าร่วมประชุมสมณะ มหาเถระ ที่ราชธานีอโศก
-ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ที่ราชธานีอโศก
พ.๒๙ สมณะแก่นผา สารุปโป พาสมณะ หนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปตรวจหูที่โรงพยาบาลชัยภูมิ แล้วไปร่วมงาน ปีใหม่ที่ราชธานีอโศก

ใกล้จะสิ้นปี มนุษยชาติต้องสังเวยชีวิตให้แก่ คลื่นยักษ์สึนามิ มากมายมหาศาล ชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอ เป็นบทเรียน บทแล้วบทเล่า ที่มนุษย์จะได้เรียนรู้การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ที่พอใจมนุษยชาติ อย่าได้ประมาทในชีวิตเลย ความตาย พร้อมที่จะมาเยือนได้ทุกเมื่อ และเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปีติใจ ที่พ่อท่าน พร้อมทั้งชาวอโศก เห็นพร้อมกันว่า ชาวอโศกจะลงไปช่วย "ซับขวัญ" ชาวใต้ สิ่งอันเป็น ความสำคัญ ในตอนนี้ก็คือธรรมะ และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๗ -