หอมดอกพุทธา - แม่น้ำ ลักขิตะ -


ก้าวไปพร้อมกับความมั่นใจ
จุดจบที่ดีอยู่ที่การเริ่มต้น

การที่เราจะกระทำสิ่งใดก็ตาม ก้าวแรกเป็นจุดสำคัญ ความสำเร็จกว่าครึ่ง ขึ้นอยู่กับ การเริ่มต้นที่ดี

เมื่อก้าวแรกพลาดเสียแล้ว อย่าหวังถึงก้าวที่สอง

เริ่มต้นอย่างไรให้มั่นคง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดังหวัง ชัดเจนในเป้าหมาย.... ก่อนเราลงมือ ทำสิ่งใด ถามใจตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไร? ต้องการสิ่งใด? ทำไปเพื่ออะไร?

พรานเห็นเหยื่อก่อนจึงง้างเกาทัณฑ์ มือปืนเห็นเป้ากระสุนก่อนจึงเหนี่ยวไก ฉันใดก็ฉันนั้น ... เราต้อง ชัดเจนในเป้าหมาย ก่อนลงมือ อย่าก้าวเดินเปะปะ ทิศทางไม่แน่นอน เสียเวลาชีวิต และเส้นทาง ย่อมมีอุปสรรค หากไม่แม่นเป้า ใจจะหวั่นไหวท้อถอย ล้มการเดินทาง ก่อนถึงจุดหมายในที่สุด

ทำเป้าหมายให้ชัดเจน สายตาจับจ้อง ตั้งมั่นอุดมการณ์ แล้วก้าวไปข้างหน้า อย่างสม่ำเสมอ....

รอบรู้เส้นทาง....นักเดินทางต้องมีของสองสิ่ง จึงถึงจุดหมายดังหวัง นั้นคือ แผนที่ กับเข็มทิศ แผนที่ เปรียบเสมือน กระบวนการศึกษาภาค วิชาการ แนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย จะอ่านจากตำรา หรือศึกษาจากสื่อ เทคโนโลยี ต่างๆ ทีวี-อินเทอร์เน็ต เป็นอาทิ... ความรู้ ที่ได้ช่วยให้ลงมือปฏิบัติ อย่างถูกตรง ไม่ต้องปฏิบัติอย่างงมโข่ง เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร

แม้มีแผนที่ก็เถอะ สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือ...เข็มทิศ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ชี้นำชีวิตเรา ผู้นั้นอาจเป็นพระ ครูอาจารย์ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือใครก็ได้ ที่หวังดีกับเรา มีประสบการณ์จริง บอกแนะเราได้ คนผู้นั้น ไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูง แต่สำคัญ ว่านำเราไปถึงจุดหมายได้เป็นพอ

เชื่อมั่นและบากบั่น....ต่อให้ชัดเจนในเป้าหมาย รอบรู้เส้นทางขนาดไหนก็ตาม หากขาด ความเชื่อมั่น ในตน ยากจะประสบผลสำเร็จ

ก้าวแรกที่มั่นคง ต้องก้าวไปพร้อมความมั่นใจ บอกตัวเองเสมอว่าเราทำได้ ทำได้ดีเสียด้วย กระพือ ความเชื่อมั่น ให้ลุกโชน ตลอดเวลา กล้าเผชิญอุปสรรค ทำอุดมการณ์ให้คงมั่น ดุจผาหิน มิไหวหวั่น กับกระแสลมแรง

เพียรบากบั่นอย่างต่อเนื่อง ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ หลอมใจให้เป็นดุจดาบเหล็กกล้า ฟันฝ่าเดินหน้า ต่อไป... แม้ล้ม จงล้มไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเสียเวลาอยู่กับที่-ล้มเพื่อเรียนรู้

ลุกขึ้นสู้ใหม่ ล้มเพื่อศึกษาประสบการณ์เจ็บปวด เสริมสร้างจิตใจเข้มแข็ง

เมื่อก้าวเท้าออกไปไม่มีคำว่าเสีย...ชีวิตเกิดมาเพื่อเรียนรู้เท่านั้น

ยืนอยู่กับที่ มีแต่จะโง่เขลาขลาดกลัว สูญเสียความกล้า

ผู้ขาดความกล้า ลงมือกระทำสิ่งใดก็ยากประสบผลสำเร็จ

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๗ -