ธาตุทะเล
ตอนสงบสบกมลคนสัมผัส
คลื่นสวัสดิ์หาดสวรรค์มั่นสมัย
มุกสมุทรผุดสลับทรัพย์วิไล
ถ่วงหทัยให้ฉงนมนต์นที
ตอนคลื่นคลั่งสั่งเถื่อนเคลื่อนถล่ม
ดุระดมโถมซัดถนัดถนี่
ทะลวงฝั่งพังเรือนเกลื่อนวารี
เปลี่ยนวิถีชาวฝั่งเหมือนชังกัน

* อ่อนฌาน ญาณเยาว์

ซับขวัญชาวใต้
จากหยดน้ำใจน้อยหลายร้อยหยด
รวมกันหมดเป็นมหาธาราใส
จากอีสานกลางเหนือทั่วเมืองไทย
ตะวันออกรินใจเทให้มา
คือสายเลือดรวมใจไทยทั้งชาติ
รวมน้ำใจใสสะอาดศาสนา
ร่วมจงรักภักดีองค์ราชา
ด้วยตั้งจิตปรารถนากลับมาดี
อันน้ำใจไหลเรื่อยไม่รู้สร่าง
ไหลแผ่กว้างต่างประเทศทุกเขตที่
ส่งความรักเมตตาและปรานี
ชุบชีวีผู้สบภัยใต้ด้วยกัน
จากหยดน้ำใจน้อยร้อยแสนหยด
จึงปรากฏเป็นมหานทีขวัญ
ขอความรักสามัคคีมีต่อกัน
ไม่นานพลันขวัญก็ฟื้นคืนใต้เอย

* เรณู คำแดง

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -