จากโลกีย์ถึงโลกุตระ

ชื่อใหม่ น.ส.แซมเดือน ลามุงคุณ
ชื่อเดิม น.ส.สมฤดี ลามุงคุณ
พี่น้อง ๘ คน เป็นคนที่ ๔
ภูมิลำเนา จ.นครพนม
เกิด ๑๐ เมษายน ๒๕๐๐
สถานภาพ โสด
การศึกษา อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
อาชีพเดิม ค้าขาย (น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋)

พบอโศกขณะเรียนอยู่เมื่อปี ๒๕๓๑ เพื่อนพาไปเที่ยวที่สันติอโศก ได้สนทนากับสมณะ ประทับใจ ธรรมะ ที่ไม่เหมือนที่อื่น หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปอาศัยอยู่กับญาติ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับสันติอโศก ได้ยืมหนังสือและเท็ปธรรมะมาฟังเป็นประจำ เริ่มหัดกินเจเขี่ย หัดเป็นผู้ให้และให้แรงงานฟรี

เดิมขณะเรียนอยู่ก็มีอาชีพขายน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋ เมื่อเรียนจบก็ยังทำอาชีพเดิมอยู่ และปฏิบัติธรรม ไปด้วย ต่อมาหยุดขายวันอาทิตย์ เพื่อพาพี่สาวไปวัดด้วยกัน และสุดท้าย ก็เลิกขายน้ำเต้าหู้ และปาท่องโก๋ แม้ยอดขายจะดีมากก็ตาม เพื่อเข้ามาอยู่ในวัด โดยเลือกมาอยู่ที่ ชุมชนราชธานีอโศกปี ๒๕๓๙ เป็นนิสิต ม.วช. (สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต) รุ่นบุกเบิก ช่วยงานโรงครัวเป็นหลัก โดยมีหน้าที่ หุงข้าวให้คนในชุมชนและผู้เข้ามาอบรมรับประทาน งานรองคือการทำกสิกรรมไร้สารพิษ งานที่สนใจ ศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำคือ การทำน้ำสกัดหมักชีวภาพทั้งอุปโภคและบริโภค

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม การลดกิเลสไม่ทันเพราะเป็นเรื่องยากและลำบาก

แนวทางแก้ไข ทำใจวางใจไม่ใจร้อน ยอมรับความจริงแล้วค่อยๆแก้ไขไป และเอางานเป็นกสิณ รับผิดชอบงานให้ดีไปเรื่อยๆ

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด การลดกิเลสอัตตามานะ และอวิชชา(ความไม่รู้)

คติประจำใจ ความสมดุลของชีวิตที่ต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตได้

เป้าหมายชีวิต ผู้มีศีลสมบูรณ์จะทำให้ชีวิตพบกับความประเสริฐ ความสุขที่ยิ่งใหญ่

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม ทำอะไรทำให้จริงจัง ก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทีเดียว

ทำจริงได้จริง ทำเล่นได้เล่น

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -