รายงานจากพุทธสถาน


สันติอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
เดือนแรกแห่งปี'๔๘ มาพร้อมกับความ-สะเทือนขวัญของมวลมนุษยชาติ เนื่องจาก คลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ของไทย และภูมิภาคในแถบอันดามัน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ยังความเสียหาย อย่างมหาศาลของมนุษยชาติเท่าที่เคยมีมา

แต่ในความเลวร้ายบางทีก็กลายเป็นปุ๋ยของการเกิดขึ้นของสิ่งดีงามได้เช่นกัน ชาวอโศก ทั้งเด็กผู้ใหญ่ สมณะ สิกขมาตุ ๗๐๐ กว่าชีวิต ถือโอกาสเดินทางไปซับขวัญชาวใต้ หรือช่วยแบ่งปันความทุกข์ จากผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ในนามสถาบันบุญนิยม โดยอาศัยต้นทุนแห่งการฝึกปรือ

การใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย สมถะ เป็นอยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้เขาเห็นเป็นให้เขาดู อยู่ร่วมทุกข์ลำบาก กับเขาอย่างญาติมิตร เป็นผล ให้ผู้ประสบภัยสึนามิ เกิดขวัญกำลังใจที่ดีงามขึ้นอย่างมากมาย งานนี้ได้พิสูจน์การปฏิบัติธรรมจริง ในภาคสนาม ของพวกเราได้เป็นอย่างดี

เหตุการณ์เดือนนี้
อา.๒ ชาวสันติอโศกเดินทางกลับจากร่วมงานปีใหม่'๔๘ ที่บ้านราชฯ
จ.๓ นักเรียน สส.สอ.เดินทางกลับจากร่วมงานปีใหม่'๔๘ ที่บ้านราชฯ
พ.๕ บ่าย ๓ โมง ประชุมชุมชนในวาระพิเศษเรื่องการไปซับขวัญชาวใต้ ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ ว่าจะไปอย่างไร ไปทำอะไร โดยมีพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ร่วมประชุมด้วย และมีพ่อท่านเป็นประธาน
ส.๘ นักเรียน สส.สอ. ม.๑-๒ ไปทัศนศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
อา.๙ ชุมชนสันติอโศก จัดงานวันเด็ก'๔๘
-ประชุมสถาบันบุญนิยม และได้เชิญคุณณรงค์ โชควัฒนา มาบรรยายเกี่ยวกับภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองให้ชาวชุมชนฟัง
จ.๑๐-พฤ.๒๐ ชาวชุมชนสันติอโศก ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ๑๐๐ กว่าชีวิต เดินทางไปซับขวัญชาวใต้ (แบ่งปันความทุกข์จากผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ) ที่
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ร่วมกับเครือข่ายชาวอโศก ทั่วประเทศ ร่วม ๗๐๐ กว่าชีวิต ในนามสถาบันบุญนิยม
อ.๑๑ สมณะ สิกขมาตุ ๖๘ รูป ช่างภาพ ๒ คน และ พล.ต. จำลอง ศรีเมือง รวม ๗๑ ชีวิต เดินทางไปซับขวัญชาวใต้ ที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยการบินไทย เที่ยวบิน ทีจี ๒๐๓ เวลา ๙.๑๐ น. ลงสนามบินภูเก็ต
พฤ.๒๐ สมณะ สิกขมาตุ และญาติโยมส่วนหนึ่ง รวม ๑๒๐ ชีวิต เดินทางกลับจากซับขวัญชาวใต้ โดยเครื่องบินทหารของกองทัพอากาศ
ศ.๒๑ นักเรียน สส.สอ. ม.๖ เดินทางไปเข้าหลักสูตรฝ-กฝนตน และช่วยเตรียมงานฉลองหนาว ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ โดยรถไฟ
ศ.๒๑-อา.๒๓ ค่ายอบรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๓๙ (รวมพลคนรักความเป็นผู้ใหญ่)
พฤ.๒๗ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานฉลองหนาว ครั้งที่ ๓ ที่ภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ (ศ.๒๘-อา.๓๐ ม.ค.)

ข้อคิดสุดท้าย
ตรงที่คุณล้ม
ตรงนั้นแหละคือ ขุมทรัพย์

- สมณะกล้าตาย ปพโล -ปฐมอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
หลังจากงานปีใหม่'๔๘ ที่บ้านราชเมืองเรือ ก็เริ่มเตรียมการประชุมงาน"ซับขวัญพี่น้องชาวใต้" งานทุกงานจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี อยู่ที่การปรึกษาหารือระดมสมอง ตกลงแบ่งงานการรับผิดชอบ

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๑๐ พี่น้องญาติธรรมทุกทั่วสารทิศ มารวมตัวที่ปฐมอโศก เวลา ๑๘.๐๐ น. เริ่มเดินทางโดย ขบวนรถบัส ๑๒ คัน ติดตามด้วยรถ ๖ ล้อ รถตู้ รถปิคอั้พสิบกว่าคัน เป็นขบวนยาวอย่างสวยงาม เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ส่วนหมู่สมณะ-สิกขมาตุเดินทางโดยเครื่องบินในวันรุ่งขึ้น ที่สนามบินทหารอากาศ
ศ.๑๔ สมณะและชาวชุมชน เดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่พันธ์ บูรณกิติ ซึ่งเป็นแม่ของคุณซึ้งบุญ และคุณเม็ดฝน ประชุมเพลิงที่วัดอัมพวัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พฤ.๒๐-ศ.๒๑ สมณะเสียงศีล ชาตวโร รับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ สถาบันฝึกอบรมผู้นำฯ จ.กาญจนบุรี
ศ.๒๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. มีการประชุมเรื่องการป่วยโรคมะเร็งของคุณฟ้าดาว โดยมีพ่อท่านเป็นประธาน ผลของการประชุม คุณฟ้าดาว
ควรได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลอย่างดีที่สุด หลังฉัน พ่อท่านเดินทางไปเยี่ยมและกลับเข้าสันติอโศก
-หมู่เราทั้งหมดกลับคืนสู่ปฐมอโศก ส่วนญาติธรรมต่างจังหวัด แยกย้ายกันกลับสู่ชุมชน ของตน ด้วยสวัสดิภาพ โดยทั่วหน้า
อา.๒๓ คุรุกลั่นกรองและนายแผ่นฟ้า ขับรถ ๖ ล้อ พานักเรียนชั้น ม.๖ และชาวชุมชนไปเตรียมงาน ฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
พ.๒๖ ส.เสียงศีล ชาตวโร เดินทางไปรับโล่ผู้สร้างเสริมสุขภาพดีเด่น ด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ จ.ระยอง

อาลัยฟ้าดาว สตรีเหล็กแห่งกองทัพธรรม
อา.๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. รับแจ้งจากร.พ. และผู้ดูแลว่าคุณฟ้าดาวเสียชีวิต
-๑๘.๐๐ น. ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวิหาร ๓ วัน
-๑๙.๐๐ น. แสดงธรรมหน้าศพ ๒๐.๓๐ น. พ่อท่านแสดงธรรมก่อนเดินทางไปร่วมงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ
ตลอด ๓ วันของงานศพ ได้จัดรายการรำลึกความประทับใจในฟ้าดาว ช่วงทำวัตร-ก่อนฉัน และวันประชุมเพลิง แต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เธอขยัน อดทน เสียสละ มีน้ำใจ ยอมเป็นผู้ให้ พร้อมเป็นผู้รับใช้ ไม่โกรธ ไม่เถียง ใจเย็น เธอเป็นคนตัวเล็ก แต่ทำงานใหญ่ได้" ระยะหลัง แม้เธอ ไม่ค่อยแข็งแรง เธอก็ยังลุยงานแบบสุดๆ
เธอเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นศิษย์ เป็นลูก ครู และเป็นผู้รับใช้ที่ดี ด้วยประมวลความดีของเธอ อันมากมายนั้น ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๔๘ เพื่อนพ้องน้องพี่ หลั่งไหลมาเพื่อขอมีส่วน ในการประชุมเพลิงเป็นการได้ให้กันครั้งสุดท้ายแด่ฟ้าดาว เธอจากไปด้วยอายุ ๔๙ ปี

ผู้มาเยี่ยมชม
พ.๒๖ บ่ายโมง คณะนักศึกษาจากมหา-วิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี และอาจารย์จำนวน ๖๙ คน เข้าเยี่ยมชมชุมชนวิถีพุทธ
พ.๒๖-ศ.๒๘ นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จ.ลพบุรี นายสมจิตร์ ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอกในนามของ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน) มาประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก สรุปผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้งหมด ๑๖ มาตรฐาน

การศึกษาในสังคมวันนี้มุ่งเน้นให้คนเก่ง มีความสามารถ แต่ขาดคุณธรรม สังคมจึงเกิดปัญหา ขึ้นมากมาย ดังคำสอนของหลวงปู่พุทธทาส ว่า
"ศีลธรรมไม่กลับคืนมา โลกาวินาศ"
พ่อท่านเน้นย้ำเสมอ การศึกษาคน ต้องมีศีล ต้องถือศีล ปฏิบัติธรรม คือการศึกษาที่ถูกทาง ดังโศลกธรรมที่ว่า
"หลงแต่รวยก้าวหน้า ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้"

- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ชราภาพลงเร็วมากทีเดียว ดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนผิดฤดูกาล เดือนมกรานี้ น่าจะเย็นสบาย แต่กลับร้อนอบอ้าว ต้นไม้สลัดใบคลุมดิน น้ำหนองคลองบึงเริ่มเหือดแห้ง
ทำอย่างไร มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่โดยเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยลงหนอ !

กิจกรรมชุมชน
ส.๑-อา.๒ ชาวศีรษะอโศกร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘
อ.๔ นร.สัมมาสิกขา เดินทางกลับหลังจากช่วยเก็บบุญงานปีใหม่
ศ.๗ ประชุมสภานักเรียน เพื่อเตรียมงานวันเด็ก
-คุรุและคณะอาสรรหาการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ตี่จับ ไม้หึ่ง กินวิบาก ฯลฯ
ส.๘ งานวันเด็ก ณ ศาลาบุญถ่วม เริ่มกิจกรรม ก่อนฉัน ฟังโอวาทจากสมณะ สามเณร สิกขมาตุ ระหว่างฉัน มีรายการทายปัญหา แจกรางวัล
-ภาคบ่าย สนุกกับการละเล่น ได้เห็นผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก ให้เวลาแก่เด็ก เป็นความอบอุ่นอย่างดี
อา.๙ คุรุ-ชาวชุมชน และนร.ม.ปลาย ส่วนหนึ่งเดินทางไปปฐมอโศก เพื่อร่วมขบวนซับขวัญชาวใต้
จ.๑๐ สมณะ สิกขมาตุ แวะฉันอาหารที่สีมาอโศก และเดินทางเข้าสันติอโศก เพื่อรวมตัวกับ หมู่นักบวช ๖๘ รูป มุ่งสู่ภาคใต้
อ.๑๑ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ สมณะ สิกขมาตุ ช่างภาพ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และน.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ รวม ๗๒ ท่าน ลัดฟ้าจากดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต โดยมี พล.ต.จำลอง เป็นฝ่ายประสาน กับกระทรวงคมนาคม
พ.๑๒-พ.๑๙ ทีมศีรษะอโศก ทีมปฐมอโศก ทีมสีมาอโศก จำนวน ๑๖๐ คน ลงพื้นที่ศูนย์บางม่วง (อบต.บางม่วง) อ.ตะกั่วป่า ช่วยซับขวัญผู้ประสบภัยจำนวน ๓,๐๐๐ กว่าคน
พฤ.๒๐ สิ้นภารกิจ เดินทางกลับ ญาติธรรมส่วนใหญ่กลับโดยรถบัส ๑๒ คัน ส่วนนักบวช และญาติธรรม ผู้มีอายุ โดยสารเครื่องบินทหารกลับ ซึ่งมีพล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นฝ่ายประสานกับ กองทัพอากาศ ในฐานะประธานศูนย์คุณธรรมฯ
ศ.๒๑ สมณะผืนฟ้า อนุตตโร นำสมณะ ๖ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป เดินทางกลับจากสันติอโศก แวะฉันอาหาร ที่สวนของญาติธรรม บ้านโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
จ.๒๔ สมณะ ๗ รูป ลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์
อ.๒๕ ส.หินกลั่น ปาสาณเลโข ส.ปองสูญ โฆสิตธัมโม นำญาติธรรมและนร.ม.๖ ไปงานฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ
พ.๒๖-จ.๓๑ ส.ผืนฟ้า นำสมณะ-ญาติธรรมไปงานฉลองหนาว

ศึกษาดูงาน
อ.๑๑ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๕๗ คน จากอบต.อาโพน อ.บัวเชด สุรินทร์ ศึกษา เรื่องเกษตรอินทรีย์และการทำปุ๋ย
พฤ.๑๓ คณะครูนำนักเรียนจากร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๒๙๓ คน เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง
ศ.๒๑-อา.๒๓ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศภูฐาน และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑๘ คน ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยพักค้าง ๒ คืน ผู้มาเยือนประทับใจ ที่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน
อา.๒๓ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน ๕๐ คน จาก จ.อุบลราชธานี
อ.๒๕ คณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลศรี-ประชานุกูล อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ จำนวน ๑๓๓ คน
พฤ.๒๗ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ จำนวน ๓ คน ศึกษาด้านวิถีชีวิตชุมชน

ไม่ว่าในยามใด จะทุกข์จะสุขอย่างไร พวกเรามีพ่อท่านอยู่เคียงข้างเสมอ แม้ด้วยอาการปวดหลัง พ่อท่านก็ยังยืนยันที่จะกลับพร้อมลูกๆ โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ

ด้วยอำนาจ กุศลบารมี พระโพธิสัตว์ ภารกิจแบ่งปันความทุกข์ ซับขวัญชาวใต้ จึงสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ ราบรื่นง่ายงาม

- สมณะเด็ดขาด จิตตสันโต -ศาลีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
แสนโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ ประเสริฐสุดควรต้องแสวงหา
ชาวพุทธควรรู้ธรรมอันสัมมา สุดล้ำค่านำมาฝึกหัดตน
ชาวอโศกโชคดีเป็นที่สุด ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ในกุศล
ทุกเวลามีค่าเร่งฝึกหัดตน เพื่อมรรคผลนิพพานเบิกบานใจ

เหตุการณ์รายวัน
อ.๒ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางกลับจาก ราชธานีอโศก
อ.๓ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร ประชุมวิสามัญ วาระพิเศษ "ซับขวัญชาวใต้"
อ.๔-พ.๕ งานฌาปนกิจศพ โยมสงวน ญาติธรรมท่าตะโก เสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตก
พฤ.๖ สมณะชินธโร ประชุมชาวชุมชน สรุปงานตลาดอาริยะ เตรียมงานพุทธาฯ ดูแล พฤติกรรมเด็ก และซับขวัญชาวใต้
ศ.๗ สมณะมือมั่น ปูรณกโร ประชุมนักเรียนสัมมาสิกขา เตรียมงานวันเด็ก
ส.๘ งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนศาลีอโศก เด็กๆช่วยทำ ๕ ส. ให้กับชุมชนและทำอาหาร ถวายสมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชนทั้งหมด
อา.๙-จ.๒๔ สมณะ และพระอาคันตุกะลงอุโบสถ ทบทวนพระปาติโมกข์ เสร็จแล้วประชุม อปริหานิยธรรมต่อ
จ.๑๐-ศ.๒๑ สมณะชินธโร นำสมณะสิกขมาตุ ญาติธรรม และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกฯ ไปร่วมงานกับสถาบันบุญนิยมและศูนย์คุณธรรมฯ ในโครงการ"ซับขวัญชาวใต้"
พฤ.๑๐ สมณะแน่นแก่น พลานีโก และสมณะมือมั่น ปูรณกโร พานักเรียนสัมมาสิกขา ศาลีอโศก และญาติธรรมไปศึกษานอกสถานที่งานเกษตรแฟร์ ที่โรงเรียนจำประวัติ ต.ปากน้ำโพธิ์ จ.นครสวรรค์
ศ.๒๑ ผู้ที่ไปซับขวัญชาวใต้ ประชุมสรุปงาน
- ทำ ๕ ส. ศาลาสุขภาพ
- งานฌาปนกิจศพ นายทรงกรด ศรีอุทิศ อายุ ๓๖ ปี ตายด้วยโรคมะเร็ง
อา.๒๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์ชัยนาท) มาดูงานเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และ วิชาภาวะผู้นำ
จ.๒๔ สมณะและสิกขมาตุ ตรวจศีลคนวัด และชาวชุมชน
อ.๒๕ สมณะมือมั่น ประชุมนิสิต ม.วช. เตรียมงานพุทธาฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในงานฉลองหนาว
พ.๒๖ สมณะชินธโร และญาติธรรมไปทำสารคดี สวนส้มไร้สารพิษ ที่อ.วังชิ้น จ.แพร่ จากนั้นไปงาน ฌาปนกิจศพ แม่ของญาติธรรมต้นกล้า มากสุข ที่ อ.จุน จ.พะเยา แล้วจึงไป ร่วมงานฉลองหนาว โดยรถตู้เจ้าตี้
พฤ.๒๗-อา.๓๐ สมณะมือมั่น ปูรณกโร พาญาติธรรมและนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก เดินทางสู่ ภูผาฟ้าน้ำ เพื่อร่วมงานฉลองหนาว โดยรถสวนฟ้า
จ.๓๑ ผู้ที่ไปร่วมงานฉลองหนาว ประชุมสรุปงาน

ข้อคิดสุดท้าย
สาเหตุอันเลวแท้ที่ทำให้คนยังโกรธอยู่ คือ การเอาแต่ใจตัวเอง เปิดใจให้กว้างขึ้น จะเข้าใจผู้อื่น มากขึ้น และอย่าเป็นคน ช่างมีเงื่อนไข แล้วจะพบความสุขใจ เบาใจ เพิ่มขึ้น

- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
การพิจารณาถึงเรื่อง แก่ เจ็บ ตาย(แก่-มีคนแก่หลายคน, เจ็บ-สมณะสิกขมาตุและญาติธรรม เข้ารักษา สุขภาพที่โรงพยาบาล, ตาย-เผาศพและเหตุการณ์ "สึนามิ") ในเดือนนี้มีปรากฏแก่ นักปฏิบัติธรรมเพื่อย้ำเตือนถึงเวลาที่เหลืออยู่

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๑-อา.๒ สมณะ สิกขมาตุ ญาติธรรม ร่วมงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ
อ.๔ สมณะ สิกขมาตุประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๔-พฤ.๖ ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส นำนักเรียนสัมมาสิกขาชาย ม.ปลาย ไปร่วมกันปลูกต้นไทร ที่บ้านราชฯ
ศ.๗-อ.๙ งานศพคุณพิศมัย เชื้ออุ่น (พี่สาวคุณเมืองงาม นิสิตม.วช.ปีที่๑) เสียชีวิตด้วยโรคอัมพาต ส.สร้างไท ปณีโต นำประชุมเพลิงที่ลานโพธิ์
ส.๘ ประชุมเครือข่ายวังสีเมฆ (วังน้ำเขียว - สีมาอโศก - เมฆาอโศก)
อา.๙ สมณะลงปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุม
อา.๙-จ.๑๐ ส.นานุ่ม กัสสโก ส.พอจริง สัจจาสโภ และญาติธรรมไปร่วมงานศพคุณประมูล โกยรัมย์(พี่ชายคุณประดับ โกยรัมย์ญาติธรรม จ.บุรีรัมย์) ที่บ้านหนองลิง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง
จ.๑๐-ศ.๒๑ สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรมไปร่วมงาน "ซับขวัญชาวใต้"
ศ.๑๔ คุณสินและคุณเห็นจริงจากเครือข่ายวังน้ำเขียว นำนิสิต มศว.องครักษ์ เอกพัฒนาชุมชน ปีที่ ๒ จำนวน ๘ คน มาพักค้าง ๑ คืน และสนทนาธรรมกับสมณะภาคเช้า
อ.๑๘ ส.แจ้งจริง อมโล เข้ารักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลมหาราช
ส๒๒ ประชุมคณะกรรมการชุมชน
ส.๒๒-อ.๒๕ ส.ดินไท ธานิโย ส.ร่มบุญ ฉัตตปุญโญ ไปร่วมอบรมนักเรียนที่เครือข่ายวังน้ำเขียว นักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๕ คน
อา.๒๓ สม.นวลนิ่มและคณะไปร่วมประชุมพาณิชย์บุญนิยมและองค์กรบุญนิยมที่สันติอโศก
-สม.เป็นหญิง คุณฟ้าปลื้ม คุณทองสุข คุณสงัด ไปรักษาสุขภาพที่ โรงพยาบาลขาม- สะแกแสง โดยมีนิสิตเมืองศิลป์ เป็นผู้ดูแล
จ.๒๔ สมณะลงปาติโมกข์
พ.๒๖ ส.ดินไท ส.ธาตุดิน คุรุและนักเรียน ม.๖ ไปร่วมงานฉลองหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
พฤ.๒๗ ส.นานุ่ม โรคหัวใจกำเริบ จึงเข้า รักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาราชด่วน
พฤ.๒๗-อา.๓๑ ส.คำจริง วจีคุตโต สม.นวลนิ่ม และญาติธรรม ไปร่วมงานฉลองหนาว ที่ภูผาฟ้าน้ำ
ส.๒๙ ส.กล้าดี เตชพหุชโน กรักน้ำเพชร คุณเอื้ออภัย ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณฟ้าดาว ที่ปฐมอโศก เดินทางกลับตอนค่ำ
-คุณเอื้ออภัยได้รับอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์
จ.๓๑ สมณะสิกขมาตุ ประชุมอปริหานิย-ธรรม อ.๑ (ส.บินบน ถิรจิตโต) ส่ง ส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต มาศึกษางาน

ข้อคิดส่งท้าย
การงานอันไม่มีโทษ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของมนุษย์
จากสารอโศก อันดับ ๒๗๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ หน้า ๑๒๒

- สมณะพอจริง สัจจาสโภ -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
เดือนแห่งกองทัพธรรม เพื่อซับขวัญชาวใต้ ขอแบ่งปันความทุกข์จากผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เป็นประวัติของชาวอโศกต้องจารึกไว้อีกครั้ง

หลังงานปีใหม่ พวกเราชาวอโศก ระดมสมองประชุม มีพ่อท่านเป็นประธาน เพื่อที่จะไปช่วยชาวใต้ ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ กลางเดือนวันที่ ๑๐-๑๑ สมณะ และญาติธรรมชาวเชียงใหม่ เดินทาง ไปสมทบกับทีมใหญ่ที่จะเดินทางไป อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ทีม อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) ปัจฉาฯอีก ๒ รูป คนวัด และนร.สส.สอ. รวม ๒๗ คน เดินทาง ล่วงหน้าไปก่อน เพื่อช่วยจัดเตรียมรับคณะทีมใหญ่ การไปครั้งนี้พวกเราได้เดินธรรมยาตรา โดยมีพ่อท่าน นำสมณะ ๖๐ กว่ารูป ญาติธรรมกว่า ๖๐๐ คน ได้รับประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ไปในตัว

หลังจากซับขวัญชาวใต้ พวกเราชาวเชียงใหม่ เดินทางกลับมาเตรียมงานฉลองหนาวฯ ปีนี้อากาศ หนาวต่ำสุดอยู่ที่ ๙ องศาเซลเซียส งานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกปีนี้พ่อท่านอาพาธ ปวดหลังมาก ลูกรู้สึกเป็นห่วง ซึ่งพ่อท่านบอกว่าไม่เคยเจ็บขนาดนี้ นี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่า พ่อท่านทำงานหนัก อายุก็มาก ทำอย่างไรพวกเราจะช่วยพ่อท่านได้มากกว่านี้

เหตุการณ์ทั่วไป
จ.๓ สมณะ ๑๗ รูป นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) มาร่วมงานทำบุญรวมญาติ ที่บ้านเลขที่ ๗๒/๑ บ้านนายเสาร์ บุญที ซึ่งเป็นโยมพ่อของสมณะหินเพชร ธัมมธีโร หมู่บ้านหัวฝาย ต.หัวฝาย กิ่งอ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ศ.๗ ประชุม ชมร.ช.ม. อ.๒(สมณะเก้าก้าว สรณีโย) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติปิดร้าน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงหลังงานฉลองหนาวฯ เพื่อไปซับขวัญชาวใต้ และเตรียมงานฉลองหนาวฯ
ส.๘-ส.๒๒ อ. ๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต) สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ สมณะสู่สูญ สุญญ-คโต พร้อมญาติธรรม นร.สส.สอ. ๒๗ คน เดินทางไปซับขวัญชาวใต้ รวมทั้งญาติธรรม ๖ จังหวัด กรณี คลื่นยักษ์สึนามิ
อา.๙ ประชุมกลุ่มภูผาฯ ที่ชมร.ช.ม. สมณะ ๖ รูป นำโดย อ.๒(สมณะเก้าก้าว สรณีโย) เป็นประธาน
-สมณะ ๑๐ รูป นำโดย อ.๒ เดินทางโดยรถตู้ เข้าสันติอโศก เพื่อร่วมขบวนสมณะที่จะขึ้นเครื่องบิน เดินทางไปซับขวัญชาวใต้ ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ และกลับถึงภูผาฯในวันที่ ๒๑
ส.๒๒ ทีมสมณะและนักเรียน ม.๖ สันติ-อโศก และราชธานีอโศก และทีมช่างเดินทางมาที่ภูผาฯ เพื่อช่วยเตรียมงานฉลองหนาวฯ และมีการเรียนระบบบูรณาการ เข้าคอร์สฝึกฝนตนเอง ตามความสมัครใจ
อา.๒๓ สมณะเถระบน รวม ๗ รูป ออกเดินจาริกจากลานนาอโศกขึ้นภูผาฟ้าน้ำ
จ.๒๔ สมณะลงปาติโมกข์
อ.๒๕ กิจนิมนต์ทำบุญรำลึกถึงญาติธรรมที่เสียชีวิต(แม่กองแก้ว) มีสมณะ ๑๔ รูป นำโดยสมณะดินดี สันตจิตโต อ.๒(สมณะเก้าก้าว สรณีโย) มีญาติธรรมและชาวบ้านมาร่วมฟังธรรม ที่บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พ.๒๖ ประชุมคณะกรรมการชุมชน นำโดย อ.๑ (สมณะบินบน ถิรจิตโต)
พฤ.๒๗ สมณะและญาติธรรม เดินทางไปรับพ่อท่านที่สนามบิน เชียงใหม่ พ่อท่านแวะเยี่ยม ญาติธรรมป่วย คือ คุณไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้มอบสถานที่ ให้ชมร.ช.ม. แล้วเดินทางมาฉันภัตตาหาร ที่บ้านคุณ ใจประนม เจริญทรัพย์ ญาติธรรมกลุ่มภูผาฯ ซึ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ศ.๒๘ วันแรกของงานฉลองหนาวฯ ก่อนฉันพ่อท่านเทศน์มีขบวนแห่โรงบุญ หลังเทศน์จบ ช่วงบ่าย สมณะ ญาติธรรมร่วมแรงกันไปทำแนวกันไฟรอบๆภูผาฯ ช่วงเย็นพ่อท่านเอื้อไออุ่น
ส.๒๙ วันที่สองของงานฉลองหนาวฯ ช่วงเช้ามีการประชุมงค์กรบุญนิยม
ก่อนฉัน ภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาอาริยะ
ช่วงเย็น พ่อท่านพบสมณะนวกะ และเปิดโอกาสให้สมณะนวกะสอบถามปัญหา
อา.๓๐ วันสุดท้ายของงาน สมณะและญาติธรรมทยอยเดินทางกลับ งานนี้มีผู้มาร่วมงาน ทั้งญาติธรรม และชาวบ้านใกล้เคียงนับพัน

ช่วงงานฉลองหนาวฯ พ่อท่านมีอาการปวดหลังมาก การลุกเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวก วันนี้เดินทางลงจากภูผาฯเพื่อไปพักที่ ร.ร.อนุบาลโพธิรักษ์ เชียงใหม่
จ.๓๐ ประชุมชาวชุมชน อ.๑ เป็นประธาน

ธรรมะจากพ่อท่าน ในงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก
คนเราเกิดมาควรทำให้ได้ ๓ สิ่งนี้คือ
๑. มีเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ
๒. มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ
๓. ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตามสมมติสัจจะ ต้องรู้สมมติ พฤติกรรม ๓ รู้มารยาทสังคม

- สมณะเห็นทุกข์ ยตินทริโย รวบรวม
สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ เรียบเรียง -ราชธานีอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
ปีใหม่ปีนี้มีอะไรน่าศึกษาคือ มีคลื่นยักษ์ สึนามิ ทำให้คนตายเป็นแสน สูญหายสุดที่จะคำนวน ไร้ที่อยู่ อีกมากมาย เฉพาะเมืองไทยก็ตายเกินห้าพันคน สภาพของคนที่อยู่มีอาการหวาดผวา ซึมเศร้า ชาวอโศก ต้องตัดสินใจเดินทางไปช่วยด้านวิญญาณเป็นงานที่เราถนัด

งานแสดงปีนี้ในรายการภาคค่ำ งดการรื่นเริง มีแต่รายการสาระ ผลปรากฏว่าพุทธสถานต่างๆ ให้ความร่วมมือดี ขออนุโมทนาด้วย ตลาดอาริยะชาวบ้านก็มากันอย่างคับคั่งทั้งวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ธันวาคม สินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายหมด

ปัญหาเรื่องคอกคิวไม่มีไม้ รถไอศกรีม ร้านเครื่องครัวปฐมอโศกขายไม่อั้น แต่ไม่ดูกาละที่ควร ปรับเปลี่ยน ห้องน้ำไม่พอ มีนโยบาย สร้างห้องน้ำชั้นบน ชั้นล่างเอาไว้ใช้งาน

อา.๒ สีมาอโศก หินผาฟ้าน้ำ ศาลีอโศก กลับ
-ประชุมกรรมการชุมชน
-ประชุมสรุปงานทีมประสานงาน มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะยังปรับกับการมีไฟทำงาน กับชาวบ้านราชฯ
จ.๓ ชาวสันติอโศกเดินทางกลับ
-ประชุมชุมชน
อ.๔ ปฐมอโศกและศีรษะอโศก เดินทางกลับ
-สมณะประชุมอปริหานิยธรรม
อ.๔-พฤ.๖ สมณะธาตุดิน นำนักเรียนสีมาอโศกปลูกต้นไทร
อา.๒๓-อา.๓๐ ไปงานฉลองหนาว ที่ภูผา-ฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

อบรม
พ.๒๖-อา.๓๐ อบรมนักเรียนชั้น ป.๖-ม.๓ โรงเรียนยางลุ่ม อ.เมือง จ.อุบลฯ จำนวน ๗๓ คน

กิจกรรมพิเศษ
อา.๙ ชาวบ้านราชฯเดินทางไปซับขวัญชาวใต้
จ.๑๐ สมณะ และสิกขมาตุ เดินทางไปซับขวัญชาวใต้
ศ.๒๑ คณะกรีนพีซ จัดงาน "โครงการข้าวยิ้ม" ที่อุทยานบุญนิยม

ผู้มาเยือน
ส.๑๕ คณะทนายความ จากสภาทนายความ
อา.๑๖ คณะกรีนพีซ ๕ คนแวะเยี่ยมชมหลังจากจัดงานข้าวยิ้ม
อ.๑๘ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๕ คน
ศ.๒๑ พระนิสิต มหาวิทยาลัยจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๙ รูป ฆราวาส ๒ คน
อา.๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษามา ๑๒ คน
จ.๒๔ ร.ร.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ นำนักเรียน ชั้น ป.๔ - ๖ จำนวน ๒๐๐ คน ครู ๑๒ คน
ศ.๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษามา ๔ คน

ในงานฉลองหนาวพ่อท่านมีอาการหลังยอกมาก เป็นอนุสติกับเราชาวอโศกว่าเราเองต้องสำนึก ขนาดพระโพธิสัตว์แข็งแรง ก็ยังต้องมีวิบาก แล้วเราเป็นสัตว์ใต้ต้นโพธิ์ วิบากคงตามมาอย่างแน่นอน เวลาของชีวิตน้อยจริงๆ ที่จะทำความดีระดับโลกุตระ เพราะส่วนใหญ่กิเลส จะพาเราไปเสียก่อน นั่นแหละ

ฉะนั้นมีเวลาแค่ไหน ก็รีบพลีชีพเพื่องานโลกุตระกันเถิด ชาวอโศกทั้งหลายเอ๋ย
คารโว - นิวาโต อหิงสา - อโหสิ

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -


ทักษิณอโศก
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
หายนะภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ ส่งผลกระทบถึง ๖ จังหวัดคือ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรัง ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ก่อเกิดการสูญเสียและพลัดพรากจากกัน ทั้งชีวิต ญาติพี่น้องและทรัพย์สมบัติ เหตุการณ์นี้เป็นข่าวแพร่สะพัดดังกระฉ่อนไปทั่วโลก และเป็น คลื่นยักษ์ลูกแรก ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลายๆครอบครัวถึงกับช็อก ตกตะลึง ขวัญผวา และเกิด อาการโรคซึมเศร้า ซึ่งต้องบำบัดเยียวยาฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณ ดังนั้นสถาบันบุญนิยม ซึ่งสนับสนุน โดยศูนย์คุณธรรมฯ จึงเดินทางล่องใต้โดยรถบัส ๑๒ คัน เพื่อทำหน้าที่ซับขวัญชาวใต้ อย่างสุดความสามารถ

เหตุการณ์ในเดือนนี้
พฤ.๓๐ธ.ค.'๔๗-อา.๒ ม.ค.'๔๘ ชาวทักษิณอโศก เดินทางไปร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘ ที่ชุมชน หมู่บ้านราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จ.๓ ส.กลางดิน โสรัจโจ นำทีมสมณะ ๗ รูป และญาติธรรมเดินทางล่องใต้เพื่อเก็บข้อมูลและจัดสถานที่เพื่อรอรับพวกเราที่จะเดินทางไป
ซับขวัญชาวใต้ ที่จุดเกิดเหตุผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
พ.๕ ชาวนา "บ้านน้ำผุด" รวมพลังลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนา "ธรรมชาติไร้สารพิษ" ชุมชน ทักษิณอโศก จ.ตรัง
พฤ.๖ คณะกำนันอบต. นาบินหลา เยี่ยม ชมกิจกรรมและกสิกรรมธรรมชาติ ที่ชุมชนทักษิณฯ จำนวน ๑๒ คน
ศ.๗ ชาวชุมชนประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับสถาบันบุญนิยมซับขวัญชาวใต้
ส.๘ วันเด็กแห่งชาติ ส.เลื่อนลิ่ว อรณชีโว ส.ดงดิน สุนทโร ไปกิจนิมนต์แสดงธรรมงานศพ ผู้ประสบภัย สึนามิ ที่วัดทุ่งใหญ่ อ.เขาวิเศษ
จ.ตรัง
จ.๑๐ สมณะและชาวทักษิณ ฯ เดินทางไปร่วมสมทบกับ "สถาบันบุญนิยมซับขวัญชาวใต้" ซึ่งมีญาติธรรม จากเครือข่ายสาขาต่างๆ ประมาณ ๘๐๐ คน โดยนัดพบกันที่วัดบางมรวน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อ.๑๑-พฤ.๒๐ สถาบันบุญนิยม นำโดยพ่อท่าน และสมณะ ๗๖ รูป สิกขมาตุ ๑๕ รูป ติดตามด้วย ญาติธรรมตั้งขบวนธรรมยาตรา โดยต้นทางที่โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล เดินธรรมยาตราไปรวมกันที่ อุทยานพระนารายณ์
จากศูนย์อุทยานพระนารายณ์ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อบริหารงาน-ประสานงานให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย งดงาม และสำเร็จสมบูรณ์ โดยจัดให้สมณะ-สิกขมาตุ-ญาติธรรม จัดแบ่งกำลัง ไปอยู่ประจำ ตามศูนย์ต่างๆ ดังนี้
๑. อุทยานพระนารายณ์ :- ญาติธรรมแต่ละแห่ง ทักษิณอโศก
๒. ศูนย์บางม่วง :- ปฐมอโศก ทักษิณอโศก จำนวน ๒๕๐ คน
๓. ศูนย์บางมรวน :- กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ จำนวน ๓๐ คน ส.เลื่อนฟ้า สัจจเปโม นำ
๔. ศูนย์คึกคัก :- กลุ่มสันติอโศก ทักษิณอโศก จำนวน ๑๕๐ คน ส.เมืองแก้ว ติสสวโร นำ
๕. ศูนย์ปากวีป :- กลุ่มราชธานีอโศก ทักษิณอโศก
๖. ศูนย์บ่อหิน :- ชุมชนดินหนองแดนเหนือ เลไลย์อโศก ศรีโคตรบูรณ์ ทักษิณอโศก ส.ดินดี สันตจิตโต นำ
๗. ศูนย์ทับตะวัน :- ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ทัก-ษิณอโศก ส.กลางดิน โสรัจโจ นำ
๘.ศูนย์ช่องฟ้า-บางเนียง :- สวนส่างฝัน ทัก-ษิณอโศก ส.ถ่องแท้ วินยธโร นำ

บทสรุป ในยามวิกฤติ คลื่นยักษ์สึนามิ เป็นโอกาสให้คนไทยทุ่มเทสายธาร น้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถึงแม้คลื่นยักษ์ก็ยังยอมสยบให้สายธารน้ำใจพี่น้องไทย นำมาซึ่ง ความอบอุ่น ความเศร้าโศกจางหายไป

ศ.๒๘-อา.๓๐ สมณะและชาวชุมชน ไปร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.ป่าแป๋ จ.เชียงใหม่

รายงานเดือนนี้ ขอส่งท้ายด้วยบทพุทธโอวาทดังนี้ ...
ดูกร...ภิกษุทั้งหลาย การสูญเสียทรัพย์สมบัติเป็นความสูญเสียนิดหน่อย การสูญเสียญาติพี่น้อง ก็เป็นความสูญเสียนิดหน่อย เพราะการสูญเสียทรัพย์สมบัติ-ญาติพี่น้องไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ต้องไป สู่อบาย-ทุคติวินิบาตนรก ต้องทุกข์เดือดร้อนสิ้นกาลนาน แต่การสูญเสียศีลนั้น เป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่ เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรก ต้องทุกข์เดือดร้อนสิ้นกาลนาน.

- สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๘
เหตุการณ์สำคัญในช่วงเดือนนี้ คือการไปร่วมซับขวัญ พี่น้องทางภาคใต้ ที่ได้รับภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เป็นธรรมยาตรา ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอโศก เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวอโศก ทั่วประเทศ ไปเป็นเพื่อน แบ่งปันความทุกข์ ของผู้ที่ต้องสูญเสีย ทั้งเครือญาติ และสมบัติ โดยแต่ละคนนั้นไม่ต้องมีค่าตัวใดๆ ทั้งสิ้น และก็ต้อง ไปลำบาก ถือว่าได้ฝึกฝนตน จากความเป็นเอกภาพของมวลชาวอโศก ส่งผล ทางด้านจิตใจ ที่หาค่าประมาณมิได้ เป็นภาพประทับใจที่ลืมได้ยาก ทำให้มั่นใจว่า ชาวอโศก เพื่อมวลมนุษยชาติ อย่างแท้จริง

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
อา.๒ สมณะ และชาวหินผาฟ้าน้ำ เดินทางกลับมาจากงานปีใหม่ที่บ้านราชฯ
-สมณะกลางดิน โสรัจโจ กับสมณะอีก ๔ รูป ญาติธรรมอีก ๕ คน เดินทางไป อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อไปสำรวจสถานที่เกิดเหตุมหันตภัย จากคลื่นยักษ์สึนามิ และเตรียมวางแผนงานต่างๆ เพื่อเตรียม รับโครงการ"ซับขวัญชาวใต้" ซึ่งจะมี สมณะประมาณ ๗๐ กว่ารูป และญาติธรรมทั่วประเทศ อีกประมาณ ๘๐๐ ชีวิต เดินทางไปขอ แบ่งปันความทุกข์ ของพี่น้องชาวใต้ ที่ต้องสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินมากมาย
ส.๘ ชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- พระ ๖ รูป และชาวบ้านอีก ๖ คน จากบ้านป่าหม้อ ต.โคกสูง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มาเยี่ยมชม และ เรียนรู้ วิถีชีวิตแบบพอเพียงของชาวชุมชน
ส.๘-อา.๙ อาจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข นำนักศึกษาปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำนวน ๑๙ คน มาอบรม และ ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบุญนิยม
จ.๑๐-ศ.๒๑ สมณะ ๓ รูป ชาวชุมชน และ นักเรียนสัมมาสิกขา ชั้น ม.๒ รวมทั้งญาติธรรม เครือข่าย แก่นอโศก ดินหนองแดนเหนือ และเลไลย์อโศก จำนวน ๕๘ คน ไปร่วมโครงการ "ซับขวัญ"ชาวใต้ ที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ซึ่งมีสมณะ และญาติธรรมทั่วประเทศ ๘๐๐ กว่าชีวิต เน้นไป ช่วยทางด้านจิตใจ ส่วนทางด้านวัตถุข้าวของนั้น มีผู้บริจาคไปให้มากเพียงพออยู่แล้ว งานนี้ถือได้ว่า เป็นกองทัพธรรม ที่ใหญ่ที่สุดของชาวอโศกที่เคยมีมา และเป็นโอกาสแรกที่ได้เปิดตัว"สถาบันบุญนิยม" สู่สังคม
พฤ.๒๐ นายโกมล ต้นคำ ปลัดอำเภอแก้งคร้อ มาตรวจทะเบียนบ้านเลขที่ของชาวชุมชน เพื่อเตรียมการจัดตั้งหมู่บ้าน"หินผา-ฟ้าน้ำ" ซึ่งประชาคม บ้านนาแก หมู่ที่ ๑๗ เห็นเป็นเอกฉันท์ ให้ชาวหินผาฯแยกออกมาตั้งหมู่บ้านได้
ศ.๒๑ คุณชาญชัย ร้านเครื่องปั้นดินเผา "เฒ่าฮงไท" จ.ราชบุรี ได้บริจาคบาตรดิน จำนวน ๓๐ ใบ ให้แก่สมณะ ชาวอโศก เพื่อใช้เป็นเครื่องฝึกสติ สมณะท่านใดต้องการติดต่อได้ที่สมณะกลางดิน
อ.๒๕ คณะคุรุ จำนวน ๕ คน เดินทางไปสังเกตการณ์ การรับประเมินการศึกษาของ โรงเรียน สัมมาสิกขา "ปฐมอโศก" จากภายนอก ที่พุทธสถาน"ปฐมอโศก"
-คุณวราพร คงนาวัง ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทบิ๊กซี แฟรี่ จำกัด นิมนต์สมณะ กลางดิน โสรัจโจ และสมณะนึกนบ ฉันทโส ไปบรรยายธรรม เรื่อง "๖ ส. สะอาด สว่าง สงบ สุภาพ สมรรถนะ สามัคคี" จะนำมาใช้กับการทำงานได้อย่างไร เพื่อก่อให้เกิดผลงานได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคนงาน มีจิตใจน้อมนำสู่ธรรมะได้ ให้แก่หัวหน้าพนักงานจำนวน ๔๐ คน ที่ บริษัทบิ๊กซี แฟรี่จำกัด จ.ขอนแก่น
-ช่วงค่ำ สมณะ ๒ รูป และ นักเรียนฝ่ายชาย ๒๓ คน ไปช่วยกันดับไฟป่า ที่ตีนภูแลนคา จนสามารถ ดับได้อย่างสนิท
ศ.๒๘-อา.๓๐ สมณะ ๓ รูป และญาติธรรมอีก ๘ คน ไปร่วมงานฉลองหนาว ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

สุดท้ายพลังของการได้มาอยู่กับมิตรดี สหายดี สังคม สิ่งแวดล้อมดีนี้ มีผลต่อ ทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ อย่างหาค่าประมาณมิได้ เชิญเถิด....ผู้มีศีล ที่ยังไม่มา จงมาเถิด ที่มาแล้วขอให้เป็นสุข

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -