สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘(๒๓ มกราคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก(สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก(สอฐ.) โรงเรียน สัมมาสิกขาสันติอโศก (สส.สอ.) นักเรียนได้ไปร่วมงานปีใหม่ที่ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ร่วมซับขวัญชาวใต้ และจะไปร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ณ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง เชียงใหม่
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้มารับบริการเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๑๕ ราย
-ศาลากิจถั่ว หยุดบริการระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ - วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘
-คาดว่าอาคารบุญนิยมจะแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา
-เห็นชอบให้พิมพ์ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของพุทธสถานและสังฆสถาน ในคอลัมน์รายงานจาก พุทธสถาน ในวารสารสารอโศก
-ได้รับสื่อซีดีและหนังสือเผยแพร่จากกลุ่มคนเฒ่าคนแก่, วารมองไกล และสมัชชาองค์กร เอกชน ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เชิญประชุมใหญ่ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และหนังสือ จากสมาคมพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) เรื่องการจัดเวทีสาธารณะ "ทัศนะพรรคการเมือง ต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม" หนังสือรายงานผลการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับ การคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ
- กำหนดการประชุม ครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ (๒๓ มกราคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-การสัมมนาวิทยุชุมชนสันติอโศกวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติให้เปิดเพลงของชาวอโศก ส่วนเพลงของค่ายต่างๆ ไม่เปิดออกอากาศ เพลงเพื่อชีวิตต้องได้รับการอนุญาตก่อน
-พิจารณาเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงในงานปีใหม่ จะไม่ใช้เพลงที่สงวนลิขสิทธิ์ ให้ใช้เพลง ที่นำเสนอในชุมชนชาวอโศก โดยเฉพาะผลงานเพลงของครูรัก รักพงษ์
-ได้รับหนังสือจากภาครัฐและองค์กรเอกชน
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมธรรมสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ (๒๓ มกราคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-งานทะเบียนสมาคมจะเปิดรับสมาชิก ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและรับบัตรสมาชิก ในงาน พุทธาภิเษกฯ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม ร่วมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
-จัดงานวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ณ ชุมชนสันติอโศก ภายในงานมีโรงบุญ แจกอาหาร มังสวิรัติ จำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก ชมร.สตอ. ร่วมซับขวัญชาวใต้ จากภัยสึนามิ โดยขนอุปกรณ์การทำครัว ไปยังจังหวัดพังงา ญาติโยมจากวัดสุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม กทม. เหมาอาหาร ถวายพระสงฆ์ ๒๐๐ ภายในวัดสุวรณประสิทธิ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘- ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ราคา ๒,๕๐๐ บาทต่อวัน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) แจ้งผู้พักค้างและผู้เจ็บป่วย และกิจกรรม ที่ผ่านมา
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) กิจการดำเนินไปตามปกติ และส่งหนังสือ ถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เรื่องสัญญาค่าเช่า
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ดังนี้
วันอังคาร-วันเสาร์ เปิดทำการ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันอาทิตย์เปิดทำการ ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
-สถิติงานบริการเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ใช้บริการ ๖๕๘ คน ยืมหนังสือ ๒๔๐ เล่ม เปิดทำการ ๔๕ วัน สมาชิกใหม่ ๖ คน ได้รับอภินันทนาการหนังสือจากองค์กรชาวอโศก มีผู้เข้าอบรม อุโบสถศีลเข้าฐานฝึกงานในห้องสมุด ครั้งละ ๖ คน
-กลุ่มวังจันทร์พฤกษา(จันทอโศก) ครอบครัววิสานนท์ บริจาคเครื่องตัดหญ้า ท่อน้ำพีวีซี ปลอกบ่อ พร้อมฝาปิดให้กลุ่ม, ครอบครัวปลื้มภักดิ์ช่วยกันขุดบ่อ เลี้ยงอาหารคุรุ, ศิษย์เก่าและนักเรียน สัมมาสิกขาสันติอโศก ที่เดินทางมาศึกษาพักค้าง ณ วัดแหลมเสด็จ จันทบุรี กลุ่มนำสินค้า ไปจำหน่าย ในราคาต่ำกว่าทุนในงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ณ ชุมชนราชธานีอโศก
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดร้านระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อร่วมงาน ค่ายจริยธรรมหนุ่มสาว ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ลูกค้า เหมาอาหาร ทั้งหมดที่มีในร้านแจกฟรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ของรุ่นน้อง ณ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ วันที่ ๑๐-๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ ปิดร้านเพื่อร่วมโครงการ ซับขวัญชาวใต้ จากภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี อบรม ธ.ก.ส. อำเภอบ่อทอง จำนวน ๕๐ คน แจกเอกสารน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาชีวภาพ แก่ผู้เข้ารับการอบรม นับเป็นครั้งแรกที่อบรมซึ่งได้ผลสำเร็จพอสมควร การประชุมกลุ่ม ทุกครั้งได้ร่วมกันทำปุ๋นชีวภาพ ซื้อโค ๑ ตัวในราคา ๒๗,๐๐๐ บาท จากเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการ ไถ่ชีวิตโค กระบือ
-ได้รับหนังสือ เอกสาร จากองค์กรทั้งภาค รัฐและเอกชน


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

** สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.)
(๖ มกราคม ๒๕๔๘)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘ คน
-สรุปการร่วมงานปีใหม่ ที่ชุมชนราชธานีอโศก อาหารขายดี ได้แก่ ข้าวโพดคั่ว ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงในปีต่อไป
-สมาชิกบางส่วนร่วมเดินทางไปซับขวัญชาวใต้ แต่ร้านยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ แรงงานแม้น้อย ก็ดำเนินไปตามความเหมาะสม
-รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช การทำงานย่อมพบปัญหา ซึ่งแก้ไขได้ไม่ยาก กิเลสต่างหากที่ยาก จึงต้องลดมานะอัตตา เพื่อให้หมู่กลุ่มสงบ แม้จะทำงานเก่งก็ตาม หากปฏิบัติจนปรับจิต ประนีประนอม เข้ากับหมู่ได้ จึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างดี

** สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
(๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
-มีผู้พักค้างในร้านชมรมฯ หญิง ๑๓ คน ชาย ๒ คน
-ลูกค้าซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้แผนกล้างจาน
-ทุกวันอาทิตย์ สมณะจากภูผาฟ้าน้ำมาแสดงธรรมในร้านชมรม
-แบ่งหน้าที่การทำงานในช่วงการจัดโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช
-กำหนดปิดร้านชมรมฯ เพื่อร่วมงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
-ได้รับผ้า จำนวน ๑๐ พับ จาก คุณพัชรี ศรีสุทธาชาญสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

๖๗/๗-๘ ปากซอยนวมินทร์ ๔๘ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๓๗๔๖๑๑๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗(๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-บริษัทกำลังดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก ๑๐ ล้านบาท
-ซื้อเครื่องคิดเงินสด เครื่องละ ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง ส่วนเครื่องเก่าขายคืนในราคา เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ผ้ามีตำหนิจะทดลองซักแช่น้ำยา หากไม่ดีขึ้นจึงใช้วิธีระบายสีตกแต่ง
-การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ น่าพอใจ ค่าเดินทาง ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าอาหารเกินจำนวนที่กำหนดไว้เล็กน้อย มีผู้บริจาค สมทบงานนี้ ๘๐๐ บาท
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานตลาดอาริยะ ปีใหม่ '๔๘ ณ ชุมชนราชธานีอโศก อ.วาริน-ชำราบ อุบลราชธานี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ - ๓ มกราคม ๒๕๔๘
-บริษัทแจกโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ณ ซอยนวมินทร์๔๘ หน้าสถานที่เก็บสินค้า บจ.แด่ชีวิต ในวันเดียวกัน บริษัทจะจัดระบบการวางชั้นสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
-แจ้งอาการเจ็บป่วยของพนักงาน
-อนุมัติเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่
-อนุมัติจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการปวดหลัง
-ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำอวยพรในโอกาสปีใหม่ และรับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช


สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

** กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ (๑๒ ธันวาคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๕ คน
-ผู้มาเยือนได้ช่วยกันฉาบโบสถ์ดินตั้งแต่เช้าถึงเย็น
-ชมรมผู้อายุยาว มีผู้ลงทะเบียนหลักสูตรสุขภาพ จำนวน ๑๒๐ คน
-รายงานการจัดโรงบุญที่ต่างๆ
-รับโอวาทจากสมณะชุบดิน วิชชานันโต และสมณะเก้าก้าว สรณีโย แม้ภารกิจจะมาก แต่ควรสั่งสม อาริยทรัพย์ อาหารมังสวิรัติเป็นอาหารสร้างพลัง ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนกที่มากับอาหารเนื้อสัตว์ ขอให้ทุกคน ปฏิบัติธรรมมีคารโว นิวาโต อหิงสา อโหสิ

** กลุ่มปราการอโศก (๙ มกราคม)
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
-รับรองบัญชีรายรับ - รายจ่าย กองบุญปราการอโศก และรายงานการเงินกองบุญสงเคราะห์ ปราการอโศก
-กลุ่มและญาติธรรมบริจาคช่วยเหลือภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยฝากพร้อม ไปกับ คณะที่เดินทางไปซับขวัญชาวใต้ฯ
-สรุปการร่วมออกร้านจำหน่ายราคาสินค้าต่ำกว่าทุนในงานปีใหม่ตลาดอาริยะ และเล่าบรรยากาศ การเปิดร้านมุมเด็กสำราญของบุตรสาวญาติธรรมกลุ่ม
-เตรียมการไปร่วมงานฉลองหนาวที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่
-แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินกำไรอาริยะ ขอให้กรอกแบบสอบถามส่งไปยัง นาวาตรีหญิง กฤษณา คนึงสัตย์ธรรม ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ศกนี้
-สมาชิกตั้งตบะ เสริมเจโต
-รับโอวาทจาก สมณะชัดแจ้ง วิจักขโณ : อนุโมทนาที่รวมกลุ่มกันได้จนถึงปีที่ ๒๐ เน้นความไม่เสื่อม ๗ ประการของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัส
ทางนั้นชื่อว่าทางตรง ทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัย
รถนั้นชื่อว่าไม่มีเสียงดัง ประกอบด้วยล้อคือธรรม
หิริเป็นฝาของรถ สติเป็นเกราะกั้นของรถ
ความเห็นที่ถูกตรงนำหน้าเป็นสารถี
รถชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใด ย่อมดับกิเลสและทุกข์ได้
แน่ละ กระท่อมคือมารดาของเราไม่มี
แน่ละ รังคือภรรยาของเราไม่มี
แน่ละ เครื่องสืบต่อคือบุตรของเราไม่มี
แน่ละ เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกคือความใคร่ในกาม

จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕
"กุฎิกาสูตรที่ ๙" ข้อที่ ๔๑,๔๓ "อัจฉราสูตรที่๖" ข้อที่ ๑๔๔


- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -