- ป.ปรีดา - email: [email protected]


อันตรายถึงชีวิต

ในอดีตเรามีความเชื่อว่าผลไม้ที่มีรอยกัดแทะจากนก หรือแมลง แสดงว่าเป็นผลไม้ ที่ปลอดภัย จากสารพิษ เพราะแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่กล่าวมานี้ยังกินได้ แสดงว่า ไม่มีสารเคมี มนุษย์ย่อมบริโภคได้ อย่างปลอดภัย

มาถึงวันนี้ ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าความเชื่อดังกล่าวจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ เมื่อมีข่าวว่า ขณะนี้ค้างคาว นำโรคที่เสี่ยงต่อความตายมาให้มนุษย์เสียแล้ว หากค้างคาวกัดแทะผลไม้ แล้วมนุษย์นำมาบริโภค หรือใครที่เห็นๆอยู่ว่า ละแวกสวนนั้นมีค้างคาวอยู่มากมาย แล้วยังเผลอบริโภคผลไม้ ที่มีรอยกัดแทะ ของค้างคาว ในบริเวณนั้น ผู้นั้นต้อง รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ในชีวิต เพราะผลไม้ที่ถูก ค้างคาวกัดแทะ จะมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงขั้นชีวิต

เรื่องนี้ ต้องขอความร่วมมือจากชาวสวนช่วยระมัดระวัง หากทราบว่าสวนของตนเอง มีค้างคาว อยู่ในบริเวณนั้น หากพบผลไม้ที่มีรอยกัดแทะ ขอให้นำไปทิ้ง หรือทำลาย อย่าได้นำมาจำหน่าย ให้เกิดโทษแก่ผู้บริโภคเลย เพราะผู้บริโภคอีกมากมาย ที่ยังไม่ทราบพิษภัย ในเรื่องนี้ ถือว่าท่านได้ซื่อตรง ต่อผู้บริโภค แม้แต่ตัวท่านเองก็ตาม จะได้ไม่เผลอ ให้บุคคลในครอบครัวพลอยบริโภคอย่างเสี่ยงๆ เช่นนี้

เรื่องไข้หวัดนกก็เช่นเดียวกัน นายกสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย (นายยืนยง โอภากุล) ออกมาเปิดเผย ต่อสื่อมวลชนว่า ตนเองได้ใช้วัคซีน (ปลอม) มาฉีดให้ไก่ของตนเอง และไก่ก็ไม่ตาย อธิบดีกรม ควบคุมโรค ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ว่า สถิติที่ผู้ใช้วัคซีน ไม่ตรงกับไข้หวัดนก ประเภทเดียวกัน แม้ไก่จะไม่ตาย แต่เชื้อโรคในตัวไก่ยังอยู่ และจะแพร่เชื้อระบาดเพิ่มขึ้น ทางที่ดี เมื่อทราบว่า ไก่เป็นไข้หวัดนกที่ร้ายแรงเช่นนี้ มีทางเดียวก็คือต้องทำลายให้สิ้นซาก เพื่อป้องกันการระบาดที่ลุกลาม ยังมีอีกหลายเรื่อง ที่ประชาชนอย่างเราๆท่านๆไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง จึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้พิสูจน์กันแล้ว เผยแพร่ให้ความเข้าใจแก่ประชาชน

หากท่านผู้ใดมีประสบการณ์จริงจากชีวิต สามารถส่งมายังคอลัมน์นี้ หรือส่งมายัง e-mail ข้างต้นได้

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -