เรียงวลีกวีธรรม


แด่หลวงปู่อมโล
เจ็ดสิบปีอุปสมบทหมดปัญหา
ด้วยศรัทธาคงมั่นไม่หวั่นไหว
ซ้ำเคร่งครัดปฏิบัติดีมีวินัย
ประพฤติตนน่าเลื่อมใสใจเมตตา
ยี่สิบปีในผ้าเหลืองไม่เปลืองเปล่า
หมดเรื่องเศร้าหอบหวงและห่วงหา
เก้าสิบปีปลงสังขารถึงกาลลา
ส่งหลวงปู่สู่ฟากฟ้าสุราลัย
* น้อมคำในธรรมะนั้นล้วนทวนกระแส

ถามตนเองให้ชัดวัดใจด้วย ว่าอยากรวยอยากได้อะไรหรือ
อยากโดดเด่นเป็นคนดีมีฝีมือ อยากมีชื่อเกียรติยศปรากฏไกล
ถ้ายังอยากก็จงอยู่สู้ทางโลกย์ ก็สุขโศกปนเศร้าเคล้าสดใส
ก็วนเวียนเปลี่ยนสลับกลับมาไป อยากมันใหญ่ยากจะหยุดฉุดมันลง

ทั้งอยากมีอยากเป็นและอยากได้ มีเท่าไรไม่สมหวังดังประสงค์
แม้รู้ว่าไม่จีรังไม่มั่นคง แต่ก็ปลงไม่ได้พ่ายทุกที
หนทางไปนิพพานนั้นพอรู้ แต่ไม่สู้กิเลสทั้งเปรตผี
มันรุมเร้าเอาใจหลายวิธี ทั้งสตรีสตางค์วางล่อใจ

ทั้งพระหนุ่มเณรน้อยถูกสอยหล่น หนีไม่พ้นสิ่งเย้ายวนชวนหลงใหล
หากไม่ฝึกนึกประมาทพลาดพลั้งไป จะถูกไฟกิเลสเผาเมาโลกีย์
หากจะบวชทั้งกายใจให้สงบ ต้องหมั่นทบทวนธรรมะละคลายหนี
ทั้งเรื่องกามเกียรติกินอย่ายินดี หาวิธีชี้ให้ชัดฝึกขัดเกลา

ในธรรมะนั้นล้วนทวนกระแส เหมือนถ่อแพทวนน้ำหามขึ้นเขา
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหนักไม่เบา ฝืนใจเราจึงจะชนะมาร
ต้องบวชทั้งกายใจทั้งในนอก อย่าบวชหลอกบวชเล่นเป็นทางผ่าน
เขาใส่บาตรหวังพ้นบาปทั้งกราบกราน พระกับมารนั้นอยู่ในใจตัวเอง

* สมเจตน์ เมฆพายัพเขาโคขนโค
เขาโคคู่หนึ่งนั้น น้อยนัก
ขนทั่วร่างประจักษ์ มากล้น
คนรู้ทุกข์ตระหนัก น้อยแน่
คนบ่ข้ามทุกข์พ้น มากล้ำ เหลือหลาย
โลกียะยั่วย้อม มอมเมา
ลวงสัตว์โลกให้เขลา บอดบ้า
เหมือนหมาโง่งมเงา น้ำลึก
หลงเสพหลงไขว่คว้า อาจเอื้อม โลกีย์
พระโพธิสัตว์ผู้ ช่วยคน
ให้ว่ายข้ามวังวน ทุกข์แท้
เพียรสอนสัตว์สู้ทน เหนื่อยหนัก
หวังโพธิพุทธภูมิแล้ สว่างแล้ว พุทธเอย
* เป็นต้น นาประโคนมาฆะบูชา
เพ็ญเดือนสามแจ่มฟ้ามาฆะฤกษ์
แสงธรรมเบิกฟ้าสวยด้วยความหวัง
พระรัตนตรัยครบองค์ทรงพลัง
เป็นกำลังสังคมพุทธเพื่อหยุดมาร
"พระพุทธ" คือพระพุทธองค์ผู้ทรงธรรม
"พระธรรม" นำ "ปาฏิโมกข์" เพื่อโลกศานติ์
"พระสงฆ์" คือหมู่สงฆ์ครบต้องการ
สามประสานเป็นหนึ่งที่พึ่งคน
วัน "มาฆะบูชา" ฟ้าแจ่มใส
ธรรมอำไพสว่างใจในกุศล
กิเลสมารพ่ายแพ้แก่หมู่ชน
เกิด"มรรคผล" พ้นทุกข์พบสุขจริง
บัดนี้กาลกึ่งพุทธมนุษย์เอ๋ย
เมื่อก่อนเคยมีธรรมนำทุกสิ่ง
โลกวันนี้หมู่มารระรานจริง
มาสู่สิงจิตใจหลงใหลมาร
หลงสบาย - อบายมุขทุกแห่งหน
โลกสับสนคนทุกข์หมดสุขศานติ์
มารมายาลวงล่อตกบ่อมาร
เป็นสุสานความเจริญเกินพอดี
วัน"มาฆะบูชา" ธรรมาฤทธิ์
ยังศักดิ์สิทธิ์เพียงใดในวันนี้
หวังหมู่สงฆ์ตระหนักสามัคคี
กู้ศักดิ์ศรีพุทธศาสน์ประกาศธรรม ...

* ตะวันแดง ทะเลเงิน

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -