เก็บเล็กผสมน้อย - กอไผ่ -


อะไรอยู่ในดวงตา

สิ่งแปลกปลอม หมายถึง เศษวัตถุ สารเคมี เมล็ดผลไม้หรือวัตถุใดก็ตามที่เข้าสู่อวัยวะสำคัญ ของร่างกาย เช่น หู ตา คอ จมูก และกระเพาะอาหาร ซึ่งเมื่อเข้าไปค้างหรือตำอยู่ภายใน อวัยวะ เหล่านี้แล้ว เป็นเหตุให้เกิดอันตรายขึ้น ซึ่งต้องให้การปฐมพยาบาล เพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ออกเสียจากร่างกาย

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ได้แก่ เศษฝุ่นละออง เศษเหล็ก ขนตา แมลง ฯลฯ ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง น้ำตาไหล เจ็บปวด ลืมตาไม่ขึ้น ซึ่งการปฐมพยาบาลก็ต้องปฏิบัติตามกรณีนั้นๆคือ ชนิดธรรมดา คือ สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในเปลือกตาหรือลูกตา ทำให้เกิดการระคายเคืองเจ็บตา และสิ่งแปลกปลอม นี้อาจจะเคลื่อนที่ไปได้

การปฐมพยาบาล
๑. อย่าขยี้ตา
๒. ลืมตาในน้ำสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำอุ่น หรือน้ำยาบอริค 3 % (Boric acid 3 %) หรือน้ำเกลือ (Normal saline solution)
๓. ถ้ามองเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ ให้เปิดเปลือกตาขึ้น ใช้มุมผ้าบางๆ ที่สะอาดหรือใช้สำลี พันปลายไม้เขี่ยออก
๔. ถ้าสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในเปลือกตาบน ให้จับและดึงเปลือกตาบนด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ พับหนังตาบนด้วยไม้พันสำลี บอกให้ผู้บาดเจ็บมองลงต่ำ จะเห็นบริเวณเปลือกตาบนและดวงตา จากนั้น ใช้ผ้าสะอาดเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออก
๕. เมื่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาออกเรียบร้อยแล้ว ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นมากๆ

ชนิดฝังคาอยู่ในตา สิ่งแปลกปลอมลักษณะนี้จะเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น สะเก็ดหิน ผงเหล็ก ซึ่งมีความ แหลมคมฝังอยู่ในดวงตาส่วนใดส่วนหนึ่ง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๑. อย่าขยี้ตาหรือพยายามเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกเอง
๒. ให้หลับตาและใช้ผ้ากอซสะอาดปิดตา แล้วพันผ้าไว้ เพื่อยึดไม่ให้เคลื่อนไหว
๓. รีบนำส่งโรงพยาบาล

(โรงพยาบาลเวชขธานี (นสพ.คมชัดลึก ๒๒ แกันยายน ๒๕๔๗)


เกร็ดรวมพลังหาร ๒
จากนิตยสารขวัญเรือน
โทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมตคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าระบบทั่วไปในขนาดเดียวกัน เพราะมีวงจรเพิ่ม และใช้ไฟฟ้า ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช้เครื่อง และไม่ควรเสียบปลั๊กโทรทัศน์ทิ้งไว้ ถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ จะใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -