ปลุกเสกลงเลขล้วน ลวงคน
คาถาอาคมมนตร์ ไม่แคล้ว
เจิมป้ายบายศรีบน บานกล่าว เกินตน
บวงสรวงปวงเทพแกล้ว ก่อเกื้อ กูเอง

สังเวชพุทธศาสน์นี้ ที่กลาย
ไสยเทวะทลาย ถล่มด้าว
หาพุทธสุดแท้หาย ฤาเหือด แห้งแดน
รุ่งเรืองฤาเลื่องร้าว แหลกล้ม ใครทำ

หวังใดไป่เห็นหน ทางเดิน
ต้องผองเราเผชิญ ช่วยแก้
เสกพุทธธรรมเทอญ ใส่จิต ตนนา
พุทธบุตรผู้พระแท้ ผ่าฟื้น พุทธจริง

* ลูกหินฟ้า

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๑ มีนาคม ๒๕๔๘ -