แถลง
พ่อท่านทั้งสอนและแสดงวิชชา ๙ ให้พวกเราได้ประจักษ์ในงานปลุกเสกฯ

ในงานปลุกเสกฯ ที่ผ่านมา นับว่าเป็นความอัศจรรย์ ที่คนนับพันตื่นกันมาตั้งแต่ตี ๓ เพื่อฟังวิชชา ๙ ซึ่งเป็นสุดยอดของวิชชาในพุทธศาสนา กันอย่างรื่นเริงเบิกบานในธรรม และถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้น ถ้าญาติธรรมนำเทปหรือแผ่นวีซีดีไปดูทบทวนอีกครั้ง ก็คงจะได้ทะลุภูเขา ทะลุกำแพงแห่งอวิชชาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อทางศูนย์คุณธรรมฯ ติดต่อจะให้ทางสันติอโศก ไปร่วมงานวิสาขะที่พุทธมณฑล พ่อท่านก็แจ้งให้พวกเราได้เตรียมตัวไปกันให้เต็มที่ในงานนี้ และเพื่อความเป็นสมานฉันท์ ทางศูนย์ก็ได้ประสานมาว่า จะขอให้พวกเราใส่เสื้อขาว แม้พ่อท่านจะไม่เห็นด้วย เพราะสีขาวไม่ใช่สีของพุทธ และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอโศก ที่ต้องทำงานสำคัญๆ เช่น เก็บขยะ ล้างส้วม แบกหาม ทำอาหาร ฯลฯ แต่ในที่สุด เมื่อมีความคิดเห็นที่ตกลงกันมาก่อนว่าน่าจะต้องใส่เสื้อขาว พ่อท่านก็ใช้อิทธิวิธี ทำทิฐิและอัตตาล่องหนหายตัว เห็นดีเห็นงามกับชุดเสื้อขาวได้ในพริบตาเดียว เพื่อให้ลูกๆ ได้สามัคคีกัน และลดความยึดมั่นถือมั่น จนกลายเป็นความหลงดียึดดีที่สลายไม่ได้ง่ายๆ ถ้าไม่ใช้สุดยอดวิชชาของพุทธ

ควันหลงหลังจากงานปลุกเสกฯ องค์กรสูงสุดของศาสนากระแสหลัก ได้ออกมาต่อต้านการไปร่วมงานของชาวอโศกที่พุทธมณฑล นักข่าวได้ไปสัมภาษณ์ถึงท่าทีของพ่อท่านในเรื่องนี้ พ่อท่านก็ได้ชี้แจงไปว่า ที่เราจะไปร่วมงานนี้ ก็เพราะมีคณะทำงานเขามานิมนต์ เมื่อมีปัญหาเขารังเกียจไม่ให้ไปร่วม ก็ไม่ไปร่วม ถอยก็ถอย ไม่เป็นไร และไม่คิดจะจัดงานแห่งใหม่ที่ไหนด้วย

ความไม่มีทิฐิที่ต้องปักมั่นและความไม่มีอัตตาที่หลงว่าตนเป็นคนสำคัญ ทำให้ดูเสมือนพ่อท่านไม่ต้องใช้กำลังภายในออกแรงกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่ก็สามารถลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ และทะลุไปได้จนตลอดพรหมโลกอย่างไร้ร่องรอย

สุดยอดของวิชชาเหล่านี้ พวกเราชาวอโศกควรจะมีส่วนได้มรดกของพระพุทธเจ้า ที่พ่อท่านได้รับสืบทอดมา ให้พวกเราได้เป็นเจ้าของสมบัติกัน แต่สมบัติเหล่านี้จะไม่สามารถแบ่งให้ลูกๆ ที่อยู่นอกกองมรดก(พวกไขว่คว้าแสวงหาโลกีย์) และผู้มีทิฐิอันปักมั่น ผู้สำคัญในอัตตาของตนจนยอมอะไรไม่ได้และลดอัตตาตัวตนให้เล็กลงไม่ได้ จึงยิ่งใหญ่ไม่ต่างอะไรกับเทพเจ้าที่อยู่ในโลกของเทวนิยม

และที่สำคัญสมบัติจะเป็นของจริงหรือของแท้แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าลูกๆทั้งหลายจะได้รับมรดกนี้ไว้ ตั้งแต่พ่อท่านยังไม่ทันได้จากพวกเราไป
- คณะผู้จัดทำ -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๑ มีนาคม ๒๕๔๘ -