สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-dorammail: [email protected]ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘)
- กรรมการขาดประชุม ๙ คน
- ได้รับหนังสือจากประธานคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม'๔๘ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม'๔๘ และหนังสือจากผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม แจ้งการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
- กองทัพธรรมมูลนิธิ นำโดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมรณรงค์ ต่อต้านการนำเครื่องดื่มมึนเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชุมชนสันติอโศกสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]


ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
- กรรมการขาดประชุม ๓ คน
- ทะเบียนสมาชิกสมาคมได้เปิดรับสมาชิกต่ออายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในงานพุทธาฯ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มีสมาชิกสมัครใหม่ ๔๔ คน ต่ออายุสมาชิก ๙๙ คน
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ปิดเทอมโรงเรียนพุทธธรรม กำหนดอบรม ยุวพุทธ ทายาท ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ เมษายน ณ สันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาจตุจักร สาขาหน้าสันติอโศก และสาขาเชียงใหม่ รายงานกิจการที่ผ่านมา
-สมาชิกร่วมงาน ฉลองหนาว ณ ชุมชนภูผา ฟ้าน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๔๘
-ห้องสมุดสมาคม ผู้ปฏิบัติธรรม สถิติงานบริการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ใช้บริการ ๒๘๑ คน ยืมหนังสือ ๙๑ เล่ม เปิดทำการ ๑๘ วัน ได้รับอภินันทนาการหนังสือจากหน่วยงานในชุมชนสันติอโศกและบุคคลต่างๆ
-กลุ่มวังจันทร์พฤกษา รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ได้รับเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมต้นไม้ จากนายสมบูรณ์ สุสังข์ เพื่อขยายศาลาส่วนกลาง
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ปิดร้านเพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพ น.ส.ฟ้าดาว นาวาบุญนิยม ณ เมรุ พุทธสถานปฐมอโศก และในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรม ๗ วัน ของ น.ส.ฟ้าดาว โดยแจกอาหารฟรีทั้งร้าน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ลูกค้าเหมาก๋วยเตี๋ยวหลอดแจกนักศึกษา วันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ปิดร้านเพื่อไปร่วมงานพุทธาภิเษกฯ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี นครสวรรค์
-นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ในสถาบันบุญนิยม
-ได้รับจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน, นิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ และข่าวสารศูนย์ประสานงานกลางองค์กรภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศ.อ.ส.)
-กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมผู้ปฏิบัติธรรมในเดือนเมษายน ๒๕๔๘ เพื่อรายงานผลงานที่ผ่านมา รายงานงบดุล ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-งานทะเบียนสมาคมจะเปิดรับสมาชิก ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ถ่ายรูปติดบัตร และรับบัตรสมาชิก ในงาน ปลุกเสกฯ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๔๘
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม กำหนดอบรมยุวพุทธทายาท (อายุ ๘-๑๓ ปี) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ จัดที่ สันติอโศก
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.) เปลี่ยนแปลงราคาอาหารจากเดิม เป็น ๑๕ บาท และรายงาน กิจกรรมที่ผ่านมา
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขา หน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) และสาขาจตุจักร(ชมร. กทม.) รายงานกิจกรรม ที่ผ่านมา
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม สถิติเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ มีผู้ใช้บริการ ๓๓๒ คน ยืมหนังสือ ๑๑๙ เล่ม เปิดทำการ ๒๓ วัน สมาชิกใหม่ ๕ คน รับผู้เข้าอบรมอุโบสถศีลเข้าฐานฝึกงาน คราวละ ๖ คน
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อบรมนักเรียนจากโรงเรียนบึงกระโดน อ.บ้านบึง ชลบุรี และโรงเรียน หนองปรือ อ.พนัสนิคม ชลบุรี จำนวน ๒๐ คน เรื่องการทำปุ๋ย และน้ำยาอเนกประสงค์ นักเรียน ให้การตอบรับ เป็นย่างดี
-อนุมัติให้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเสนอโครงการ พัฒนาคุณธรรม พลังกสิกรของแผ่นดิน และรับงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) จากศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม
-กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-หนังสือจำหน่ายดี ได้แก่ "นาฬิกาชีวิต" ของอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์ และแผ่นดีวีดี ธรรมะบรรยายของพ่อท่านโพธิรักษ์ออกจำหน่ายตามปกติ
-อนุมัติเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ (printer) ไว้ใช้ในสำนักงาน
-บริจาคเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำกิจกรรม ลงแผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วันที่ ๒-๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ โดยนำแผ่นซีดี วีซีดีธรรมะไปเผยแพร่จำหน่ายในงานนี้
-กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๘
-เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก เพื่อรายงาน กิจกรรมและผลงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ พิจารณางบดุลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ฯลฯ ขอเชิญสมาชิกธรรมทัศน์สมาคมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
สาขาเชียงใหม่ (ชมร.ช.ม.)
๔๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓-๒๗๑๒๖๒
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน
-เปลี่ยนแปลงราคาอาหารจาก ๑๒ บาท เป็น ๑๕ บาท ส่วนข้าวราคาจานละ ๓ บาท
-ชมร.มีผู้พักค้าง ชาย ๒ คน หญิง ๑๕ คน
-ได้รับผักพื้นบ้านจาก นายสินธ์ ญาติธรรม จังหวัดแพร่ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้าจากบ้านเห็ด
-ทุกวันศุกร์ร่วมกันทำ ๕ ส. หลังเวลา ๑๔.๐๐ น.สมาชิกเดินทางไปพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เช้าวันเสาร์
-การประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่านสมณะลานบุญ วชิโร เป็นประธานเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงชมร.ให้น่าอยู่สะอาดสะอ้าน โดยแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาด อาทิ ทำความสะอาดห้องสุขาคนละห้อง จัดที่พักให้เป็นระเบียบ โดยคุณน้อมตะวันดูแลเก็บผ้าห่ม เป็นต้น
-การออกร้านที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ นั้น ชมรมได้นำสินค้าประเภทอาหารแห้งและงาดำป่นไปจำหน่ายในราคาบุญนิยม
กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานพุทธาฯ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
-นางบัวดาว ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับใช้คนใหม่ โดยให้หาคณะทำงานเอง
-เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาบริการตรวจไขมันในเส้นเลือดฟรี ผู้รับการตรวจให้งดอาหารก่อนเที่ยงคืน
-สมาชิกเปิดใจ และรับโอวาทจากสมณะสยาม สัจจญาโณ และ สมณะเก้าก้าว สรณีโย :
ฝึกฝนปฏิบัติธรรมควบคู่กับการงาน มีการเยี่ยมเยียนสมณะและฟังธรรมจะไม่เสื่อมต่ำ ขอให้ผู้รับใช้คนใหม่ฝึกตนเป็นผู้ยอม เมตตาผู้อื่นให้มาก ผู้มีมรรคผลย่อมทนอยู่ได้


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด
๖๗/๗-๘ ปากซอยนวมินทร์ ๔๘ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๓๗๔๖๑๑๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-เสนอให้พิจารณาร่างสวัสดิการพนักงานบริษัท รวมทั้งบุพการีของพนักงาน และร่างการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี ระดับปริญญาตรี
-นายชายชาญ เติมวรธรรม เป็นผู้ดูแลเรื่องรถยนต์บริษัท และเสนอให้นายสมพงษ์ สกุลช่างอโศกและนายแรงผา จำปี เป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการดูแลบำรุงรักษาด้วย
-พนักงานลาออก ๒ คน คือ นายไชยเยน บุญเจต และนายมณฑล วงศ์สุภัทรารักษ์
-ผู้จัดการแจ้งจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ดังนี้ น.ส.กิตติรัตน์ พิมพ์บูลย์ น.ส.ศิรินทรา เผ่าพันธุ์ ทำหน้าที่ฝ่ายขาย น.ส.พิจิตรา จันทร์ประภาพ ทำงานด้านเอกสารฝ่ายบุคคลและผู้ช่วยฝ่ายขาย นายชนะอยู่ประจำแผนกพืชไร่


สรุปรายงานการประชุม
เครือแหชุมชนชาวอโศก
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๘

ภูผาฟ้าน้ำ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
-ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๘ คน
-อนุมัติให้ชมรมผู้อายุยาว ซ่อมศาลาฟังธรรม และย้ายกุฏิบางหลัง ที่ลานนาอโศก
-กำหนดการเลือกตั้งชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๑๒-๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘
-รายงานการไปร่วมซับขวัญชาวใต้ ที่จังหวัดพังงา และการจัดงานฉลองหนาว ที่ชุมชน
-รับโอวาท จากสมณะสยาม สัจจญาโณ และ สมณะเก้าก้าว สรณีโย
ให้ทำงานกันอย่างเต็มที่ ปรึกษาหารือกันอย่างพี่น้อง ศาสนาไม่แยกจากการเมือง แม้ไม่มีตำแหน่ง ก็ทำงานอย่างมีความสุข
ความเจริญได้ ขอให้ทุกคนพึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้

๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน
-รายงานการไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ ในวันสุดท้าย ได้ร่วมฌาปนกิจศพ สมณะแจ้งจริง อมโร อายุ ๗๒ ปี
-กำหนดเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ เดินทางวันที่ ๑ เมษายน กลับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๘
-กำหนดรดน้ำดำหัวผู้อายุยาว ที่ลานนาอโศก วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อรักษาจารีตประเพณีการคารวะต่อผู้สูงวัย
-ชมรมอายุยาว ได้ซ่อมแซมล้างแท็งก์น้ำ ขุดบ่อ ซ่อมหลังคา
-ชุมชนได้ทำแนวกันไฟ โดยมีนักเรียนจากสัมมาสิกขาปฐมอโศก ที่มาอยู่บนดอยช่วยกันปลูกกะหล่ำ ผักสลัด บล็อคเคอรี่ ทำแยม งาคั่ว ส่งชมร.ช.ม.
-นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) ปิดภาคเรียน ๒ ช่วง ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๔ มีนาคม และ ๑๐-๒๔ เมษายน ศกนี้
-กำหนดสัมมนาคุรุ และสรุปงานวางแผนในปีต่อไประหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเปิดใจ
-รับโอวาทจากสมณะเก้าก้าว สรณีโย สังคมบุญนิยม น่าจะพึ่งเกิด แก่ เจ็บ ตายกันได้ ให้เห็นมรณานุสติ

กลุ่มสกลอโศก (กันยายน ๒๕๔๗)
๑๖๘ ม.๕ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ สกลนคร
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๗ คน
-ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
-รายงานการเงินร้านเอื้อบุญ และเงินของศูนย์ฝึกอบรม และแจ้งยอดเงินบริจาคของสมาชิก
-เสนอให้ซื้อเครื่องบดถั่ว ๑ เครื่องแทนของเดิมซึ่งเก่ามากแล้ว
-เร่งทำกสิกรรมเพื่อส่งร้านกู้ดินฟ้า กทม. และรายงานความคืบหน้าการทำกสิกรรม
-สมาชิกรายงานสภาวธรรม
-รายงานระบบสาธารณูปโภค ระบบอาคาร

ตุลาคม ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๔ คน
-รายงานสภาวธรรม
-แจ้งการเงินและกิจกรรมภาคร้านค้า, ศูนย์ฝึกอบรม, โรงเห็ด, ฐานงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ
-รับข้อชี้แนะของประธานในที่ประชุม

พฤศจิกายน ๒๕๔๗
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
-ยื่นเรื่องขยายเขตท่อน้ำประปาภูเขาถ้ำพระทอง ๓ กม.
- สมาชิกรายงานสภาวธรรม
- รายงานการเงินส่วนต่างๆ ของกลุ่ม
- รายงานกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗
- การจัดโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช มี ๔ แห่ง จัดวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
- กำหนดงบในการจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าทุน ในงานตลาดอาริยะปีใหม่ ๒๕๔๘ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท
- รับโอวาทจาก สมณะถ่องแท้ วินยธโร
-
ธันวาคม ๒๕๔๗
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๒ คน
- สรุปงานโรงบุญฯ ๕ ธันวามหาราช
- สมาชิกรายงานสภาวธรรม
- รายงานการเงินของกลุ่มและฐานงาน
- เสนอจัดงาน ๒๐ ปี สกลอโศก


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนมี.ค.-เม.ย. ๒๕๔๘

ห้องสื่อธรรมะ
ทำวัตร
วิสัยของสัตว์โลกกับการหมุนเวียน สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ความหลงอัตตาจะพาให้หมู่แตก สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้ ตอน ๗ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ตอน ๘-๑๒ ตอนละ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
ฟ้าบ่มิกั้น สร้างสรรคนประเสริฐ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
พุทธของบุญนิยมเป็นอย่างนี้ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
สร้างแก่นในให้ได้ก่อน สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
ตามรอยบาทพระศาสดา ส.ดวงดี, ส.โสรัจโจ ๑ ม้วน
กาลเวลาแห่งการฝึกตน ส.ชินธโร ๑ ม้วน
ล้างอวิชชาเข้าหาแก่นธรรม สม.กล้าข้ามฝัน ๑ ม้วน
แถลงการณ์ชาวอโศกต่อคณะสงฆ์ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ปาฐกถา
หลักปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพาน ตอน ๑-๒ สมณะโพธิรักษ์
ตอนละ ๑ ม้วน
วัฒนธรรมพุทธสุดประเสริฐ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
อาณาปาณสติที่เข้าถึงนิพพาน สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ตอบสุดๆ จนหลุดอเทวนิยม ตอน ๑-๒ สมณะโพธิรักษ์
ตอนละ ๒ ม้วน

อภิปราย
ประโยชน์จากงานปลุกเสกฯ ๒ ม้วน
ชีวิตนี้ขอพลีเพื่อศาสนา ๒ ม้วน
สร้างบุญต้องประณีต-ประหยัด ๒ ม้วน
กสิกรรมนำโชค ครบวงจร ๒ ม้วน
ทายาทบุญนิยมผู้เข็นกงล้อธรรมจักร ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๖๐๑ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๕๐ ฉบับ
ตีคืน ๒๐ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๑,๒๒๕ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก
(พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธ'๔๘ ครั้งที่ ๒๙) ๑๑,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย (เทอมสะสมความดี) ๑๑,๐๐๐ เล่ม

สถิติธรรมโสต
เท็ป ซีดี เอ็มพี 3 วีซีดี
ผู้มาติดต่อ ๑๑๑ ๑๔ ๑๗ ๑๙ ราย
จำนวนที่ยืม ๒,๑๙๖ ๔๙ ๒๗ ๑๐๕ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม ๒ ๒ ๒ ๓ ราย
สื่อที่ออกใหม่ ๔๙๒ ๑๖ ๑๕ ๒๔ แผ่น/ม้วน
พัสดุ ๔๔ ชิ้น

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๐ ฉบับ