ฉบับนี้ได้นำข้อมูลจากหนังสือ"ท้าพิสูจน์" ของท่านบัวใต้น้ำมานำเสนอค่ะ ซึ่งหลายท่านที่หันมาดื่ม น้ำปัสสาวะ ก็เพราะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ

ประสบการณ์จากการดื่มฉี่

ท่านที่ดื่มฉี่แล้วร่างกายยังไม่มีอะไรก้าวหน้า เช่น เนื้อตัวยังหนักอยู่ เส้นสายในร่างกายยังยึดตึงอยู่ ความเจ็บปวดเมื่อยก็ยังไม่ลดลงเท่าที่ควร ความป่วยที่เป็นอยู่ยังทรงๆ ทรุดๆอยู่ อันนี้มีอยู่ ๒ สาเหตุ

สาเหตุที่ ๑ เพราะท่านยังไม่คุมอาหารเท่าที่ควร ยังชอบกินอาหารที่ห้ามอยู่ อย่างนี้ช่วยไม่ได้

สาเหตุที่ ๒ การดื่มปัสสาวะของท่านยังน้อยไป ทำให้การขับถ่ายยังไม่สะเด็ดเท่าที่ควร ยังมีของเสียคั่งค้าง อยู่ในกาย จึงจำเป็นต้องเพิ่มการดื่มฉี่ให้มากกว่าเดิม จะได้ล้างของเสีย โรคภัย จะได้หมดไป ร่างกาย ก็จะได้แข็งแรง มีความกระชุ่มกระชวยสดชื่น

มีหลวงตาองค์หนึ่งท่านอายุได้ ๖๗ ปีแล้ว แข็งแรงมาก ท่านคุยว่าร่างกายตอนนี้แข็งแรงเหมือนอายุ ๒๗ ทั้งๆที่เมื่อ ๓ ปีก่อนท่านเคยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ ตอนนี้หายแล้ว เดินเหิน มองไม่ออก ว่าท่านเคยเป็น อัมพาต ท่านว่าเคล็ดลับที่ทำให้ท่านแข็งแรง ก็เพราะว่าท่านดื่มฉี่เป็นประจำไม่เคยขาด ทุกคืนมีฉี่เท่าใด ท่านจะดื่มหมด กลางวันก็เช่นกัน นอกจาก ไม่สะดวก

จากตัวอย่างที่เล่ามา ถ้าใครอยากจะให้ร่างกายแข็งแรง พยายามดื่มฉี่ให้มาก โรคภัยที่มีอยู่ในกาย จะได้ถูก ขับถ่ายออกหมด โดยเฉพาะคนเป็นมะเร็ง คนเป็นเบาหวาน และ คนป่วยเอดส์ ควรดื่มฉี่ให้มากกว่า คนปกติ อย่างน้อย ต้อง ๕-๗ ครั้งขึ้นไปจึงจะดี

พบกันใหม่ฉบับหน้า

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๑ มีนาคม ๒๕๔๘ -