แถลง
ดินและฟ้ามีอายุยืนยาว เพราะดินและฟ้ามิได้อยู่เพื่อตัวเอง

คุณแก่นฟ้า แสนเมือง เป็นผู้หนึ่งที่ได้ทุ่มเทให้กับการจัดงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่ ๑๒ อย่างเต็มที่ เขาได้คิด วิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ เขาได้มีการเสนอให้มีการจุด โคมลอย ถึง ๘๐ ดวง ทุกๆสายตาก็จะสามารถแหงนหน้าขึ้นฟ้าดูโคมลอยและคำขวัญต่างๆ ที่ติดอยู่ ในตัวโคม โดยเฉพาะโคมที่ใหญ่ที่สุด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้ปล่อยลอยขึ้นฟ้านั้น จะมีคำขวัญ ติดไว้ว่า "ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม"

มีผู้ทักท้วงด้วยความห่วงใยว่า ถ้าช่วงนั้นฝนตกมา จะแก้ปัญหาอย่างไร คุณแก่นฟ้าให้คำตอบด้วย ความวิตก กังวล เช่นเดียวกันว่า ตัวเขาเองก็อยากให้ฝนตกลงมา แต่ที่กลัวก็คือว่า กลัวฝนจะไม่ตก ถ้าฝนตกก็ถือว่าฟ้าเป็นผู้เปิดงานไปเรียบร้อยแล้ว รายการจุดโคมลอย ๘๐ ดวง เป็นอันเก็บพับ หมดห่วงไป ไม่ต้องกังวลว่า จะมีโคมลอยขึ้นทุกดวงไหม? ปรากฏว่าคำตอบของคุณแก่นฟ้า ทำให้ทุกคน หมดความกังวล ในเรื่องฟ้าฝน

แม้งานเพื่อฟ้าดินจะเป็นงานที่ทุลักทุเลกว่าทุกๆงานของชาวอโศก งานฉลองหนาว ฉลองน้ำ ก็ยังไม่ยาก ลำบากเท่า เพราะเดี๋ยวแดดจะออก เดี๋ยวฝนจะตก มิหนำซ้ำ ผู้คนที่มาร่วมงาน ก็มีทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ และ ข้าราชการ กระทรวงเกษตรอีก ๔๐๐ กว่าชีวิต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.อีกเป็นร้อย แถมยัง มีเกษตรกรอีก ๓๐๐ ชีวิต แต่ด้วยความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ของชาวอโศก ต่างก็ได้ช่วยกัน แก้ปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะทุกคนต่างตั้งใจ มาทำงานให้เพื่อฟ้าเพื่อดิน เมื่อยอมให้ฟ้าดินเป็นใหญ่ ไม่ใช่เอาใจ ตัวเองเป็นใหญ่ ทุกคนก็จะสามารถทำงานเพื่อฟ้าเพื่อดิน ได้อย่างมีจิตใจเป็นสุข และถ้าได้สัมผัสกับ ความสำเร็จของเกษตรกรทุกๆท่าน ที่ได้มาร่วมในงานนี้ ก็จะพบว่า ความสำเร็จ ของเกษตรกรเหล่านั้น มีจุดสำคัญอยู่ที่ การมีจิตใจคิดให้เพื่อฟ้าดินทั้งสิ้น และก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า เกษตรกร ที่พากันล้มเหลว หนี้สินมากล้นพ้นตัวนั้น ล้วนเกิดจากการตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเอาจากแผ่นดิน ทั้งจุดไฟ เผาแม่ธรณี ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงซึ่งทำลายแผ่นดินและธรรมชาติ ธรรมชาติจึงพากันลงโทษ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

คำถามที่นักปฏิบัติธรรมควรถามตัวเองอย่างยิ่งก็คือ แผ่นดินนี้มีคุณูปการต่อชีวิตของพวกเรา มายาวนาน เราคิดที่จะให้อะไร? ปลูกอะไรให้กับแผ่นดิน? และลูกหลานของเราบ้าง ทั้งฟ้า และดิน ต่างมีอายุยืนยาว เพราะฟ้าและดิน มิได้อยู่เพื่อตัวเอง ชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ เพื่อตัวเอง ล้วนต่างมีอายุยืนยาว เป็นส่วนใหญ่ เช่นกัน

- คณะผู้จัดทำ

-- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘ -