สันติอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
ข่าวการจัดงาน "วิสาขบูชา" ณ พุทธมณฑล แรกเริ่มศูนย์คุณธรรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหน้าที่จัดงาน ได้เชิญชาวอโศก ร่วมจัดงานด้วย เกิดกระแส ไม่เห็นด้วย อย่างแรง จากองค์กรศาสนากระแสหลัก ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ออกข่าววิพากษ์ วิจารณ์ มีทั้งส่วนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สุดท้ายชาวอโศก ก็ขอถอนตัวยอมเป็นผู้แพ้ แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่ผู้ผิด ตามที่ฝ่ายต่อต้านกล่าวหา

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ข้อคิดดังที่พ่อท่านเคยบอกว่า "ทำดียังไม่ได้ดี เพราะทำดียังไม่มากพอ เราต้องทำดีต่อไปให้ได้มากๆ จนกระทั่ง คนตาบอดเห็นได้"

เดือนนี้มีอะไร
อา.๓-ส.๙ ชาวชุมชนไปร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๙ ที่พุทธสถานศีรษะอโศก จ.ศรีสะเกษ

อ.๑๒-ศ๑๕ น.ร.เตรียมสส.สอ.ชั้นม.๔ จำนวน ๑๗ คน และคณะคุรุ ไปเข้าค่ายดูตัวที่สวนบุญผักพืช คลอง๑๓ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สมณะกล้าตาย ปพโล นำ
ส.๑๖ กิจนิมนต์ประชุมกลุ่มวังจันทร์พฤกษา จ.จันทบุรี โดย สมณะใจเด็ด จิตตคุโณ รับ
-กิจนิมนต์ประชุมชลบุรี จ.ชลบุรี โดยสมณะชนะผี ชิตมาโร รับ
-ประชุม ๔ บริษัท คือ พลังบุญ แด่ชีวิต ขอบคุณ ฟ้าอภัย สมณะกอบชัย ธัมมาวุโธ เป็นประธาน
-บ่าย๓โมง ชาวชุมชนจัดงาน "วันกตัญญู ผู้อายุยาว"
อา.๑๗ ๑๕.๐๐ น. ชาวชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. บนศาลาพระวิหารฯ
-และหลังจากวันนี้ช่วง๕-๖โมงเย็นชาวชุมชนช่วยกันทำ๕ส.บนศาลาพระวิหารฯทุกวัน
อ.๑๙ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ ไปแสดงธรรมที่ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
อ.๑๙-ส.๒๓ ค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๔ ระดับเยาวชน อายุ ๘-๑๓ ปี มีเด็กเข้าร่วมการ อบรมจำนวน ๑๗๑ คน
พ.๒๐ พ่อท่านเดินทางไปให้สัมภาษณ์ออกอากาศโทรทัศน์ KTV ที่สี่แยกวังหิน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมครอบคลุม ๒๒ประเทศทั่วโลก ออกอากาศวันเสาร์ เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.
- อารามิกดูตัวนรินทร บำรุง อายุ ๕๕ ปี ชาวกรุงเทพฯ อดีตพ่อค้าทอง ขอเลื่อนฐานะขึ้นเป็นปะ(ผู้ปฏิบัติ)
ส.๒๓ ประชุมชุมชน พ่อท่านเป็นประธาน
-สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (น.ศ.ปธ.) ร่วมน.ศ.แผง ๒๒ ม.รามคำแหง เริ่มโครงการนอนวัดปฏิบัติธรรม เพื่อรวมพลังคนหนุ่มสาวปฏิบัติธรรมพัฒนาตน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมานอนวัด ทุกวันเสาร์ เช้าตื่นทำวัตรฟังธรรม
อา.๒๔ ประชุม ๗ องค์กรบุญนิยม
จ.๒๕-พฤ.๒๘ เข้าค่ายดูตัว น.ร.เตรียม สส.สอ.ชั้น ม.๑ ที่สวนบุญผักพืช คลอง๑๓ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
อ.๒๖ เด็กนักเรียนระดับชั้นป.๒ จากร.ร. พระมารดาฯ ถ.นวมินทร์ จำนวน ๑๕๕ คน พร้อมคณะครูอีก ๑๒ คน มาศึกษาเรียนรู้ชุมชน สมณะร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ ต้อนรับ
พ.๒๗ น.ศ.ปริญญาโท จากนิด้า ประมาณ ๑๐ คน มาเยี่ยมชมชุมชนและสนทนาธรรม สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช รับ
ส.๓๐ เปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียน สัมมาสิกขาสันติอโศก
-๑๖.๐๐น.พิธีมอบชุดนักเรียนใหม่ให้สัมมาสิกขาฯ ชั้น ม.๑

ข้อคิดสุดท้าย
ยอมก่อนคือพี่ ยอมทีหลังคือน้อง ยอมไม่เป็นเลยคือทั้งพี่ทั้งน้องหายไปหมด
- สมณะกล้าตาย ปพโล -ปฐมอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘

เดือนนี้นับเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของการประกาศสัจธรรม ผู้เขียนขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ในการหมุนกงล้อธรรมจักรเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ดังต่อไปนี้ มีตัวแทนของ รัฐบาล มานิมนต์หมู่สมณะเราร่วมจัดงาน "วิสาข บูชาระดับโลก" ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เป้าหมายของงานต้องการให้ชาวพุทธทั่วโลก มาร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา พ่อท่านและหมู่เรา เห็นความสำคัญของงาน จึงรับกิจนิมนต์ครั้งนี้ แต่อนิจจา หมู่เราชาวอโศก ไม่มีโอกาสไปร่วมงานนี้

โอกาสหน้า หากชาวอโศกได้รับการต้อนรับและได้รับความเข้าใจมากกว่านี้ คงได้รับเชิญออกงานร่วมกัน

ย่างเข้าเดือนเมษายน สมณะ สิกขมาตุและ ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๙ ที่ พ.ส.ศีรษะอโศก เป็นจำนวนมาก เพื่อทบทวนปริยัติ ให้ต่อเนื่อง นำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย ส่วนปฏิเวธนั้น ก็เป็นไปตามกำลัง แห่งความเพียร เดินทางกลับสู่ชุมชน ๙ เม.ย.

อ.๑๒-ส.๑๖ อบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๒๐ มีเด็กๆเข้ารับการอบรม ๑๒๕ คน และ น.ร. เตรียม ม.๑ ดูตัวอีก ๒๔ คน รวมเป็น ๑๔๙ คน เป้าหมายของงานให้ น.ร. เห็นโทษ ภัยของอบายมุข-มีศีล ๕ มีสัมมาคารวะ และ อ่อนน้อมถ่อมตน ประเมินได้ผล ๘๐%

อา.๑๗-อ.๑๙ "เข้าค่ายกสิกรรมวิถีพุทธ" เพื่อคัด น.ร. ม.๑ และ ม.๔ งานครั้งนี้เป็นการ รวมพลังของศิษย์เก่า ด้วยสำนึกในบุญคุณ ที่สถาบันแห่งนี้ สร้างเขามา จึงระดมพลกลับมากอบกู้ สส.ฐ. ให้พ้นวิกฤติ นับว่าพลังของคนหนุ่มสาว ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกินร้อย ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง และขอให้มาช่วยเช่นนี้ให้ตลอด ผลการคัดเลือก น.ร. ม.๔ ผ่าน ๙ คน อีก ๒ คน ไปแสวงบุญ ต่างพุทธสถาน ส่วน น.ร. ม.๑ สอบผ่าน ๒๒ คน สอบตก ๑ คน ขอแสดงความยินดีด้วยกับ น.ร.ที่สอบผ่าน จงเดินทางให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยปรัชญาของ ร.ร. ศีลเด่น เป็นงาน ชาญ วิชา

จ.๑๘ ประชุมชุมชนพ่อท่านเป็นประธานการประชุมพิเศษครั้งนี้ เพราะเอาข่าวงานวิสาข บูชา มาเล่าสู่หมู่เราฟังให้เท่าทันสถานการณ์ สรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องดีต่อหมู่ ข้อมูลต่างๆ ที่เขากล่าวหาเราผิดๆ จากพระธรรมวินัย เราจะได้มีโอกาสได้กล่าวแก้ว่า คำสอนของพุทธเจ้านั้น เป็นอย่างไร พ่อท่านให้พิมพ์หนังสือแจกเรื่อง พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้, ปฏิบัติธรรมคืออย่างไร, ประนีประนอมฯ, และป่ากับศาสนาพุทธ นับเป็นผลดีที่หมู่เราจะได้เผยแพร่ธรรมะ และการทำงานหมู่เราต้องมีสัปปุริสธรรม ๗ ความอดทน ต้องมีให้มากต่อ คำกล่าวร้าย จากผู้มีความเห็นต่าง จากหมู่เรา เราทำดียังมีคนว่าอยู่แสดงว่าทำดีน้อยไป ต้องทำจนคนตาบอดเห็นได้ โลกวันนี้กำลังเดินทางเข้าสู่กุลียุค ต้องพากเพียรให้มาก ในการช่วยผู้อื่นให้เขามีดวงตาเห็นธรรม ฯ

อ.๑๙ คุณสีดินและคณะฯ ๑ คันรถ ๖ ล้อ เดินทางไปทักษิณอโศกเพื่อจัดงานยุวพุทธ ทายาท ครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๔ เม.ย. มี น.ร.จาก ร.ร. ต่างๆ เข้ารับการอบรมรวม ๑๕๐ คน การอบรมได้ผลเป็นอย่างดี
เสร็จงานอบรมก็พากันไปเยี่ยมชเลขวัญ แล้วมาธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร เป็นจังหวะที่ ได้พบ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ไปกิจธุระที่นั้น ตกเย็นจัดรายการ ล้อมกองไฟ เจาะใจลึกๆของ พล.ต.จำลอง ทุกคนต่างได้รับประโยชน์ รื่นเริงธรรมกันดี คณะคุณสีดินเดินทางถึงปฐมอโศกตอนเย็นของวันที่ ๒๗ เม.ย.

อาคันตุกะที่มาเยือน
จ.๑๑,อา.๑๗,ส.๓๐เม.ย.,อา.๑พ.ค. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทย สองกลุ่ม กลุ่มละ ๑๘ คน เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมวิถีพุทธ และ ฟังการบรรยายพิเศษ จาก อ.จันทรทิมา กิตติคุณไพโรจน์
พฤ.๒๑ คณะครูจากสวนธรรมเทียนสิริ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๑ คน มาศึกษาดูงานร่วมสนทนาธรรม ค้าง ๑ คืน
ศ.๒๙ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (สาขาประเทศไทย) ที่อยู่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน ๑๘ คน ให้ความสนใจพุทธศาสนา เพื่อสังคมในเอเชีย ชุมชนปฐมอโศก นับเป็นชุมชนตัวอย่าง ที่นำพุทธศาสนามา ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมาศึกษาที่นี้ โดย อ. เท็ดเมเยอร์ ผู้นำมา

กิจนิมนต์
อ.๑๒ ส.เสียงศีล ชาตวโร รับกิจนิมนต์ เข้าร่วมประชุมวางแผนเกษตรกร จ.สิงห์บุรี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะฯ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ การทำเกษตร
จ.๒๕-ส.๓๐ ส.เสียงศีล ชาตวโร ส.ทำดีอโสโก และทีมงาน อบรมเกษตรกร-ชาวนา จ.สิงห์บุรี ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐ คน ๒๐๐ คน โดยใช้เวลารุ่นละ ๒ วัน
พ.๒๗ สมณะ ๓ รูป สิกขมาตุ ๒ รูป ไปกิจนิมนต์บ้านลูกสาวคุณไฟเย็น ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยประชาอุทิศ กทม.

อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไม่เสื่อมของหมู่คณะ
หมู่สมณะ - สิกขมาตุ ประชุมทุกบ่ายของ วันอังคาร
หมู่สมณะ ลงปาติโมกข์ทุกวันพระ ๑๔-๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน
คณะกรรมการชุมชน-คุรุ ประชุมทุก เช้าของวันจันทร์ โดยมี สมณะ - สิกขมาตุ ร่วมรับฟังด้วย และยังมีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกมากๆ
ศ.๒๒-อ.๒๖ ทีมสื่อบุญนิยมไปร่วมขนเรือขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเรามีร่วมกับพุทธสถานอื่นๆ ร่วมร้อยกว่าชีวิต โดยมีสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ เป็นแม่งาน
พ.๒๗ กรรมการชุมชนบางส่วน สมณะและสิกขมาตุ เดินทางไปประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน ที่บ้านราชฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ รมต.เกษตรฯ จะมาเปิดงาน และมีข้าราชการ ผู้ใหญ่ ฯลฯ มาร่วมงานนี้ด้วย
ศ.๒๙-ส.๓๐ คณะคุรุ สส.ฐ. เชิญคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ อ.นันทกาญจน์ เสมอมา และคณะฯ ซึ่งมีประสบการณ์รู้เรื่องปัญหาการศึกษาของสังคมไทยอย่างดีได้มาให้ความรู้กับหมู่เรา ในหัวข้อ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

มรณะสติ
ศ.๑ สมณะและชาวชุมชนไปร่วมงานประชุมเพลิงโยมสมบูรณ์ สุสังข์ อายุ ๗๘ ปี จากไปด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งประชุมเพลิงที่ของส่วนกลาง "วังจันทร์พฤกษา"
จ.๒๕-พฤ.๒๘ สมณะ-สิกขมาตุ และชาว ชุมชนประมาณ ๕๐ ชีวิต ไปร่วมงานศพโยมทวาย พินิจโคกกรวด ที่สีมาอโศก ซึ่งเป็นญาติธรรมเก่าแก่ และมีคุณูปการกับหมู่เรามาก ญาติพี่น้อง จากบ้านโคกกรวด และญาติธรรมทุกทั่วสารทิศ โดยเฉพาะหมู่สมณะ สิกขมาตุ มามากเป็นพิเศษ ด้วยอานิสงส์แห่งกรรมดีของโยมที่สร้างมาตลอดชีวิต โยมทวาย จัดว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง ของชาวพุทธ ปฏิบัติธรรมจนวาระสุดท้าย จากไปด้วยความสงบ

พ่อท่านเคยกล่าวว่า คนตายไปแล้วไม่ต้องเสียใจ เพราะเขาไปตามกรรม จะเสียใจกับคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละ ที่น่าเป็นห่วง เพราะคนเหล่านี้ไม่เชื่อกรรม ตั้งตนบนความประมาท ชีวิตของเขา จึงประสบบาปเป็นอันมาก อย่างน่าสงสาร

ขอจบด้วยพระราชนิพนธ์ ร.๖
พฤษกภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

- สมณะกรรมกร กุสโล -ศีรษะอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
เมษายนนี้เป็นเดือนร้อนสุดๆ เป็นปีใหม่ของไทย เป็นเดือนที่โหดร้ายตายมากที่สุด บาดเจ็บมากที่สุดแต่ละปี เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ใครรอดก็โชคดี ใครไม่รอดก็ไปสู่สุคติ

เหตุการณ์ที่พวกเราชาวชุมชนที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนี้
จ.๒๘มี.ค.-ศ.๑เม.ย. ค่ายนักเรียนสัมมาสิกขา ม.๒ ทุกสาขาทั่วประเทศของชาวอโศกมาเข้าค่ายบูรณาการเรียนรู้การเตรียมงานประจำปี(บุญใหญ่)
ศ.๑ ประชุมสมณะมหาเถระจำนวน ๓๒ รูป
ส.๒ ประชุมสัมมานาคุรุชาวอโศก
-ตุ้มโฮมศิษย์เก่าศีรษะอโศกประมาณ ๕๐ คน
อา.๓-ส.๙ ญาติธรรมชาวอโศกร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๙ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน และขอขอบคุณฟ้าดินที่ฝนไม่ตกในช่วงงาน ทำให้ศาลาพันห้อง พักได้สบายไม่มีปัญหา
อ.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายถนอม ส่งเสริม และผู้ติดตามประมาณ ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมงานปลุกเสกฯ

ผู้มาศึกษาดูงาน
พ.๒๐ น.ศ.สาธารณสุข จาก จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๗๐ คน
พฤ.๒๑-อา.๒๔ อบรมผู้นำเกษตรกรและตัวแทนข้าราชการ จากจ.มุกดาหาร จำนวน ๑๔ คน ผู้หญิง ๕ คน ผู้ชาย ๙ คน
อา.๒๔-พ.๒๗ อบรมตัวแทน อสม.จาก จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นหลักสูตร ต่อยอดจากสถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี
จ.๒๕ น.ศ.จากม.ราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๔๐ คน
พ.๒๗ ชาวบ้านกลุ่มนิคมสร้างตนเอง ต.แนงมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน ๒๖๐ คน
ส.๓๐ เกษตรกรจาก อ.นาเชือก จ.มหา-สารคาม จำนวน �๑๒๐ คน

กิจนิมนต์
ส.๒ สมณะแดนเดิม พรหมจริโย กับสมณะอีก ๗ รูป ไปงานศพโยมสมบูรณ์ สุสังข์ ที่วังจันทร์พฤกษา จ.จันทบุรี
อ.๑๒-ศ.๑๕ สมณะกำแพงพุทธ สุพโล กับสมณะพอจริง สัจจาสโภ ไปกิจนิมนต์ทำบุญวันกตัญญู และประชุมที่ร้อยเอ็ดอโศก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พ.๒๐ สมณะสุพโล พร้อมศิษย์เก่า และม.วช. ร่วมกับทีมงานจากบ้านราชฯ ๑ รถปิคอั้พ ไปช่วยขนเรือจาก แม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นท่า ที่จ.ปทุมธานี สมณะสุพโล เดินทางต่อไป ที่สันติอโศก

ก่อวัตร
ส.๒๓ สมณะทบทวนปาติโมกข์
อา.๒๔ ประชุมชาวชุมชนมีมติทำวัตรเย็นแทนเช้า ช่วงเช้าเวลา ๐๔.๓๐ น.-๐๕.๓๐ น. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ไปศึกษาดูงาน
ส.๒๓ สมณะถ่องแท้ วินยธโร ไปดูงานที่ประเทศลาวกับทีมทัวร์อุบลฯ กลับวันที่ ๒๘ เม.ย.
อา.๒๔ สมณะสุพโล ไปสมทบทีมร้อยเอ็ด ๒๘ ชีวิต สมณะ ๓ รูป ไปเยี่ยมญาติที่เมืองเวียงจันทน์ ๑ คืน ๒ วัน นำโดย อาจารย์สมวงศ์-มยุรี

ก่อนจากฝากผญาว่า
คันเจ้าได้ขี่เบ็นซ์นั่งเด่นเป็นพญา
อย่าสิลืมอารักขาผูคอยนำดูแลเบ็นซ์
แปลว่า อย่าลืมกันเมื่อได้ดีมีสุข แล้วอย่าลืมผู้ต่ำต้อยรากหญ้ารากดิน (อย่าเป็นวัวลืมตีน)
- สมณะกำแพงพุทธ สุพโล -พ่อท่านสอนว่า
กิเลสบางตัวต้องใช้หลายกระบวนท่า
กระบวนท่าเดียวเอาไม่ออก เอาชนะไม่ได


ศาลีอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
ในช่วงนี้(๓-๙ เมษายน)เป็นบรรยากาศของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๙ ที่ศีรษะอโศก พวกเราเตรียมตัวและไปร่วมงานกัน ด้วยความตั้งใจ และเป็นบรรยากาศ ของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก มีการเปิดค่ายอบรมยุวพุทธทายาท และค่ายยุวพุทธกสิกรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก บรรยากาศเป็นไปด้วย ความสนุก อบอุ่น เบิกบานร่าเริง พร้อมปลุกไฟคุณธรรม ให้ลุกโชติช่วง จึงมีทั้งเสียงหัวเราะ และน้ำตา ที่เกิดจากความปีติยินดี ที่ได้ฝึกฝนในสิ่งที่ดี และเสียใจ ที่ได้ทำผิดพลาดลงไป นับว่าเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ ของเด็กนักเรียน มากทีเดียว

เหตุการณ์ประจำวัน
ส.๒ สมณะเด็ดแท้ วิเสสโก นำชาวชุมชน และนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก รวมทั้งหมด ๔๐ คน สอบซ่อมเรื่องศีล
-สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม เดินทางสู่ศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๙
ส.๙ สมณะมือมั่น ปูรณกโร ไปกิจนิมนต์ที่จ.เชียงราย
-สมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรม รวมทั้งนักเรียน สส.ศ. เดินทางกลับศาลีอโศก
อ.๑๐ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำสมณะ พระอาคันตุกะ สิกขมาตุ และญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ อดีตแม่บ้าน สมณะเลื่อนลั่น ปาตุภูโต ที่วัดไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
จ.๑๑-พ.๑๒ ญาติธรรม ถึงฝัน ปั้นวิชัย, ภิรมย์ จันทนา, ดาวแพงขวัญ ไปร่วมการอบรมแม่ครัวคนรักสุขภาพ ณ สวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ
อ.๑๒ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร และชาวชุมชนจำนวนหนึ่งรถตู้ ไปร่วมงานอบรมศีลวันสงกรานต์ ณ ชุมชนเพชรผาภูมิ จ.กำแพงเพชร
พฤ.๑๔ งานกสิกรรมไถดินเตรียมนา เตรียมที่เพาะและปลูกผักหวานป่า งานอุตสาหกิจ ทำแชมพู และสมุนไพร ส่งตามสั่ง
จ.๑๘ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก จัดพิธีต้อนรับโดยชาวชุมชน บรรยากาศอบอุ่น สนุก สนานกันดี
จ.๑๘-พ.๑๙ งานอบรมยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๔ มีเด็กเข้ารับการอบรม ๗๐ คน
ส.๒๓ สมณะและพระอาคันตุกะ ลงอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์ แล้วสมณะประชุมอปริหานิยธรรมต่อ
อ.๒๔ สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร นำชาววัดและชาวชุมชน ไปร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ของญาติธรรม ปราณี บุญยืน ที่วัดไพศาลี
-คณะจัดงานอบรมยุวพุทธ ประชุมสรุปงาน
จ.๒๕ ประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนสัมพันธ์ไพศาลี สมณะเพื่อพุทธ ชินธโร เป็นที่ปรึกษา
พ.๒๗ ตัวแทนชาวชุมชนศาลีอโศก ไปร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ที่บริเวณศาลเจ้าหน้าตลาดสด
พ.๒๗-อ.๑ พ.ค. งานอบรมยุวพุทธกสิกรรม ครั้งที่ ๑๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พฤ.๒๘ สมณะก้อนหิน โชติปาสาโณ และพระสุวรรณ กิตติภัทโธ และญาติธรรม ไปร่วมงานฌาปนกิจศพแม่ของญาติธรรม ธงธรรม ที่สีมาอโศก จำนวน ๑ รถตู้
-ผู้นำชุมชนจากอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๑๕ คน มาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ศาลีอโศก

ข้อคิดสุดท้าย
ตราบที่ยังมีลมหายใจ ควรตั้งใจฝึกฝนตนด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมเสมอ
- สมณะเน้นแก่น พลานีโก -สีมาอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
สายลมร้อนตอนสาย ส่งกลิ่นดอกลีลาวดีเข้าศาลา ช่วยทำให้บรรยากาศที่ร้อนจัด ผ่อนคลายลงได้บ้าง ยิ่งมีงานรดน้ำดำหัวผู้อายุยาว ในวันสงกรานต์ด้วย ก็ช่วยเสริม สร้างจิตสำนึก กตัญญู ก่อเป็นความสงบ สันติ ให้เกิดขึ้นในสังคมชุมชนเล็กๆแห่งนี้ ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

เหตุการณ์ทั่วไป
ศ.๑ ส.ดินไท ธานิโย ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส และญาติโยมพร้อมด้วยคุรุบางคน ไปศีรษะอโศก เพื่อร่วมประชุมคุรุชาวอโศก และร่วมงานปลุกเสกฯ
ส.๒ ชาวสีมาอีกกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปศีรษะอโศก เพื่อร่วมงานปลุกเสกฯ ส.น่านฟ้า สุขฌาโน ส.นานุ่ม กัสสโก หลวงพ่อบุญ และญาติโยมอีกกลุ่มหนึ่ง อยู่ดูแลพุทธสถาน
อ.๓-ส.๙ ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ที่ศีรษะอโศก
จ.๔ สม.เป็นหญิง และคณะที่ไปรักษาตัวด้วยการฝังเข็ม กลับเข้าสีมาฯ
ส.๙ ชาวสีมาฯ ทยอยกลับจากงานปลุกเสกฯ ส.สร้างไท ปณีโต ส.คำจริง วจีคุตโต สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม และโยมผู้มีอายุยาว กลับโดยรถตู้ขอดถุง ส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต และผู้ใหญ่กับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกลับโดยรถปิคอั้พโปร่งใส คนอื่นก็แยกย้ายกันกลับ ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ
อ.๑๐ ส.ดินไท กับนักเรียนม.๒ และคณะซึ่งไปบ้านราชฯด้วยรถชะรอยฟ้า กลับมาพร้อมด้วยพริก และผักมังกรหยก
-ค่ำประชุมคุรุ เตรียมสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียนเตรียมเข้า ม.๑
จ.๑๑ เช้า นักเรียนเตรียม ม.๑ ฟังกฎระเบียบของโรงเรียน บ่ายสอบข้อเขียน ๑๑ คน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองทีละคน ส่วนเด็กสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม มีผู้ปกครอง รายหนึ่ง สัมภาษณ์ตัวเองเสร็จก็พาเด็กกลับโดยเด็กไม่ได้รับการสัมภาษณ์ และไม่ได้อยู่ค่ายวิถีชีวิตชุมชน จึงไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
อ.๑๒ เย็น ส.ร้อยดาว ปัญญาวุฑโฒ จาริกมาจากศีรษะฯ ถึงก่อนคณะอาจารย์ ๑ (สมณะ และโยมรวม ๑ รถตู้จากศีรษะฯ) มาถึงในช่วงที่ชาวชุมชนรวมทั้งสส.ม. กำลังตรวจศีล
พ.๑๓ อาจารย์ ๑ แสดงธรรมก่อนฉัน หลังฉันให้เวลาพบสิกขมาตุ แล้วต่อด้วยคณะม.วช. บ่ายมีรายการรดน้ำดำหัวผู้อายุยาว ๑๕ คน สมณะ สิกขมาตุ เวียนธรรมแล้ว โยมให้คำฝาก ก่อนรดน้ำ
-เย็น ส.บินบน ถิรจิตโต ส.โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ ส.เด็ดแท้ วิเสสโก ส.ธรรมทาบฟ้า รวิวัณโณ เดินทางไปสันติ
-ค่ำส.ลึกเล็ก จุลลคัมภีโร ส.ชุบดิน วิช-ชานันโต ส.สู่สูญ สุญญคโต ไปภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยโยมจากภูผา
พฤ.๑๔ สม.หยาดพลี สม.นวลนิ่ม สม. เป็นหญิง และโยม เต็มรถตู้ ไปงานฌาปนกิจศพแม่คุณสำราญ ที่วัดมะเกลือ ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นำโดยแม่นัน (แสนหมั่น) และคุณสงัด (พอควร)
ศ.๑๕ เย็น ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งผู้บริหารโรงขวด คุณอัมพร(จากชุมชนจนดี) บริหารคนผลิตขวด คุณเอื้ออภัย(จากจนดี) บริหารการส่งขวด
ส.๑๖ คุรุเย็นใส นำญาติพี่น้องมาทำบุญเลี้ยงอาหาร บ่ายประชุมการศึกษา เย็น ส.ผองไท รตนปุญโญ ส.เทินธรรม จิรัสโส ส.หินกลั่น ปาสาณเลโข ส.ถักบุญ อาจิตตปุญโญ ครูหนู และ สส.ธ. อีก ๑๖ คน มาจากสันติอโศก พักค้าง ๑ คืน เพื่อนำเรือใหญ่ไปบ้านราชฯ
อ.๑๗ บ่ายประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน ลำดับที่ ๓ (จ.นครราชสีมา) ประชุมเครือแห วังสีเมฆ เย็น ประชุมคุรุประจำชั้น
จ.๑๘ บ่าย ประชุมสมณะสิกขมาตุ จัดที่ปรึกษาหน่วยงาน กสิกรรมบุญนิยม ส.ธาตุดิน ปฐวีรโส สม.เป็นหญิง อุตสาหกิจบุญนิยม ส.ดินไท ธานิโย สม.นวลนิ่ม พาณิชย์บุญนิยม ส.สร้างไท ปณีโต ส.พอจริง สัจจาสโภ สุขภาพบุญนิยม สม.หยาดพลี สื่อสาระบุญนิยม ส.คำจริง วจีคุตโต
อ.๑๙ บ่ายประชุมคุรุ ประเมินผลนักเรียนใหม่ เย็นตรวจศีลและประกาศผล รับนักเรียนใหม่ได้ ๑๐ คน ชาย ๗ คน หญิง ๓ คน ค่ำโยมเข็ม(๘๙ปี) ป่วยหนัก พักที่ชราภิบาล จึงโทรฯให้ลูกหลาน และชาวชุมชนมาดู เมื่ออาการทุเลาลง จึงแยกย้ายกันกลับไปพัก
พ.๒๐ ก่อนฉัน รายการรับน้องใหม่ ม.๑ มีพิธีการมอบชุดนักเรียน โดยสมณะ สิกขมาตุ คุรุพลังใจ ดำเนินรายการ เปิดใจผู้ปกครอง และนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศโดย ส.น่านฟ้า สุขฌาโน เย็น ส.ดินไท ธานิโย ส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต เดินทางไปภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ ส.สร้างไท ปณีโต ไปเยี่ยมโยมที่บ้านเพชร อ.โนนสูง
พฤ.๒๑ เย็นประชุมคณะกรรมการ ค่ำนักเรียนพบคุรุประจำชั้น และรับชุดใหม่คนละ ๑ ชุด ส.หม่อน มุทุกันโต เดินจาริกมาแวะพัก ๑ คืน รุ่งขึ้น แสดงธรรมก่อนฉัน แล้วเดินจาริกต่อ
ศ.๒๒ ส.หินเพชร ธัมมธีโร มาจากปฐมอโศก โดยกลุ่มศรีสงครามมาส่ง สม.หยาดพลี
-กลุ่มชราภิบาล ไปเยี่ยมโยมมี ที่บ้านเพชร อ.โนนสูง พร้อมกับรับส.สร้างไทกลับมาด้วย
-บ่ายประชุมชุมชนประจำเดือน เย็น สม.หยาดพลีและคณะสุขภาพ นำส.นานุ่ม กัสสโก ส่งโรงพยาบาลรักษาตา พร้อมเยี่ยมโยมทวาย
ส.๒๓ ไม่มีทำวัตรเช้า สมณะลงปาติโมกข์ สิกขมาตุประชุมวันพระกลางเดือน นักเรียนและผู้ใหญ่ออกกำลังกายและทำ ๕ ส. หลังบิณฑบาต ส.หินเพชร ส.พอจริง ส.ธาตุดิน จาริกโบกรถไปงานศพแม่คุณป่าฝน ที่จ.กาฬสินธุ์(จะเผาวันรุ่งขึ้น)
-ค่ำ สม.นวลนิ่ม กรักน้ำเพชร คุณเอื้ออภัย คุณพิชัย และนักเรียนชาย ๔ คน นำอาหารไปส่งคณะขนเรือใหญ่ ๔ ลำไปบ้านราชฯ จำนวน ประมาณ ๙๐ คน มีสมณะมาด้วย ๕ รูป (ส.แดนเดิม ส.กล้าดี ส.แก่นเกล้า ส.เทินธรรม ส.ถักบุญ) แวะพักจุดนัดพบที่ด่านขุนทด
อ.๒๔ โยมนัน(แสนหมั่น) ได้นิมนต์ สม.หยาดพลีและชวนเพื่อนไปรับหลานพร้อมเยี่ยมบ้านที่ชัยภูมิ คุณเอื้ออภัย นำกลุ่มไปส่งอาหาร คณะนำเรือไปบ้านราชฯ ทั้งเช้าและเย็น ที่เดิม พร้อมด้วยเงินสำรอง จำนวนหนึ่ง เพื่อยกเรือซึ่งตกจากรถบรรทุกอยู่ข้างทาง ตั้งแต่เมื่อค่ำวันวานไม่มีผู้บาดเจ็บ ส.ร่มบุญ จาริกมาถึงยามค่ำ
จ.๒๕ บ่าย ชาววัด ชาวชุมชน และนักเรียน ช่วยกันเทปูน พื้นสำนักงาน-หอระฆัง เย็น คุณธงธรรมไปรับศพแม่(แม่ทวาย) จากโรงพยาบาล มาตั้งรอเผา ส.กรรมกร กุสโล ส.มองตน เมตตจิตโต สม.ผุสดี และคณะปฐมอโศก ๑ รถตู้ พร้อมด้วยสุกัญญาลูกสาวแม่ทวาย ตั้งใจมาเยี่ยมแม่ทวายที่โรงพยาบาล จึงเป็นมาช่วยจัดตั้งศพ
อ.๒๖ ส.ดินไท กลับจากภูผาฯ เชียงใหม่ แวะฉันภัตตาหารที่ มร.ส. แล้วจึงเข้าพุทธสถาน
-เย็น ส.ธาตุดิน ไปเยี่ยมญาติที่ลพบุรี
-ค่ำ ส.ร่มบุญ แสดงธรรมหน้าศพ
พ.๒๗ เย็น ส.ดินไท คุรุ ๔ คน และนักเรียน ม.๑ ไปงานศพแม่ของด.ช.โจ(จักรี) ม.๑ ที่อ.บัวใหญ่ ฌาปนกิจศพวันรุ่งขึ้น โดยให้ด.ช.ต้อม(ณัฐพงษ์) อยู่เป็นเพื่อน
-ค่ำ ส.กล้าดี แสดงธรรมหน้าศพแม่ทวาย พินิจโคกกรวด
พฤ.๒๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ฌาปนกิจศพแม่ทวาย มีญาติทางโลก และญาติทางธรรม มาร่วมงานประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน สมณะจากสันติฯ ปฐมฯ ศาลีฯ ศีรษะฯ บ้านราชฯ หินผาฯ(ชัยภูมิ) และสีมาฯ รวม ๒๕ รูป สิกขมาตุ ๑๑ รูป พระอาคันตุกะ ๗ รูป ส.เดินดิน ติกขวีโร แสดงธรรม ก่อนเคลื่อนศพไปกองฟอน ส.กรรมกร กุสโล แสดงธรรมเสริม ก่อนประชุมเพลิง (รอญาติซึ่งกำลังเดินทางมา)
ศ.๒๙ เช้า ส.พอจริง สัจจาสโภ จาริกกลับมา ได้แยกกับส.หินเพชร ธัมมธีโร ที่บุรีรัมย์
-บ่าย ประชุมคณะกรรมการแล้ว ส.ดินไท เดินทางไปเยี่ยมโยมพ่อที่บ้าน กรุงเทพฯ พร้อม กับคุณธงธรรม

ข้อคิดก่อนจบ
หลังจากอดทนสู้ภัยแล้งมาตั้งแต่ปีกลาย ต้นไม้ใหญ่ยืนแห้งตายไปหลายต้น คนก็ถึงกาลมรณะกันไปตามวัยอันสมควร นักเรียนเรียนจบแล้ว ก็ออกไป แม้จะมีเด็กใหม่เข้ามา แต่รวมแล้ว ปริมาณลดลงมาก หากปริมาณงานไม่ลดลงตาม ชาวสีมาอโศกจะต้องเพิ่มศักยภาพขึ้นอีก เพื่อรองรับงานต่างๆให้ได้

ถ้าคิดเชิงดี นี้ก็เป็นโอกาส เป็นปัจจัยให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาได้เหมือนกัน

คติจากพ่อท่าน
ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไร?
เกิดมาเพื่อตาย... !
ถ้าอย่างนั้นเกิดมาทำไม ?
เกิดมาทำงาน...!
ทำงานเพื่ออะไร?
เพื่อให้ตายอย่างมีคุณค่า
สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

- สมณะและสิกขมาตุสีมาอโศก -ภูผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
เหตุการณ์ในรอบเดือน
ศ.๑ สมณะ ๒ รูป พร้อมด้วยญาติธรรม เดินทางไปร่วมงานปลุกเสกฯ
อา.๑ สมณะ ๔ รูป ไปเยี่ยมโยมแม่สมณะลานบุญ วชิโร ที่จ.ลำปาง
จ.๑๑ นายสราวุธ พิสูตรเสียง นักศึกษาปี ๒ มศว.ประสานมิตร มาขอศึกษาวิถีชีวิตชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
พ.๑๓-พฤ.๑๔ สมณะ ๓ รูป นำโดย อ.๒ (สมณะเก้าก้าว สรณีโย) ไปร่วมงานศพนายดีหวัน อายุ ๗๔ ปี ที่ลานนาอโศก
ศ.๑๖ ช่วงเช้า สมณะ ๗ รูป นำโดย อ.๒ ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อายุยาว ที่ลานนาอโศก มีผู้มาร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน
-บ่าย ประชุมคณะกรรมการพรรคเพื่อฟ้าดิน สาขาเชียงใหม่ ประชุมชมรมผู้อายุยาว และประชุมการศึกษาสส.ภ.
อา.๑๗ สมณะ ๓ รูป นำโดยอ.๒ ร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ชมร.เชียงใหม่ และช่วงบ่ายประชุมชมร.เชียงใหม่ ต่อด้วยประชุม กลุ่มญาติธรรมเชียงใหม่
อ.๑๙,๒๖ ประชุมอปริหานิยธรรม
ส.๒๓ สมณะฟังสวดพระปาติโมกข์ที่โบสถ์ดิน
-จัดงานประชาธิปไตยบุญนิยม มีสมาชิกเข้าร่วมงาน ๑๐๑ คน
ส.๒๓ อาจารย์๒ เดินทางไปพร้อมปัจฉาฯ เพื่อเยี่ยมโยมแม่ ซึ่งป่วยเป็นโรคน้ำท่วมปอด ที่จ.ชลบุรี
อา.๒๔ สมณะ ๓ รูป (ส.ดินไท ธานิโย, ส.ใต้ดาว เหฏฐานักขัตโต, ส.ลึกเล็ก จุลลคัมภีโร) ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ ชมร.เชียงใหม่ และช่วงบ่ายเดินทางไปร่วมงานอบรมอสม.และเกษตรกรที่ดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
-สมณะ ๓ รูป พร้อมด้วยญาติธรรม นำโดย อ.๑(สมณะบินบน ถิรจิตโต) ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นางกุหลาบ พูลสวัสดิ์ แม่คุณดินดอน ธนะโภค ที่วัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อ.๒๖-ส.๓๐ เข้าค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๔ ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ มีเยาวชนร่วมงานประมาณ ๔๐ คน
พฤ.๒๘ ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ โดยมี อ.๑ เป็นประธาน
ศ.๒๙ เม.ย.-จ.๒ พ.ค. สมณะ ๔ รูป นำโดย อ.๒ ร่วมงานรักษาอุโบสถศีล อธิศีล ที่ลานนาอโศก มีผู้ร่วมงานประมาณ ๘๐ คน
ส.๓๐ อาจารย์ ๑ และสมณะร่วมประชุมชุมชนฯ ที่โบสถ์ดิน ที่ประชุมเห็นชอบให้ตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการชุดใหม่ มี ๑๑ ท่าน โดยมีวาระ ๒ ปี ดังนี้ ประธานชุมชน คือ นางทองธรรม เจนชัย รองประธานคนที่ ๑ นายปางป่า เจิดศิริพันธ์วงศ์ รองประธานคนที่ ๒ นางหนึ่งในธรรม บุญยัง เลขานุการ น.ส.ห่มหล้า ระดม ฝ่ายบัญชี นางร่มเย็น สัตยาวิวัฏ ฝ่ายการเงิน น.ส.สมใจ ติยะกุลพานิช

ภูเขาสูงเสียดฟ้ามีป่าไม้
มีลำธารน้ำใสไหลลงห้วย
เลี้ยงพืชสัตว์ผู้คนจนหรือรวย
สายน้ำช่วยชุ่มเย็นตามเส้นทาง
จิตยิ่งสูงยิ่งดีไม่มีโทษ
เป็นประโยชน์เจือจานงานทุกอย่าง
มีเมตตามีอภัยไม่จืดจาง
จิตยิ่งสูงก็ยิ่งสร้าง เส้นทางบุญ
- ทีมสมณะภูผาฟ้าน้ำ -ราชธานีอโศก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๘
อากาศร้อนจัด มีฝนตกสัปดาห์ละครั้ง ทำให้บ้านราชฯดูเขียวและสวยงาม แต่ไม่ทราบว่างานเพื่อฟ้าดิน จะทรงความเขียวสวยงามเอาไว้ได้ตลอดหรือไม่

เหตุการณ์ทั่วไป
ส.๒-อา.๙ ชาวชุมชนราชธานีอโศก ไป - กลับ งานปลุกเสกฯที่ ศรีษะอโศก
ส.๑๖ ประชุมกรรมการชุมชน
อา.๑๗ ประชุมเครือแหตลาดผักผลไม้ไร้สารพิษ ที่อุทยานบุญนิยม
- นิสิตเข้าห้องเรียน
พฤ.๒๑ ทีมงานคุรุสันติอโศกและปฐมอโศกมาช่วยงานด้านเอกสารโรงเรียนราชธานีอโศก
พ.๒๗ ประชุมเตรียมงานเพื่อฟ้าดิน โดยมี เครือแห ต่างๆมาร่วมประชุม

เหตุการณ์พิเศษ
อ.๒๕ เรือเอี้ยมจุ๊น จำนวน จำนวน ๔ ลำมาถึงราชธานีอโศกโดยสวัสดิภาพ ใช้คนประมาณ ๑๐๐ กว่าคน ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุ เหล็กช่วงต่อหัวลากขาด ทำให้เรือ กระเด็นลงไป ข้างทางในคูน้ำ คนปลอดภัย

อบรม
อา.๑๐-จ.๑๑ สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าเรียนในชั้น ม.๑
จ.๒๕ คัดเลือกเด็กได้จำนวน ๒๓ คน
อา.๑๗-พฤ.๒๑ อบรมผู้ดูแลคนตาบอด ๗๐ คน และมีคนตาบอดมา ๖ คน
พฤ.๒๑-จ.๒๕ อบรมค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๕ จำนวนเด็กประมาณ ๒๐๐ คนเศษ เด็กตั้งใจถือศีล ๕ และกินอาหารมังสวิรัติ บางวัน ประมาณ ๗๐ คน
จ.๒๕-ศ.๒๙ อบรมผู้ดูแลคนตาบอด ๗๐ คนและมีคนตาบอดมาเยือนด้วย

ผู้มาเยือน
การเตรียมงานเพื่อฟ้าดินปีนี้ ญาติธรรมชาวอโศกร่วมมือกันเตรียมให้พร้อม รวมความคิดกันให้เป็นหนึ่ง แล้วทำด้วยกัน ช่วยเหลือกัน ถ้าชาวอโศก ร่วมมือร่วมแรง กันได้ขนาดนี้ และได้มากกว่านี้ ชาวอโศก คงจะรุ่งเรืองกว่านี้แน่นอน นี่แหละของจริง เป็นจริง พิสูจน์ธรรมะในหมวด สาราณียธรรมได้จริงๆ

ขอนอบน้อมหมอบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งยวดพระโพธิสัตว์เจ้าที่เสียสละเกิดมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ ทำให้มนุษยชาติ ได้ร่มเย็น เป็นผาสุก

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก -สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
you are what you eat คุณจะเป็นอย่างที่คุณเป็น นักมังสวิรัติจะต้องเป็นนักกินถั่ว ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก เพราะชาวเรา กินถั่วกัน อย่างไม่ถูกวิธี เป็นนิมิตหมาย อันดี ในงานปลุกเสกๆ ที่ผ่านมานี้ ชาวเราได้เรียนรู้การกินถั่วอย่างถูกวิธี ขอให้ช่วยกันปลูกถั่วหลากหลายอย่าง เมื่อชาวเรากลับไปเป็นนักกินถั่ว ในวิธีที่ถูกแล้ว ก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ ที่แข็งแรง และยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง

ศ.๑ สมณะกลางดิน โสรัจโจ ร่วมประชุม สมณะมหาเถระของชาวอโศก ที่ ศีรษะอโศก สรุปได้แง่คิดว่า "การทำงานคนเดียวเก็บเกี่ยวอัตตา การทำงานร่วมสภา ลด ละ อัตตา พา สู่อนัตตา"
ส.๒ ร่วมสัมมนาคุรุของชาวอโศก ที่ พุทธสถานศีรษะอโศก
อา.๓-ส.๙ ร่วมงานปลุกเสกพระแท้ๆ ของ พุทธ ที่ศีรษะอโศก ปีนี้พิเศษ ชาวเครือแหหินผาฟ้าน้ำ ได้รับทำแกงถั่ว ใส่เครื่องเทศ ซึ่งมีประโยชน์ ต่อร่างกาย มากกว่า การต้มถั่วเฉยๆ เช่นที่เคยผ่านมา
อา.๑๐-จ.๑๑ อาจารย์ด.ร.สมจิต นำนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑๖๕ ชีวิต เข้ามาอบรมเรียนรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิต และการรักษาสุขภาพ แบบองค์รวม ของชาวหินผาฟ้าน้ำ
อ.๑๒ สมณะกลางดิน โสรัจโจ กับสมณะ หนึ่งดี สุยิฏโฐ ไปร่วมแสดงธรรม ในงานพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งชาวดินหนองแดนเหนือ ได้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่จาก บ้านศรีบุญเรือง เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ ซึ่งเป็นความคิดที่ดี ที่จะได้มีการสัมพันธ์ชาวบ้านใกล้เรือนเคียง
พ.๑๓ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี ไปร่วมงานบุญบ้านของแม่ตุ๊ก แล้วเลยไปเยี่ยมโยมกร่ำ
พฤ.๑๔ ชาวหินผาฟ้าน้ำ ได้จัดงานบุญสงกรานต์ รดน้ำดำหัว โดยเชิญ คนของแผ่นดิน จาก อ.จัตุรัส ซึ่งผ่านการอบรมไปแล้ว และยังรวมกลุ่มกันได้อยู่ มาร่วมงานด้วย
ศ.๑๕ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี ไปร่วมงานสงกรานต์ ที่ชาวแก่นอโศกจัดให้แก่คนของแผ่นดิน ที่ อ.น้ำพอง ซึ่งเป็นงานที่จัดแบบไม่มีอบายมุข นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานสงกรานต์ให้แก่ชาวบ้าน
ส.๑๖-ศ.๒๒ งานเข้าค่ายการอบรมเยาวชน และการเข้าค่ายดูตัวเตรียมสัมมาสิกขา ปีนี้สอบผ่านเป็นนักเรียนสัมมาสิกขาทั้งหมด ๑๐ คน
อา.๑๗ ประชุมกลุ่มเลย์ไลอโศก ได้เลือก กรรมการใหม่ โดยมี คุณวิชัย เป็นผู้รับใช้ ที่ ชุมชนเลย์ไลอโศก
-พระและสามเณร จากวัดป่าสุคโต จำนวน ๕๐ รูป ได้มาเยี่ยมชม สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ
อ.๑๙-พฤ.๒๑ สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมกิจกรรมสร้างบ้านดิน กับทีมงานร้านอาหาร พลังชีวิต ที่บ้านบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี
อา.๒๔ สมณะฉันทโส ไปร่วมงานบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่ตลาดสระแก้ว จ.สระแก้ว และได้ ร่วมประชุมกลุ่มบูรพาอโศก
-สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี ไปร่วมจัดตั้งกลุ่มใหม่ของชาวหนองคาย ได้ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มว่า "เวียงโขงอโศก" ซึ่งมีโยมกวี เป็นผู้รับใช้ ที่บ้านดอนหมู ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
พฤ.๒๘ ชาวหินผาฟ้าน้ำ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ทวาย พินิจโศกกรวด ที่พุทธสถานสีมาอโศก
ศ.๒๙-ส.๓๐ สมณะฉันทโส กับ คณะคุรุ อีก ๗ คน ไปร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ การ เรื่อง "เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง" จัดโดย คุณ ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และ อาจารย์ นันทกาญจน์ เสมอมา ที่ พุทธสถาน ปฐมอโศก
ศ.๒๙ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี ไปเยี่ยมเยียน และแนะนำการทำแกงถั่ว ให้แก่ชาวทักษิณอโศก
ส.๓๐ สมณะกลางดิน กับ สมณะหนึ่งดี ไปเยี่ยมเยียน และแนะนำการทำแกงถั่วให้แก่ชาวชเลขวัญ จ.พังงา

เป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวอโศก ได้มาเน้น และให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น เพราะการเสียทรัพย์ หรือการเสียเกียรติ ก็ถือว่า ยังไม่มาก แต่การเสียสุขภาพ เท่ากับ การเสีย ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะองศ์ประกอบของ ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้นั้น ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ขอให้ความแข็งแรง จงมาสู่ ผู้พากเพียรกันทุกคน

- สมณะกลางดิน โสรัจโจ -สังฆสถานทักษิณอโศก
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๘
ตามปกติเดือนเมษายนของทุกปี ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศจะร้อนจัด ยกเว้นภาคใต้จะรู้สึกสบาย แต่ปีนี้อากาศทั้งร้อนจัด และแล้งจัด เหมือนภูมิภาคอื่นๆ ต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวแห้ง และยืนตาย ไปหลายต้น แผ่นดินในสังฆสถาน แตกระแหงเป็นทางยาว ฝนมาตกเอาตอนปลายเดือน เมื่อฝนตกก็หมายถึง ได้เวลาลงไร่ลงนากันแล้ว ชาวชุมชน ต่างก็ดีใจ รวมพลังเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ เป็นบรรยากาศ ของความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาของกสิกรรมไร้สารพิษ บุญนิยมทักษิณอโศก แม้สัตว์เล็กสัตว์น้อย เมื่อได้รับน้ำฝน ต่างก็ประสานเสียง ร้องระงมไปทั้งชุมชน ต่างก็เพลิดเพลิน ออกหากิน ไม่น้อยหน้ามนุษย์ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกมีพิษทั้งแมลงป่อง ตะขาบ งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ ออกหากินกันพลุกพล่าน สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก ตามประสาสัตว์ ที่อยู่ในวัฏสงสาร ส่วนพวกเรา ก็ไม่คิดแก้แค้น เช่น พวกเราคนหนึ่ง ถูกงูเขียวหางไหม้กัด เพราะเผลอไปเหยียบมันเข้า บนทางเดินค่อนข้างมืด กลับเมตตา สงสารมัน กลัวงูจะหลังหัก เลยพาเจ้างูเคราะห์ร้าย ไปปล่อยในสถานที่ ที่เหมาะสม หลังกลับจากหาหมอ "เวรย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร"

เหตุการณ์ประจำเดือน
ศ.๑ สมณะ ๒ รูป พระอาคันตุกะ ๑ รูป ประชุม กลุ่มธรรมชาติอโศก สมณะดินทอง นครวโร นำ
ส.๒ สมณะและญาติโยม ร่วมงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๔๘
อา.๑๐ เดินทางกลับจากงานปลุกเสกฯ
อ.๑๒ จัดงานสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุในชุมชน
พ.๑๓ ไปร่วมงานสงกรานต์ รดน้ำและมอบของขวัญผู้สูงอายุ ๖๐ กว่าท่าน ณ วัดเกาะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดย องค์การบริหาร ส่วนตำบล บ้านควน
พฤ.๑๔ สมณะ ๓ รูป ร่วมงานทำบุญรวมญาติวันสงกรานต์บ้านญาติธรรม คุณจัด พลายชุม ณ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สมณะดินดี สันตจิตโต นำ
ศ.๑๕ สมณะ ๓ รูป อบรมชาวบ้านโครงการงดเหล้าวันสงกรานต์ ณ ธรรมชาติอโศก อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร สมณะดินดี นำ
ส.๑๖ ประชุมกลุ่มชเลขวัญ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สมณะดินดี นำ
จ.๑๘ ทีมงานอบรมยุวพุทธทายาท ๑๐ กว่าชีวิต เดินทางถึงทักษิณอโศก
พ.๒๐ สมณะดินดี เดินทางกลับจากประชุมกลุ่มธรรมราชอโศก
พ.๒๐-อา.๒๔ อบรมยุวพุทธทายาทครั้งที่ ๔ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม ๑๖๐ คน
พฤ.๒๑ สมณะเลื่อนลิ่ว อรณชีโว เดินทางกลับจากงานอบรมชาวบ้านหัวไทร จังหวัดนคร-ศรีธรรมราช
ส.๒๓ สมณะลงโบสถ์สวดปาติโมกข์
จ.๒๕ ประชุมชาวชุมชนชาวทักษิณอโศก
พ.๒๗ สมณะ ๓ รูป และพระอาคันตุกะ ๑ รูป ไปร่วมงานและแสดงธรรมหน้าศพญาติของโยมเอี่ยมหุ้น ที่สมาคมชาวฮกเกี้ยน สมณะลือคม ธัมมกิตติโก นำ
พฤ.๒๘ สมณะกลางดิน โสรัจโจ และสมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ เดินทางมาแวะเยี่ยม
ศ.๒๙ สมณะกล้าดี เตชพหุชโน เดินทางมาแวะเยี่ยม

คติธรรมก่อนจบ
"แสงสว่างจำเป็นสำหรับการเดินทางฉันใด
แสงธรรมก็จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตฉันนั้น"
- สมณะดินทอง นครวโร -

-- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘ -