ชื่อเดิม นางสารภี ศรีอุทิศ
ชื่อใหม่ นางเพียรเพชร ศรีอุทิศ
เกิด ๘ สิงหาคม ๒๔๙๐
มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๒
ภูมิลำเนา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์
สถานภาพ มีครอบครัว (บุตรชาย ๒ คน)
การศึกษา ๑. ม.ศ. ๓
๒. ครูอนุบาลขั้นต้น ( หลักสูตรระยะสั้น)
๓. อบรมวิชาครู พ.ม. ไม่จบขาด ๖ หน่วยกิต พบธรรมะเลยเลิกอบรม
อาชีพเดิม ครูสอน รร.เอกชน สถานที่ทำงาน รร.ลาซาลโชติรวี จ. นครสวรรค์

พบอโศก
* ปี ๒๕๒๔ ในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่พุทธสถานศาลีอโศก จากการแนะนำของน้อง ให้เข้ามา อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมและอยู่ร่วมงานจนจบ มีความรู้สึกแปลกใหม่กับสิ่งที่ได้เห็น การปฏิบัติของสมณะ และสิกขมาตุ รวมทั้งหมู่กลุ่มของญาติธรรมชาวอโศก โดยเฉพาะธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในงาน หลังจาก พบอโศก เริ่มถือศีลกินมังสวิรัติ และใช้ชีวิตอย่างสมถะ ต่ออีก ๕ ปีจึงลาออกจากการสอนหนังสือ แต่ยังทำ กสิกรรม (ทำนา ทำสวน)
* ปี ๒๕๔๗ เข้ามาอยู่ในชุมชนศาลีอโศกและร่วมช่วยงานอบรม ธ.ก.ส

ประวัติเมื่อมาอยู่กับชาวอโศก
ช่วยงานอบรม ช่วยสอนหนังสือ งานต้อนรับ และงานจิปาถะ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
บางครั้งรู้สึกท้อ แต่ไม่ถอย

แนวทางแก้ไข
พบสมณะและสิกขมาตุ ปรึกษาและขอคำแนะนำจากท่าน

ข้อปฏิบัติที่คิดว่ายากที่สุด
การทำใจให้สงบ เมื่อพบกับผัสสะที่ไม่ถูกใจ

คติประจำใจ
ฝืนไว้ ได้กำไร ตามใจ ขาดทุน

เป้าหมายชีวิต
ขอปฏิบัติธรรมและได้อยู่ในหมู่กลุ่มของชาวอโศกตลอดไป

ข้อคิดข้อฝากให้หมู่กลุ่ม
ขอให้เกิดความสามัคคีในหมู่กลุ่ม เพื่อเป็นพลังในการบรรลุเป้าหมายสมกับที่ได้เกิดมาเป็นลูกพระโพธิสัตว์ ณ ชาตินี้ทุกๆคน

- สารอโศก อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -