แถลง

เข้าพรรษาปลดระเบิดเวลาชีวิต
โรคอัมพฤกษ์อัมพาตนับเป็นโรคแห่งความทุกข์ทรมานที่ไม่ตายกันง่ายๆ ดีไม่ดีคนดูแล จะตายก่อน ด้วยซ้ำไป หากไม่มีใครมาผลัดเปลี่ยนได้ ในทุกๆ หนึ่งชั่งโมงในประเทศไทย จะมีคนเป็นโรคเดี้ยง อันเกิด จากเส้นเลือด ในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดตีบตัน หรือแตกขึ้นมา

ดังนั้นการทำให้เส้นเลือดในร่างกาย มีความยืดหยุ่นได้ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ป้องกัน การ “ตีบ -ตัน-แตก” ซึ่งการยืดกายคลายเส้นในร่างกาย จะมีส่วนช่วยอย่างมาก ในการทำให้ เส้นเลือดเกิดความยืดหยุ่นได้ดี ใครที่ไม่ค่อยได้ทำให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น แล้วแถม มีใจยึดมั่น ความดันทุรังสูงอีกต่างหาก ก็น่าจะเป็น ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เดี้ยง นอนนับสิบ กันได้ง่ายๆ

แล้วอาการของโรคความดันสูง ที่มีท่านประธาน (จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง) คอยบงการ อยู่ภายใน ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ตัวกันได้ง่ายๆ เพราะมีทั้งจิตสำนึก (conscious) จิตใต้สำนึก (subconscious) และ จิตไร้สำนึก (Unconscious) คอยทำงานอย่างซ่อนเร้น แบบเล่นใต้ดินอยู่ภายใน พร้อมจะปล่อย ระเบิดเวลาออกมาเล่นงานได้ทุกครั้ง เมื่อกองรักษา ความมั่นคงภายใน (ภูมิคุ้มกันของร่างกาย) อ่อนล้าลง

ความจริงแล้วนักปฏิบัติธรรมที่มีมิตรดี-สหายดีฯ ย่อมเสมือนมีกระจกวิเศษ ที่คอยป้องกัน และตรวจ จับระเบิด ของผู้ก่อการร้ายแห่งกิเลสได้ดีเยี่ยมอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่จอมบงการ ซึ่งเป็น นิสัยสันดอนเดิม ไม่ประสงค์จะให้มิตรดี-สหายดีที่เป็นกองกำลังพันธมิตร อันเป็น ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ของพรหมจรรย์ เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของตน จึงถูกผู้ก่อการร้าย แห่งอุปกิเลส ๑๖ สะสมระเบิดเวลา ของชีวิตเอาไว้ เพื่อรอจังหวะดี ที่ความดันสูงจะขึ้นได้เมื่อไหร่ ก็จะได้เล่นงานทันที

ในช่วงอภิลักขิตสมัยทั้งเข้าพรรษาและเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปีของพ่อท่าน พวกเราควร จะได้มาช่วยกัน ปรามปราบผู้ก่อการร้าย ที่จะเข้ามาลอบวางระเบิดเวลา ด้วยการให้ ความสำคัญกับกระจกวิเศษ ที่เกิดจาก ขบวนการกลุ่ม ของมิตรดี-สหายดี ที่จะได้ช่วยกัน กัดไม่ปล่อย ร่องรอยร้าย ของสักกายะและ อวิชชา ทั้งหลาย

ชีวิตของคนเราต้องอุจจาระทุกวัน แต่ถ้าไม่ขยันล้างก้นกันแล้ว ชีวิตก็จะน่ารังเกียจ น่าขยะ แขยง สักเพียงใด ในทำนอนเดียวกัน การจะจัดการกับระเบิดเวลาชีวิตได้ ถ้าหากไม่ขยัน ทบทวนสักกายะ และขุมทรัพย์ ทั้งหลาย ที่ถ่ายออกทางกรรม ๓ ทุกวัน เราก็คงไม่ต่างอะไร กับ นักปฏิบัติธรรมที่ลืมล้างก้น นั่นเอง.

คณะผู้จัดทำ

สารอโศก ฉบับ ๒๘๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘