บ่ายนี้ไม่มี.....น้ำปั่น
บ่ายแล้ว เห็นน้ำปั่น
อยากกิน
อดใจ.......
แล้วต่อมาก็ เห็นคนไปซื้อ น้ำปั่น....มากินใกล้ๆ
"ดูสิ เขากินน้ำปั่น !"
มีเด็กหญิงอีกสองคน มานั่งข้างๆเรา.....
คนที่ซื้อน้ำปั่นมากิน.....
กินหมดแล้ว โยนแก้วทิ้ง.... อย่างไม่ใส่ใจอะไรอีก
น้ำปั่นของเขาหมดแล้ว
ถ้าเรากินมั่งในตอนนั้น มันก็คง......หมดแล้ว
กิเลสได้กินอิ่มแล้ว..... เท่านั้นเอง
แล้วเด็กหญิงใกล้ๆ.... ก็เอาขนมในกระเป๋าขึ้นมา หยิบกินๆ....
เด็กหญิงอีกคนก็เลย เปิดกระเป๋าของเธอ.... หยิบขนมขึ้นมา....
"ก็เห็นเธอกิน" เด็กหญิงพูด.....
ต่างก็กินขนมของตน
ฉันเองก็เคย "กิน" .... กิน....ทุกขณะที่อยาก.....
แต่ตอนนี้ฉันฝึกอด... อดให้ "หาย" อยาก.... ฉันลำบาก
แต่ฉันก็ยินดี... ยินดีอย่าง.... รู้รสทรมาน.....
- มณฑกานติ -

-สารอโศก อันดับที่ ๒๘๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ -