เรียงวลีกวีธรรม


พุทธแท้
"พระพุทธเจ้า"
ร่มเงา...พระพุทธศาสนา
ทรงสละ สมบัติ กษัตรา
แสวงหา สัจธรรม เอกอำพล

องค์ความรู้... แสวงหา บรรดาศักดิ์
มิใช่หลัก ความรู้ สู่มรรคผล
ตถาคต ปล่อยวาง ว่างวังวน
บำเพ็ญตน จนพบ พระนิพพาน

ดูก่อน... ภิกษุทั้งหลาย
ยศศักดิ์ รักโลภร้าย ดุจไฟผลาญ
ผู้สะสม ส่งเสริม เพิ่มภัยมาร
ผู้ให้ธรรม เป็นทาน จึงอำไพ

ดูก่อน... ภิกษุทั้งหลาย
เกิด แก่ ตาย มีทุก ยุคสมัย
ชีพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ อยู่ร่ำไป
สุขอื่นใด ไม่สู้ รู้รสธรรม

ดูก่อน... ภิกษุทั้งหลาย
ผู้มุ่งหมาย เปลื้องทุกข์ ทุกเช้าค่ำ
จะได้เห็น มรรคผล ตัดต้นกรรม
ผู้ขายบุญ เหลิงธรรม จะต่ำตน

ดูก่อน... ภิกษุทั้งหลาย
งานสืบสาย "อริยสัจจ์" พิพัฒน์ผล
ทุกคำตรัส พระพุทธองค์ เปี่ยมมงคล
ชนะกิเลส ชนะตน ตลอดกาล

* สมเจตน์ สายแก้ว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีอาเพทผุด
เห็นโจรใต้ไล่ล่าคร่าชีวิต อำมหิตผิดมนุษย์รุดสมัย
ช่างทมิฬสิ้นธรรมนำหทัย เถื่อนวิสัยไกลเจริญเกินประมาณ
เห็นคลื่นคลั่งประดังโถมกระโหมหาด นำพินาศมาสถิตย์ปิดสนาน
ฝังสวรรค์หรรษาคร่าวิญญาณ ชลธารอาเพทเทวษทวี
เห็นตึกแตกแบกน้ำหนักหักถล่ม พร้อมทับถมคนว่องไวในหน้าที่
จนจมดองกองปรักแห่งอัคคี เผาชีวีสดสดรันทดแทง
เห็นรถไฟใต้ดินสินประเทศ เกิดอาเพทชนสนั่นเหมือนกลั่นแกล้ง
เพราะกำกับกลไกไร้ระแวง ซึ่งแสดงถึงประมาทขาดระวัง
เห็นการเมืองเรืองรสในมดเท็จ ช่างดุเด็ดเกร็ดภาษาที่ล้าหลัง
ใช้ถ้อยคำย้ำโยงเพื่อโด่งดัง แต่ก็ยังโป้ปดสดสำนวน
เห็นคนดีหนีหายไปหลายหน้า เพราะอัตตาเต็มตักหมักสงวน
ยึดแต่ดีที่กมลตนประมวล ไม่ทบทวนแนวอื่นเพื่อชื่นชม
เห็นตัวเราเขลาขลาดประมาทเด่น เพราะบำเพ็ญเพียรพรตเพื่อกดข่ม
ไม่เจาะใจให้สงบด้วยอบรม จึงอุดมสันดานไม่ผ่านภัย
เห็นถ้อยธรรมคำพจน์พาลดละ ตั้งตบะประสานเชื่อมฌานใหม่
แต่ดวงจิตติดหมองไม่คล่องชัย จึงบันไดบางเบาแค่เค้าโครง

* อ่อนฌาน ญาณเยาว์สัมมาสิกขา...การศึกษาทางเลือก
เร่งผลักดัน "ปฎิรูปการศึกษา" เร่งเสาะหาแนวทางที่สร้างสรรค์
เร่งวางกฎทดลองดูให้รู้กัน เร่งสัมพันธ์ชุมชนคนอยากเรียน
หนึ่ง...แนวทางสร้างสรรค์งานศึกษา ให้ชุมชนค้นหานำพาเปลี่ยน
"การศึกษาทางเลือก" ให้เลือกเรียน สร้าง "แบบเรียน" จากชุมชนเกิดผลดี
โรงเรียน "สัมมาสิกขา..." ชาวอโศก เรียนทางโลก-ทางธรรมนำสุขขี
อยู่ในกรอบศีลธรรมหมั่นทำดี เป็น "คนดี" ก่อน "เก่ง" ไม่แข่งใคร...
"ศีลเด่น-เป็นงาน-ชาญวิชา" คือ "ปรัชญา-สัมมาสิกขา"ใช้
มุ่งเน้น "ศีล" เป็นหลักประจักษ์ใจ "ฐานงาน" ใช้หนุนนำเกิดกรรมดี
"ชาญวิชา" รอบรู้อยู่รั้งท้าย เป็นเป้าหมายรองลงมาตามหน้าที่
มุ่งใช้ "ศีล" สอนตนเป็นคนดี "งาน" มากมีเรียนรู้อยู่สัมพันธ์...
เพราะไม่เน้น "วิชาการ" เป็นงานสอน "ศีล"มาก่อน "ฝึกงาน" ตามนำสุขสันต์
"การศึกษาทางเลือก" ให้เลือกกัน ประโยชน์นั้นเกิดก่อต่อผู้เรียน...

* "ตะวันแดง ทะเลเงิน"

-สารอโศก อันดับที่ ๒๘๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ -