การสัมมนาบูรณาการการศึกษาบุญนิยม สัมมาสิกขาสันติอโศก


ที่แดนอโศก อนุสรณ์สถานแห่งแรกของชาวอโศก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ระหว่าง วันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มีสมณะทั้งหมด ๙ รูป แยกเป็นสมณะจากสันติอโศก ๓ รูป นอกนั้นมาจากปฐมอโศก สิกขมาตุ ๓ รูป จากสันติอโศก ๑ รูป ปฐมอโศก ๑ รูป ราชธานีอโศก ๑ รูป เรียกว่า สมณะ สิกขมาตุ ร่วมบูรณาการ การสัมมนา

ส่วนคุรุทั้งหมด ประมาณ ๓๐ คน มีทั้งคุรุชาญ(ฐานงาน)และคุรุวิชช์(วิชาการ) ในขณะที่ คุรุสัมมนา เด็กสัมมาสิกขา สันติอโศกก็ไปร่วมกันทำงานที่ คลอง ๑๓ "สวนบุญผักพืช" ที่กำลัง จะสร้างเป็นแหล่ง ผลิตอาหารให้กับชาวอโศก

คุรุสัมมนาครั้งนี้ได้รับความเอื้ออาทรจากชุมชนปฐมอโศก ในเรื่องสถานที่ อาหาร เครื่องเสียง บุคลากร ทำอาหาร และบุคลากรด้านการแนะนำ

วันจันทร์ที่ ๔ ก.ค. ชาวสันติอโศกออกเดินทางเวลา ๔.๓๐ น. ถึงแดนอโศก ๖.๓๐ น. อากาศ ที่แดนอโศก สดชื่น มีพืชผักไร้สารพิษ มีสปิงเกอร์ไอน้ำทำความเย็นในสถานที่ประชุม มีทะเลสาบน้ำจืด หลายสิบไร่ น้ำลึกประมาณ ๓๐ เมตร ชาวสันติอโศกลงน้ำกันเมื่อไปถึง เป็นการผ่อนคลาย ก่อนจะเปิดสัมมนา

๙.๐๐ น. สมณะร่มเมือง ยุทธวโร เปิดงาน ด้วยการให้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทุกคนมีข้อดี และข้อ บกพร่อง

๑๐.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารไร้สารพิษ

๑๒.๐๐ น. เริ่มสัมมนาด้วยการระดมสมอง ถึงปัญหาการศึกษาสันติอโศก ตั้งแต่ปัญหา สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และปัญหาอื่นๆ วิเคราะห์วิจัยพร้อมทั้งการปรับปรุงแก้ไข สมณะ สิกขมาตุ คุรุ ได้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมที่จะแก้ไขตนเอง โดยมีกิจกรรมร่วมกันคือ กินข้าว ร่วมกัน ของคุรุในวันพุธ

วันอังคารที่ ๕ ก.ค. เวลา ๕.๐๐น. ทำวัตรเช้าโดย สมณะธัมมาวุโธ ท่านให้ข้อคิดว่า การบูรณาการ การศึกษา บุญนิยม ทุกคนจะต้องหันมามองต นแก้ไขตน และมีความเมตตา กรุณา ซึ่งกันและกัน จึงจะทำ การศึกษาบุญนิยมได้สำเร็จ

หลังจากทำวัตรให้ผู้สัมมนาได้ผ่อนคลายประมาณครึ่งชั่วโมง

แล้วสัมมนากันต่อ จนเวลา ๙.๐๐ น. สมณะกรรมกร กุสโล เทศน์ให้ฟังในเรื่องแต่ละคน ต้องหันมา มองตน และให้ขุมทรัพย์แต่ละท่าน ตั้งแต่สมณะและคุรุ เป็นบรรยากาศ ที่สมณะ ผู้ใหญ่ ให้ความอบอุ่น และความ เป็นกันเอง ผู้สัมมนาก็ประทับใจกันทั่วหน้า

เวลา ๑๒.๐๐ น. สัมมนาต่อดำเนินการสัมมนาโดย สิกขมาตุผาแก้ว

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. ผ่อนคลายอาบน้ำกันในทะเลสาบที่แสนสดชื่น

เวลา ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. ระดมสมองการบูรณาการการศึกษาบุญนิยม เราคิดจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่มแต่ไม่ได้ ได้แค่ ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีความคิดแตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกันเลย กลุ่มหนึ่งมีแต่คนไม่พูดอะไร ก็เอาแต่ธรรมะอย่างเดียว กลุ่มที่สอง เป็นคนมีระบบระเบียบ คิดอะไรมีขั้นตอน กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่คิด แบบองค์รวม กลุ่มนี้จะสนุกสนานเป็นที่สุด สรุปทั้งสามกลุ่มต้องมารวมกัน

วันพุธที่ ๖ ก.ค. เวลา ๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้าให้ผู้สัมมนาสรุปผลการสัมมนา แต่ละท่าน ได้ประโยชน์ ในการ ขัดเกลาตนเอง กว่าจะเสร็จก็ประมาณ ๙.๐๐ น. เป็นอันเสร็จการสัมมนา แต่คุรุกลับมีไฟ ในการ ทำงาน บูรณาการ จึงตกลงอยู่ต่อกันเพื่อคิดแผนการบูรณาการ การศึกษา บุญนิยม จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. จึงได้กลับ ความรู้สึกหลายคนไม่อยากกลับ เพราะอากาศดี มีน้ำให้ว่าย และประทับใจชาวปฐมอโศก ที่เสียสละ โดยในคืนแรก ฝนตกหนัก ไม่มีที่นอน ฝ่ายหญิงต้องมานอนร่วมกันที่ศาลาเล็กๆ ส่วนชาว ปฐมอโศก ๓ ท่านที่เป็นแม่ครัว ต้องนอนในห้องครัวโดยไม่มีมุ้ง ผู้ร่วมสัมมนารู้สึกประทับใจมาก และขอ ขอบพระคุณ ชาวชุมชนปฐมอโศกจริงๆ

การศึกษาบุญนิยมจะเป็นได้อย่างดีก็เพราะชาวอโศกมีความเป็นบุญนิยมในตน เราจะบูรณาการ การศึกษา ได้ดี เพราะเราบูรณาการชีวิตของเราได้ดี นั่นคือ เราจะต้อง นำตัวเราไปร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ทั้งผู้ทิฐิ คล้ายกัน และทิฐิต่างกัน เรียกว่าอยู่กันได้ อย่างยืนหยัด และยืดหยุ่น อย่างมีสัมมาทิฐิและมีประสิทธิภาพ

ในวาระ ๗๒ ปี ของพระโพธิสัตว์พ่อท่านโพธิรักษ์ พวกเราชาวอโศกต้องช่วยกันสร้าง การศึกษาบุญนิยม ให้สำเร็จให้ได้ เพื่อเป็นปิตุบูชาให้เกิดบุญญาวุธหมายเลข ๕ อย่างสมบูรณ์

- สมณะฟ้าไท สมชาติโก รายงาน -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -