เมื่อถึงกาละต้องจากของ.....
พ่อใหญ่สอนเจ้าปัญญาที่น่างึด! (น่าอัศจรรย์)


ในด้านวิชาความรู้ทางโลก ถ้าใครจบปริญญาเอกระดับดอกเตอร์ก็ต้องถือว่า ผู้นั้นฉลาดล้ำ ไม่ธรรมดา ในสาขา วิชานั้นๆ เหนือว่าใครๆ อยู่แล้ว แต่พ่อใหญ่สอนเหนือกว่าดอกเตอร์ทั่วๆไป เพราะเป็นพ่อของ ดอกเตอร์ถึง ๒ คน ทั้งๆ ที่ตัวเองจบแค่ ป. ๔ ไม่มีเส้น แต่ก็สามารถส่งเสียลูกๆ ให้ร่ำเรียนจนถึง เมืองนอก เมืองนาในระดับปริญญาเอกได้ นี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ อันไม่ธรรมดา เป็นตางึด!

นอกจากจะฉลาดในระดับพ่อของดอกเตอร์แล้ว แม้ในทางธรรมพ่อใหญ่สอนก็ไม่ต่างอะไรกับ พระในร่าง ฆราวาส เป็นผู้มี อาริยะสมบัติ อยู่มากมายที่จะสามารถนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ จนกว่า จะได้ตรัสรู้ เป็นพระอรหันต์ อาริยะสมบัติ เหล่านั้นได้แก่

๑. ความเป็นผู้มากด้วยศรัทธา (ศรัทธาสัมปทา) ความเป็นผู้มากด้วยศรัทธาในระดับถึงไหนถึงกัน ขอให้รู้ว่า ที่ไหน มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ไกลแค่ไหนก็ไปถึง และไปเป็นประจำไปอย่าง สม่ำเสมอ ถึงขนาดลงทุน ปลูกบ้าน ปลูกช่อง ไปอยู่กันใกล้ๆเลยทีเดียว เหมือนชายหนุ่ม ที่ตกหลุมรัก หญิงสาว แม้จะยุ่ง แค่ไหน ไกลแค่ไหน แต่ก็ไปหาไปพบสมณะได้อยู่เป็นประจำ

๒. ความเป็นผู้เคร่งครัดในศีล (ศีลสัมปทา) เป็นนักปฏิบัติธรรมรุ่นแรกของกลุ่มอุบลอโศก ที่มีความ คงเส้น คงวา ในการ ถือศีล กินอาหารมังสวิรัติ สมาทานชีวิตพรหมจรรย์อยู่กับแม่บ้าน เหมือนพี่ เหมือนน้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ จวบจน วาระ สุดท้ายของชีวิต ถ้าไปเทียบกับพระทั่วๆไปแล้ว ดังที่มีข่าว เร็วๆนี้ว่า พระผู้เฒ่าวัย ๗๕ ฆ่าหั่นศพสาวใหญ่ ด้วยตัวเอง เพราะสาวใหญ่ คิดตีจากไป ติดพัน กับพระเอกลิเก จากข่าวนี้แสดง ให้เห็นว่า ในโลกนี้มีทั้งพระในร่างคน และคนในร่างพระ

๓. ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ (จาคะสัมปทา) นอกจากจะบริจาควัตถุข้าวของเงินทอง ช่วยเหลือ วัดวาอาราม และ ลูกหลาน ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้ว แม้ในด้านแรงกาย ก็ทุ่มเทให้กับ ส่วนรวม ส่วนกลาง อย่างสุดตัว สุดหัวใจ ในยามที่ร่างกายแข็งแรง พ่อใหญ่สอน มาวัดแต่ละครั้ง จะเห็นภาพ เสื้อเปียกชุ่ม ไปด้วยเหงื่อท่วมตัว แม้จะไม่มีใครช่วยทำ ก็ลุยทำ อยู่คนเดียว ในการไป ปลูกต้นยาง ตามที่ต่างๆ ในเขตวัด เขตชุมชน จนได้รับฉายาว่า เป็น รุกขเทวดา ประจำ ราชธานีอโศก แม้จะรู้อยู่แก่ใจ ว่ายังไงๆ ชีวิตของตัวเอง ก็คงไม่ทัน ได้เห็น ต้นยางใหญ่อยู่แล้ว แต่หัวใจ ที่ไม่แห้งแล้ง และ มากด้วยน้ำใจ ของพ่อใหญ่สอน ก็น่าจะเป็น วิบากกรรมที่ส่งผลให้ได้เกิดในที่อุดมสมบูรณ์ เพราะพระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้ว่า จิตวิญญาณ เป็นประธาน ของสิ่งทั้งปวง จิตวิญญาณที่อุดม สมบูรณ์ ก็ย่อมนำ ไปสู่คติภพ ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเช่นกัน

๔. ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา (ปัญญาสัมปทา) นอกจากจะเป็นผู้ขวนขวายในการเข้าวัด ฟังธรรมแล้ว ก็เป็นผู้เห็น ความสำคัญในการทำหนังสือธรรมะออกเผยแพร่ ซึ่งจะแตกต่างจาก ผู้เฒ่าผู้แก่ โดยทั่วๆไป ที่มักชอบบริจาค ในการสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเพียง ศาสน-วัตถุ แต่จะมีคน น้อยมาก ที่เห็นความสำคัญในการสร้างศาสนธรรม ซึ่งเป็นตัวหัวใจ ของศาสนา ที่จะเป็น เครื่องชี้ว่า ศาสนา รุ่งเรืองหรือตกต่ำ ก็อยู่ที่ศาสนธรรมเป็นสำคัญ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคนในโลกนี้มี ๓ จำพวกด้วยกันคือ คนตาบอด คนตาเดียว และคนสองตา

คนตาเดียวคือคนที่มีแต่ตาเนื้อแต่ไม่มีตาปัญญา รู้จักแต่ขวนขวายทำมาหากินในโลกนี้ แต่ไม่มี ตาปัญญา ที่จะขวนขวาย แสวงหาสมบัติทางโลกุตระ อันเป็นทรัพย์แท้ของมนุษย์ที่จะติดตัวไป ทุกๆชาติ

ส่วนคนมีสองตาคือคนที่สามารถรู้จักขวนขวายในการหาทรัพย์ได้ทั้งในโลกนี้และสามารถหาทรัพย์ ที่เป็น โลกุตระ ในทางธรรม

ส่วนคนตาบอดนั้นก็คือคนที่ไม่มีปัญญา แม้จะทำมาหากินในทางโลกก็เอาตัวไม่รอด ยิ่งในทางธรรม ก็ไม่ต่างอะไร กันกับบัวใต้โคลน บัวใต้ตม หรือบัวใต้ตึกที่ไม่สามารถที่จะเบ่งบาน ออกมารับ แสงสว่าง ได้ฉันนั้น

พ่อใหญ่สอนเจ้าปัญญา ก็เพราะมีทั้งปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรม เป็นปัญญากำลังสอง ที่น่าอัศจรรย์ และ ที่น่างึด ยิ่งกว่านั้น ก็เพราะสามารถสั่งสอนลูกหลานของตน ให้อยู่ในศีล ในธรรม ได้อย่างน่า สรรเสริญอีกด้วย

การจากไปของพ่อใหญ่สอนจึงไม่ต่างอะไรกับการจากไปของ "ครู" ที่สำคัญคนหนึ่งของโลก มีสิ่งดีงาม อยู่มากมาย ที่พ่อใหญ่สอน ได้บอกได้สอนได้พานำพาทำ จนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้กับลูกหลาน และ บริวาร คนใกล้ชิด ได้รับซึมซับ เอาไว้อยู่ในหัวใจของทุกๆคน

เรื่องราวชีวิตความเป็น "ครู" อย่างพ่อใหญ่สอนคงจะไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่พูดถึงคุณแม่พันธ์ทิพย์ ซึ่งเป็น เสมือนเงา ร่างที่ ย่างก้าวไปพร้อมๆ กันอยู่ตลอดเวลา และคอยดูแลรักษาพยาบาลกัน จนพ่อใหญ่สอน หมดลมหายใจ ไปกับมือ นับเป็นคู่บารมี ที่ลูกหลาน น่าจะได้ยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อดำรง วงศ์ตระกูล ของตน ให้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไป

ขอเจริญธรรมและเจริญความไม่ประมาทมาถึงทุกๆท่าน

- สมณะเดินดิน ติกขวีโร -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -