ใต้ร่มอโศก
๓๐ ปี นานาสังวาส
เขตสมานฉันท์ ศานติวิถีพุทธ


สักกายทิฏฐิ......
ความเห็นเป็นตัวเป็นตน
จึงต้องปรนเปรอ......บำรุง....พัดวี ค่ำเช้า !
เมื่อประจักษ์แจ้งแก่นแท้แห่งชีวิต
จึงเริ่มทำลายโซ่ตรวนแห่งพันธนาการ
ลดละสิ่งฟุ่มเฟือย
ลดละสิ่งธรรมดาให้น้อยลง....น้อยลง
นี้คือการทำลายสักกายทิฏฐิขั้นที่ ๑
เข้าสู่กระแสแห่งการหมดตัวตนระยะต้น......
เมื่อประจักษ์แจ้งอารมณ์ถือสาเกิดเพราะเราเอง
จึงฝึกยอม ฝึกอภัย ฝึกไม่ถือ
นี้คือการทำลายสักกายะ ขั้น ๒
เข้าสู่กระแสแห่งหมดตัวตนขั้นกลาง
และเมื่อพร้อมอุทิศชีวิตเพื่อส่วนรวม
เป็นกิ่งก้านแห่งองค์กร
เป็นเม็ดทรายแห่งทะเลการงาน
บำเพ็ญประโยชน์ท่านเต็มที่
โดยมีประโยชน์ตนเดินเครื่องประกบติด
นี้แล.....ด่านสุดท้ายแห่งการก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์สมบูรณ์ !


# อโศกสร้างคน คนสร้างงาน
จากญาติธรรมฉลอง จวนสาง (อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร)
"ข้อปฏิบัติทุกวันนี้อบายมุขทุกอย่าง เลิกทั้งหมด เป็นปีแล้ว ส่วนอาหารเนื้อสัตว์ลดลง อาหารมังสวิรัติ กินเฉพาะวันศีล และเป็นบางครั้ง ส่วนการทำนาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย การทำสวน ก็ปลอดสารพิษทั้งหมด ทำปลูกกินเอง เพราะผ่านการอบรม จากสวนส่างฝัน ทำอยู่ทำกินเหลือกิน ก็ขายบ้าง สุขภาพดีขึ้น มากๆๆเลย......"# อโศกกับกิจการ-กิจวัตร-กิจกรรม
จากญาติธรรมวัชราภรณ์ ศรีเมืองบุญ (อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น) "ได้ร่วมมือกับเพื่อนครู และ นักเรียน กลุ่มวิถีพุทธของโรงเรียน ออกร้านจำหน่ายสินค้า-อาหารมังสวิรัติ ราคาบุญนิยม (๑-๔ บาท) ในงานนิทรรศการผลงานนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นที่ชื่นชอบชื่นชม แก่นักเรียน และเพื่อนครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษาและโรงเรียนอื่นๆที่มาร่วมงาน ซึ่งยังไม่เคย มีร้านอย่างนี้ ในแถบนี้มาก่อน หลายคนสนใจแนวคิด แนวทาง เข้ามาซักถามพูดคุย ศึกษานิเทศ จาก สพท.ขก.
เขต ๓ และผู้บริหารฯ จากโรงเรียนต่างๆ ที่นำพานักเรียนมาชมงานได้แสดงความสนใจ มาใช้บริการ ของร้าน ซักถาม พูดคุย

ดีใจที่ได้มีโอกาสเผยแพร่การให้ การเ สียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังปัญญาแก่ผู้อื่น ผู้มารับ ก็ไม่รู้สึก เขินรับหรือต่ำต้อย ผู้ให้ก็ไม่กดข่ม เบ่ง ดูถูกผู้รับ มีความสุขใจ ทั้งผู้ให้ และผู้รับ อ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งสองฝ่าย รู้สึกขอบคุณผู้บริหารและรองผอ.ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ที่ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน จนร้านฯได้เกิดมีขึ้น และ สำเร็จผล เรียบร้อยด้วยดี....."

วงจรชีวิตของชาวอโศก นั่นก็คือ
-การไม่เบียดเบียน
-ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน
-การทำงานคือการปฏิบัติธรรมไปในตัว

เพราะเหตุนี้เราจึงต้องมี "กิจวัตร" ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไร ที่เรียกว่า ปฏิบัติธรรม
มี "กิจกรรม" ที่สัมผัสสัมพันธ์กับผู้อื่นเสมอ และ "กิจการ" ที่เป็นรายได้ขององค์กร หรือ เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร

๓ ก. นี้แหละต้องทำอย่าให้ตกหล่น จุ๊ย์ๆๆ# วัตถุทานต้องสะสม
"ประทับใจมากครับ ในความเสียสละของชาวอโศกทุกๆท่าน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสมถะ เสียสละ กล้าจน อย่างมีความสุข......"

ญาติธรรมชัยวุฒิ วิรยศิริ ประทับใจในกิจการของชาวอโศก ที่ลงใต้

พ่อท่านพาพวกเราชาวอโศก ออกปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆเสมอมา

จะเห็นได้ว่า เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครบพร้อมวัตถุทาน จึงมีหลายมิติ มิใช่แค่บริจาค เงินทอง สิ่งของ แต่การไปบริการรับใช้ช่วยเหลือ กลับจะเป็นวัตถุทานอันมีค่ามหาศาล

ผู้เข้าถึงแก่นวัตถุทาน ย่อมมีชีวิตที่กอปรก่อบุญกุศลให้แก่ตัวเองและสังคม ตลอดเวลา จุ๊ย์ๆๆ# ศีลที่ผิดกันมากที่สุด
อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา จากญาติธรรม อานนท์ อุไทยวัน "ศีลที่รักษายากที่สุด สำหรับผม ผิดบ่อยเหลือเกินก็คือศีลข้อ ๔ ผมจะพยายามปรับตัวเอง ให้จงได้ จะไม่ยอมแพ้ เป็นอันขาด......."

คนบางคนชอบพูดส่อเสียด ประชดประชัน เหน็บแนม
คนบางคนชอบพูดเป็นต่อยหอย มีความสุขกับการได้พูดคุย
คนบางคนอยากพูดโดยไม่คิดว่า คนอื่นอยากฟังสักแค่ไหน
คนบางคนชอบวิจารณ์คนอื่นจนเป็นนิสัย โดยเฉพาะในแง่ร้าย

ศีลข้อ ๔ จึงจำเป็นต้องฝึกฝน รู้ข้อบกพร่องในความประพฤติ แล้วพากเพียรสม่ำเสมอ มีตบะในบางครั้ง ศีลข้อ ๔ ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้น จุ๊ย์ๆๆๆๆ# วัวงานตัวใหม่
ศิริวรรณ ปั้นวิชัย ประวัติของเธอเคยลงในสารอโศก เมื่อหลายเดือนก่อน เธอรู้จักอโศก ครั้งแรก จาก หนังสือ "ฆ่ามันด้วยมือเรา"

เธอเป็นวัวงานอยู่ที่ศาลีอโศก อาชีพสุดท้าย คือ พยาบาล เธอทำอยู่นาน ๘ ปี ๘ เดือน

พ.ย.'๔๘ ก็จะครบ ๑ ปี ที่มาอยู่วัด
เธอมีทัศนะต่อการทำงาน
๑. ยิ่งทำงานหนัก ยิ่งเพิ่มศักยภาพ ทำงานมาก ยิ่งแข็งแรง
๒. ยุคนี้ดิฉันว่า ฆราวาสต้องช่วยทำงานศาสนา และมีบทบาทมากเลยทีเดียว

ชมรมจิ้งจกแห่งประเทศไทย ต่างพากันอนุโมทนาต่อความคิดอันยิ่งใหญ่ ต่างพากันร้อง สาจุ๊ย์ ๆๆๆๆ จนกระหึ่ม ก้องกุฏิ !# พลังงานทดแทน......แก๊สชีวภาพ
จิ้งจกตามหมู่คณะไปชมการสาธิตแก๊สชีวภาพที่คลังเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งท่านเสียงศีลดูแลอยู่ ณ ปฐมอโศก

โดยมีญาติธรรมสุวิทย์ อุดมสุข ญาติธรรมจาก อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี สาธิตให้ดู

อุปกรณ์ต่างๆใช้ถังพลาสติก มาเจาะมาติดกาว ดูไม่วุ่นวาย ใช้มูลสัตว์ผสมน้ำ ผสมเศษ พืชผัก ต่างๆ แก๊สที่เกิด คือ มีเทน นำมาหุงหาอาหารได้

หากเข้าเครื่องกรอง ที่ทำเองอีกชั้นหนึ่งก็เป็นแก๊สใส่ในรถยนต์ได้เลย

ญาติธรรมหลายคนตื่นเต้นเห็นพลังแห่งเศรษฐกิจพึ่งตน อีกทางหนึ่งอยู่รำไร จุ๊ย์ๆๆๆ# ขบวนการกลุ่มที่น่าศึกษา
วิชาประวัติศาสตร์ จะทำให้เราไม่ผิดพลาดในอนาคต วันนี้เรามี ๒ เรื่องที่น่าสนใจ

๑. เครื่องทำเต้าหู้ที่สั่งซื้อมาไว้ที่ปฐมอโศก ราคาหลายล้าน วันนี้ก็ยังเป็นปัญหา ที่แก้ไม่ตก ของปฐมอโศก ทั้งๆที่สมาชิกชุมชนเป็นคนยกมือสนับสนุนให้ซื้อมาเพื่อทำกิจการเกี่ยวกับเต้าหู้ทั้งหลาย
๒. กลุ่มซื้อพืชไร่กลุ่มไหนไม่บอก ทำไม่ทันไรก็ซื้อเครื่องรีดสูญญากาศราคา ๓ แสนบาท มาใช้ วันนี้ ก็เลยไม่มีปัญญาคืนหนี้กองบุญสวัสดิการ

ธุรกิจบุญนิยมต้องคิดถึงการผ่อนส่งคืนตามสัญญาเหมือนกัน

การลงทุนซื้ออุปกรณ์ โดยไม่ดู "เงินสด" ในมือ บางทีก็มีโอกาสเจ๊งได้ง่าย จุ๊ย์ๆๆๆๆ

ทั้ง ๒ เรื่อง เราได้ข้อคิดอย่างไร ?# โรงเรียนที่หินผาฟ้าน้ำ
ฝ่ายประเมินมาตรฐานโรงเรียนของหน่วยงานนอกไปตรวจคุณภาพที่ โรงเรียนสัมมาสิกขา หินผาฟ้าน้ำ บอกประทับใจในการจัดการการอบรมสั่งสอน

ญาติธรรมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ โถจะไม่ดีได้อย่างไร ในเมื่อชุมชนมีทั้งอดีตผ.อ.โรงเรียน มีหัวหน้า การอำเภอ มีทั้งครูดีเด่น มาก่อนทั้งนั้น

จิ้งจกคิดว่า สายการศึกษาของเรา ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ น่าจะมีบุคลากร ที่เคยทำงาน ด้านการศึกษา มากที่สุด

มีใครเอ่ย ผ.อ.อ่อนสี, ผ.อ.สุขสรรค์, หัวหน้าการเจริญ, นวพรอาจารย์ ๓,.....ฯลฯ จุ๊ย์ๆๆๆ# สิ่งที่ละเลย
จากญาติธรรมนงค์นุช เขาชมภู (อ.บางปะกง จ.ฉะ-เชิงเทรา) "สารอโศกฉบับที่ ๒๗๘ บันทึก คนวัด "อันเป็นที่รัก" ๒๑ พ.ย. ประโยคสุดท้ายที่ว่า ชีวิตจะต้องเบิกบานแจ่มใส ถ้าทำตัว ให้ซบเซา เศร้าหมอง ก็สู้ดอกไม้ดอกหนึ่งไม่ได้ เป็นเหมือนพลังที่ปลุกให้ดิฉันตื่น กราบขอบคุณ เจ้าของถ้อยคำดีๆ เหล่านี้
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง......."

มีการค้นพบโรคใหม่ที่เกิดจากบริโภคน้ำตาลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคปวดเมื่อยอย่างรุนแรง

แค่โรคเก่าที่เป็นมานานนั่นก็คือ การขาดการออกกำลัง หากใช้แต่งานสมอง โดยไม่ค่อย ออกกำลัง ภาวะจิตใจ ซึมเศร้าห่อเหี่ยวท้อแท้ เบื่อหน่าย ก็อาจเกิดขึ้นได้

จิตใจที่เศร้าหมอง บางทีแค่ออกกำลังให้มีเหงื่อวันละ ๓๐ นาที แค่เดินอย่างเดียว บางทีเ ราอาจจะพบชีวิต ที่สุขสดชื่นกว่าเดิม อย่างคาดไม่ถึง ! จุ๊ย์ๆๆๆๆ# เอโกธัมโม
จากญาติธรรมสมนึก มาลัยทอง (อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี)

"การปฏิบัติธรรมช่วงนี้เป็นไปเรื่อยๆ ถือศีล ๕ กินมังสวิรัติ บางครั้งก็ใช้เขี่ยเนื้อออก เนื่องจาก ไม่มีเวลา จะทำอาหาร แต่เรื่องศีล ๕ พยายามเคร่งครัด ศีลข้อ ๖ กิน ๒ มื้อ ตั้งสัจจะทุกปี แต่ก็อดกินจุบจิบไม่ได้ จะพากเพียรพยายามครับ ที่ยังไม่ห่างวัดมาก ก็เพราะมีหนังสือ สารอโศก กับดอกหญ้าคอยสอนอยู่ มีหมู่ กลุ่มญาติธรรม คอยเป็นแบบอย่าง แม้ว่าบางครั้ง จะห่างหาย จากการประชุม หมู่กลุ่ม ก็มีคนถามถึง......."

ถ้าจะถามว่า อโศกเขาปฏิบัติกันอย่างไร ก็คงจะคล้ายๆกันแบบนี้ อโศกแต่ละคน จึงเหมือน หล่อหลอม ออกมาจากเบ้าเดียวกัน !

สิ่งที่จะเพิ่มเพียรก็น่าจะเป็นการอ่านหนังสือจากนักเขียนอื่นๆ การฟังเท็ปธรรมะ และ การเขียน บันทึก คุยกับตัวเอง ขณะเดียวกันต้องรู้จักหา "กิจกรรม" มาทำด้วย จุ๊ย์ๆๆๆ# การทำงานคือการปฏิบัติธรรม คือการฝึกสติปัฏฐาน
"วาระที่ ๕ ประธานให้โอวาท
อย่าลืมเอากำไรอาริยะทางจิตวิญญาณให้ได้ วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เราใกล้ความตายไปทุกที พยายาม ตรวจจิตใจ ที่เคยถือสาก็หัดปล่อย อย่าให้หมักหมมเน่าใน กายกรรมส่วนใหญ่ เราทำได้ ส่วนใจให้พยายาม ฝึก เมื่อตายไปเราก็จะได้แต่อริยทรัพย์ สภาวะทาง จิตวิญญาณ ที่เราเลิก ถือสา จะติดตามเราไป......"

(เก็บตกจากรายงานการประชุมพนักงานและอาสาสมัครชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้า สันติอโศก (ชมร.ส.ต.อ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ (๑๑ ม.ค. ๒๕๔๕) สมณะ ซาบซึ้ง สิริเตโช ประธานที่ประชุม)

จิ้งจกเสริมต่ออีกนิดว่า ภาวะแห่งการทำงาน ความสมใจ-ความไม่สมใจ การผิดแผน การขัดแย้ง ฯลฯ จะก่อเกิดมากมาย แหละนี่ก็คือ โอกาสทอง ที่จะหมักปุ๋ยอินทรีย์แห่งโลกุตระ

รู้เท่าทันตน ปรับปรุงตน จับอารมณ์ อ่านเวทนา อ่านใจ อ่านอกุศล นี้แลคือการเจริญ สติปัฏฐาน จุ๊ย์ๆๆๆๆ# ไฟเผาขยะ ตบะเผากิเลส

วาระที่ ๕ ตั้งตบะเสริมเจโต
- คุณโสภา(ส้มเช้ง) อ่านหนังสือธรรมะทุกวัน ทำได้ดี อ่านเกือบครบทุกเล่ม ขอตั้งต่อไป และ เพิ่มอีก หนึ่งข้อคือ ออกกำลังกายวันละ ๑๕ นาที

- คุณผ่องศรี(ป้าเล็ก) ตั้งใจมาวัดทุกวันอาทิตย์ ยกเว้นเจ็บป่วย
- คุณกาญจนา(ผ้าใบ) ตั้งไว้ว่าสังวรศีลข้อ ๔ และฝึกสติ ยังทำได้ไม่ดีนัก ขอตั้งต่อไป
- คุณนิตยา อ่านหนังสือธรรมะทุกวัน ทำได้ด้วยดี และเพิ่มอีก ๑ ข้อ คือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า หรือเย็น

- คุณเทียนฟ้า สังวรศีลข้อ ๔ และมีสติอยู่กับปัจจุบัน ทำได้ปานกลาง แต่สังเกตว่า ถ้าสวดมนต์ ทำวัตร ก่อนนอน จะมีส่วนช่วยฝึกสติได้ดี ขอตั้ง ๒ ข้อนี้ต่อไป

-คุณกฤษณา ฟังเท็ปธรรมะทุกวัน บางวันอ่านหนังสือธรรมะแทน จึงไม่ได้ฟังเท็ป ขอตั้งเป็นฟังเท็ป หรือ อ่านหนังสือธรรมะ ซึ่งธรรมะนี้ดีมีคุณค่าและเคยส่งเท็ปที่ฟังแล้ว ให้คุณยุภา แสงขาว จ.พัทลุง ฟังต่อนั้น ตอนนี้ คุณยุภา มาอยู่สมุทรปราการแล้ว จึงไม่ได้ส่งไป แต่จะพยายามชวนมาวัด

- คุณจุดเย็น พยายามมีสติตลอดเวลา และงดขนมปัง ๑ เดือน
- คุณเสาวนีย์ ตั้งใจไม่ตามใจปาก ของดกินส้มตำเป็นเวลา ๑ เดือน และสวดมนต์ก่อนนอน ทุกวัน
- คุณลุงสมมาตร ปกติสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิวันละ ๑๕ นาที ทุกวัน จะขอเพิ่มเป็น นั่งสมาธิ วันละ ๒๐ นาที หลังสวดมนต์
- คุณฮั่วเซ็ง อ่านหนังสือธรรมะทุกวัน และจะเข้าร่วมประชุมบ่อยๆ
- คุณวิมลศรี ตั้งว่าไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน - ตื่นนอน ก็ทำได้เป็นปกติ และจะพยายาม ฝึกเรื่อง การบริจาค (จาคะ)

(เก็บตกจากการประชุมกลุ่มญาติธรรมปราการอโศก ปีที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ (๙ พ.ค.๒๕๔๗) ณ พุทธสถาน สันติอโศก)

- จิ้งจกส์ -

คติประจำเดือนนี้
เข้าพรรษาเข้าหาตบะ
ตั้งตบะเอาชนะกิเลส

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -