ธรรมะประทับใจ (๑๑๑)


งานศพของชาวพุทธ

ความตายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของทุกคน เมื่อตายแล้วพระพุทธเจ้าให้ ชาวพุทธจัดงานศพ ให้เร็วที่สุด แม้ญาติที่เดินทางไกลมาไม่ถึงก็ไม่ต้องรอ ชาวพุทธ จัดงานศพส่วนใหญ่ก็เผา สาเหตุ ที่พระพุทธเจ้า ให้จัดงานศพ ให้เร็วที่สุด ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเราตายแล้ว ทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไป หน้าตาที่ดูดี ไม่กี่ชั่วโมง อสุภะ ก็เกิด

ผู้เขียนเห็นการจัดงานศพในเมือง ไทยมีอยู่ ๓ ระดับ มีการจัดงานศพอย่างปุถุชน การจัดงานศพ อย่าง กัลยาณชน และการจัดงานศพอาริยชน

การจัดงานศพอย่างปุถุชน เรามักพบเห็นได้ตามวัดต่างๆในเมืองไทย พอมีงานศพ ก็จะมีการ ฆ่าสัตว์ เพิ่มขึ้น เพื่อมาเลี้ยงแขกที่มาในงานศพ มีการกินเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน มีพระ มาสวดเป็นภาษาบาลี สวดจบ ก็เลี้ยงอาหาร แขกก็กลับไปพร้อมกับความเมาทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน

การจัดงานศพอย่างกัลยาณชน ผู้เขียนเห็นว่าการจัดงานศพอย่าง วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ของหลวงพ่อ ปัญญา ซึ่งเป็นการจัดงานศพที่ดูดี

ส่วนการจัดงานศพอย่างอาริยชน เท่าที่ผู้เขียนพบเห็นมา เป็นงานศพที่ไม่ต้องมีการตาย ของสัตว์อื่นๆ อีกเลย ไม่มีการเลี้ยงเหล้า ผู้มาร่วมงานให้เกียรติผู้ตาย ภายในงาน ไม่เห็น ผู้สูบบุหรี่เลย การประดับโลงศพ ก็ไม่ได้ใช้ดอกไม้ประดับ แต่ใช้ต้นไม้ประดับ ดอกไม้จันทน์ ก็มีคติธรรมเตือนใจแก่ผู้มาร่วมงาน คืนสวดศพ ก็มีญาติ ของผู้เสียชีวิต มาพูดระลึกถึง ความดี ของผู้ตาย

แม้นักบวชก็สวด(แสดงธรรม) เป็นภาษาไทย ผู้มาร่วมงานก็จะได้แง่คิดได้จิตสำนึกดี ผู้ตาย จะได้ตายอย่าง ต่อประโยชน์ที่ดี ให้กับผู้มาร่วมงาน ครอบครัวผู้มาร่วมงาน สังคม และประเทศชาติ ก็จะได้รับประโยชน์

งานศพของชาวพุทธน่าจะหันมาทบทวนวิธีการจัดรูปแบบ เพื่อการตายของแต่ละคน น่าจะเป็น ประโยชน์ แก่บุคคลที่มาร่วมงานศพนั้นๆ การจัดงานศพอย่างเรียบง่าย ไม่ผลาญเผา มอมเมาคนที่ยังอยู่ ต่อไป น่าจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่ง ของสังคมไทย ที่ควรจะหันมา ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดงานศพ อย่างชาวพุทธ

- โพธิ...ผู้ตาม -

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ -