ใต้ร่มอโศก
ขยะทองฉลอง ๗๒ ปี


มนุษย์เป็นคนเลวของโลก
เพราะผลาญทรัพยากร
เพราะทำลายสิ่งแวดล้อม
เพราะทำลายวงจรชีวิต
มนุษย์เป็นคนเลวของสังคม
เพราะมอมเมา กอบโกย
ไม่คิดถึงใครนอกจากความอยู่รอด
มนุษย์เป็นคนเลวของสัตว์
เพราะเบียดเบียน ข่มแหง
กัดกินเลือดเนื้อ
ญาติพี่น้อง พ่อแม่ ของมัน
มนุษย์เป็นคนเลวของพืช
เพราะตัดโค่นทำลายเพื่อบริโภค
ใน ๔ เลวของมนุษย์ หลีกเลี่ยงข้อใดได้ ?


ศัพท์อโศก
งานพุทธาปี'๔๘ เรามีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นในการใช้กับองค์กร นั่นก็คือ "เครือแห"
คำนี้ข้างนอกเขาจะใช้ "เครือข่าย"
"เครือแห" จะเห็นลักษณะประสานกันเหนียวแน่น และมีศูนย์กลางอยู่บนสุด จึงเหนียว-แน่น-พร้อมเพรียงกัน


อโศกสร้างคน คนสร้างเมือง
"ดิฉันเป็นคนอารมณ์ร้าย ขี้อิจฉา แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงได้มาก และจะพยายามให้ลดลงมากกว่านี้"
* ฉลวย ภูมิโคกรักษ์ (อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา)คนเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน

ญาติธรรมหมายเลขสมาชิก ๒๕๑๑๙๐ จาก จ.เชียงราย วิจารณ์สังคมนอกโยงสังคมอโศก ในอีกมุมหนึ่ง ทำให้เห็นตัวเรา ชัดเจนขึ้นว่ากำลังจะไปทางไหน

"ดูสารคดี หลุมดำ (ช่อง ๙) ทำให้เห็นโทษภัยร้าย ความน่าละอายของกามราคะ อยากให้นำมาฉายทุกพุทธสถานของอโศก รัฐน่าจะนำมาบรรจุในหลักการศึกษาไทย

การเห็นโทษภัยของสุขโลกีย์มากๆ ทำให้คนปลงว่า สุขมี ๒ ด้านจริง ลดสุขลง ทุกข์จะน้อยลงได้สักวัน

เหน็ดเหนื่อย กับ การดูแลรักษาวัตถุ-เงินทอง บ้านเรือน ก็จะเห็นโทษภัย การยึดติดวัตถุ
ข่าว เสี่ยลูกชิ้นติดพนัน จนค้ายาบ้า
ข่าว นักมวยขาลง ถ่ายนู้ด
ข่าว ข่มขืน เด็กสาวใจแตก ทิ้งลูก
ทำให้ยิ่งมั่นใจในพระพุทธเจ้า และพ่อท่าน
ชีวิตนี้ โชคดีมากๆ ไม่ลงไปเปื้อนอะไรเยอะ ต้องมุ่งมั่นให้เป็นคนจน กามตายด้านให้ได้
เห็นโทษความสุข จะดีสุดยอดอย่างไรก็ทุกข์"แนวทางกู้ชาติ มีทิศทางเดียว
"ผมอ่านเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของฆราวาสสันติโศกแล้ว เห็นว่าเป็นแนวทางที่เยาวชนของชาติ และผู้บริหารประเทศชาติ ควรจะนำไปแก้ไขสถานการณ์ของประเทศขณะนี้ คือ ซื่อสัตย์ ขยัน ออมอด ประหยัดสุด คิดเพื่อพี่น้องชาวไทย จะได้พ้นทุกข์ อย่าพูดอย่างเดียว ต้องรีบปฏิบัติให้เร็วที่สุด ประเทศชาติจะพ้นภัย......"

ญาติธรรมพร้อมสิน ยิ้มสอน มีความคิดเช่นนี้มิใช่เกินเลย พ่อท่านประกาศมาแล้ว "พัฒนาประเทศ ถ้าไม่ลดกิเลส ก็ไม่มีทาง สำเร็จ"

คำตอบนี้ แม้จะไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นทิศทางเดียว
แนวทางอื่นคือ โลกียะ ไม่มีทางสำเร็จ ย่อมเดินทางสู่หายนะ ไม่ช้าก็เร็ว จุ๊ย์ๆๆๆนโยบายร้านค้าชุมชนชาวอโศก

(ตอนที่ ๑)
๑. เป็นสินค้าไร้สารพิษ และสินค้าธรรมชาติ
๒. เลือกจำหน่ายสินค้าของชุมชนชาวอโศกก่อน
๓. งดสินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าจากต่างประเทศที่เมืองไทยผลิตได้
๔. สินค้าใหม่ต้องผ่านการจดแจ้ง
๕. กรณีรับสินค้าจากข้างนอก ระวังสินค้าที่มีความเสี่ยง, ปนเปื้อน ต้องส่งตรวจก่อนขายและสุ่มตรวจเป็นระยะ
(หมายเหตุ มติที่ประชุมหน่วยผลิตและต.อ.ในงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗ ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๖)ขั้นตอนแห่งการทำดี
จากญาติธรรมวิษณุ วงษ์เสนา (อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)
"ผมไม่สามารถเล่าได้หมดทุกเรื่อง ก็จะขอยกบางส่วนมาเล่าก็คือ.....
- ผมพิจารณาตัวเอง
- ละสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวออกไป ทำแต่สิ่งที่ดีในการเห็นชอบเท่านั้น
- ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้
- ทวนกระแสไม่ปล่อยให้จิตไปตามกระแส
- ต่อสู้กับจิตใจของตนเองเท่านั้น
- พิจารณาดูที่เหตุ
ผมมีความสามารถเล่าได้เท่านี้ครับ....."

โดยสรุปขั้นตอนของการปฏิบัติ เราอาจสรุปได้หลายทฤษฎี แต่ทุกทฤษฎีเดินไปด้วยกัน เพียงแต่จะเน้นปริยัติด้านไหนเท่านั้น
ทฤษฎี ๑ ลดของกู ลดตัวกู
ทฤษฎี ๒ ลดโลภะ ลดโทสะ (โมหะจะลดลงเอง)
ทฤษฎี ๓ ละชั่ว (สิ่งบกพร่อง สิ่งเลว สิ่งต่ำ) ประพฤติดี
ทฤษฎี ๔ จัดการกับวัตถุให้น้อยลง จัดการกับอารมณ์ให้อ่อนโยน

ทั้ง ๔ ทฤษฎี ก็เป็นมุมมองของปริยัติ แต่ก็ปฏิบัติตัวเดียวกันทั้งนั้น ไม่ขัดแย้งกัน จุ๊ย์ๆๆๆกิน....เป็นเรื่องใหญ่

ปฏิบัติธรรมหากเห็นว่า "กิน" เป็นเรื่องเล็กไม่สำคัญ นับว่า เริ่มต้นผิดทางเสียแล้ว
"อาหารเป็นหนึ่งในโลก" พุทธภาษิตบทนี้ไม่ได้แปลแค่ ไม่มีกินก็ตาย แต่เรื่องกินไม่ว่าทางโลกทางธรรม ต้องให้ความสำคัญ
* จากญาติธรรม นาตยา

"เคยคิดจะงดเว้นอาหารเย็น ตั้งแต่เข้าพรรษาปี'๔๗ แต่งดได้วันเดียวก็เลิก เพราะหิวมาก และยังทำงานค่อนข้างหนัก.......
ก็คิดว่าพรรษานี้จะตั้งสัจจะกับตัวเองว่า จะไม่กินจุบจิบ และจะงดอาหารเย็น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ค. นี้เลย แต่ไม่ได้ กำหนดบทลงโทษตัวเอง

ก็มีญาติธรรมที่คุ้นเคย เคยบอกว่าถ้าหิวให้ดื่มน้ำ เพราะว่าน้ำจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหาร ตัวเองก็เคยเป็นโรค กระเพาะ มาก่อน ก็ไม่รู้ว่าโรคจะกำเริบหรือไม่ แต่การดื่มน้ำช่วยได้จริง ๆค่ะ

ณ วันที่เขียนนี่ก็ทำตามสัจจะมาได้ ๔ วันแล้ว ยังไม่ล้ม จะพยายามให้ตลอดพรรษา ยังนึกว่า ถ้าทำได้ตลอดพรรษา จะงด ตลอดไป......"เทคนิคการคิด
จิ้งจกฟังโยมอุทธรณ์พฤติกรรมของญาติโยมบางคนให้สิกขมาตุฟัง ที่กุฏิแห่งหนึ่ง
คนนั้นอย่างนั้น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
สิกขมาตุยิ้ม พยักหน้าอย่างเข้าใจ
"ดิฉันทำใจยากมากเลยค่ะ เขาถือสาเก่งมากทำอะไรก็ไม่ถูกใจ"
"โยมก็อย่างนี้แหละ คนไม่มีมดลูก ก็มักเป็นอย่างนี้ อารมณ์เขาไม่นิ่ง เห็นใจเขาเถอะ......"
"อ๋อ อย่างนี้เองเหรอคะ"
โยมหน้าบึ้ง เปลี่ยนเป็นยิ้มอย่างแจ่มใส
เออหนอ ประโยคเดียวก็บรรลุธรรมได้เนอะ จุ๊ย์ๆๆๆจัดลำดับความสำคัญของเรื่อง

"ตอนนี้ผมได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ต้องขอบคุณอย่างมาก ที่กรุณาจัดส่งหนังสือมาให้ตลอด ตอนนี้ก็อ่านไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่จบ เพราะพักหลังนี้ไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องอ่านหนังสือเรียนและทำงานเลิกดึก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ตัวผมเอง มีกิเลสมากไปหรือเปล่า เพราะตอนนี้ผมได้ไปสมัครเรียน Non - Degree ที่ ม.ราม เพิ่มอีกที่หนึ่งทั้งที่ผมเองยังไม่จบม.ปลาย (ก.ศ.น)......"

ญาติธรรมสมาน นามวงศ์ (บางนา กทม.) กำลังจัดสรรเวลาแห่งชีวิตให้ลงตัว
การเรียงลำดับความสำคัญ ของเรื่อง สามารถทำให้ล้มเหลวหรือก้าวหน้ามาแล้วนักต่อนัก
ถามว่า การอ่านหนังสือธรรมะ ควรให้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ ? จุ๊ย์ๆๆๆกสิกรรมไร้สารพิษกับญาติธรรม
จาก พระพิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู (อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
"ได้อ่านแล้ว รู้สึกชอบแนวคิดในการที่จะส่งเสริมคนไทย ประเทศไทย ให้เป็นชาติกสิกรรม ทุกวันนี้เป็นยุคของการสร้างวัตถุ เป็นยุคของการโยกย้ายจากชนบทของหนุ่มสาวสู่เมืองหลวงหรือเมืองแห่งความเจริญ ปัญหาจึงมีมากมาย จากการที่เราเอง ได้พบเห็น อย่างไรก็ดีการรื้อฟื้นโครงการการกสิกรรมมาสู่คนไทยอีกครั้ง นับว่าเป็นโครงการที่น่ายกย่องเทอดทูน และ น่าสนับสนุน เป็นอย่างยิ่ง......"

วันนี้ ญาติธรรมที่เป็นกสิกร จะต้องทำกสิกรรมไร้สารพิษให้แข็งแกร่งขึ้น
ขั้นตอนที่ ๑ ปลูกกิน (เศรษฐกิจพอเพียง)
ขั้นตอนที่ ๒ ปลูกขาย (เศรษฐกิจพาณิชย์)
ขั้นตอนที่ ๓ ขายราคาถูก (พาณิชย์บุญนิยม)

ธรรมะชาวอโศก ภาคกสิกรรม จะค่อยๆชัดเจนเป็นรูปธรรม หากเราสามารถเดินได้ทั้ง ๓ ขั้นตอน คนก็ยอมรับธรรมะ ของพ่อท่าน ได้มากขึ้น (เพราะมีตัวอย่างที่เรียกว่ากายสักขี เป็นธรรมกาย)
วันนี้ญาติธรรมกำลังเดินถึงจุดไหน ในการช่วยพ่อท่านเข็นกงล้อธรรมจักร จุ๊ย์ๆๆๆคนดีต้องมีศิลปะ
จากญาติธรรม สุรศักดิ์ สุตะปัญญา (อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่)
"ผมเองก็ไม่ได้เคยบอกใครว่าเป็นญาติธรรมของสันติอโศก เป็นสมาชิกหนังสือ เพราะท้องถิ่นแม่ตื่นนี้ต้มเหล้ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ผมเพียงแต่บอกว่าเลิกดื่มแล้วครับ ถ้าผมบอกว่าผมเป็นสมาชิกของหนังสือสันติอโศก แล้วก็จะเกิดการเหม็นหน้ากันเปล่าๆ เพราะผมเคยถูกผู้คนพูดจาเสียดสี, เหน็บแนม สมัยเลิกเหล้าใหม่ๆ......."

นักปฏิบัติธรรมมักจะเผชิญศึกหนักหลายด้าน ลำพังตัวเองก็แย่ ยังจะต้อง "พูดเป็น" เพราะผิดหู ก็จะมีศัตรูเพิ่ม ทำให้ขวัญ กำลังใจกระเจิดกระเจิง (ทั้งของเขาและของเรา)

การสื่อความหมายในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติ ต้องพยายามหลีกเลี่ยง หยุดไม่เป็น "อย่าพูด" พูดแล้วต้อง "ถ่อมตน" หรือ "ไม่ตำหนิเขา"

อย่าพยายามคิดสอนคนอื่น การพูดจาแรง เราจะถูกต่อต้านและตอบโต้
ปฏิบัติธรรมนี่ ไม่ง่ายเลยนะ จุ๊ย์ๆๆๆไม่มีเวลาหรือไม่ให้เวลา

จากญาติธรรม สุทัศน์ โรจนวิภาต (ลาดพร้าว กทม.)
"จึงคิดว่าจะของดรับหนังสือ ดังกล่าว เพื่อว่าจะได้นำหนังสือนี้ไปให้ผู้อื่นที่มีเวลาอ่านจะเหมาะสมกว่า เกิดการเสียดาย ที่หนังสือดี และมีประโยชน์มาก ต้องมาวางทิ้งเฉยๆ โดยไม่ได้อ่านอีกต่อไป ข้าพเจ้ามีหนังสือธรรมะมากมาย ที่ได้สะสมไว้ อีกมากมาย และยังไม่มีเวลาอ่านเลย กว่าจะอ่านหนังสือที่มีอยู่จบทุกเล่ม ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียว....."

วันนี้ของพวกเรา การอ่านหนังสือถือเป็น"ยานพาหนะ" อีกชนิดหนึ่ง ที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้น
อ่านของชาวอโศกให้ได้ก่อน แล้วกระเถิบไปอ่านของคณะอื่นๆบ้าง เพื่อเห็นความแตกต่างความเหมือนกัน และจุดที่เราจะเดินต่อ
ญาติธรรมควรมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติธรรม
ไม่จำเป็นอย่าไล่พระอานนท์ ออกจากชีวิตเลย ! จุ๊ย์ๆๆๆความดีขั้นอนุบาลเริ่มที่มังสวิรัติ
จากญาติธรรม นงค์นุช เขาชมภู (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
"กินอาหารมังสวิรัติ เดือนกันยายนนี้ก็ครบ ๒ ปี ไม่ได้ตั้งตบะ ว่าจะกินไปนานแค่ไหน แต่การกินอาหารมังสวิรัติ ทำให้ชีวิต ผู้อื่นไม่เดือดร้อน และชีวิตตนเองก็เป็นสุข แม้บางครั้งเดินทาง อาจหาอาหารมังสวิรัติไม่ได้ แต่นั่นคือ การฝึกความอดทน ซึ่งความจริงแล้ว ดิฉันไม่ต้องทนอะไรเลย เพราะมีของกินอีกตั้งมากมายที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์....."

"มังสวิรัติ" ทำยาก และมีรสอร่อย จึงทำให้คนเราค่อนข้างต่อต้าน
"ทำไมทำดีจะต้องมังสวิรัติ คนไม่มังสวิรัติไม่ใช่คนดีเหรอ"
ตอบ คนกินเนื้อสัตว์ เป็นคนดีมีคุณธรรมมากมายในสังคม
แต่ถ้าจะปฏิบัติธรรม ต้องเน้นมังสวิรัติ เพราะอยากจะบอกว่า ก่อนจะไปนิพพาน หมดตัวหมดตน กรุณาอย่าใช้เลือดเนื้อ เพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย เป็นทางผ่านเลย ขอร้องเถอะ ! จุ๊ย์ๆๆๆชีวิตของต้นอโศกต้นหนึ่ง
๑. รู้จักยอม หยุด และเย็น ให้อภัยเสมอกับคนรอบข้าง
๒. พยายามฟังเหตุผลของคนอื่นก่อน
๓. ถึงเราถูกหรือผิดก็ต้องยอมนอบน้อม
๔. ไม่โต้เถียง หรือไม่ให้เกิดอารมณ์มีอัตตา
๕. นอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้า
๖. พยายามกินให้น้อยมื้อ วันละ ๒ มื้อ วันพระมื้อเดียว
๗. ทำงานให้มาก แม้จะหนักก็อดทน......"
นี่คือ ชีวิตของญาติธรรม ผองพุทธ พวงจันทร์ (อ.เมือง จ.ตาก)
แล้วต้นอโศกต้นอื่นๆ กำลังทำอะไรอยู่ ที่แสดงว่า เราเป็นนักปฏิบัติธรรม ? จุ๊ย์ๆๆๆไฟเผาขยะ ตบะเผากิเลส
วาระที่ ๔ ตั้งตบะเสริมเจโตฯ
คุณพยัพ : อ่านหนังสือชาวอโศกเพิ่มขึ้น อ่านวันละ ๕ หน้า เป็นอย่างน้อย
คุณประสพ : สวดมนต์ทำวัตรเย็นก่อนนอน
คุณสมัย : พยายามมาวัดทุกวันอาทิตย์
คุณส้มเช้ง : อ่านหนังสือธรรมะชาวอโศกที่ได้รับให้จบทุกเล่ม จะพยายามอ่านทุกวัน
ป้าเล็ก : สวดมนต์ทำวัตรเย็นก่อนนอน
คุณกฤษณา : ฟังเท็ปธรรมะทุกวัน อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง ถ้าฟังเท็ปครบหมดทุกตลับ ก็จะอ่านหนังสือทุกวันจนกว่าจะได้เท็ปใหม่
คุณน้าลำน้ำ : สังวรศีลข้อ ๔ มีรูปรอยทำได้ดี จะหยุดพูดมาก เพราะความชรา พูดมากก็เหนื่อย
คุณเทียนฟ้า : สังวรศีลข้อ ๔ เมื่อพูดถึงบุคคลอื่นลับหลัง และขอฝึกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม อยู่กับปัจจุบัน จะไม่ฟุ้งซ่าน
(เก็บตก รายงานการประชุมกลุ่มญาติธรรมปราการอโศก ปีที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ ๘ ก.พ. ๒๕๔๗ พุทธสถานสันติอโศก)

- จิ้งจกส์ -

คติประจำฉบับนี้
กิเลสเป็นขยะพิษที่ร้ายแรงที่สุด
ตบะเป็นเครื่องกำจัดขยะพิษที่ดีที่สุด

-สารอโศก อันดับ ๒๔๗ กันยายน ๒๕๔๘ -