สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๒ คน
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๘
-โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก (สส.ฐ.) และโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) แจ้งวันเปิดภาคเรียน
-ธรรมสันติทันตกรรม สถิติการใช้บริการประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๘ มีผู้ใช้บริการจำนวน ๔๐ ราย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม เปิดบริการด้าน
ทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า
-ศาลากิจถั่ว ขอออกจากสังกัดมูลนิธิธรรมสันติ เพื่อเข้าสังกัดมูลนิธิคนสร้างชาติ
-หน่วยงานบุญญาภิบาล แม้คุณหมอแสนดิน จะขอพักรักษาตัว แต่ยังคงมีบุคลากรให้การบริการในหน่วยงานนี้แทน
-อาคารตะวันงาย ๑ ไม่ได้จ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคาร สมาชิกที่พักในอาคารช่วยกันทำ
-อาคารตะวันงาย ๒ กิจการดำเนินไปตามปรกติ
-ฝ่ายธรรมรูปกำหนดจัดทำปฏิทินเพื่อแจกและจำหน่ายในงานปีใหม่ ๒๕๔๙ จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๘ คน
-ชุมชนราชธานีอโศก เริ่มปลูกผักไร้สารพิษและปรับพื้นที่เพื่อใช้ในงานปีใหม่ที่จะถึงนี้
-ชมรมขยะวิทยา อาสาสมัครชมรมขยะวิทยาจะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการขยะที่เทศบาลเมืองระยอง เพื่อนำมาปรับใช้ในชุมชน
-ให้ชุมชนศาลีอโศกดำเนินการปิดสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยสมาพันธ์วิทยุชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
-การจัดตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ให้ใช้หลักฐานยืนยันการใช้ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หมายเลขเดิมที่เขตการศึกษา ๔ ออกให้ ครั้งแรก และทำหนังสือระบุข้อความว่า โรงเรียนไม่ขอรับเงินย้อนหลังคืน กรณีที่เจ้าหน้าที่เขตฯ ออกใบอนุญาตให้ผิด
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาหน้าสันติอโศก(ชมร.สตอ.) สาขาจตุจักร(ชมร.กทม.) และสาขาเชียงใหม่(ชมร.ช.ม.) รายงาน กิจกรรมที่ผ่านมา
-ร้านอาหารแผง ๒๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีพนักงานลาออก ๑ คน แต่ไม่กระทบการทำงาน
-ห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ใช้บริการ จำนวน ๕๐๖ คน ยืมหนังสือ ๑๒๓ เล่ม สมาชิกใหม่ ๗ คน เปิดทำการ ๒๗ วัน ได้รับ อภินันทนาการหนังสือ จากหน่วยงาน ในชุมชนสันติอโศก
-กลุ่มวนเกษตรชลบุรี ที่ผ่านมาน้ำท่วมสูง ๓๗ เซนติเมตร สมาชิกกลุ่มช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่
-ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) สัมมนาแกนนำชมรม ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ และสัมมนา ผู้ปกครองฯ ณ สวนบุญผักพืช ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพุทธธรรม ณ ชุมชน สันติอโศก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E-mail: [email protected]
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘)

-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
-ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๓๑๒ คน
-หนังสือจำหน่ายดีได้แก่ นาฬิกาชีวิต ของ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา, รู้วิธีดีท็อกซ์ และเวลาชีวิต โดย ล้อเกวียน เท็ปจำหน่ายดี ได้แก่ ชุด ธรรมคีตะ เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม และถอดรหัสสุขภาพของคุณหมอใจเพชร
-การไปร่วมงานตลาดนัดคุณธรรมที่ศูนย์สิริกิติ์ได้นำสื่อธรรมะไปเผยแพร่โดยแจกหนังสือเรื่อง"ป่ากับศาสนาพุทธ" และ"ประนีประนอมกันด้วยนานาสังวาส"
-เสนอให้สำรวจสมาชิกภาพของสมาคม
-กำหนดปิดร้านเพื่อร่วมงานมหาปวารณา ณ ปฐมอโศก ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระหว่างปิดร้านจะปรับปรุงและทาสีใหม่
-กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สันติอโศก


สรุปรายงานการประชุม
ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

สาขาหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-พบโลหะหนักตกค้างในสาหร่ายทะเลจำนวนมาก ไม่เหมาะแก่การบริโภค ให้งดจำหน่าย
-ดำเนินเรื่องใบอนุญาตประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว
-จัดทำบ่อดักไขมันแล้ว
-แบ่งหน้าที่ในแผนกต่างๆ เพื่อต้อนรับเทศกาลเจ
-เพิ่มโต๊ะคิดเงินอีก ๑ โต๊ะ นายดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม และนางสาวจันทร์แรม อัมรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ
รับโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช เน้นเตวิชโช เพื่อระลึกพิจารณาโจทย์ที่ได้จากการทำงาน ให้มีสาราณียธรรม จากแบบฝึกหัด ที่เอาชีวิต เป็นเดิมพัน ขอให้พากเพียรต่อไปที่ใดมุ่งงานมากกว่าจิตวิญญาณ
ที่นั่นจะมีความเครียด @
ที่นั่นจะเป็นแหล่งเพาะคนพาล
คำคม อ.๑ (ส.บินบน ถิรจิตโต)สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทพลังบุญ จำกัด

๖๗/๗-๘ ซอยนวมินทร์ ๔๘ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๓๗๔-๖๑๑๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-การก่อสร้างอาคารสถาบันบุญนิยม ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินโดยตรงนั้น ขณะนี้ได้ขอติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มจากเดิม และ เพิ่มระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ ๔ ล้านบาท บริษัทผู้รับเหมาขอเก็บค่างวดที่ ๙ ซึ่งบริษัทยังไม่ชำระเงินให้ จนกว่า จะผ่าน การตรวจพิจารณาของสถาปนิกผู้รับผิดชอบก่อน ทุกวันพฤหัสมีการประชุม สรุปงาน ก่อสร้างอาคาร
-แต่ละเดือนมีการประกวดการจัดชั้นวางสินค้า ความสะอาด ความเป็นระเบียบ มีสินค้าเต็มชั้น บุคลิกภาพของพนักงาน อาทิ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-จัดหาถุงผ้าหลายแบบหลายขนาดจำหน่ายในราคาประหยัด และซื้อถุงกระดาษมาบรรจุสินค้าให้ลูกค้า
-น.ส.พิจิตรา จันทร์ประภาพ ได้ไปซื้อสินค้าย่านโบ๊เบ๊ เป็นจำนวนมาก และฝากไว้ที่ร้านแห่งหนึ่ง ร้านนั้นไม่รับผิดชอบ ทำให้สินค้าสูญหาย คิดเป็น มูลค่า ๗,๒๐๐ บาท จึงมีมติอนุมัติเงินกองบุญจำนวนดังกล่าวชดใช้ให้
-รับโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช การทำงานของพวกเราใช้ขบวนการกลุ่ม ทำให้ได้ลดอัตตามานะ สามารถยอมรับตามมติ ที่ประชุมได้ ซึ่งคนทั่วไปทำได้ยาก แต่ชาวอโศกทำได้

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๖ คน
-อาคารสถาบันบุญนิยมได้ชำระเงินค่างวดที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว การตกแต่งหน้าร้าน นายสุรศักดิ์ กฤษณมิษ สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและพิจารณาเรื่องราคา ส่วนตำแหน่งการวางชั้นสินค้าบริษัทเป็นผู้กำหนด
-ถุงผ้าดิบที่นำมารณรงค์ให้ลูกค้าหันมาใช้บรรจุสินค้า เน้นการจำหน่ายในราคาถูก
-พนักงานรายงานเรื่องสุขภาพ อาทิ น.ส. ตะวันดิน เข่าไม่ดี นายวีรพันธ์ กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น
-พิจารณาการไปซื้อสินค้าย่านโบ๊เบ๊มาจำหน่ายที่ประชุมเห็นควรงดซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องใช้ด้วยคะแนน ๑๓ : ๙ (การประชุม ครั้งก่อน เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้งดซื้อด้วยมติ ๔ : ๓) โดยบริษัทจะเน้นการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนอโศกเป็นหลัก เพื่อเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ของชาวอโศก เนื่องจากขาดทั้งแรงงานและสถานที่เก็บสินค้า การบริการประชาชนด้วยสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปนั้นเป็นเรื่องรอง การจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนอโศกเป็นเรื่องหลัก โดยเฉพาะย่าน สันติอโศก เป็นย่านที่หาซื้อสินค้าทั่วๆไปได้ไม่ยากนัก
-แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ปรากฏรายนามและตำแหน่งดังนี้
๑. นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ประธานกรรมการ
๒. นายสมพงษ์ สกุลช่างอโศก รองประธานกรรมการ
๓. นายแรงผา จำปี รองประธานกรรมการ
๔. น.ส.ประกายขวัญ ปัญญาพร กรรมการผู้จัดการ
๕. น.ส.น้อมนบ ปัฐยาวัต กรรมการรองผู้จัดการ
๖. น.ส.ลมระริน นาคเครือ กรรมการและเลขานุการ
๗. ภ.ก.สงกรานต์ ภาคโชคดี กรรมการ
๘. น.ส.น้อมขวัญ ปัฐยาวัต กรรมการ
๙. น.ส.อรสา วงษ์จันทร์ กรรมการ
๑๐. นายธวัชชัย จูพงเศรษฐ กรรมการ
๑๑. น.ส.เกษร ตะบูนพงศ์ กรรมการ
๑๒. นายร้อยแจ้ง จนดีจริง กรรมการ
๑๓. นายชายชาญ เติมวรธรรม กรรมการ
๑๔. นางอาภรณ์ วิชัยดิษฐ กรรมการ
๑๕. น.ส.อุษณีย์ ชัยนาม กรรมการ
๑๖. นายวัลลภ เทพไพฑูรย์ กรรมการ
๑๗. นางพัชรินทร์ แซ่อึ้ง กรรมการ
๑๘. น.ส.ดินนา โคตรบุญอารยะ กรรมการ
๑๙. น.ส.ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง กรรมการ
๒๐. นางลัดดา วิริยะสัจจะ กรรมการ
รับโอวาทจาก สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : เหตุผล คือความบ้า อัตตาคือความจริง

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๙ คน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๔๘
-สรุปรายรับ-รายจ่ายกองบุญพลังบุญ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๘
-ประธานกรรมการเสนอแนะด้านสุขภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแข็งแรง โดยให้วิดพื้นวันละ ๒๐ ครั้ง
- ช่วงเทศกาลเจ เปิดบริการเป็นพิเศษในเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. (ปกติพักรับประทานอาหาร) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน - วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ (วันจันทร์หยุดปกติ)
-หลังเทศกาลเจ พนักงานและกรรมการเดินทางไปร่วมสันทนาการที่หาดนางรำ อ.สัตหีบ ชลบุรี (ไปเช้าเย็นกลับ)
-ครบรอบ ๑๙ ปีบริษัท วันที่ ๓ ตุลาคมได้จัดทำบุญถวายภัตตาหาร ณ พุทธสถานสันติอโศก และเลี้ยงอาหารชาวชุมชนสันติอโศก และ แจกถุงผ้าแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
-นายธวัชชัย จูพงเศรษฐ กรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน จึงเสนอให้ทำประกันสังคมให้พนักงานใหม่ทุกคน
รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : หากสามารถคุยจัดสรรปัญหาต่างๆเป็นเบื้องต้นก่อน ย่อมทำให้การประชุมง่ายขึ้น ส่วนความ ขัดแย้ง ในการทำงาน ทำให้เกิดข้อถกเถียงเพื่อหาข้อยุติ แต่ต้องอยู่ในความสงบและความขัดแย้งที่พอเหมาะ ไม่เช่นนั้น ย่อมทำให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดอกุศลจิต ไม่เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย จริตที่ต่างกันลองปรับตนเองให้เป็นจริตอีกฝั่งหนึ่งดูบ้างก็จะดี จะอยู่ร่วมกัน อย่างผาสุก และรักกันมากขึ้น ต้องลดความถือสาและปรับตนเองให้เป็นกลางมากขึ้นสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแด่ชีวิต จำกัด

ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ (๒๗ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๕ คน
- รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม ๒๕๔๘
-มีพนักงานเข้ารับการอบรมคุณภาพชีวิตที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรี รุ่น ๒ และรุ่น ๓ รวม ๔ คน ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ ๑ คน
-การจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปก่อน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆให้หาข้อมูลเพิ่มเติม
-น.ส.นภวรรณ วิสิฐศรีศักดิ์ และนางเพ็ญพร กรุณามิตร จะเดินทางไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
-กำหนดสถานที่ทิ้งขยะ และรณรงค์ให้ชาวชุมชนแยกขยะ
รับโอวาทจากสมณะซาบซึ้ง สิริเตโช : ทำงานกันทุกวันนี้ไม่ใช่มีแต่เรื่องงาน แต่เราได้ปฏิบัติธรรม ได้ฝึกการกินน้อยใช้น้อย แม้เงินเดือน ไม่มาก แต่พวกเราก็มีความสุข อันจะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้พบเห็นที่จะนำไปปฏิบัติเผยแพร่คุณธรรมต่อไป

หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ มีการประชุมพาณิชย์บุญนิยม ร้านกู้ดินฟ้ามีผู้นำผักมาบริจาค บางส่วนได้จากสวนบุญผักพืช บจ.ดินน้ำฟ้า มีรายได้จากการค้าส่งจะบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบันบุญนิยมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม

ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ (๒๕ กันยายน ๒๕๔๘)
-กรรมการขาดประชุม ๗ คน จากกรรมการทั้งหมด ๑๕ คน
-ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ไปยังกองทะเบียนและปกครอง กรุงเทพมหานครเพื่อลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ช่วงที่ ๒ จัด ณ ศูนย์ชเลขวัญ พังงา ได้รับเงินสนับสนับจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดิน เชิงคุณธรรม โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย. ๒๕๔๘ เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายตามศูนย์ผู้ประสบภัย
วันที่ ๔-๑๒ ตุลาคม กิจกรรมทำบุญ ตั้งโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติตามศูนย์ผู้ประสบภัย และ ธ.ก.ส.ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
วันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จัดอบรมกสิกร จำนวน ๑๐๐ คน
วันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ จัดอบรมเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน
และวันที่ ๖-๘ ตุลาคม สมาคมฯส่งตัวแทนไปร่วมกิจกรรมและสรุปงาน
-รับรองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
-ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ ๓-๐๓๑๙-๑๗๓๓-๐
-๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ น.ส.ทองแก้ว นาวาบุญนิยม เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
-กำหนดอบรมนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศก ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ อ.หนองเสือ ปทุมธานี
-การน้อมเกล้าถวายน้ำหมักชีวภาพให้โรงโคนมในโครงการส่วนพระองค์ที่วังสวนจิตรลดาฯ จำนวน ๒๒๐ ลิตร มูลค่า ๔,๔๐๐ บาท เป็นโครงการ ต่อเนื่องตลอดปี โดย ร.ต.ท.ชัยพงค์ บุญพรหม กรรมการ เป็นผู้แทนสมาคมสรุปรายงานการประชุมเครือแหชาวอโศกประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

กลุ่มดอยรายปลายฟ้า ๒๕๙ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าประชุม ๒๖ คน
-ร่วมงานอบรมสัจธรรมชีวิต ณ ฮอมบุญอโศก แพร่ และอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ
-นายต้นเสียงธรรม คณะรินทร์ ตัวแทนชุมชนไปร่วมสัมมนาในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วังรีรีสอร์ท นครนายก ระหว่าง วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
-ช่วงเข้าพรรษาขอให้ชาวชุมชนหมุนเวียนไปที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
-ชาวชุมชนและผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันถอนกล้าดำนา
-รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘
-โรงสีข้าวอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสีข้าว
สรุปโอวาทจากสมณะเลื่อนฟ้า สัจจเปโม
การทำงานและการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน ชาวอโศกมีบุคลากรน้อยไม่ทันกับงานที่มากขึ้น ชุมชนนี้พัฒนาเป็นหมู่กลุ่มได้ขนาดนี้ ไม่ใช่ เรื่องเล่นๆ ขอให้จัดสรรเวลาเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีพุทธสถานเพื่อการพัฒนาตน ให้สังวรสำรวมในกรรม เมื่อพบสิ่งที่ดีแล้ว อย่าให้เสีย ประโยชน์

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
-แต่งตั้งกรรมการพาณิชย์บุญนิยมซื้อข้าวไร้สารพิษ
-ให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการขอขุดเจาะน้ำบาดาล
-โครงการสนับสนุนชุมชนต้นแบบ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ศกนี้ ชาวบ้านหมู่บ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ เชียงราย จำนวน ๑๓ คน จะมาเยี่ยม และ พัฒนาชุมชน
- รับโอวาทจาก สมณะนึกนบ ฉันทโส

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าประชุม ๑๐ คน
-ชาวชุมชนเดินทางไปร่วมเดินขบวนประท้วง การนำเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์
-ตัวแทนชุมชนไปร่วมงานฌาปนกิจศพโยมแม่ของสมณะลานบุญ วชิโร ที่ลำปาง
-สมณะนึกนบ ฉันทโส และชาวชุมชน ไปประเมินผลและเยี่ยมเยียนญาติธรรมเก่าแก่ที่ อ.เชียงของ
-กลุ่มที่เคยรับการอบรมสัจธรรมชีวิตมาเยี่ยมชมชุมชน
-ชาวชุมชนให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรี(นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง), ที่ปรึกษารัฐมนตรี(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและข้าราชการสำนัก งานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ของชาวชุมชน
-กลุ่มบูรพาอโศกให้ชุมชนยืมรถตู้เพื่อความสะดวกของสมณะในการใช้เดินทางระหว่างพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำและชุมชนดอยรายปลายฟ้า และ ใช้ในกิจอื่นๆ ตามความจำเป็น
-โรงสีข้าวชุมชนเสร็จแล้ว ใช้งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ กว่าบาท กำลังผลิต ๒๐ ลิตร/ ๓ นาที
-รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๔๘
สรุปโอวาทจากสมณะนึกนบ ฉันทโส การประชุมเพื่อลดทิฐิมานะอัตตา รับฟังคนอื่น ให้หยุดฟังเมื่อมีผู้พูด เรื่องใดทำเสร็จแล้ว ให้นำไป ทบทวน ส่วนเรื่องที่กระทำยังไม่เสร็จ ให้ดำเนินต่อไป ด้านการเงินต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบง่าย

๒๔ กันยายน ๒๕๔๘
- สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
-สมาชิกอยู่ประจำในชุมชนมี ๑๔ คน ชุมชน มีบ้าน ๑๕ หลัง กิจวัตรของชุมชน ทำวัตร ฟังธรรม ทำเตวิชโช ด้วยการเปิดใจ และ สารภาพบาป ประกอบ ๓ อาชีพกู้ชาติ และธรรมะกระดานดำ ขอเชิญญาติธรรมมาร่วมรายการดังกล่าวได้
-สสส. และชาวชุมชน กำหนดการอบรมเยาวชนคนสร้างชาติ (จากโรงเรียนบ้านบอนและโรงเรียนบ้านดอกบัว พะเยา) รุ่นที่ ๗ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
-บริจาคเครื่องสีข้าว(เก่า) ของชุมชนให้กลุ่มฮอมบุญอโศก จ.แพร่
-มีโอกาสอุปัฏฐากสมณะ ๓ รูป ที่มารักษาฟันที่เชียงราย
-ตัวแทนไปร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วันสบาย สบาย กับเกษตรอินทรีย์-วิถีชีวิต-สิ่งแวดล้อม-ยั่งยืน" ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการผลิตปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย์
-สมณะนึกนบ ฉันทโสและชาวชุมชนไปร่วมงานศพบิดาของนางกิ่งธรรม ที่เชียงใหม่
- ชาวชุมชนไปเยี่ยมสานสัมพันธ์ญาติธรรมเก่า ในหลายๆอำเภอ นำโดย สมณะฉันทโส
- ขอให้ญาติธรรมร่วมกันฮอมแรงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ในการทำ ๕ ส. ๗ อ. และ ๓ อาชีพกู้ชาติตามที่สัญญาไว้ในงานพุทธาฯ '๔๘
-พิจารณาร่างระเบียบของชุมชน
-ขออาสาสมัครเก็บข้อมูลและประเมินข้อมูล ข้าวไร้สารพิษในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา (พื้นที่และจำนวนผลผลิต) มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕ คน โดยแบ่งเขตรับผิดชอบ
-รับรองบัญชีและการเงิน
-อนุมัติให้สร้างบอร์ด เพื่อติดข่าวสารให้ญาติธรรมทราบในบริเวณโรงครัว โดย นางน้ำนวลดิน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
-ชุมชนยินดีซื้อน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซล ได้ทดลองใช้แล้วไม่เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์และรักษาสภาพแวดล้อม
รับโอวาทจากสมณะนึกนบ ฉันทโส : ก่อนสิ้นลมควรเร่งจัดการชีวิตตนให้เรียบร้อย

กลุ่มเพื่อนบุญอโศก
๑๑ กันยายน ๒๕๔๘
-สมาชิกเข้าร่วมประชุม ไม่ระบุจำนวน
-รายงานการเงินเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
-ให้ผู้ที่บกพร่องผิดพลาดรายงานผลการตั้งสัจจะอธิษฐาน
-นายจเร นำพวงกุญแจผลปาล์มแจกเพื่อนสมาชิก
-แจ้งสมาชิกป่วย รายชื่อผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างที่พักอาศัยและเสาต้นแก้วมังกรและผู้ลากิจในวันประชุม
- รับโอวาทจากสมณะนาไท อิสสรชโน : ทำงานใดที่ทำให้จิตวิญญาณเจริญให้ประกอบงานนั้น และอย่าให้การประชุมต้องเคร่งเครียด หากสามารถไปวัดเสมอๆ ย่อมพัฒนาตนเร็วขึ้น "หากเธอไม่ทิ้งธรรม ธรรมจะไม่ทิ้งเธอ"สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร
สร้างทายาทรับมรดกพุทธ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน
เอาภาระ ลดอัตตาให้มากกว่านี้ " " ๒ ม้วน
ลึกซึ้งเท่าใดในอารมณ์นิพพาน " " ๑ ม้วน
ญาณทัศนะอันวิเศษในศาสนา สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน
มีน้ำใจ สร้างปัญญา ต้องเข้าหาสัตบุรุษ สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน

ปาฐกถา
ตรวจมรรคผลด้วยตนเอง สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยมรรคองค์ ๘
สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ธรรมปฏิกรรม
จดหมาย ๖๘๙ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๓๐ ฉบับ
ตีคืน ๑๕ ชิ้น
แสตมป์บุญ ๘๙๔ บาท

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(ขยะทอง ฉลอง ๗๒ ปี) ๑๐,๐๐๐ เล่ม
ดอกหญ้า (ดีให้จริง) ๒๓,๐๐๐ เล่ม

สถิติธรรมโสต
ผู้มาติดต่อ เท็ป ๙๑ ซีดี ๒๓ เอ็มพี 3 ๒๑ วีซีดี ๓๑ ดีวีดี ๑๒ ราย
จำนวนที่ยืม เท็ป ๑,๘๙๖ ซีดี ๑๒๑ เอ็มพี 3 ๔๒ วีซีดี ๑๑๑ ดีวีดี ๓๐ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม เท็ป ๑ ซีดี ๑ เอ็มพี 3 ๑ ราย
สื่อที่ออกใหม่ เท็ป ๔๘ เอ็มพี 3 ๙ ดีวีดี ๓ แผ่น/ม้วน
พัสดุ ๔๘ ชิ้น

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๕ ฉบับคนเหนือโลก
อาริยชนของพุทธเป็นคนเหนือโลก จะต้องมี...
๑. โลกุตรจิต ถึงความเป็นไปได้จริง
๒. โลกวิทู รู้เท่าทันโลก
๓. โลกานุกัมปา ถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษยชาติ

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ -