กรรมตามสนอง

ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมมานานพอสมควร จึงรู้ว่าอาการป่วยของร่างกาย เป็น "กรรมตามสนอง" เพราะเรากระทำเขาก่อน เขาจึง พยาบาทเรา เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อครั้งอายุได้ประมาณ ๘-๙ ขวบ มีพระรูปหนึ่งมาชวนเราไปอยู่วัดด้วย ตกเย็นวันหนึ่ง พระบอก ให้เราไปจับหนู ที่กัดจีวรท่าน พอเราจับตัวมันได้แล้ว ควรจะนำไปปล่อยในป่าหรือทุ่งนาใกล้ๆวัด เพราะวัดติดกับ ท้องนา แต่ก็ไม่ทำ จับตัวได้เอาน้ำมันก๊าดเทราดให้ชุ่ม แล้วเอาไฟจุด หนูมันได้รับความร้อน ก็วิ่งหนี สุดความสามารถ เราก็หัวเราะ เยาะมัน มันทนความร้อนไม่ไหวก็ตาย

กรรมนั้นตามสนองเรา ทำให้รู้สึกร้อนผิวหนังเหมือนถูกไฟลน ได้รับความทรมาณแสนสาหัส ยิ่งอากาศร้อนยิ่งรู้สึกร้อนมาก ถ้าเราจับดู หรือคนอื่นจับดูผิวหนังเย็นเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไป มีญาติธรรมบอกยาให้เอาใบตำลึงกับดินสอพองตำรวมกันดู ก็ไม่หาย เพราะมีหายหลายคนแล้วที่เขาบอก

ญาติธรรมคนใดมียาดี ขอความกรุณาบอกมาด้วย บ้านเลขที่ ๒๙๔ หมู่ ๑ ตลาดแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
* สมาชิก ๒๔๒๕๒๓

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ -