ฉบับนี้ขอรายงานผลการดื่มปัสสาวะของสมาชิกนะคะ
# ท่านแรกค่ะ คุณลุงหนูวัย ๗๙ ปี จากจ.สกลนคร ซึ่งเป็นเจ้าเก่าและเจ้าประจำที่ได้รายงานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอค่ะ ผู้เขียน ต้องขอชื่นชมนะคะ


ครับ ถ้าจะถามผมว่า น้ำฉี่ดีจริงหรือ? ขอตอบว่าดีจริงๆครับ พิสูจน์ได้จากตัวกระผมเองคือ
๑. เคยปวดท้องหลังอาหารก็หาย
๒. เป็นโรคพยาธิเข็มหมุด-เส้นด้ายก็หาย
๓. โรคไส้เลื่อนขณะนี้พอทุเลา คิดว่าจะไม่ผ่าตัด
๔. เพื่อนรักของผมชื่อ นายกิ่ง ไกรวิชัย นิ่วในถุงน้ำดี-อายุ ๗๖ ปี ถ้าหากผ่าตัดหมอไม่รับรองความปลอดภัย ขณะนี้หายเสียแล้ว น่าอัศจรรย์จริงๆครับ
กระผมจึงขอยืนยันและนอนยันว่า ยาสูตรของพระพุทธเจ้านี้ ดีสมกับท่านได้บัญญัติไว้จริงๆครับ# ท่านที่ ๒ จากคุณลุงเสาร์ จ.ยโสธร หมายเลขสมาชิก ๒๓๘๐๔๙
เรื่องน้ำฉี่กระผมดื่มเริ่มเดือนเมษายน ๒๕๓๕ ถึงปัจจุบัน ก่อนดื่มได้ศึกษาเอกสารหลายเล่ม เช่น ท้าพิสูจน์ฯ ดื่มเพราะ ริดสีดวงทวาร แสดงอาการ จึงตัดสินใจดื่ม และใช้น้ำปัสสาวะ ลูบที่เป็นในเวลาต่อมา ๓ วัน หัวหดหายเรียบจนทุกวันนี้ กระผม ดื่มเป็นประจำ ตอนเช้า ๓ นาฬิกา ดื่มอย่างถูกต้อง ผลคือ ๑.ความดันเลือดปกติ ๒.ไม่ปวดหลัง-เอว อายุกระผม ๖๕ ปีนี้ ทำงานได้สมควรแก่กำลังอายุ ไม่มีหมอนวด และ ๓.ปีนี้กระผมตรวจเลือด หมอบอกผลเลือดดีได้เกรด ๖๐ กระผม แนะนำหลายคน ให้ใช้น้ำฉี่ มีบางคนกล้า บางคนไม่กล้า บางคนดื่มแล้วใจร้อนมากบอกว่า ไม่มีผลอะไรเลย กระผมอ่าน สารอโศก คอลัมน์น้ำฉี่ทุกฉบับ ทราบความสงสัยของสมาชิกที่ใช้และความเห็นหลายคน อยากจะได้หนังสือรับรอง จากแพทย์ แผนปัจจุบัน กระผมคิดว่าแล้วแต่จะเชื่อ และเป็นอิสระเสรีที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ บุญใครก็ของใคร แต่กระผม ได้ทดลองมา ๑๐ ปีแล้ว กระผมเชื่อพระพุทธเจ้าให้นิสัยสี่แก่ภิกษุไว้เมื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปีดีกว่า เพราะทดลองแล้วมีผล ดั่งตั้งใจ ถ้าจะให้ได้ดั่งใจทุกคน ก็คงไม่มีคนตาย กระผมคิดอย่างนั้น แพทย์แผนปัจจุบันเหนือกว่าโบราณมาก คือ เรื่องผ่าตัดครับ ยกให้เลย เก่ง แต่บางราย ก็ผ่าคนดีๆเหมือนทดลอง ชำแหละเนื้อสัตว์มีถมไป

- สารอโศก ฉบับที่ ๒๘๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ -